Słownik łaciński | 25 000 haseł

Przed wami słownik łaciński online zawierający niemal 25 000 haseł! Zachęcam do korzystania i dzielenia się ze znajomymi!Słownik łaciński online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 4082 names in this directory beginning with the letter A.
a
ach

a 2
biada

a 3
och

a, ab, abs
od, z (+abl.)

ab
od

ab 2
z

abacista, ae
matematyk
Dodane przez: Damian Karol

abactio, abactionis, f,
zabranie, porwanie
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abactor
koniokrad

abactor 2
porywacz

abactor, abactoris, m
złodziej
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abactus
koniokradztwo

abactus, abacta, abactum
uwiedziony, zmuszony, przymuszony
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abactus, abactus, m
kradzież dobytku, uprowadzenie ludzi gwałtem, przymusowe wysiedlenie z ojcowizny
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abaculus
mozaika

abacus
bufet

abacus 2
kredens

abacus, -i
Stolik, ozdobny stół
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abagmentum, abagmenti, n.
środek przeczyszczający
Dodane przez: A

abalbus, abalba, abalbum
białawy
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abalienatio
aukcja

abalienatio 2
cesja

abalienatio 3
sprzedaż

abalienatio 4
wyprzedaż

abalienatio 5
zbyt

abalienatio, abalienationis, f.
oddalenie się, odstępstwo, oddalenie, odrzucenie, odraza, niechęć, wstręt, zdobycie rzeczy, sprzedaż
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abalienatus, abalienata, abalienatum
odpadły, odstępczy
Dodane przez: A

abalieno
odstraszyć

abalieno 1
Odstraszać, zbywać, rozdać, rabować
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abalieno 2
rabować

abalieno 3
zbywać

abavia
praprababka

abavus
prapradziad

abavus 2
przodek

abavus, -i
przodek
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abax
panel

abax 2
stolik

abbas
ksiądz

abbas 2
ojciec

abbas 3
opat

abbatia
klasztor

abbatia 2
opactwo

abbatissa
przeorysza

abbreviatio
pomniejszenie

abbreviatio 2
skrót

abbreviatio 3
uosobienie

abbreviator
sumator

abdicatio
abdykacja

abdicatio 2
odrzucenie

abdicatio 3
zrzeczenie

abdicatio, onis f.
wyrzeczenie się, złożenie (urzędu)
Dodane przez: Liwia

abdico
abdykować

abdico 1
odłączyć się, zaprzeć się, abdykować, złożyć urząd przed czasem
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abdico, abdicere, abdixi, abdictum (3)
zakazać, odrzucić, nie dopuścić (alqd).
Dodane przez: Liwia

abditum
leże

abditus
odległy

abditus 2
ukryty

abditus 3
zakryty

abditus, abdita, abditum
ukryty, odległy, daleki, zakryty, skryty (in re), tajny, tajemny
Dodane przez: Liwia

abdo
chować

abdo 0
zasłaniać

abdo 2
kryć

abdo 3
przesłaniać

abdo 4
schować

abdo 5
skryć

abdo 6
taić

abdo 7
ukryć

abdo 8
ukrywać

abdo 9
utaić

abdo, abdere , abdidi, abditum 3.
Oddalić, cofnąć, ukryć, schować, zagrzebać
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abdomen
brzuch

abdomen 2
obżarstwo

abdomen 3
podbrzusze

abdomen 4
żarłoczność

abdomen, abdominis n.
brzuch, kałdun
Dodane przez: Liwia

abduco
odprowadzić

abduco 2
porwać

abduco 3
uprowadzić

abduco, abducere, abduxi, abductum 3.
Uprowadzić, usunąć, porwać, odciągnąć, odwodzić, odłączyć, odstręczać, skłonić do odstąpienia
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abductio
obrabowanie

abductio 2
odejście

abductio 3
uprowadzenie

abecedarium
abecadło

abecedarium 2
alfabet

abecedarius
początkujący

abellana
leszczyna

abeo
odchodzić

abeo, abire, abii, abitum
odchodzić

abequito
odjechać

aberratio
ulga

aberratio 2
zabłądzenie

aberratio, aberrationis (f)
Zabłądzenie, oddalenie się
Dodane przez: Angelika Wieczorek

aberro
zbłądzić

aberro 2
zboczyć

aberro, aberrare, aberravi, aberratum
Zabłądzić, zbłąkać się, zboczyć, oddalić się
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abhinc
odtąd

abhinc (z acc. i abl.)
Stąd, od,przed
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abhorrens, abhorrentis
Obcy, odmienny, niestosowny
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abhorreo, abhorrere, abhorrui
Cofać się przed czymś, wzdrygać się, być niechętnym, nie chcieć wiedzieć o czymś odstępować od, sprzeciwiać się, występować przeciw, nie zgadzać się z czymś
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abhorrere
nienawidzić

abicio
oddać

abicio 2
odrzucić

abicio 3
puścić

abiectio
tchórzostwo

abiectio, abiectionis (f)
Brak odwagi, małoduszność
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abiectus
niedbały

abiectus 2
nikczemny

abiectus, abiecta, abiectum
Porzucony, niedbały, opieszały, niski, pogardliwy, nikczemny, małoduszny, tchórzliwy
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abiegnus, abiegna, abiegnum
Jodłowy
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abies
jodła

abies 2
okręt

abies 3
świerk

Abies alba
Jodła pospolita

Abies concolor
Jodła kalifornijska

Abies koreana
Jodła koreańska

abies, abietis (f)
Jodła, okręt, włócznia
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abietarius
cieśla

abietarius 2
rzemieślnik

abigeator
koniokrad

abigeatus
koniokradztwo

abigeus
koniokrad

abigo
ukraść

abigo 2
wykradać

abitio
odchodzenie

abitio 2
odejście

abitio 3
odjazd

abitus
odejście

abitus 2
odjazd

abitus 3
wyjście

abitus 4
wylot

abitus 5
wymarsz

abitus, abitus (m)
Odejście, odjazd, wymarsz
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abiudico
odmówić

abiudico 1
odmówić, odsądzić, ujmować komu
Dodane przez: Angelika Wieczorek

ablativus
narzędnik

ablegatio
oddalenie

ablegatio 2
odesłanie

ablegatio 3
wysłanie

ablego
oddalić

ablego 2
odesłać

ablego, ablegare, ablegavi, ablegatum
Odesłać, oddalić, trzymać w oddaleniu
Dodane przez: Angelika Wieczorek

ablepsia
ślepota

abluo
czyścić

abluo 2
oczyścić

abluo 3
oczyszczać

abluo 4
sprzątać

ablutio
ablucja

ablutio 2
obmycie

abluvio
erozja

abnegatio
odmowa

abnegatio 2
zaprzeczenie

abnego
odmawiać

abnego 1
Odrzucić, zaprzeczyć, odmawiać, zapierać się, wypierać się
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abnego 2
odrzucić

abnego 3
zaprzeczyć

abnepos, abnepotis (m)
Praprawnuk
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abnormis
anormalny

abnormis 2
nienormalny

abnormis, abnormis, abnorme
Nieprawidłowy
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abnuitio
negacja

abnuitio 2
zaprzeczenie

abnutivum
odmowa

abnutivum 2
odrzucenie

aboleo, abolere, abolevi, abolitum 2.
Zniszczyć, zburzyć, usunąć, uprzątnąć,oddalić, uchylić, na zawsze odebrać urząd
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abolitio
anulowanie

abolitio 2
usunięcie

abolitio 3
zniesienie

Abolitor, -oris (m.)
Ten ktoś niszczy, obala.
Dodane przez: Damian Karol

abominamentum
obrzydliwość

abominatio
obrzydliwość

abominatio 2
obrzydzenie

abominatio 3
odraza

abominatio 4
wstręt

Aborsus, -a, -um
Przedwcześnie urodzony, poroniony.
Dodane przez: Damian Karol

abortio
poronienie

abortivus
wcześniak

abortum
poronienie

abortus
poronienie

abra
pokojówka

abra 2
służka

Abramis brama
Leszcz

Abranis ballerus
Rozpiór

abrenunciatio
zaprzeczenie

abripio, abripere, abripui, abreptum
Porwać, powlec, zniknąć, ulotnić się, uprowadzić, zrabować, odciągnąć
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abrogatio
ignorowanie

abrogatio 2
odwoływanie

abrogatio 3
zniesienie

abrogatio, abrogationis (f)
Zniesienie (prawa)
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abrogo
anulować

abrogo 2
oddalić

abrogo 3
odebrać

abrogo 4
odmówić

abrogo 5
skasować

abrogo 6
skreślać

abrogo 7
unieważniać

abrogo 8
unieważnić

abrogo 9
usuwać

abrogo, abrogare, abrogavi, abrogatum
Odebrać, odmówić, oddalić, usunąć, uchylić, znosić
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abrotonum, abrotoni
Roślina używana w lecznictwie
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abrumpo
oderwać

abrumpo 2
rozbić

abrumpo 3
skończyć

abrumpo, abrumpere, abrupi, abruptum
Oderwać, rozerwać, przerwać, rozsadzić, rozbić, gwałtownie ułamać, odłamać, obrazić, naruszyć
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abruptio
oderwanie

abruptio 2
rozwód

abruptio 3
separacja

abruptio 4
wyrwa

abruptio, abruptionis (f)
Oderwanie, zerwanie, wyrwa
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abruptum
otchłań

abruptum 2
przepaść

abruptum, abrupti
Przepaść, otchłań
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abruptus
stromy

abruptus, abrupta, abruptum
Oderwany, stromy, spadzisty, przykry, nieprzystępny
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abscedo, abscedere, abscessi, abscessum
Odejść, oddalić się, cofnąć się, porzucić, zaniechać, odpaść, przepaść, ustąpić, zniknąć
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abscessio
odejście

abscessio 2
ubywanie

abscessio, abscessionis (f)
Odejście, ubywanie, cofanie
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abscessus
absencja

abscessus 2
brak

abscessus 3
nieobecność

abscessus 4
odejście

abscessus, abscessus (m)
Odejście, oddalenie się, nieobecność
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abscisio
przerwanie

abscissio
przerwanie

abscisus
odcięty

abscisus 2
stromy

abscisus 3
ułamany

absconditum
sekret

absconditum 2
tajemnica

absconsio
schronienie

absegmen
kęs

absegmen 2
porcja

absens
nieobecny

absentia
brak

absentia 2
nieobecność

absentio
powstrzymywanie

absentio 2
wstrzymanie

absida
łuk

absis
łuk

absolute
bezwzględnie

absolutio
ukończenie

absolutio 2
uwolnienie

absolutio 3
wykończenie

absolutorium
odkupienie

absolutorium 2
ratunek

absolutorium 3
wybawienie

absolutus
absolut

absolutus 2
absolutny

absolutus 3
bezwarunkowy

absolutus 4
bezwzględny

absolutus 5
całkowity

absolutus 6
doskonały

absolutus 7
skończony

absolutus 8
zupełny

absolvo
ironicznie

absolvo 2
uniewinniam

absonus
nieznośny

absorptio
napój

absorptio 2
przełykanie

absortio
rozgromienie

absortio 2
zwycięstwo

abstantia
dystans

abstantia 2
odległość

abstarctio
oderwanie

abstarctio 2
odrywanie

abstemia
dystans

abstemia 2
odległość

abstinentia
bezinteresowność

abstinentia 2
skromność

abstinentia 3
wstrzemięźliwość

abstractio
oddzielenie

abstractio 2
separacja

abstractus
oderwany

abstractus 2
wyabstrahowany

abstraho
abstrahuję

abstraho 2
odrywam

abstrusio
ukrywanie

abstrusio 2
usuwanie

absum, abesse, afui
być nieobecnym

absumedo
marnotrawienie

absumedo 2
marnotrawstwo

absumo
spędzać

absumo 2
spożyć

absumo 3
zużyć

absumo, absumere, absumpsi, absumptum
zużyć, tracić
Dodane przez: Ernest

absumptio
konsumpcja

absumptio 2
trwonienie

absumptio 3
wydawanie

absunt
nieobecne

absurdus
absurdalny

absurdus 2
bezsensowny

absurdus 3
głupi

absurdus 4
niedorzeczny

absurdus 5
nonsens

absurdus 6
płaski

absurdus, absurda, absurdum
absurdalny, absurdalna, absurdalne
Dodane przez: Natalia Opara

