Sentencje na tatuaż po łacinie

Otrzymuję od Was wiele maili z prośbą o przetłumaczenie sentencji z polskiego na łacinę, bo chcecie sobie taką sentencję wytatuować. Sentencje na tatuaż po łacinie to chyba bardzo popularna rzecz, ale ja zazwyczaj tych tłumaczeń się nie podejmuję. Nie chcę po prostu brać odpowiedzialności za to, co ktoś na zawsze umieszcza na swoim ciele.

Wyjątek zrobiłem tylko raz, dla bardzo bliskiej mi osoby. Przetłumaczyłem na łacinę tekst: “Sercem zawsze chłopiec”, co po łacinie brzmi “Semper in pectore puer”. Efekt możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej.

Sentencje na tatuaż
Sentencje na tatuaż po łacinie – Semper in pectore puer (Sercem zawsze chłopiec)

Jak jednak wspomniałem, był to wyjątek, ale pomyślałem sobie: “Skoro jest tyle sentencji łacińskich, dlaczego nie zaproponować innym tatuaży z cytatami znanymi z łacińskich autorów?”. Znajdzie się tam przecież wszystko, czego oczekujecie – i wyznania miłosne, i przemyślenia na temat życia i ludzkiego losu, zwykłe tak zwane złote myśli.

Dlatego zebrałem poniżej trochę łacińskich cytatów z różnych dziedzin, z których na pewno uda Wam się wybrać odpowiedni cytat na tatuaż. A jeśli to nie wystarczy, zawsze możecie skorzystać z wyszukiwarki cytatów łacińskich lub zestawienia łacińskich sentencji obrazkowych. Polecam!

Sentencje na tatuaż po łacinie

Carpe diem – Chwytaj dzień

Contra spem spero – Wierzę wbrew nadziei

Imperare sibi maximum est imperium – Panowanie nad sobą to największa władza

Mutabile semper femina – Kobieta zawsze zmienną jest

Nemo est casu bonus – Nikt nie jest dobry przypadkiem

Video meliora proboque, deteriora sequor – Widzę lepsze i pochwalam, lecz wybieram gorsze

Dies diem docet – Dzień uczy dzień

Dies levat luctum – Czas łagodzi smutek

Hominem te esse memento – Pamiętaj, że jesteś (tylko) człowiekiem
Nil homini certum est – Nie ma nic pewnego dla człowieka

Homo homini lupus – Człowiek człowiekowi wilkiem

Nemo sine vitiis est – Nikt nie jest bez wad

Non in solo pane vivit homo – Nie samym chlebem człowiek żyje

Vitiis sine nemo nascitur – Nikt nie rodzi się bez wad

150 łacińskich wyrażeń, dzięki którym zabłyśniesz w towarzystwie » 

Bono animo es – Bądź dobrej myśli

Nec Hercules contra plures – Nawet Herkules nie sprosta wielu

Non omnia possumus omnes – Nie wszyscy możemy wszystko

Omnia mea mecum porto – Wszystko, co moje, noszę ze sobą

Cogito, ergo sum – Myślę, więc jestem

Hominem quaero – Szukam człowieka

Homo mensura – Człowiek (jest) miarą (wszechrzeczy)

Nosce te ipsum – Poznaj samego siebie

Sapere aude – Odważ się być mądrym (myśleć)

Scio me nihil scire – Wiem, że nic nie wiem

Barba non facit philosophum – Broda nie czyni filozofem

Nihil sine ratione faciendum est – Nic nie należy robić bez zastanowienia

Sapiens nihil facit invitus – Mędrzec nic nie robi wbrew swojej woli

Amor omnibus idem – Miłość dla wszystkich taka sama

Amor vincit omnia – Miłość zwycięża wszystko

Militiae species amor est – Miłość to rodzaj służby wojskowej

Odi et amo – Nienawidzę i kocham (Sentencje na tatuaż po łacinie)

Quis fallere possit amantem? – Kto zdoła oszukać kochającego?

