Sentencje o przyjaźni po łacinie i po polsku

Sentencje o przyjaźni dla wielu z nas są tak samo ważne jak sentencje o miłości. Dla niektórych być znaczą jeszcze więcej. Wszak powstało bardzo wiele rozpraw na temat wyższości przyjaźni nad miłością. Jedno jest pewne: prawdziwy przyjaciel to rzecz bezcenna. Dlatego przygotowałem dla was poniższe zestawienie “Sentencje o przyjaźni”. Miłej lektury!A gdybyście mieli ochotę na więcej sentencji, polecam także poniższe artykuły:

Sentencje na tatuaż »

Sentencje o miłości »

Cytaty o szczęściu »

Wyszukiwarka łacińskich sentencji »

Sentencje o przyjaźni (łac. – pol.)

Hoc tempore obsequium amicos veritas odium parit – W tych czasach uległość tworzy przyjaciół, a prawda rodzi nienawiść

Alter ipse amicus – Przyjaciel drugim mną

Fortuna amicos parat inopia amicos probat – Szczęście daje przyjaciół, bieda wystawia ich na próbę

Spero nos familiares mansuros – Mam nadzieję, że pozostaniemy sobie bliscy

Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore – Mam nadzieję, że pamięć o naszej przyjaźni będzie wieczna

Amici, diem perdidi – Przyjaciele, straciłem dzieńAmicos res secundae parant, res adversae prabant – Rzeczy pomyślne przyciągają przyjaciół, niepomyślne sprawdzają

Amicus optima vitae possessio – Przyjaciel to największy skarb w życiu

Amicum proba, probatum ama – Przyjaciela próbuj, wypróbowanego kochaj

Amicus verus rara avis est – Przyjaciel to (jak) biały kruk (w sensie rzadko się przydarza)

Amore, more, ore, re iunguntur amicitiae – Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, wyglądu, czynu

Najważniejsze łacińskie wyrażenia w PDF» 

Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo – Strzeż mnie panie przed przyjaciółmi, z nieprzyjaciółmi sam dam sobie radę

Clara pacta claros faciunt amicos – Jasne układy tworzą wiernych przyjaciół

Donec eris sospes, multos numerabis amicos, tempora si fuernit nubila solus eris – Dopóki będziesz szczęśliwy wielu przyjaciół wokół siebie zliczysz, Jeśli czasy będą chmurne, zostaniesz sam

Fervet olla, vivit amicitia – Garnek kipi, przyjaźń kwitnie

Graves amicitiae principum – Złowieszcza przyjaźń książąt

Hosti pectus, cor amico – Pierś dla wroga, serce dla przyjaciela

Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est – W końcu mocna przyjaźń polega na tym, żeby chcieć tego samego oraz tego samego nie chcieć
Libri amici, libri magistri – Książki przyjaciółmi, książki nauczycielami

Obsequium amicos, veritas odium parit – Uległość tworzy przyjaźń, prawda rodzi nienawiść

Obsequio retinentur amici – Uległość zatrzymuje przyjaciół

Risum teneatis, amici? – Czyżbyście się mogli powstrzymać od śmiechu, przyjaciele?

Ubi amici, ibi opes – Gdzie przyjaciele, tam bogactwa

Vitae sal amicitia – Przyjaźń solą życia

Vulgare amici nomen sed rara est fides – Słowo „przyjaciel” jest pospolite, ale lojalność jest bardzorzadka

Amicorum omnia communia – Dla przyjaciół wszystko wspólne

Amicus certus in re incerta cernitur – Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie

Donec eris felix, multos numerabis amicos – Póki będziesz szczęśliwy, będziesz miał wielu przyjaciół

Felicitas multos habet amicos – Szczęście ma wielu przyjaciół

Inimici saepe verum dicunt, amici numquam – Nieprzyjaciele często mówią prawdę, przyjaciele nigdy

Verum amicum pecunia non parabitis – Prawdziwego przyjaciela nie zdobędziecie pieniędzmi

Sentencje o przyjaźni – galeria

Niektóre sentencje o przyjaźni wraz z ich polskim tłumaczeniem zaczerpnąłem ze strony Imperium Romanum.

Kup e-booki do nauki łaciny i greki!

Książki do nauki łaciny – którą wybrać?

Słownik łacińsko-polski – który wybrać?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code