abundans
bogaty

abundans 2
bujny

abundans 3
obfity

abundans 4
płodny

abundans 5
przeładowany

abundans 6
sowity

abundans 7
zasobny

abundantia
mnogość

abundantia 2
mnóstwo

abundantia 3
obfitość

abundatio
mnóstwo

abundatio 2
nadmiar

abundo
obfitować

abusio
nadużycie

abusio 2
nadużywać

abusus
marnowanie

abusus 2
nadużycie

abusus 3
nadużywanie

abyssus
głębia

abyssus 2
morze

abyssus 3
otchłań

ac
a także, i; (po comp.) niż; simul ac, jak tylko; → atque

ac 2
oraz

acacia
akacja

Academia
Akademia

acalephe
pokrzywa

acanos
ostrożeń

acanthillis
asparagus

acanthos
akacja

acanthos 2
ciemiernik

acanthus
akacja

acanthus 2
ciemiernik

acanus
ostrożeń

accantus
akcent

accantus 2
intonacja

accantus 3
nacisk

accasionatus
niedoszły

accasionatus 2
niewydarzony

accedo, accedere, accessi, accessum
przybliżać się

acceleratio
akceleracja

acceleratio 2
przyspieszenie

accelero
pędzić

accelero 2
przyspieszać

accelero 3
przyśpieszać

accelero 4
przyśpieszyć

accelero 5
spieszyć

accendium
rozpalanie

accendo
inicjator

accendo 2
oświecać

accendo 3
oświetlać

accendo 4
pobudzać

accendo 5
prekursor

accendo 6
rozjaśniać

accendo 7
zapalać

accensus
rozpalanie

accensus 2
żołnierz

accentiuncula
akcent

accentiuncula 2
intonacja

accentus
akcent

accentus 2
intonacja

accentus 3
nacisk

accentus 4
przycisk

accepta
działka

acceptio
branie

acceptio 2
pojmowanie

acceptio 3
przejmowanie

acceptio 4
przyjmowanie

acceptor
odbiorca

acceptor 2
wierzący

acceptrix
odbiorczyni

acceptum
rachunki

acceptus
drogi

acceptus 2
miły

acceptus 3
pożądany

accerbo
pogorszyć

accerbus
cierpki

accerbus 2
gorzki

accerbus 3
kwaśny

accersitio
nawoływanie

accersitio 2
wezwanie

accersitor
oskarżyciel

accersitor 2
posłaniec

accersitor 3
wzywający

accersitus
nawoływanie

accersitus 2
wezwanie

accessa
podejście

accessa 2
przybycie

accessa 3
zbliżenie

accessibilitas
dostępność

accessio
dodatek

accessio 2
podejście

accessio 3
zwiększenie

accessio, accessionis f.
dodatek, coś uzupełniającego, rzecz przyłączona
Dodane przez: fronc

accessit
podeszła

accessit 2
podszedł

accessus
podejście

accessus 2
przybycie

accessus 3
zbliżenie

accidens
przypadek

accidens 2
przypadłość

accidens 3
utrudnienie

accidentalis
nieistotny

accidentalis 2
przypadkowy

accidentalis 3
przypadłościowy

accidentalis 4
uboczny

accidentaliter
nieistotnie

accidentaliter 2
ubocznie

accidentia
szansa

accido
upaść

accido, accidere, accidi (3)
zdarzyć się

accio
przywołać

accipere
pobrać

accipi
pojmuję

accipi 2
ujmuję

accipio, accipere, accepi, acceptum
otrzymywać, brać

accipiter
jastrząb

Accipiter brevipes
krogulec krótkonogi

Accipiter gentilis
Jastrząb

Accipiter nisus
Krogulec

Accipiter, -tris
Jastrząb lub człowiek chciwy, drapieżny
Dodane przez: Damian Karol

accipitrina
drapieżność

accipitrina 2
pazerność

accitio
wołanie

accitio 2
wzywanie

accitus
wezwanie

accitus 2
zawołanie

accitus 3
zew

acclamatio
aklamacja

acclamo
wołać

acclaro
objawić

acclino
nachylić

acclivis
pochyły

acclivis 2
podejście

acclivitas
stromość

acclivitas 2
wzniesienie

acclivitas 3
zbocze

accola
mieszkaniec

accola 2
sąsiad

accolens
sąsiedzi

accolo
sąsiadować

accomodatio
dopasowanie

accomodatio 2
przystosowanie

accomodatio 3
uleganie

accomodo
przystosować

accretio
przyrost

accretio 2
zwiększenie

accubitio
kanapa

accumulatio
gromadzenie

accumulatio 2
nagromadzenie

accumulatio 3
zwał

accumulo
akumulować

accumulo 0
zgromadzić

accumulo 2
gromadzić

accumulo 3
kumulować

accumulo 4
nagromadzić

accumulo 5
narastać

accumulo 6
odsypać

accumulo 7
skupiać

accumulo 8
zbierać

accumulo 9
zgromadzać

accuratio
dokładność

accuratio 2
precyzja

accuratus
dokładny

accuratus 2
ścisły

accuratus 3
staranny

accursus
atakowanie

accursus 2
napad

accursus 3
przybywanie

accusatio
oskarżenie

accusatio 2
zarzut

accusativus
biernik

accusator
oskarżyciel

accusator 2
powód

accusatrix
oskarżycielka

accuso
obwiniać

accuso 2
oskarżać

accuso 3
winić

acedia
zmęczenie

acer
bystry

acer 2
jawor

acer 3
klon

acer 4
ostry

Acer campestre
Klon polny

Acer japonicum
Klon japoński

Acer negundo
Klon jesionolistny

Acer palmatum
Klon palmolistny

acer, acris, acre
ostry

acerbitas
gorycz

acerbitas 2
gorzkość

acerbitas 3
rozgoryczenie

acerbitas 4
surowość

acerbitas 5
szorstkość

acerbitudo
gorzkość

acerbitudo 2
surowość

acerbitudo 3
szorstkość

acerbum
klęska

acerbum 2
nieszczęście

acerbus, acerba, acerbum
gorzki, bolesny
Dodane przez: Patryk Okrajek

acertas
energiczność

acertas 2
ostrość

acertas 3
siła

acervalis
nagromadzony

acervalis 2
zebrany

acervatim
bezładnie

acervatio
akumulacja

acervo
skupić

acervo 2
zgromadzić

acervus
skarb

acervus 2
sterta

acervus 3
stos

acetum
ocet

achanum
głupek

achanum 2
niemowa

achates
agat

Achillea millefolium
Krwawnik pospolity

achlis
łoś

acia
nić

acia 2
przędza

Acidanthera
Acidantera dwubarwna

acidatas
zgaga

Acidium stearicum
Kwas stearynowy

Acidum acetylsalicylicum
Kwas acetylosalicylowy

Acidum ascorbicum
Kwas askorbinowy

Acidum ascorbicum 2
Kwas askorbowy

Acidum benzoicum
Kwas benzoesowy

Acidum boricum
Kwas borowy

Acidum citricum monohydricum
Kwas cytrynowy jednowodny

Acidum hydrochloridum
Kwas solny

Acidum lacticum
Kwas mlekowy

Acidum salicylicum
Kwas salicylowy

acidus
cierpki

acidus 2
kwas

acidus 3
kwaśny

acidus 4
kwasowy

acies
ostrość

acies 2
ostrze

acies, aciei
ostrze; szyk bojowy

Acipenser guldenstadti
Jesiotr rosyjski

Acipenser naccari
Jesiotr adriatycki

Acipenser nudiventis
Szyp

Acipenser ruthenus
Sterlet

Acipenser stellatus
Siewruga

Acipenser sturio
Jesiotr zachodni

aciscularius
cieśla

acoetis
nałożnica

acoetis 2
żona

acolitus
akolita

acoluthus
akolita

acolytus
akolita

aconiton
tojad

aconitum
tojad

Aconitum napellus
Tojad mocny

acor
kwaśność

acquiesco
umrzeć

acquiesco 2
wypocząć

acquiesco 3
zasnąć

acquiro
otrzymywać

acquisitio
nabycie

acquisitrix
nabywczyni

acra
mierzeja

Acridotheres tristis
majna brunatna

acrimonia
gniewność

acrimonia 2
obraźliwość

acrimonia 3
złość

acritas
energiczność

acritas 2
ostrość

acritas 3
siła

acritudo
energia

acritudo 2
kwaśność

acritudo 3
ostrość

acro
ekstremum

acroama
aktor

acroama 2
koncert

acroama 3
koncertowy

acroama 4
lektor

acroasis
mowa

acrobates
akrobata

Acrocephalus agricola
trzcinniczek kaspijski

Acrocephalus arundinaceus
Trzciniak

Acrocephalus dumetorum
zaroślówka

Acrocephalus melanopogon
tamaryszka

Acrocephalus paludicola
wodniczka

Acrocephalus palustris
Łozówka

Acrocephalus schoenobaenus
Rokitniczka

Acrocephalus scirpaceus
Trzcinniczek

acron
ekstremum

acror
energia

acror 2
gorzkość

acror 3
ostrość

acrum
mierzeja

acta
morze

acta 2
plaża

acta 3
wakacje

actarius
księgowy

actarius 2
urzędnik

actio
akt

actio 2
czyn

actio 3
czynność

actio 4
działalność

actio 5
działanie

actio 6
postępowanie

actio 7
sprawa

Actio, actionis f.
skarga sądowa
Dodane przez: Damian Karol

Actitis hypoleucos
Brodziec piskliwy

Actitis macularius
brodziec plamisty

actito
czynić

activus
aktywny

activus 2
czynny

actor
adwokat

actor 2
aktor

actor 3
wykonawca

Actor, actoris (m.)
Powód, osoba prowadząca sprawę
Dodane przez: Damian Karol

actrix
agentka

actrix 2
powódka

actrix 3
stewardessa

actu
rzeczywiście

actu 2
urzeczywistniony

actu 3
zaktualizowany

actualitas
aktualizacja

actualitas 2
urzeczywistnianie

actualitas 3
ziszczanie

actuariola
barka

actuariolum
barka

actuarius
księgowy

actuarius 2
urzędnik

actum
czyn

actum 2
transakcja

actum 3
wyczyny

actus
akt

actus 2
aktualizacja

actus 3
czyn

actus 4
czynność

actus 5
odegranie

actus 6
rzeczywistość

actus 7
urzeczywistnienie

actus 8
ziścić

actus 9
ziszczenie

Acula, aculae
Igła
Dodane przez: Damian Karol

aculeus
kolec

aculeus 2
szpic

aculeus 3
żądło

aculos
żołądź

acumen
czubek

acumen 2
żądło

acuo
ostrzyć

acuo 2
pobudzać

acuo 3
zaostrzać

Acupitrix, -icis
Hafciarka
Dodane przez: Damian Karol

acus
igła

acus 2
plewy

acus 3
spinka

acutor
ostrzałka

acutus
bystry

acutus 2
niebezpieczny

acutus 3
ostry

acutus 4
przenikliwy

acutus 5
zaostrzony

ad
do (+acc.)