Qui amant, ipsi sibi somnia fingunt – Ci, którzy kochają, sami sobie kształtują sny

Si vis amari, ama – Jeżeli chcesz być kochany, kochaj

Ubi tu, Caius, ibi ego Caia – Gdzie ty, Gajuszu, tam ja, Gaja

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas – Szczęśliwy, kto mógł poznać przyczynę rzeczy

Natura abhorret vacuum – Natura nie znosi próżni

Natura duce numquam aberrabimus – Mając naturę za przewodnika, nigdy nie zbłądzimy

Ardua prima via est – Pierwsza droga jest stroma
Dom vivimus, discimus – Póki żyjemy, uczymy się

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – Cieszmy się więc, póki jesteśmy młodzi

Non scholae, sed vitae discimus – Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie

Per aspera ad astra – Przez trudy do gwiazd

Quod nocet, docet – To, co szkodzi, uczy

Quod scimus, gutta est, ignoramus mare – To, co wiemy, jest kroplą, nie znamy morza

Sic itur ad astra – Tak idzie się ku gwiazdom

Nemo propheta in patria sua – Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie

Divide et impera – Dziel i rządź

Dulce et decorum est pro patria mori – Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę

Feci, quod potui, faciant meliora potentes – Zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej

Homo est animal sociale – Człowiek jest zwierzęciem społecznym

Primus inter pares – pierwszy wśród równych

Najważniejsze łacińskie wyrażenia » 

Pecunia non olet – Pieniądze nie śmierdzą

Pecuniae imperare, non servire oportet – Pieniądzom należy rozkazywać, nie służyć

Aquila non capit muscas – Orzeł nie łapie much

arbiter elegantiarum – mistrz dobrego smaku

Canis mortuus non mordet – Martwy pies nie gryzie

De gustibus non est disputandum – O gustach nie należy dyskutować

Duobus litigantibus tertius gaudet – Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta

Faber est quisque suae fortunae – Każdy jest kowalem własnego losu

Quot capita, tot sententiae – Ile głów, tyle opinii (Sentencje na tatuaż po łacinie)

In labore virtus et vita – W pracy cnota i życie

Non est viri timere sudorem – Nie przystoi mężczyźnie bać się potu (ciężkiej pracy)

Nulla dies sine linea – Ani jednego dnia bez linii (bez pracy)

Otium post negotium – Odpoczynek po pracy

Qui non laborat, non manducat – Kto nie pracuje, nie je

Exercendae sunt leges – Praw należy przestrzegać

Fiat iustitia, pereat mundus – Niech stanie się sprawiedliwość, choćby miał zginąć świat

Ignorantia iuris nocet – Nieznajomość prawa szkodzi

In dubiis benigniora preferenda sunt – W sprawach wątpliwych wybiera się życzliwsze rozwiązanie

In legibus fundamentum rei publicae – W prawach podstawa państwa

Nulla poena sine lege – Nie ma kary bez podstawy prawnej

Oculum pro oculo, dentem pro dente – Oko za oko, ząb za ząb

Amicorum omnia communia – Dla przyjaciół wszystko wspólne

Amicus certus in re incerta cernitur – Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie

Apage, Satana! – Precz, szatanie!

Ave, Maria, gratia plena – Zdrowaś Mario, łaski pełna

Benedictus, qui venit in nomine Domini – Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie

Cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos – Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli

Crede, ut intelligas – Uwierz, byś mógł zrozumieć

Credo in unum Deum – Wierzę w jednego Boga

Diliges proximum suum sicut te ipsum – Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego

Diligite inimicos vestros – Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Ecce homo! – Oto człowiek!

Ego sum via et veritas, et vita – Ja jestem drogą, prawdą i życiem

Fiat lux – Niech stanie się światłość

Gloria in excelsis Deo – Chwała na wysokości Bogu

In principio erat verbum – Na początku było słowo

Noli me tangere – Nie dotykaj mnie

Nolite timere – Nie lękajcie się (Sentencje na tatuaż po łacinie)

Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt – Wszyscy, którzy chwycą za miecz, od miecza zginą

Ora et labora – Módl się i pracuj

Pater noster – Ojcze nasz

Quid est veritas? – Czym jest prawda?

