Słownik łaciński online


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W słowniku jest 117 terminów zaczynających się na literę P.
Pactum, -i
Układ
Dodane przez: Damian Karol

paene
prawie

papilio, papilionis, m.
motyl
Dodane przez: Natalia Opara

par, paris
równy

parco, parcere, peperci, parsum (3)
oszczędzać (+ dat.)

parens, parentis m./f.
rodzic

pareo, parere, parui
być posłusznym

pario, parere, peperi, partum (3)
rodzić; dokonywać

paro, parare, paravi, paratum
przygotowywać; paratus -a -um, gotowy

pars, partis f.
część

parum
za mało

parvus, parva, parvum
mały

pateo, patere, patui
rozciągać się; być oczywistym

pater, patris m.
ojciec, przodek

patior, pati, passus sum (3)
pozwalać, wytrzymywać, cierpieć

patria, -ae
ojczyzna, kraj

pauci, paucae, pauca
nieliczni

paulo, paulum
mało

pauper, pauperis
biedny

pax, pacis f.
pokój

pecco, peccare, peccavi, peccatum
popełniać błąd, grzeszyć

pectus, pectoris n.
klatka piersiowa, piersi

pecunia, -ae
pieniądze

pecus, pecoris n.
trzoda, bydło

pello, pellere, pepuli, pulsum (3)
rzucać, uderzać, wyganiać

pendo, pendere, pependi, pensum (3)
ważyć, wieszać; płacić

per
przez (+acc.)

perdo, perdere, perdidi, perditum (3)
gubić, niszczyć

pereo, -perire, perii, peritum (niereg.)
ginąć

pergo, pergere, perrexi, perrectum
kontynuować; wyruszać

periculum, -i
niebezpieczeństwo

permitto, permittere, permisi, permissum (3)
pozwalać

perpetuus, perpetua, perpetuum
ciągły

persuadeo, persuadere, persuasi, persuasum
przekonywać

pertineo, pertinere, pertinui
sięgać; odnosić się do czegoś

pervenio, pervenire, perveni, perventum (4)
dochodzić, docierać

pes, pedis m.
stopa

peto, petere, petivi, petitum (3)
szukać, dążyć

philosphus, i
filozof

pietas, pietatis f.
obowiązkowość, pobożność, szacunek

piscis, is m.
ryba
Dodane przez: misza

pius, pia, pium
obowiązkowy, sprawiedliwy, pobożny

placeo, placere, placui, placitum
podobać się

placeo, placere, placui, placitum (2)
podobać się, lubić

plebs, plebis f.
lud

plenus, plena, plenum
pełny

plerumque
zwykle

poena, -ae
kara

poeta, ae (m)
poeta

Polonia, ae
Polska

pondus, ponderis n.
waga

pono, ponere, posui, positum (3)
położyć; odłożyć

pontus, -i
morze

populus, i
lud

porta, ae
drzwi, brama

porto, portare, portavi, portatum
nieść

posco, poscere, poposci (3)
prosić, żądać

possum, posse, potui
móc

post
po (przysł. i przyim. +acc.)

postea
następnie

posterus, postera, posterum
następny

postpono, postponere, postposui, postpositum
niżej stawiać (postponować)

postquam
następnie

postulo, postulare, postulavi, postulatum
żądać, domagać się

potens, potentis
mocny, w stanie coś zrobić

potentia, potentiae, f.
moc, potęga, potęgowanie, siła
Dodane przez: Natalia Opara

potestas, potestatis f.
moc, władza

potis, pote
mocny, w stanie coś zrobić

praebeo, praebere, praebui, praebitum
dostarczać, dawać

praeceptum, -i
rada; rozkaz

praecipio, praecipere, praecepi, praeceptum (3)
wyprzedzać; ostrzegać

praeda, -ae
zdobycz, rabunek

praemium, -i
nagroda, korzyść

praesens, praesentis
obecny, gotowy

praesidium, i
ochrona, warownia

praesto, praestare, praestiti, praestitum
przewyższać; pokazywać; dawać

praeter
obok; z wyjątkiem (+ acc.)

praeterea
poza tym

praetor, praetoris m.
pretor, jeden z urzedników w starożytnym Rzymie

precor, precari, precatus sum (3)
prosić, modlić się

premo, premere, pressi pressum (3)
naciskać, dręczyć

pretium, -i
cena, wartość; pretium operae est: opłaca się, warto

prex, precis f.
modlitwa, prośba

primum
najpierw, po pierwsze

primus, prima, primum
pierwszy

princeps, principis
dowódca, twórca

principium, -i
początek

prior, prius
wcześniejszy

prius, priusquam
zanim

privatus, privata, privatum
prywatny, osobisty

pro
dla, ze względu na, jako (+abl.)