ad 2
ku

ad 3
około

ad 4
po

ad 5
w

ad 6
według

adactio
akcja

adactio 2
zmuszanie

adactus
popchnięcie

adactus 2
ugryzienie

adactus 3
zmuszanie

adaequatio
adaptacja

adaequatio 2
dopasowywanie

adaequatio 3
wyrównywanie

adaequo
dorównać

adaequo 2
porównywać

adaequo 3
zrównać

adaeratio
szacowanie

adaeratio 2
wycena

adagio
powiedzenie

adagio 2
przysłowie

adagium
powiedzenie

adagium 2
przysłowie

adagnitio
wiedza

Adamanteus, adamantea, adamanteum
Twardy, niezłomny.
Dodane przez: Damian Karol

adamas
stal

adamas 2
żelazo

adamator
kochanek

Adamus
Adam

adapertio
odkrycie

adapertio 2
odrywanie

adapertio 3
odtajnianie

adauctor
osadnik

adauctor 2
zbieracz

adauctor 3
zbiornik

adauctus
przyrost

adauctus 2
wzrost

adaugeo
dodać

adaugeo 2
dodawać

adaugeo 3
dołączać

adaugeo 4
dołączyć

adaugeo 5
narastać

adaugeo 6
powiększać

adaugeo 7
wzmagać

adaugeo 8
wzrastać

adaugeo 9
zwiększać

adaugeo, adaugere, adaux, adauctum 3
Powiększyć, dodać, pomnożyć.
Dodane przez: Damian Karol