Quo vadis, Domine? – Dokąd idziesz, Panie?

Te, Deum, laudamus – Ciebie, Boga, chwalimy

Odi profanum vulgus et arceo – Nienawidzę pospolitego tłumu i stronię od niego

Vita brevis, ars longa – Życie jest krótkie, sztuka długa
Memento mori – Pamiętaj o śmierci

Nil desperandum – Nie należy rozpaczać

Non omnis moriar – Nie wszystek umrę

Omnia orta occidunt et aucta senescunt – Wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się

Quem di diligunt, adolescens moritur – Wybrańcy bogów umierają młodo

Quod hodie non est, cras erit – Czego nie ma dzisiaj, będzie jutro

Sic transit gloria mundi – Tak przemija chwała świata

Sit tibi terra levis – Niech ci ziemia lekką będzie

Vita est iter ad mortem – Życie jest drogą do śmierci (Sentencje na tatuaż po łacinie)

Vitae cursus brevis est, gloriae sempiternus – Bieg życia jest krótki, chwały wieczny

In vino veritas – W winie prawda

Aut bibat, aut abeat! – Albo niech pije, albo niech odejdzie!

Nunc est bibendum – Teraz należy pić

Vino pellite curas – Winem odpędźcie troski

Vinum incendit iras – Wino rozpala gniew

Alea iacta est – Kości zostały rzucone

Ante victoriam ne canas triumphum – Przed zwycięstwem nie opiewaj triumfu

Aut vincere, aut mori – Albo zwycięstwo, albo śmierć

Inter arma silent Musae – Podczas wojny milczą muzy

Qui non est mecum, contra me est – Kto nie jest ze mną, jest przeciw mnie

Si vis pacem, para bellum – Jeśli chcesz pokoju, szykuj wojnę

Veni, vidi, vici – Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem

Venimus, vidimus, Deus vicit – Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył

mens sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch

Primum non nocere – Po pierwsze nie szkodzić

Vivere est cogitare – Życie to myślenie

Vivere militare est – Życie to walka (Sentencje na tatuaż po łacinie)

Audentes fortuna iuvat – Śmiałym los sprzyja

Dum spiro, spero – Póki oddycham, mam nadzieję

Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus – Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść

Errare humanum est – Błądzić jest rzeczą ludzką

Non progredi est regredi – Nieposuwanie się naprzód jest cofaniem się

Vitam regit fortuna, non sapientia – Życiem kieruje szczęście, nie mądrość

Navigare necesse est, vivere non est necesse – Żeglowanie jest konieczne, życie nie jest konieczne


Podobał ci się tekst “Sentencje na tatuaż po łacinie”? Poleć nas na: FACEBOOKU,GOOGLE+PINTERESTINSTAGRAM

Znajdź najlepsze sentencje o miłości »

38 komentarzy do “Sentencje na tatuaż po łacinie

 • 19/10/2021 o 21:23
  Permalink

  Dzień dobry,
  Uprzejmie proszę o podanie poprawnego tłumacznia na łacinę “Wolna wola”.
  Z góry dziękuję

  Odpowiedz
 • 26/09/2021 o 00:43
  Permalink

  Czy mogę prosić o pomoc w przetłumaczeniu tekstu: “jedyne granice, które istnieją, są w głowie” lub “jedyne granice, które istnieją, tworzymy sami”?
  Zależy mi głównie na zachowaniu sensu.
  Z góry bardzo dziękuję. :)

  Odpowiedz
 • 16/09/2021 o 15:09
  Permalink

  “szczeście zaczyna się od małych zwycięstw nad złym nastrojem” proszę o pomoc w tłumaczeniu

  Odpowiedz
 • 29/08/2021 o 22:34
  Permalink

  Proszę o poprawne przetłumaczenie : „bo niebo jest w nas” dziękuje z gory

  Odpowiedz
 • 05/08/2021 o 11:14
  Permalink

  Hej. Czy mógłby ktoś pomóc i przetłumaczyć taki cytat!
  Żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro.
  Nie przestawaj marzyć tak jakbyś miał żyć wiecznie.
  Z góry dziękuję za pomoc 😊

  Odpowiedz
  • 09/08/2021 o 23:59
   Permalink

   Dołączam się do prośby. Czy udało się zdobyć tłumaczenie i mogłabym prosić o pomoc?