probo, probare, probavi, probatum
próbować, oceniać; przekonać kogoś (dat.) co do czegoś (acc.)

procedo, procedere, processi, processum (3)
iść naprzód

procul
daleko

prodo, prodere, prodidi proditum
publikować; podać dalej; zdradzać

proelium, -i
bitwa

proficiscor, proficisci, profectus sum
iść, wyruszać

prohibeo, prohibere, prohibui, prohibitum
zabraniać, trzymać z daleka

promitto, permittere, permisi, permissum (3)
obiecywać, ślubować

prope
przy, obok; (comp.) propior, (superl.) proximus; (przysł.) blisko, niemal

propero, properare, properavi, properatum
spieszyć, spieszyć się

propinquus, propinqua, propinquum
bliski, krewny
Dodane przez: Natalia Opara

propono, proponere, proposui, propositum
przedstawiać, wystawiać

proprius, propria, proprium
własny, właściwy

propter
z powodu (+ acc.)

prosum, prodesse, profui
pomagać (+ dat.)

protinus
bez przerwy, naprzód

provincia, -ae
prowincja; urząd

publicus, publica, publicum
publiczny, państwowy

pudor, pudoris m.
wstyd, skromność

puella, ae
dziewczyna

puer, i
chłopiec

pugna, -ae
walka

pugno, pugnare, pugnavi, pugnatum
walczyć

pulcher, pulchra, pulchrum
piękny /a /e

punio, punire, punivi, punitum
karać

puto, putare, putavi, putatum
myśleć, przypuszczaćPowyższy słownik łaciński online zawiera wszystkie słowa, które pojawiają się w lekcjach łaciny oraz w ćwiczeniach. Wystarczy wpisać wyszukiwane słowo w pole wyszukiwania i wcisnąć „Szukaj”. Możesz także przeglądać wszystkie hasła w słowniku łacińskim po literach alfabetu. Wówczas w wynikach wyszukiwania pojawią się wszystkie hasła na daną literę. Poniżej znajdziecie  objaśnienia, jak rozumieć pokazywane przez słownik łaciński online wyniki.

Słownik został uzupełniony o bazę list frekwencyjnych języka łacińskiego przygotowanych przez Dickinson College, a na język polski przetłumaczonych przez Stowarzyszenie Statek Feaków. Są one udostępnione na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA).

Słownik łaciński online – objaśnienia

Poniżej znajdziecie kilka uwag i instrukcji, jak rozumieć hasła pojawiające się w słowniku. Dla osób, które śledzą kolejne lekcje łaciny nie będzie to niespodzianką, ale z pewnością słownik będzie służył także osobom, które regularnie z lekcji nie korzystają. Oto więc instrukcja.Czasowniki

Przy czasownikach słownik łaciński online podaje wszystkie formy podstawowe. Formy podane są w całości, nie tylko ich końcówki. Dzięki temu w słowniku można znaleźć nie tylko pierwszą formę podstawową, lecz także bezokolicznik czy formę czasu przeszłego. Jeżeli formy są regularne i charakterystyczne dla danej koniugacji, nie podaję jej numeru (np. „amo, amare, amavi, amatum”). Jeżeli formy są nieregularne lub nietypowe, po samym haśle znajduje się jeszcze cyfra informująca, do której koniugacji należy czasownik (np. „dico, dicere, dixi, dictum (3)).

Rzeczowniki

Dla rzeczowników wszystkich deklinacji poza 3 słownik łaciński online pokazuje formę nominativu liczby pojedynczej oraz pierwszą literę formy genetivu liczby pojedynczej. Dzięki temu można rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy (np. „amica, ae”, „amicus, i”). W przypadku rzeczowników deklinacji 2, w których temat ulega skróceniu, forma genetivu ma rozszerzoną końcówkę (np. „liber, bri”). Dla rzeczowników deklinacji 3 słownik łaciński online podaje pełne formy nominativu i genetivu liczby pojedynczej (np. „amor, amoris”). Same formy wystarczą, by rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy, więc nie podaję dodatkowych informacji. Jeśli rzeczownik ma inny rodzaj niż charakterystyczny dla danej deklinacji lub należy do deklinacji 3, informacja ta również znajduje się w słowniku (m. [masculinum] – rodzaj męski, f. [femininum] – rodzaj żeński, n. [neutrum]- rodzaj nijaki).