adaugmen
przyrost

adaugmen 2
wzrost

Adaugmen, -inis (n.)
Przyrost
Dodane przez: Damian Karol

adbreviatio
pomniejszenie

adbreviatio 2
skrócenie

adbreviatio 3
skrót

adceleratio
pośpiech

adceleratio 2
przyspieszenie

adcessibilitas
dostępność

adcessibilitas 2
przystępność

adcessio
dodatek

adcessio 2
dostęp

adcessio 3
wzrost

adcessitio
wezwanie

adcessitor
oskarżyciel

adcessitus
wezwanie

adcessus
dopuszczenie

adcessus 2
podejście

adcessus 3
przybycie

adclamatio
aklamacja

adclamatio 2
okrzyki

adclivis
wzniesienie

adclivitas
stromość

adclivitas 2
wzniesienie

adclivitas 3
zbocze

adcola
mieszkaniec

adcola 2
sąsiad

adcolens
sąsiedzi

adcommodatio
adaptacja

adcommodatio 2
dopasowanie

adcommodatio 3
uległość

adcretio
przyrost

adcretio 2
wzrost

adcretio 3
zwiększenie

adcubitio
leżenie

adcubitio 2
spoczywanie

adcubitus
leżenie

adcubitus 2
spoczywanie

adcumulatio
akumulacja

adcumulatio 2
nagromadzenie

adcuratio
dokładność

adcuratio 2
precyzyjność

adcuratio 3
troska

adcursus
atak

adcursus 2
napad

adcursus 3
pospieszanie

addictio
przyznanie

additamentum
dodatek

additamentum 2
załącznik

additio
dodanie

additio 2
dodatek

additio 3
dodawanie

addo, addere, addidi, additum
dodawać

adduco, adducere, adduxi, adductum
przyprowadzać, skłaniać do czegoś

adductor
stręczyciel

ademptio
odjęcie

ademptio 2
zabieranie

ademptio 3
zabranie

adensio
aprobata

adensio 2
wiara

adensio 3
zgoda

adeo
(przysł.) aż dotąd, tak

adeo, adire, adii, aditum
dochodzić

adeps
sadło

adeps 2
smalec

adeps 3
tłuszcz

Adeps suillus
Smalec farmaceutyczny

adeptio
nabycie

adeptio 2
osiągnięcie

adeptio 3
otrzymywanie

adeptus
osiągnięcie

adeptus 2
otrzymywanie

aderator
wierny

aderator 2
wyznawca

adfabilitas
kurtuazja

adfabilitas 2
przychylność

adfabilitas 3
przyjazność

adfamen
pozdrawianie

adfamen 2
pozdrowienie

adfamen 3
witanie

adfania
pogaduszka

adfania 2
żartowanie

adfatus
konwersacja

adfatus 2
mowa

adfatus 3
zwrot

adfectatio
afektacja

adfectatio 2
aspirowanie

adfectatio 3
poszukiwanie

adfectator
aspirant

adfectio
nastrój

adfectio 2
samopoczucie

adfectrix
aspirantka

adfectus
forma

adfectus 2
nastrój

adfectus 3
stan

adficio
energia

adficio 2
sok

adfinis
sąsiad

adfinis 2
współwinny

adfinis 3
związek

adfinitas
przywiązanie

adfinitas 2
związek

adfirmatio
bierzmowanie

adfirmatio 2
potwierdzenie

adflagrans
palenie

adflagrans 2
płonięcie

adflatus
oddech

adflatus 2
podmuch

adflatus 3
prychnięcie

adflictatio
męczarnia

adflictatio 2
nieszczęście

adflictator
ciemiężyciel

adflictator 2
kat

adflictio
ból

adflictio 2
cierpienie

adflictio 3
tortura

adflictus
kolizja

adflictus 2
uderzenie

adflictus 3
zderzenie

adfluentia
bystrość

adfluentia 2
obfitość

adfluentia 3
przepływ

adfricatio
obtarcie

adfricatio 2
ścieranie

adfricatio 3
tarcie

adfrictus
nacieranie

adfrictus 2
tarcie

adger
grobla

adger 2
przystań

adgestio
masa

adgestio 2
stos

adgestum
usypisko

adgestum 2
wał

adgestum 3
zwał

adgestus
usypisko

adgestus 2
wał

adgestus 3
zwał

adgnatum
odrost

adgnatus
pogrobowiec

adgnitio
olśnienie

adgnitio 2
rozpoznanie

adgnitio 3
wiedza

adgnomen
przezwisko

adgnomen 2
przydomek

adgnomentum
przezwisko

adgnomentum 2
przydomek

adgressio
atak

adgressio 2
przedsięwzięcie

adgressor
atakujący

adgressor 2
najeźdźca

adgressura
atak

adgressura 2
napaść

adgressus
atak

adgressus 2
napaść

adhaesio
przyczepność

adhaesio 2
przylgnięcie

adhaesio 3
przystawanie

adhaesiona
lepkość

adhaesiona 2
połączenie

adhaesiona 3
przyczepność

adhaesus
lepkość

adhaesus 2
przyczepność

adhaesus 3
przyklejanie

adhibeo
użyć

adhibeo 2
zastosować

adhibeo, adhibere, adhibui, adhibitum
używać

adhibitio
aplikacja

adhibitio 2
wstęp

adhibitio 3
zastosowanie

adhortamen
przekonywanie

adhortamen 2
zachęta

adhortatio
namawianie

adhortatio 2
zachęcanie

adhortatio 3
zachęta

adhortator
namawiający

adhortator 2
zachęcający

adhortatus
perswazja

adhortatus 2
popędzanie

adhortatus 3
zachęcanie

adhuc
aż do tej pory

Adhumatio, adhumationis f.
Pogrzeb
Dodane przez: Damian Karol

adiacens
okolice

adiacens 2
przyległości

adiectamentum
dodatek

adiectamentum 2
wzrost

adiectamentum 3
załącznik

adiectio
dołączenie

adiectio 2
przyjęcie

adiectus
dodawanie

adiectus 2
kontakt

adiectus 3
wstawienie

adimpletio
kończenie

adimpletio 2
ukończenie

adimpletio 3
wypełnienie

adinventio
wynalazek

adinventor
wynalazca

adinventum
wynalazek

adipiscor
dochodzić

adipiscor 2
docierać

adipiscor 3
osiągać

adips
smalec

adips 2
tłuszcz

adipson
lukrecja

adipsos
lukrecja

aditus
dostęp

aditus 2
podejście

aditus 3
przyjście

adiudicatio
przypisanie

adiumentum
podpora

adiumentum 2
pomoc

adiunctio
dodatek

adiunctio 2
przyłączenie

adiunctio 3
związek

adiunctum
atrybut

adiunctum 2
charakterystyka

adiunctum 3
jakość

adiungere
przyłączyć

adiuramentum
wezwanie

adiuratio
apelowanie

adiuratio 2
zaprzysięganie

adiurator
czarodziej

adiutor
asystent

adiutor 2
pomocnik

adiutor 3
świadek

adiutorium
argumentacja

adiutorium 2
pomoc

adiutorium 3
wsparcie

adiutrix
pomocnica

adiutrix 2
popleczniczka

adiutus
pomoc

adiuvatorium
pomoc

adiuvatorium 2
współpraca

adiuvo
pomagać

adiuvo 2
wspierać

adjectivum
przymiotnik

adlapsus
podchodzenie

adlapsus 2
podpływanie

adlectatio
namawianie

adlectatio 2
zachęcanie

adlectatio 3
zapraszanie

adlegatio
zarzut

adlegatus
inicjowanie

adlegatus 2
zapoczątkowywanie

adlenimentum
ulga

adlevamentum
ukojenie

adlevamentum 2
ulga

adlevatio
podniesienie

adlevatio 2
ukojenie

adlevatio 3
ulga

adlibentia
skłonność

adligamentum
przywiązanie

adligamentum 2
więź

adligatio
przywiązywanie

adligatio 2
więź

adligatura
przywiązanie

adligatura 2
więź

adlisio
uderzanie

adlocutio
pocieszenie

adlocutio 2
zwrot

adloquium
rozmowa

adloquium 2
zachęcenie

adloquium 3
zwrot

adlubentia
skłonność

adluvies
nadmiar

adluvies 2
powódź

adluvio
nadmiar

adluvio 2
powódź

adminiculator
asystent

adminiculator 2
pomocnik

adminiculum
podpora

adminiculum 2
tyczka

adminiculum 3
wspornik

adminiculum, adminiculi n.
pomoc, wsparcie
Dodane przez: Patryk Okrajek

administer
asystent

administer 2
pomocnik

administer 3
sługa

administra
asystentka

administra 2
pomocnica

administra 3
współpracownica

administratio
administracja

administratio 2
pomoc

administratio 3
służba

administratio 4
zarząd

administratio 5
zarządzanie

administrator
dyrektor

administrator 2
kierownik

administrator 3
zarządca

admirabilitas
nadzwyczajność

admirabilitas 2
podziw

admiratio
podziw

admiratio 2
zadziwienie

admiratio 3
zdumienie

admirator
wielbiciel

admiror
podziwiać

admiror 2
uwielbiać

admissarius
ogier

admissarius 2
rozpustnik

admissio
audiencja

admissio 2
wejście

admissio 3
wywiad

admissum
przestępstwo

admissum 2
wina

admissum 3
występek

admissura
generowanie

admissura 2
hodowla

admissus
wpuszczenie

admissus 2
wstęp

admistio
mieszanie

admistio 2
mieszanina

admistus
mieszanie

admistus 2
mieszanina

admixtio
dodatek

admixtio 2
domieszka

admixtio 3
mieszanie

admixtus
mieszanie

admixtus 2
mieszanina

admoneo
ostrzegać

admoneo 2
przestrzegać

admoneo 3
upominać

admonitio
napominanie

admonitio 2
ostrzeżenie

admonitio 3
przestroga

admonitio 4
upomnienie

admonitor
przypominający

admonitor 2
upominający

admonitorium
napomnienie

admonitrix
napominająca

admonitrix 2
przypominająca

admonitum
napomnienie

admonitum 2
ostrzeżenie

admonitum 3
upomnienie

admonitus
napomnienie

admonitus 2
rada

admonitus 3
rekomendacja

admorsus
podgryzanie

admorsus 2
ugryzienie

admorsus 3
ukąszenie

admotio
zastosowanie

admurmuratio
gwar

admurmuratio 2
mruczenie

admurmuratio 3
szemranie

adnexio
łączenie

adnexio 2
przywiązywanie

adnexus
łączenie

adnexus 2
powiązanie

adnexus 3
wiązanie

adnihilo
niszczyć

adnihilo 2
unicestwiać

adnihilo 3
unicestwić

adnihilo 4
zniszczyć

adnihilo 5
zniweczyć

adnius
wyczerpanie

adnius 2
wysiłek

adnomentum
przezwisko

adnomentum 2
przydomek

adnominatio
kalambur

adnotamentum
komentarz

adnotamentum 2
notatka

adnotamentum 3
uwaga

adnotatio
adnotacja

adnotatio 2
komentarz

adnotatio 3
notatka

adnotatiuncula
komentarz

adnotator
obserwator

adnotatus
notatka

adnotatus 2
poszukiwany

adnotatus 3
uwaga

adnotatus 4
wspomnienie

adnumeratio
liczenie

adnumeratio 2
wyliczanie

adnunciatior
głosiciel

adnunciatior 2
herold

adnunciatior 3
prorok

adnuntiatio
ogłoszenie

adnuntiatio 2
wiadomość

adnuntiatrix
głosicielka

adnuntiatrix 2
prorokini

adolescens
młodzieniec

adolescentia
młode

adolescentia 2
młodość

adolescentulus
młodzieniec

adopertum
misterium

adoptatio
przysposobienie

adoptio
adopcja

adoptio 2
przybranie

adoptio 3
przysposobienie

ador
jęczmień

ador 2
orkisz

adoratio
modlitwa

adoratio 2
uwielbienie

adorator
wyznawca

adorea
zwycięstwo

adoria
chwała

adoria 2
wyróżnienie

adoro
wielbić

adparamentum
przygotowywanie

adparatio
dostawy

adparatus
narzędzia

adparatus 2
przygotowywanie

adparatus 3
wyposażenie

adparentia
pozory

adparitio
doglądanie

adparitio 2
służba

adparitio 3
usługa

adparitor
urzędnik

adparitura
urząd

adpellatio
apelacja

adpellatio 2
nazwa

adpellatio 3
termin

adpellator
apelant

adpendicula
aneks

adpendicum
dodatek

adpendicum 2
kończyna

adpendix
aneks

adpendix 2
dodatek

adpetentia
pragnienie

adpetitio
apetyt

adpetitio 2
pragnienie

adpetitus
apetyt

adpetitus 2
pragnienie

adplicatio
łączenie

adplicatio 2
skłonność

adplicatio 3
zastosowanie

adplumbator
lutownik

adportatio
doniesienie

adportatio 2
dostarczenie

adpositio
porównanie

adpositio 2
porównywanie

adpositum
epitet

adpositum 2
przymiotnik

adpositus
zastosowanie

adprehensio
łapanie

adprehensio 2
przytrzymywanie

adprobatio
aprobata

adprobatio 2
aprobowanie

adprobatio 3
dowód

adpropinquatio
podchodzenie

adpropinquatio 2
podejście

adpulsus
lądowanie

adpulsus 2
przyprowadzanie

adquisitio
nabycie

adquisitrix
nabywczyni

adrectarium
wzniesienie

adrectatio
dotykanie

adrectatio 2
trzymanie

adrisor
pochlebca

adrogantia
arogancja

adrogantia 2
hardość

adrogantia 3
niegrzeczność

adscensio
postęp

adscensio 2
wzrost

adscensor
jeździec

adscensus
wzrost

adscessio
separacja

adscessio 2
strata

adscessio 3
usunięcie

adscitus
akceptacja

adscitus 2
przyjęcie

adscriptor
pomocnik

adscriptor 2
sekundant

adscriptor 3
współwłaściciel

adsecla
naśladowca

adsecla 2
pomocnik

adsecla 3
sługa

adsectatio
czekanie

adsectatio 2
oczekiwanie

adsectatio 3
pomoc

adsectator
naśladowca

adsectator 2
towarzysz

adsectator 3
uczeń

adsecula
naśladowca

adsecula 2
pomocnik

adsecula 3
sługus

adsecutor
pomocnik

adsedo
asesor

adsedo 2
doradca

adsensus
aprobata

adsensus 2
wiara

adsensus 3
zgoda

adsentatio
pochlebstwo

adsentatio 2
ustępstwo

adsentatio 3
zgoda

adsentatiuncula
pochlebstwo

adsentator
pochlebca

adsentatrix
pochlebczyni

adsequela
następstwo

adsequela 2
sukcesja

adser
belka

adser 2
laska

adsertor
obrońca

adsertum
zapewnienie

adsertum 2
zatwierdzenie

adsessor
asesor

adsessor 2
doradca

adsestrix
doradczyni

adsiduitas
obecność

adsiduitas 2
troska

adsiduus
bogacz

adsiduus 2
płatnik

adsignatio
alokacja

adsimilatio
podobieństwo

adsimilatio 2
porównanie

adsimilatio 3
zwodzenie

adsimulatio
podobieństwo

adsimulatio 2
porównanie

adsimulatio 3
zwodzenie

adsistrix
doradczyni

adspargo
kropienie

adspargo 2
mgiełka

adspargo 3
rozpylenie

adspectamen
spojrzenie

adspectamen 2
wzrok

adspectus
aspekt

adspectus 2
patrzenie

adspergo
kropienie

adspergo 2
rozpylenie

adspiramen
wciąganie

adspiramen 2
wdychanie

adspiramen 3
wstawienie

adspiratio
aspiracja

adspiratio 2
dmuchnięcie

adspiratio 3
przydech

adspirator
inspirator

adstator
asystent

adstator 2
pomocnik

adstatus
włócznik

adstipulatio
potwierdzenie

adstipulatus
zgoda

adstrictio
krytyczność

adstructio
zakomponowanie

adsuetudo
obyczaj

adsuetudo 2
zwyczaj

adsultus
atak

adsultus 2
napaść

adsum
pomagać

adsum, adesse, affui
być obecnym

adsumptio
adopcja

adsumptio 2
nabycie

adsumptio 3
uznanie

adtactus
dotyk

adtactus 2
dotykanie

adtactus 3
kontakt

adtentatio
próba

adtentatio 2
próbowanie

adtentio
opiekuńczość

adtentio 2
uwaga

adtentio 3
zastosowanie

adtenuatio
pomniejszanie

adtenuatio 2
pomniejszenie

adtenuatio 3
skromność

adtestatio
potwierdzenie

adtestatio 2
zeznanie

adtractio
skrót

adtractio 2
zmniejszanie

adtractus
atrakcyjność

adtrectatus
dotykanie

adtrectatus 2
odczuwanie

adtrectatus 3
trzymanie

adtributio
przydawka

adtributio 2
przyznanie

adtritio
obtarcie

adtritus
obtarcie

adtritus 2
siniaczenie

adulatio
czołobitność

adulatio 2
pochlebstwo

adulatio 3
schlebianie

adulator
pochlebca

adulator 2
sługus

adulatrix
pochlebczyni

adulescens
młodzieniec

adulescentia
młodość

adulescentia 2
młodzieńczość

adulescentulus
młodzieniaszek

adulter
bękart

adulter 2
cudzołożnik

adulter 3
zalotnik

adultera
cudzołożnica

adultera 2
nałożnica

adultera 3
zalotnica

adulteratio
krzyżowanie

adulteratio 2
skażenie

adulteratio 3
zanieczyszczenie

adulteritas
niewierność

adulterium
cudzołóstwo

adulterium 2
niewierność

adultrix
nałożnica

adultus
dorosły

adumbratio
szkic

adumbratio 2
szkicowanie

adumbratio 3
zarys

adunatio
unia

adunatio 2
zjednoczenie

adunatio 3
związek

aduncitas
hak

aduncitas 2
krzywizna

aduncitas 3
zakrzywienie

adustio
rozpalanie

adustio 2
tarcie

adustio 3
zapalanie

adustum
odmrożenie

adustum 2
oparzenie

adustum 3
pustynie

advectio
dowóz

advectio 2
przewóz

advectio 3
transport

advectio, advectionis f.
dowóz, dostawa

advector
importer

advector 2
przewoźnik

advectus
dostarczenie

advectus 2
przywóz

advectus 3
transport

advena
cudzoziemiec

advena 2
obcokrajowiec

advena 3
przybysz

advenientia
podejście

advenientia 2
przybycie

advenio
dochodzić

advenio 2
docierać

advenio 3
nadchodzić

advenio 4
osiągać

advenio 5
przybyć

advenio 6
przybywać

advenio 7
przyjechać

advenio 8
przyjeżdżać

advenio 9
przyjść

advenio, advenire, adveni, adventum
przybywać, przychodzić

adventor
obcy

adventor 2
odwiedzający

adventor 3
przybysz

adventus
przybycie

adventus 2
przyjazd

adventus 3
przylot

adverbium
przysłówek

adversa
kobieta

adversa 2
spostrzeżenia

adversa, adversae, f.
pech, przeciwność
Dodane przez: Natalia Opara

adversaria
kobieta

adversarium
dziennik

adversarius
adwersarz

adversarius 2
przeciwnik

adversarius 3
wróg

adversatio
opozycja

adversator
antagonista

adversator 2
przeciwnik

adversator 3
wróg

adversatrix
kobieta

adversatrix 2
przeciwniczka

adversio
kierunek

adversio 2
obracanie

adversipes
antypody

adversipes 2
przeciwności

adversitas
nieszczęście

adversum
przeszkoda

adversum 2
wzniesienie

adversus
wróg

adversus (-um)
(przysł. i przyim.) naprzeciw

adversus, adversa, adversum
przeciwstawny

adverto, advertere, adverti, adversum (3)
odwracać się do czegoś

advocata
doradczyni

advocata 2
pomocnica

advocatio
patronowanie

advocator
adwokat

advocatus
doradca

advocatus 2
prawnik

advocatus 3
rzecznik

advoco
dzwonić

advoco 2
nazwać

advoco 3
nazywać

advoco 4
telefonować

advolatus
przylot

advorsa
kobieta

advorsaria
kobieta

advorsarium
dziennik

advorsarius
adwersarz

advorsarius 2
przeciwnik

advorsarius 3
wróg

advorsatix
kobieta

advorsator
konkurent

advorsator 2
przeciwnik

advorsus
adwersarz

advorsus 2
przeciwnik

advorsus 3
wróg

adytum
sanktuarium

aecor
płaszczyzna

aecor 2
równość

aecum
równina

aecum 2
równość

aedes
budynek

aedes 2
dom

aedes 3
grobowiec

aedes 5
ołtarz

aedes 6
świątynia

aedes, aedis f.
1. gmach, pokój. 2. świątynia. 3. dom, dom mieszkalny, mieszkanie.
Dodane przez: Klaudia G.