   Odpowiedz
 • 27/07/2021 o 08:29
  Permalink

  Witam czy mogę również prosić o przetłumaczenie ” jesteś moim życiem ” dziekuje

  Odpowiedz
 • 16/04/2021 o 21:26
  Permalink

  “To co zdobyliśmy z największym trudem najbardziej kochamy”
  Moglby mi to ktoś przetłumaczyć?

  Odpowiedz
 • 09/01/2021 o 15:05
  Permalink

  Witam wszystkich,
  Czy znalazłby się ktoś na tyle pomocny by ułożyć z tych dwóch zdań jedno poprawne zdanie żeby miało to sens?. Oczywiście na tatuaż. Dzięki.
  Si vis amari, ama. Quia non potes habere omnia.

  Odpowiedz
  • 23/02/2021 o 12:07
   Permalink

   ” Si vis amari, ama ” – Moim zdaniem tak brzmi dobrze, nie dodaje niczego, ani nie odejmuje.

   Odpowiedz
   • 14/11/2021 o 19:07
    Permalink

    Witam czy jest ktoś kto mógłby mi przetłumaczyć na łacinę „Rodzina jest rajem w tym bezdusznym świecie „
    Bardzo proszę ;)

    Odpowiedz
 • 11/08/2020 o 13:00
  Permalink

  Żyj dziś bo wczoraj nie wróci a jutro może nie nadejść.
  Jak to będzie po łacinie?
  Z góry dziękuję.

  Odpowiedz
  • 23/02/2021 o 12:03
   Permalink

   Vivamus hodie, et cras, quod retro non veniet nec heri venisti. – Żyj dziś, bo wczoraj nie wróci, a jutro może nie nadejść.

   Odpowiedz
 • 28/06/2020 o 11:59
  Permalink

  Witam. Czy mógłby mi ktoś przetłumaczyć: “Otwarty Umysł” ? Będę wdzięczna.

  Odpowiedz
  • 23/02/2021 o 12:04
   Permalink

   “Animus apertus” – „Otwarty Umysł”

   Odpowiedz
 • 16/06/2020 o 13:11
  Permalink

  Dzień dobry,
  Zwracam się do Pana (autora) z pewną prośbą,
  a mianowicie z prośbą o pomoc w tłumaczeniu krótkiego zdania. Mój brat dowiedziawszy się o mojej nauce łaciny poprosił mnie o przetłumaczenie zdania. Tylko, że ja zacząłem się uczyć tego ciekawego języka od paru dni i nie mam dość wiedzy by przetłumaczyć to proste zdanie (skończyłem dopiero lekcje z odmianą czasownika „esse”) i w tym miejscu zwraca się o pomoc. Gdyby mógł Pan przetłumaczyć to zdanie „Nie wiem, gdzie kończy się ta podróż, ale wiem, gdzie się zaczyna”, byłbym bardzo wdzięczny.
  Zdaje sobie sprawę, że ciągłe prośby wielu ludzi o przetłumaczenie, mogą być dla Pana irytujące. Jeśli tak jest to przepraszam.
  Na końcu jeszcze dodam, że zrobił Pan spaniałą stronę. Dzięki niej wróciłem do starego zainteresowania jakim był starożytny Rzym i zacząłem uczyć się łaciny.
  Życzę zdrowia i Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 23/02/2021 o 12:05
   Permalink

   “Nescio unde hoc ultimum iter, sed non scis unde incipit ” – „Nie wiem, gdzie kończy się ta podróż, ale wiem, gdzie się zaczyna”

   Odpowiedz
 • 04/11/2019 o 21:30
  Permalink

  Przetłumaczy mi ktoś na łacinę
  “Nigdy mnie nie proś
  Bym o niej zapomniał”

  Odpowiedz
 • 07/09/2019 o 17:53
  Permalink

  Witam prosze o przetlumaczenie : żyj módl sie kochaj

  Odpowiedz
 • 31/07/2019 o 20:41
  Permalink

  Witam. Mógłby mi ktoś przetłumaczyć na łacinę słowa “Bój się tylko Boga”. Z góry dziękuję.