Przymiotniki

Dla przymiotników słownik łaciński podaje wszystkie pełne formy dla wszystkich rodzajów, niezależnie od deklinacji, do której należy (np. „notus, nota, notum”, „fortis, forte”).

Zaimki

Słownik podaje odmianę niektórych zaimków. Cała odmiana znajduje się w lekcjach dotyczących danych zaimków.

Przyimki

Słownik podaje formę przyimka, jego znaczenie oraz przypadek, z którym łączy się dany przyimek (np. „de + abl.”).

Nieodmienne części mowy

W przypadku nieodmiennych części mowy słownik łaciński online podaje dane słowo i jego znaczenie (np. „dum – dopóki”).


Fot: Horia Varlan / Foter / CC BY

21 komentarzy dotyczących “Słownik łaciński online

 • 05/07/2017 at 14:54
  Permalink

  Bardzo proszę o przetłumaczenie „silniejsza z nim”. Będę wdzięczna!

  Odpowiedz
 • 14/10/2016 at 17:09
  Permalink

  Żałosne jest to żebranie o „lajka”. Gdyby jeszcze działało. Ale blokuje dostęp, ale dać nie można, bo próba kliknięcia odkrywa tylko napis Error.

  Odpowiedz
 • 29/07/2016 at 21:09
  Permalink

  Witam, marzę o zrobieniu sobie tatuażu o treści ” JEŚLI WIARA CZYNI CUDA, MUSISZ WIERZYĆ, ŻE SIĘ UDA”. Jak można to przetłumaczyć poprawnie. Nie chciałabym zrobić błędu.

  Odpowiedz
 • 18/06/2016 at 11:17
  Permalink

  To jest strzał w dziesiątkę. Gratuluję pomysłu. !!!!
  Łacina to najpiękniejszy język, to tak na marginesie ode mnie.

  Odpowiedz
 • 09/02/2016 at 12:52
  Permalink

  Witam,
  mam pytanie małe.
  Jakie jest tłumaczenie słowa DEVORO ? Słownik google mówi o odpadach, tu jest napisane „pożerać”?
  Czy devoro można rozumieć jako „odżywiaj się”?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 09/02/2016 at 18:48
   Permalink

   Devorare to „pożerać, pochłaniać, połykać, trawić”. Ja bym tego z czystym sumieniem jako „odżywiać się” nie przetłumaczył. Przynajmniej jeśli mówimy o klasycznej łacinie.

   Odpowiedz
 • 27/01/2016 at 22:57
  Permalink

  Cześć, kiedy pojawią się dodawane przez nas słowa? Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 • 22/12/2015 at 18:24
  Permalink

  dodałem kilka, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda. a mialem ciekawe słowa

  Odpowiedz
  • 22/12/2015 at 20:55
   Permalink

   Dodane słowa pojawią się w słowniku po moim zatwierdzeniu. Wszystkie jednak są zapisane i na pewno nie zginą :)

   Odpowiedz
 • 22/12/2015 at 18:24
  Permalink

  dodałem trochę, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda.

  Odpowiedz
 • 24/11/2015 at 22:26
  Permalink

  Również dziękuję , świetna strona wszystko jasno wyjaśnione

  Odpowiedz
 • 12/09/2015 at 16:14
  Permalink

  Chyba znalazłam „błąd”, a właściwie niekonsekwencję w czasowniku „pić” – „bibo, ERE, bibi, potum (3)”? :) Pomijając takie drobne niedociągnięcia, strona jest naprawdę świetna i będę do niej często zaglądać (mimo, że mat-fiz-inf, to chciałabym poznać choć trochę ten niesamowity język). Na razie korzystam jeszcze ze skryptu II LO gliwickiego (pdf), a jak się na trochę dłużej wciągnę, pomyślę o poszukaniu jakiegoś kursu do samodzielnej nauki albo podręcznika. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za czas poświęcony edukowaniu innych! :)

  Odpowiedz
 • 05/06/2015 at 20:58
  Permalink

  Brakuje czasownika defendere z ćwiczenia do lekcji 3.

  Odpowiedz
 • 19/02/2015 at 15:14
  Permalink

  Super inicjatywa, tylko nie rozumiem działania tego słownika, skoro nie widać w nim tłumaczenia, a jedynie samo „amo, are”, „causa, ae” itp.

  Odpowiedz
  • 19/02/2015 at 16:18
   Permalink

   Dziękuję, że zwróciłeś mi na to uwagę. Wkradł się jakiś błąd, już go poprawiłem :)

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podaj wynik działania: *