aedicula
domeczek

aedicula 2
domek

aedicula 3
pokoik

aedifex
architekt

aedifex 2
budowniczy

aedifex 3
twórca

aedificans
budowniczy

aedificatio
budowa

aedificatio 2
budowanie

aedificatio 3
wzniesienie

aedificatiuncula
konstrukcja

aedificator
architekt

aedificator 2
budowniczy

aedificator 3
twórca

aedificatoria
architektura

aedificiolum
budowa

aedificiolum 2
budowla

aedificiolum 3
budynek

aedificium
budowa

aedificium 2
budowla

aedificium 4
budynek

aedifico
budować

aedifico 2
zakładać

aedilis
edyl

aedilis 2
kościelny

aedis
grobowiec

aedis 2
ołtarz

aedis 3
świątynia

aeditimus
kościelny

aeditua
kościelna

aedituens
kościelny

aeditumus
kościelny

aedituus
kościelny

aedo
skowronek

aedon
skowronek

aedus
dziecko

aedus 2
jagnię

aeger
chory

aeger 2
pacjent

aeger 3
ranny

aeger, aegra, aegrum
chory

aegis
Egida

Aegithalos caudatus
Raniuszek

aegolethron
tojad

Aegolius funereus
włochatka

aegonychos
nawrot

aegre
z trudem

aegrimonia
smutek

aegrimonia 2
strapienie

aegrimonia 3
zgryzota

aegritiudo
choroba

aegritiudo 2
dolegliwość

aegritudo
choroba

aegritudo 2
dolegliwość

aegritudo 3
zgryzota

aegror
choroba

aegror 2
niemoc

aegrotas
choroba

aegrotas 2
niemoc

aegrotatio
choroba

aegrotatio 2
dolegliwość

aegrotitas
choroba

aegrotitas 2
niemoc

aegrotus
chory

aegrotus 2
pacjent

aegrotus 3
ranny

aegrum
żałość

Aegypius monachus
sęp kasztanowaty

Aegyptius
Egipcjanin

Aegyptus
Egipt

aelinos
lament

aelurus
kot

aemula
rywalka

aemulatio
ambicja

aemulatio 2
rywalizacja

aemulatio 3
współzawodnictwo

aemulator
naśladowca

aemulator 2
rywal

aemulator 3
współzawodnik

aemulatrix
naśladowczyni

aemulatrix 2
rywalka

aemulatus
naśladowanie

aemulatus 2
rywalizacja

aemulatus 3
zawiść

aemulor
rywalizować

aemulor 2
współzawodniczyć

aemulus
konkurent

aemulus 2
rywal

aenator
trębacz

aeneator
trębacz

aeneum
czajnik

aeneum 2
garnek

aeniator
trębacz

aenigma
enigma

aenigma 3
zagadka

aenum
czajnik

aenum 2
garnek

aeon
wieczność

aeon 2
wiek

aequabilitas
bezstronność

aequabilitas 2
równość

aequabilitas 3
uczciwość

aequalis
towarzysz

aequalis 2
współczesny

aequalitas
jednolitość

aequalitas 2
jednostajność

aeQualitas 3
równość

aeQualitas 4
równowaga

aeQualiter
równie

aeQualiter 2
równo

aequamentum
wyrównywanie

aequanimitas
cierpliwość

aequatio
wyrównanie

aequatio 2
zrównanie

aequationum
równanie

aequationum 2
równość

aeque
tak samo, równo

aequidiale
równonoc

aequilibritas
równowaga

aequilibrium
odpowiedniość

aequilibrium 2
wzajemność

aequinoctiale
równonoc

aequinoctium
równonoc

aequiparantia
porównanie

aequiparatio
porównanie

aequiperantia
porównanie

aequiperatio
porównanie

aequipondium
przeciwwaga

aequitas
bezstronność

aequitas 2
równość

aequitas 3
słuszność

aequitas 4
spokój

aequitas 5
sprawiedliwość

aequivalens
ekwiwalent

aequivalens 2
odpowiednik

aeQuivocatio
równoznaczność

aeQuivoce
różnoznacznie

aeQuivoce 2
wieloznacznie

aequo
równać

aequor
płaszczyzna

aequor 2
równina

aequor, aequoris n.
morze, powierzchnia morza

aequum
płaszczyzna

aequum 2
równina

aequum 3
równość

aequus
poziom

aequus 2
słuszny

aequus 3
sprawiedliwy

aequus 4
stopień

aequus 5
szczebel

aequus 6
właśnie

aequus, aequa, aequum
równy

aer
atmosfera

aer 4
nastrój

aer 5
niebo

aer 6
powietrze

aer, aeris m.
powietrze

aera
kąkol

aerarium
fundusze

aerarium 2
skarbiec

aereus
miedziak

aero
kobiałka

aeroides
błękit

aeruca
śniedź

aerugo
śniedź

aerumna
trud

aerumna 2
udręka

aerumna 3
utrapienie

aeruscator
żebrak

aes 3
spiż

aes 5
zapłata

aes 6
żołd

aes, aeris n.
spiż, brąz

aeschynomene
mimoza

aesculetum
dębina

Aesculus hippocastanum
Kasztanowiec zwyczajny

Aesculus octandra
Kasztanowiec żółty

Aesopus
Ezop

aestas
lato

aesthetica
estetyka

aestimatio
szacowanie

aestimatio 2
wartościowanie

aestimatio 3
wycena

aestimativa
osąd

aestimator
rzeczoznawca

aestimator 2
sędzia

aestimatus
szacowanie

aestimatus 2
wartościowanie

aestimatus 3
wycena

aestimia
oszacowanie

aestimia 2
przyznanie

aestimia 3
wycena

aestimium
oszacowanie

aestimium 2
przyznanie

aestimium 3
wycena

aestivum
kampanie

aestuarium
laguna

aestuarium 2
port

aestuarium 3
zatoka

aestumatio
szacowanie

aestumatio 2
wartościowanie

aestumatio 3
wycena

aestus
gorąco

aestus 2
pożar

aestus 3
skwar

aetas
epoka

aetas 2
era

aetas 3
faza

aetas 4
okres

aetas 5
pokolenie

aetas 7
wiek

aetas, -aetatis f.
wiek, czas, pokolenie

aetatis
wieku

aetatula
dzieciństwo

aetatula 2
młodość

aeternitas
nieśmiertelność

aeternitas 2
wieczność

aeternus, aeterna, aeternum
wieczny

aether
eter

aether 2
niebiosa

aether, aetheris n.
eter, niebo

Aethiopia
Etiopia

Aethiopissa
Etiopka

aethra
jasność

aethra 2
splendor

aetoma
wzgórze

aevitas
pokolenie

aevitas 2
wiek

aevum
czas

aevum 2
epoka

aevum 3
starość

aevum 4
wiek

aevum, -i
wieczność; czas; życie

aevus
czas

aevus 2
starość

afa
kurz

afa 2
pył

Afer
Afrykanin

Afer 2
Kartagińczyk

affabilitas
kurtuazja

affabilitas 2
przyjazność

affabilitas 3
uprzejmość

affamen
powitanie

affamen 2
pozdrowienie

affamen 3
zwrot

affania
paplanina

affania 2
pogaduszka

affatus
konwersacja

affatus 2
mowa

affatus 3
zwrot

affectatio
aspiracja

affectatio 2
poszukiwanie

affectator
aspirant

affectator 2
poszukiwacz

affectio
nastrój

affectio 2
odczucie

affectio 3
uczucie

affectiones
afekty

affectrix
aspirantka

affectus
afekt

affectus 2
afekty

affectus 3
emocja

affectus 4
nastrój

affectus 5
stan

affero
dać

affero 2
darować

affero 3
dawać

affero 4
podawać

affero 5
udzielać

affero 6
wydawać

affero, afferre, attuli, allatum (3)
przynosić

afficio
napawać

afficio 2
odczuwać

afficio 3
usposabiać

afficio, afficere, affeci, affectum (3)
doświadczyć kogoś czymś (+ abl.)