  Odpowiedz
 • 25/05/2019 o 23:00
  Permalink

  Przetłumaczy ktoś z Najbardziej kusi zakazane na łaciński ?

  Odpowiedz
  • 23/02/2021 o 12:09
   Permalink

   Prohibitos autem quod est maxime tempting – Najbardziej kusi zakazane

   Odpowiedz
 • 23/02/2019 o 09:33
  Permalink

  Witam czy ktos pomoże mi przetłumaczyć “Nigdy nic nie musisz ewentualnie możesz “z góry dziękuję

  Odpowiedz
 • 15/10/2018 o 11:26
  Permalink

  CZY MOŻE MI KTOŚ POMÓC W PRZETŁUMACZENIU TEKSTU NA ŁACINĘ ” MOJE MYŚLI SĄ MOJĄ MODLITWĄ”

  Odpowiedz
  • 28/06/2020 o 11:58
   Permalink

   Witam czy mógłby mi ktoś przetłumaczyć: “Otwarty Umysł”. Będę wdzięczna. Dziękuję

   Odpowiedz
 • 05/09/2018 o 12:04
  Permalink

  co zonaczają słowa
  “vincit veritas in omnire”
  i “in more ultima veritas”

  Odpowiedz
  • 30/05/2019 o 22:10
   Permalink

   „vincit veritas in omnire” – Prawda zwycięża wszystko
   „in more ultima veritas” chyba najlepiej tłumaczyć to w następujący sposób. Na końcu zwycięży prawda

   Odpowiedz
 • 02/08/2018 o 00:05
  Permalink

  Witam potrzebuję przetłumaczyć tekst po łacinie ktoś pomoże ?

  Odpowiedz
 • 25/05/2018 o 12:33
  Permalink

  Witam proszę jeżeli jest to możliwe o przetłumaczenie. “Jestem kawałkiem czekolady na jego ustach”

  Odpowiedz
 • 13/03/2018 o 11:27
  Permalink

  Dzień dobry. Prosił bym o przetłumaczenie zdania- Droga jest celem. Nie wiem czy- via est finis.

  Odpowiedz
 • 22/02/2018 o 16:56
  Permalink

  Proszę o pomoc w przetłumaczeniu frazy “dumny nikt” – trochę nie dowierzam googlowi, że to ” cor unum” ;)

  Odpowiedz
 • 16/01/2018 o 20:44
  Permalink

  Czy ktoś może mi przetłumaczyć cytat sw. Franciszka na łacinę – Jesteśmy tylko tym, czym jesteśmy w oczach Bożych i niczym więcej.

  Odpowiedz
 • 09/01/2018 o 09:14
  Permalink

  Dużo tutaj sentencji, jest w czym wybierać. Mnie się podoba: “Ora et labora – Módl się i pracuj”

  Odpowiedz
 • 06/01/2018 o 23:09
  Permalink

  Witam,
  czy na pewno “Contra spem spero” powinno się tłumaczyć “Wierzę wbrew nadziei”? Skłaniałabym się bardziej ku “Mam nadzieję wbrew nadziei”, co prawda nie brzmi tak rytmicznie, ale paradoksalność jest większa :)

  Odpowiedz
   • 09/08/2019 o 13:37
    Permalink

    Przetłumaczyć mi ktoś na łacine. DROGA DO PRZYSZŁOŚCI

    Odpowiedz
    • 26/11/2019 o 23:17
     Permalink

     Proszę o przetlumaczenie na łacine cytatów “Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie” Syr 1,23 oraz “Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnebionych” Ps 145,15

     Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code