affinis
sąsiad

affinis 2
współwinny

affinis 3
związek

affinitas
więź

affinitas 2
związek

affirmatio
bierzmowanie

affirmatio 2
potwierdzenie

affixus
przyczepiony

afflagrans
niespokojny

afflagrans 2
palenie

afflagrans 3
płonięcie

afflatus
oddech

afflatus 2
parsknięcie

afflatus 3
powiew

afflictatio
męki

afflictatio 2
tortura

afflictio
ból

afflictio 2
cierpienie

afflictio 3
tortura

afflictus
kolizja

afflictus 2
podmuch

afflictus 3
zderzenie

affluentia
nadmiar

affluentia 2
obfitość

affluentia 3
przepływ

affricatio
obtarcie

affricatio 2
pocieranie

affricatio 3
tarcie

affrictus
pocieranie

affrictus 2
tarcie

Africa
kontynent

africanus
pantery

agaso
lokaj

agaso 2
stajenny

agaso 3
woźnica

agathum
niezwykłość

agathum 2
skarb

agellus
poletko

agenda
agenda

agenda 2
obrzęd

agens
adwokat

agens 2
działacz

ager
akr

ager 2
dziedzina

ager 3
gospodarstwo

ager 4
grunt

ager 5
pole

ager 6
teren

ager 7
wieś

ager 8
ziemia

ager, agri
pole

Ageratum
Żeniszek

agger
grobla

agger 2
przystań

aggestio
gromadzenie

aggestio 2
zwał

aggestum
wał

aggestum 2
zwał

aggestus
gromadzenie

aggestus 2
wał

aggestus 3
znoszenie

aggestus 4
zwał

aggregatio
agregacja

aggregatio 2
gromadzenie

aggressio
atak

aggressio 2
przedsięwzięcie

aggressor
agresor

aggressor 2
napastnik

aggressura
atak

aggressura 2
napaść

aggressus
atak

aggressus 2
napaść

agilitas
aktywność

agilitas 2
szybkość

agilitas 3
zręczność

agitatio
machanie

agitatio 2
potrząsanie

agitator
woźnica

agitatus
aktywność

agitatus 2
poruszenie

agitatus 3
ruch

agito
poruszać

agito, agitare, agitavi, agitatum
popędzać

aglaophotis
piwonia

agmen
stado

agmen 2
sznur

agmen 3
tłum

agmen 4
trzoda

agmen, agminis n.
pochód wojska

agna
baranek

agna 2
jagnięcy

agna 3
owca

agna 4
źdźbło

agnatum
odrost

agnellus
baranek

agnellus 2
owieczka

agnicellulus
baranek

agnicellulus 2
owieczka

agnicellus
baranek

agnicellus 2
owieczka

agniculus
baranek

agniculus 2
owieczka

agnina
owca

agnitio
rozpoznanie

agnitio 2
świadomość

agnitio 3
uznanie

agnitio 4
wiedza

agnitio 5
znajomość

agnitus
olśnienie

agnitus 2
rozpoznanie

agnomen
przezwisko

agnomen 2
przydomek

agnomentum
przezwisko

agnomentum 2
przydomek

agnosco
dopuścić

agnosco 0
uznawać

agnosco 2
poznać

agnosco 3
poznawać

agnosco 4
przyznać

agnosco 5
przyznawać

agnosco 6
rozpoznać

agnosco 7
rozpoznawać

agnosco 8
rozumieć

agnosco 9
uznać

agnosticismus
agnostycyzm

agnus
baranek

agnus 2
owca

ago
działać

ago 2
kierować

ago 3
pędzić

ago, agere, egi, actum (3)
prowadzić

agon
walczyć

agon 2
walka

agon 3
współzawodnictwo

agonia
ofiara

agonium
ofiara

agrestis
chłop

agrestis 2
chłopski

agrestis 3
dziki

agrestis 4
prostak

agrestis 5
wiejski

agrestis 6
wieśniak

agricola
agronom

agricola 2
ogrodnik

agricola 3
rolnik

agricolatio
rolnictwo

agricultor
hodowca

agricultor 2
rolnik

agricultura
rolnictwo

agriophyllon
gorysz

agripeta
osadnik

Agrippa
Agrypa

Agrippina
Agrypina

Agropyron repens
Perz Właściwy

agrostis
perz

agrypnia
bezsenność

ahenum
czajnik

aientia
potwierdzenie

ain
cichy

aio
mówić, potwierdzać; ut aiunt: jak mówią

Aix galericulata
mandarynka

Aix sponsa
karolinka

aizon
rojnik

Ajuga reptans
Dąbrówka rozłogowa

ala
błotnik

ala 2
płetwa

ala 3
ramię

ala 4
skrzydło

alabaster
antymon

alabastrites
onyks

alabastrites 2
stalagmit

alabastrum
antymon

alacer
gotowy

alacer 2
zwinny

alacritas
animacja

alacritas 2
energiczność

alacritas 3
entuzjazm

alacritas 4
ożywienie

alacritas 5
radość

alacritas 6
zapał

alapa
pacnięcie

alapa 2
uderzenie

alauda
dzierlatka

alauda 2
skowronek

Alauda arvensis
skowronek

alausa
aloza

alazon
pyszałek

alazon 2
samochwała

alba
alba

alba 2
perła

albarium
stiuk

albedo
białość

albedo 2
biel

albitudo
biel

albor
biel

albugo
bielmo

album
białko

album 2
biel

album 3
lista

album 4
spis

album 5
wykaz

alburnum
biel

Alburnus albidus
Ukleja biała

Alburnus alburnus
Ukleja

albus
białko

albus 2
biel

albus 3
wybielać

albus, alba, album
biały

Alca torda
alka

alce
łoś

alcedo
zimorodek

Alcedo atthis
Zimorodek

alces
łoś

alces, is f.
łoś
Dodane przez: misza

alcoranus, alcorani, m.
Koran
Dodane przez: Natalia Opara

alcyon
zimorodek

alcyone
zimorodek

Aldrovanda vesiculosa
aldrowanda pęcherzykowata

alea
kości

alea 2
ryzyko

aleator
hazardzista

aleatorium
kasyno

alec
korniszon

alec 2
śledzie

aleo
hazardzista

ales
omen

ales 2
ptak

aletudo
otyłość

aletudo 2
tłustość

alex
śledzie

Alexander
Aleksander

Alexandrea
Aleksandria

Alexandria
Aleksandria

alexipharmacon
antidotum

alexipharmacon 2
odtrutka

alga
alga

alga 2
glon

alga 3
śmieci

alga 4
wodorost

algor
chłód

algor 2
chłodny

algor 3
dreszcz

algor 4
zimno

algor 5
zimny

algu
zimno

algus
zimno

alicaria
prostytutka

alicubi
gdzieś
Dodane przez: Natalia Opara

alicunde
skądś
Dodane przez: Natalia Opara

alienatio
alienacja

alienatio 2
awersja

alienatio 3
niechęć

alienigena
cudzoziemiec

alienigena 2
obcokrajowiec

alienigena 3
obcy

alienus
dziwny

alienus 2
obcokrajowiec

alienus 3
obcy

alienus 4
odmienny

alienus, aliena, alienum
obcy, odmienny

alietum
rybołów

alimentum
paliwo

alimentum 2
pożywienie

alimentum 3
żywność

alimonia
jedzenie

alimonia 2
karmienie

alimonia 3
odżywianie

alimonia 4
pokarm

alimonia 5
pożywienie

alimonia 6
strawa

alimonium
jedzenie

alimonium 2
karmienie

alimonium 3
odżywianie

alimonium 4
pokarm

alimonium 5
pożywienie

alimonium 6
strawa

alimonium 7
wyżywienie

alimonium 8
żywność

Alipes
Merkury

aliquando
kiedyś, czasem

aliquando 2
czasem

aliquando 3
niekiedy

aliquantillum
odrobina

aliquanto
nieco

aliquanto 2
znacznie

aliquantulum
coś

aliquantum
część

aliqui
jakiś

aliqui 2
pewien

aliquis
coś

aliQuis 2
jakiś

aliQuis 3
jakowyś

aliquis 4
ktoś

aliquis, aliquae, aliquod
ktoś, coś; si quis, si quid: jeśli ktoś, jeśli coś

aliquod
liczba

aliquot
kilka
Dodane przez: Natalia Opara

aliquot 2
liczba

aliquotiens
kilka razy
Dodane przez: Natalia Opara

aliter
inaczej

alitudo
pożywienie

alitura
karmienie

alitura 2
natura

alitura 3
pożywienie

alitus
pożywienie

alitus 2
utrzymanie

alium
czosnek

alius
drugi

alius 2
inny

alius, alia, aliud
inny; alias: kiedy indziej

allapsus
szybowanie

allec
korniszon

allec 2
śledzie

allectatio
zachęcanie

allectatio 2
zaproszenie

allegatio
wstawiennictwo

allegatio 2
zarzut

allegatum
konto

allegatus
inicjowanie

allegoria
alegoria

allenimentum
ulga

allevamentum
ukojenie

allevamentum 2
ulga

allevamentum 3
zmniejszenie

allevatio
ukojenie

allevatio 2
ulga

allevatio 3
złagodzenie

alleviatio
ukojenie

alleviatio 2
ulga

alleviatio 3
złagodzenie

allex
korniszon

allex 2
śledzie

Alliaria petiolata
Czosnaczek pospolity

alligatio
podwiązywanie

alligatio 2
przywiązywanie

alligatio 3
więź

alligatura
przymocowywanie

alligatura 2
wiązanie

alligatura 3
więź

alligmanetum
przepaska

alligmanetum 2
wiązanie

alligmanetum 3
więź

allium
czosnek

Allium aflatunense
Czosnek okazały

Allium cepa
Cebula Zwyczajna

Allium christophii
Czosnek białawy

Allium oreophilum
Czosnek kazachstański

Allium sativum
Czosnek

Allium schoenoprasum
Szczypiorek

allocutio
pocieszenie

allocutio 2
zwrot

allophylus
cudzoziemiec

allophylus 2
cudzoziemski

allophylus 3
dziwny

allophylus 4
obcokrajowy

allophylus 5
obcy

allophylus 6
zagraniczny

alloquium
rozmowa

alloquium 2
zwrot

allucinator
marzyciel

allusio
dokazywanie

alluvio
nadmiar

alluvio 2
powódź

almarium
zakrystia

almitas
łagodność

almitas 2
łaska

almitas 3
wychowanie

almonium
jedzenie

almonium 2
pożywienie

almucia
stuła

almus
błogosławiony

almus 2
żywiący

alnus
deska

alnus 2
olcha

alnus 3
olsza

alo
karmić

alo 2
nakarmić

alo 3
odżywiać

alo 4
żywić

alo, alere, alui, alitum
żywić

aloe
aloes

aloe 2
gorzkość

Aloe vera syn.
Aloes

alogia
głupstwo

alogia 2
nonsens

Alopochen aegyptiaca
gęsiówka egipska

alpha
pierwszy

alphabetum
alfabet

Alpis
Alpy

alsine
bertram

alsine 2
piretrum

altar
ołtarz

altare
ołtarz

altarium
ołtarz

alter
druga

alter 2
inna

alter 3
następna

alter, altera, alterum
drugi z dwóch

alteramentum
zmiana

alteratio
zmiana

altercatio
debata

altercatio 2
dysputa

altercatio 3
spór

altercatio 4
walka

altercator
dysputant

alterculum
lulek

altercum
lulek

alternatio
alternatywa

alternatio 2
zmiana

althaea
prawoślaz

Althaea rosea
Malwa

altilium
tuczniki

altitudo
głębokość

altitudo 2
wysokość

altor
karmiciel

altrix
karmicielka

altrix 2
mamka

altum
głębia

altum 2
morze

altus
dumny

altus 2
głęboki

altus 3
odżywczość

altus 4
podtrzymywanie

altus 5
utrzymanie

altus 6
wielki

altus 7
wysoki

altus, alta, altum
wysoki; głęboki

alucinatio
iluzja

alucinator
fantasta

alucinator 2
marzyciel

alucita
muszka

alum
czosnek

alumentum
paliwo

alumentum 2
pokarm

alumentum 3
pożywienie

Aluminii subacetatis solutio
Roztwór zasadowego octanu glinu

alumna
podopieczna

alumnus
podopieczny

alumnus 2
wychowanek

alumonia
odżywianie

alumonia 2
pokarm

alumonia 3
pożywienie

alumonium
odżywianie

alumonium 2
pokarm

alumonium 3
pożywienie

alus
czosnek

aluta
but

aluta 2
portmonetka

alvarium
barć

alvarium 2
pasieka

alvarium 3
ul

alveare
barć

alveare 2
ul

alvearium
barć

alvearium 2
pasieka

alvearium 3
ul

alveolus
koryto

alveolus 2
misa

alveolus 3
półmisek

alveum
łaźnia

alveum 2
wanna

alveus
kosz

alveus 2
koszyk

alveus 3
wnęka

alveus 4
wydrążenie

alvus
brzuch

alvus 2
łono

alvus 3
żołądek

Alyssum saxatile, Aurinia saxatilis
Smagliczka skalna

ama
kubeł

ama 2
wiadro

amabilitas
atrakcyjność

amabilitas 2
urokliwość

amandatio
odesłanie

amandatio 2
regulacja

amandatio 3
wygnanie

amans
kochanek

amans 2
kochanie

amans 3
kochanka

amans 4
miłośnik

amans 5
miłujący

amanuensis
pisarz

amanuensis 2
sekretarz

amanuensis 3
urzędnik

amaracum
majeranek

amaracus
majeranek

Amaranthus caudatus
Szarłat zwisły

amarantus
amarant

amaritas
gorzkość

amaritas 2
szorstkość

amarities
gorzkość

amarities 2
szorstkość

amaritudo
gorzkość

amaritudo 2
ostrość

amaritudo 3
zgorzkniałość

amaror
gorzkość

amarulentia
gorzkość

amarum
gorzkość

amarus
gorzki

amasio
kochanek

amasiuncula
kochanek

amasiuncula 2
kochanie

amasiuncula 3
ukochany

amasiunculus
kochanek

amasiunculus 2
miłośnik

amasius
kochanek

amata
ukochana

amatio
miłość

amatio 2
pieszczota

amator
dewot

amator 2
kochanek

amator 3
przyjaciel

amatorculus
kochaneczek

amatrix
kochanie

amatrix 2
kochanka

amaxites
kierowca

amaxites 2
przewoźnik

amaxites 3
woźnica

Amazon
Amazonka

ambactus
sługa

ambactus 2
wasal

ambages
obwód

ambages 2
rondo

ambago
niejasność

ambago 2
niepewność

ambago 3
zagubienie

ambiguitas
wieloznaczność

ambiguum
wieloznaczność

ambiguus
niejasny

ambitio
ambicja

ambitor
kandydat

ambitus
krawędź

ambitus 2
obwód

ambitus 3
przedłużenie

ambivum
skrzyżowanie

ambolagium
stuła

ambon
ambona

ambon 2
kazalnica

ambrosia
ambrozja

ambrosia 2
odtrutka

ambulacrum
chodnik

ambulacrum 2
promenada

ambulacrum 3
spacer

ambulare
chodzić

ambulare 2
iść

ambulare 3
kroczyć

ambulare 4
maszerować

ambulare 5
przechodzić

ambulatio
promenada

ambulatio 2
przechadzka

ambulatio 3
spacer

ambulatiuncula
spacerek

ambulativum
pochód

ambulativum 2
procesja

ambulator
spacerowicz

ambulatura
chód

ambulatura 2
krok

ambulatura 3
spacerowanie

ambulo
wędrować

ambultus
chodzenie

ambustio
ogień

ambustio 2
palenie

ambustio 3
pożoga

ambustum
oparzenie

amen
prawda

amen 2
wierność

amens
głupi

amens 2
szaleńczy

amens 3
wariacki

amentia
fiksacja

amentia 2
szaleństwo

amentia 3
wariactwo

America
Ameryka

amerimnon
rojnik

ames
sztacheta

ames 2
żerdź

amethystus
ametyst

amfractus
krzywizna

amfractus 2
obwód

amfractus 3
zgięcie

amica
dziewczyna

amica 2
patronka

amica 3
przyjaciółka

amica, ae
przyjaciółka

amicarius
stręczyciel

amicimen
strój

amicimen 2
ubiór

amicimen 3
ubranie

amicitia
przyjaźń

amicitia 2
przymierze

amicitia 3
sojusz

amicitia, -ae
przyjaźń

amicosus
przyjaźń

amictorium
szal

amictorium 2
szarfa

amictus
płaszcz

amictus 2
ubranie

amicula
dziewczyna

amicula 2
kochanka

amicula 3
przyjaciółka

amiculum
płaszcz

amiculum 2
ubranie

amicus
kolega

amicus 2
przyjaciel

amicus 3
sprzymierzeniec

amicus 4
uczeń

amicus, i
przyjaciel

amilum
mączka

amilum 2
owsianka

Aminophenazonum
Aminofenazon

Aminophyllinum dihydricum
Aminofilina dwuwodna

amissio
pozbawienie

amissio 2
strata

amissio 3
utrata

amissus
strata

amissus 2
utrata

amita
ciocia

amita 2
ciotka

amitto
gubić

amitto 2
odesłać

amitto 3
przegrywać

amitto 4
stracić

amitto 5
utracić

amitto 6
zabłądzić

amitto 7
zgubić

amitto, ammittere, ammisi, ammissum (3)
odsyłać, porzucać

amminiculum
podpora

amminiculum 2
tyczka

amminiculum 3
wspornik

amminister
asystent

amminister 2
pomocnik

amministra
asystentka

amministra 2
pomocnica

amministratio
administracja

amministratio 2
egzekwowanie

amministratio 3
pomoc

amministrator
dyrektor

amministrator 2
zarządca

ammirabilitas
podziw

ammirabilitas 2
wyjątkowość

ammiratio
podziw

ammiratio 2
szacunek

ammiratio 3
zadziwienie

ammissarius
ogier

ammissarius 2
sodomita

ammissio
wejście

ammissio 2
wpuszczenie

ammissio 3
wstęp

ammissionalis
lokaj

ammissionalis 2
majordomus

ammissum
przestępstwo

ammissum 2
zbrodnia

ammissura
generowanie

ammissura 2
hodowla

ammissura 3
kopulacja

ammissus
wpuszczenie

ammistio
mieszanie

ammistio 2
mieszanina

ammistio 3
mikstura

ammistus
mieszanie

ammistus 2
mieszanina

ammistus 3
mikstura

ammixtio
mieszanie

ammixtio 2
mieszanina

ammixtio 3
mikstura

ammixtus
mieszanie

ammixtus 2
mieszanina

ammixtus 3
mikstura

Ammobium alatum
Wiekuistka

Ammonii anisatus spiritus
Krople anyżowe

Ammonii bituminosulfonas
Amonowy sulfobituminian

Ammonii bromidum
Amonowy bromek

Ammonii chloridum
Amonowy chlorek

ammonitio
napominanie

ammonitio 2
przypomnienie

ammonitorium
napomnienie

ammonitum
napomnienie

ammonitum 2
ostrzeżenie

ammonitum 3
przypomnienie

ammonitus
napomnienie

ammonitus 2
ostrzeżenie

ammonitus 3
przypomnienie

ammorsus
kęs

ammorsus 2
przekąszanie

ammorsus 3
żucie

ammotio
aplikowanie

ammotio 2
podchodzenie

ammotio 3
przystępowanie

amnestia
amnestia

amniculus
rzeczułka

amnis
aktualny

amnis 2
nurt

amnis 3
obecny

amnis 4
obiegowy

amnis 5
prąd

amnis 6
rzeka

amnis 7
strumień

amnis 8
współczesny

amnis, amnis m.
strumień

amo
kochać

amo 2
lubić

amo 3
miłować

amo, amare, amavi, amatum
kochać

amoenitas
atrakcyjność

amoenitas 2
przyjemność

amoenitas 3
urok

amolitio
usunięcie

amomon
kardamon

amomum
kardamon

amor
afektacja

amor 2
kochać

amor 3
lubić

amor 4
miłość

amor 5
uczucie

amor 6
zamiłowanie

amor, amoris (m)
miłość, Amor

amortizatio
amortyzacja

amos
afektacja

amos 2
miłość

amos 3
uczucie

amotio
pozbawienie

amotio 2
usunięcie

amotio 3
usuwanie

amovibilitas
usuwalność

ampelitis
winnica

ampelodesmos
ostnica

Ampelopsis aconitifolia
Winnik tojadowy

ampelos
pnącze

ampelos 2
winorośl

ampendix
aneks

ampendix 2
dodatek

ampendix 3
suplement

amphibolia
wieloznaczność

amphibologia
wieloznaczność

amphibrevis
amfibrach

amphimacrus
amfimacer

amphitheatrum
amfiteatr

amphora
amfora

amphora 2
dzban

amphora, ae
amfora, dzban

ampla
okazja

amplatio
nagromadzenie

amplatio 2
powiększenie

amplexus
obejmowanie

amplexus 2
objęcie

amplexus 3
otaczanie

amplificatio
nagromadzenie

amplificatio 2
powiększenie

amplificatio 3
wzmocnienie

amplificator
powiększalnik

amplificator 2
wzmacniacz

amplifico
powiększać

amplio
narastać

amplio 2
powiększać

amplio 3
wzmagać

amplio 4
wzrastać

amplio 5
zwiększać

amplitudo
dostojeństwo

amplitudo 2
dostojność

amplitudo 3
godność

amplitudo 4
rozmiar

amplitudo 5
szerokość

amplitudo 6
wielkość

amplius
więcej

amplus
dostatni

amplus 2
duży

amplus 3
obfity

amplus 4
obszerny

amplus 5
przestronny

amplus 6
rozległy

amplus 7
sowity

amplus 8
szeroki

amplus 9
wielki

amplus, ampla, amplum
wielki, obszerny

amputatio
amputacja

amputatio 2
odcinanie

amputatio 3
przycinanie

amula
misa

amulum
mączka

amulum 2
owsianka

amusia
prostackość

amusium
poziomica

amussis
liniał

amussis 2
linijka

amussis 3
poziomica

amussium
poziomica

amygdala
migdał

amygdala 2
migdałowiec

amygdale
migdał

amygdale 2
migdałowiec

amygdalum
migdał

amygdalum 2
migdałek

amygdalum 3
migdałowy

amygdalus
migdał

amygdalus 2
migdałowiec

amylum
mączka

amylum 2
owsianka

Amylum Tritici
Skrobia pszeniczna, Skrobia pszenna

amystis
haust

an
czy (w pytaniach); utrum ... an: czy ... Czy

Anabaptista
Anabaptyści

anabolagium
welon

anabolarium
welon

Anacardium occidentale
Nanercz

anachoresis
emerytura

anachoreta
pustelnik

anachorita
pustelnik

anadema
opaska

anaglyphum
płaskorzeźba

anagnostes
lektor

analemptris
temblak

analogia
analogia

analogia 2
proporcja

analogia 3
stosunek

analogice
analogicznie

analogium
ambona

analogium 2
katedra

analogium 3
kazalnica

analphabetiismus
analfabetyzm

analphabetiismus 2
niepiśmienność

analysis
analiza

anamnesis
pamiątka

anamnesis 2
uczczenie

anancites
diament

anancites 2
stal

anapaestus
anapest

anaphora
wschodzenie

anas
kaczka

Anas acuta
rożeniec

Anas bahamensis
rożeniec białolicy

Anas castanea
cyraneczka kasztanowata

Anas clypeata
płaskonos

Anas crecca
cyraneczka

Anas discors
cyranka modroskrzydła

Anas falcata
czuprynka

Anas flavirostris
cyraneczka żółtodzioba

Anas formosa
cyraneczka bajkalska

Anas penelope
świstun

Anas platyrhynchos
krzyżówka

Anas querquedula
cyranka

Anas sibilatrix
świstun chilijski

Anas strepera
krakwa

anastasis
rezurekcja

anastasis 2
wskrzeszenie

anathema
ofiara

anathema 2
przekleństwo

anathema 3
wyklęcie

anathematismus
anatema

anathematismus 2
przekleństwo

anathematismus 3
wyklęcie

anaticula
kaczątko

anaticula 2
kaczuszka

anatina
kaczka

anatomia
anatomia

anatomica
anatomia

anatomicus
anatom

anatomie
anatomia

anatresis
przewiercanie

anaudia
otępienie

anaudia 2
zaniemówienie

anca
gęś

ancaesum
grawer

ancala
kolano

ancale
kolano

anchora
kotwica

Anchusa officinalis
Farbownik Lekarski

ancilla
niewolnica

ancilla 2
służąca

ancilla 3
służebnica

ancillatus
służba

ancillula
służka

ancon
klamra

ancon 2
kolano

ancon 3
łokieć

ancon 4
mocowanie

ancora
kotwica

ancra
dolina

ancra 2
wąwóz

ancter
zacisk

ancula
posługacz

ancula 2
sługa

ancula 3
służąca

anculus
służący

andrachne
portulaka

Andreas
Andrzej

andremas
portulaka

androgynus
hermafrodyta

Andromeda
Andromeda

andron
korytarz

andron 2
przejście

anellus
pierścionek

Anemone hupehensis
Zawilec japoński

Anemone nemorosa
Zawilec gajowy

anesum
anyż

anethum
anyż

Anethum graveolens
Koper

aneticula
kaczątko

aneticula 2
kaczuszka

anetina
kaczka

anfractum
zgięcie

anfractus
krzywizna

anfractus 2
obwód

anfractus 3
zgięcie

angarius
kurier

angarus
kurier

angelus
anioł

angelus 2
posłaniec

angina
angina

angiportum
alejka

angiportus
alejka

Anglia
Anglia

Anglicanus
Anglikanin

Anglicus
Anglik

Anglus
Anglik

angor
dławienie

anguilla
węgorz

anguimanus
słoń

anguis
smok

anguis 2
wąż

anguitenens
wężownik

angulus
kąt

angulus 2
narożnik

angulus 3
róg

angulus 4
szczyt

angulus 5
zakątek

angusta
cieśnina

angusta 2
kanał

angustas
bliskość

angustas 2
ciasnota

angustia
cieśnina

angustia 2
wąwóz

angustitas
bliskość

angustitas 2
ciasnota

angustum
cieśnina

angustum 2
kanał

angustus
ciasny

angustus 2
obcisły

angustus 3
skąpy

angustus 4
szczelny

angustus 5
wąski

anhelitio
sapanie

anhelitio 2
zadyszka

anhelitor
astmatyk

anhelitus
sapanie

anhelitus 2
zadyszka

anhelo
oddychać

anhydros
narcyz

anilitas
starość

anima
duch

anima 2
dusza

anima, -ae
życie, oddech

animadversio
obserwacja

animadversio 2
uwaga

animadversio 3
uważność

animadversor
obserwator

animadverto
patrzeć

animadverto 2
spostrzegać

animadverto 3
uważać

animadverto 4
widzieć

animadverto 5
zobaczyć

animaequitas
opanowanie

animal
bydlak

animal 2
potomek

animal 3
zwierzak

animal 4
zwierzę

animal 5
zwierzęcy

animal, animalis n.
zwierzę, istota żyjąca

animalis
zwierzę

animalitas
zwierzęcość

animans
zwierzę

animatum
ożywione

animatus
oddychanie

animatus 2
tchnienie

animositas
duch

animositas 2
odwaga

animositas 3
waleczność

animulus
dusza

animulus 2
serce

animus
animusz

animus 0
sedno

animus 2
duch

animus 3
dusza

animus 4
dzielność

animus 5
męstwo

animus 6
odwaga

animus 7
otucha

animus 8
rdzeń

animus 9
rozum

animus, -i
duch, umysł

Anisi aetheroleum
Olejek anyżowy

anisum
anyż

annales
kroniki

annales 2
roczniki

annales 3
zapisy

annalis
annały

annalis 2
kroniki

annalis 3
roczniki

annata
annaty

annexio
aneksja

annexio 2
przyłączanie

annexio 3
przywiązywanie

annexus
dołączenie

annexus 2
powiązanie

annexus 3
przymocowywanie

annihilatio
unicestwienie

anniversarium
rocznica

annona
działka

annona 2
zaopatrzenie

annositas
starość

annotamentum
komentarz

annotamentum 2
notatka

annotamentum 3
uwaga

annotatio
komentarz

annotatio 2
notatka

annotator
obserwator

annotatus
komentarz

annotatus 2
notatka

annotatus 3
poszukiwany

annotatus 4
uwaga

annumeratio
liczenie

annumeratio 2
numerowanie

annumeratio 3
wyliczanie

annunciator
głosiciel

annunciator 2
herold

annuntiatio
deklaracja

annuntiatio 2
ogłoszenie

annuntiatio 3
przesłanie

annuntiator
głosiciel

annuntiator 2
herold

annuntiatrix
głosicielka

annus
rok

annus 2
wiek

annus, -i
rok

anomalia
anomalia

anomalia 2
nieregularność

anomoios
niepodobny

anquina
fał

anquisitio
oskarżenie

ansa
okazja

ansa 2
rumpel

ansa 3
ucho

anser
gęś

Anser albifrons
gęś białoczelna

Anser anser
gęgawa

Anser brachyrhynchus
gęś krótkodzioba

Anser caerulescens
śnieżyca duża

Anser canagicus
śnieżyca cesarska

Anser erythropus
gęś mała

Anser fabalis
gęś zbożowa

Anser indicus
gęś tybetańska

anser, anseris m
gęś
Dodane przez: misza

anserculus
gąska

ansula
okazja

ansula 2
rumpel

ansula 3
ucho

antagonista
konkurent

antagonista 2
przeciwnik

antagonista 3
wróg

antarcticus
południowy

ante
przed (przysł. i przyim. + acc.)

ante 2
przed

antea
kiedyś

antea 2
niegdyś

antea 3
poprzednio

antea 4
przedtem

antecantamentum
preludium

antecantamentum 2
uwertura

antecedente
przesłanki

antecessio
poprzedzanie

antecessio 2
przyczyna

antecessio 3
wychodzenie

antecessor
poprzednik

antecessor 2
zwiadowca

antecessus
przedpłata

antecursor
zwiadowca

antelogium
preambuła

antelogium 2
wprowadzenie

antelogium 3
wstęp

anteloquium
przedmowa

anteludium
preludium

antemeridies
przedpołudnie

antemeridies 2
rano

antemna
bom

antemurale
przedmurze

antenna
bom

antependium
antepedia

antequam
najpierw

anteris
pal

anteris 2
podpora

anteris 3
wsparcie

antescholarius
pomocnik

antestes
kapłan

antestes 2
kapłanka

antetestatus
świadek

anteurbanum
przedmieścia

anteversio
uprzedzanie

anteversio 2
zapobieganie

anthemis
roślina

Anthemis nobilis
Rumianek Matricaria

anthologicon
antologia

anthrax
cynober

Anthriscus cerefolium
Trybuła Ogrodowa

anthropographos
portrecista

anthropophagos
kanibale

anthropophagos 2
ludożercy

anthropophagus
kanibale

anthropophagus 2
ludożercy

Anthus campestris
świergotek polny

Anthus cervinus
świergotek rdzawogardły

Anthus gustavi
świergotek tundrowy

Anthus hodgsoni
świergotek tajgowy

Anthus petrosus
świergotek nadmorski

Anthus pratensis
Świergotek łąkowy

Anthus richardi
świergotek szponiasty

Anthus spinoletta
siwerniak

Anthus trivialis
Świergotek drzewny

antibrachium
przedramię

anticategoria
anty

anticessus
przedpłata

Antichristus
Antychryst

Antichristus 2
grzesznik

antichtonis
antypody

anticipale
preliminaria

anticipale 2
przesłanki

anticipatio
oczekiwanie

anticipatio 2
uprzedzanie

anticthonis
antypody

antictonis
antypody

anticus
klasycy

anticus 2
starożytni

antidotos
antidotum

antidotos 2
lekarstwo

antidotos 3
odtrutka

antidotum
antidotum

antidotum 2
lekarstwo

antidotum 3
odtrutka

antidotus
antidotum

antidotus 2
lekarstwo

antidotus 3
odtrutka

Antiochea
Antiochia

Antiochia
Antiochia

antipathes
urok

antipathia
antypatia

antipathia 2
awersja

antipathia 3
niechęć

antipendium
antepedia

antiphona
antyfona

antiphonum
antyfona

antiquarius
antykwariusz

antiquitas
antyczność

antiquitas 2
starożytni

antiquum
antyczność

antiquus
antyczny

antiquus 2
dawny

antiquus 3
klasycy

antiquus 4
starodawny

antiquus 5
starożytni

antiquus 6
starożytny

antiquus, antiqua, antiquum
starożytny

Antirrhinum majus
Wyżlin większy

antisagoge
kontr

antisemitismus
antysemityzm

antistatus
stopień

antistes
pan

antistitor
nadzorca

antistrophe
antystrofy

antitheton
antyteza

antitheton 2
przeciwstawienie

antitheus
szatan

antlia
kierat

Antlia 2
Pompa Wodna

Antonius
Antoni

antonomasia
antonomazja

antrum
grota

antrum 2
jaskinia

antrum 3
nora

antrum 4
pieczara

Antuuerpia
Antwerpia

Antverpia
Antwerpia

anulus
diadem

anulus 2
kółko

anulus 3
obrączka

anulus 4
pierścień

anulus 5
pierścionek

anulus 6
sygnet

anus
krąg

anus 2
pierścień

anus 3
połączenie

anus 4
starucha

anus 5
staruszka

anxietas
ostrożność

anxietas 2
troska

anxietas 3
zmartwienie

anxietudo
kłopot

anxietudo 2
troska

anxietudo 3
zmartwienie

anxitudo
kłopot

anxitudo 2
troska

anxitudo 3
zmartwienie

apathia
apatia

aper
dzik

aper 2
wieprz

aperio
odkryć

aperio 2
wyjawić

aperio, aperire, aperui, apertum
otwierać

aperitio
otwór

aperito
odkrycie

aperito 2
odsłonięcie

aperito 3
otwór

aperte
jawnie

aperte 2
otwarcie

apertio
otwór

apertio 2
udostępnianie

apertura
otwarcie

apertura 2
otwieranie

apertura 3
otwór

apertus, aperta, apertum
otwarty

apes
pszczoła

apex
korona

apex 2
punkt

apex 3
szczyt

apex, apicis m.
Szczyt, ostrze
Dodane przez: milosk

aphaerema
grysik

aphaerema 2
otręby

aphaerema 3
plewy

aphrodisas
tatarak

aphronitrum
soda

apiana
rumianek

apiarium
barć

apiarium 2
pasieka

apiarium 3
ul

apiarius
pszczelarz

apiastra
żołna

apicula
pszczółka

apina
dyrdymały

apina 2
nonsens

apis
Apis

apis 2
pszczoła

apis, apis, f.
pszczoła
Dodane przez: Natalia Opara

apium
pietruszka

apium 2
seler

Apium graveolens
Seler Naciowy

aplestia
nadmiar

aplestia 2
obżarstwo

apluda
łuska

apluda 2
plew

apocalypsis
objawienie

apocalypsis 2
odkrycie

apocalypsis 3
ujawnienie

apocatastasis
przywrócenie

apocrisiarius
nuncjusz

apocrisiarius 2
wysłannik

apocryphum
apokryf

apodixis
demonstracja

apodixis 2
dowód

apographon
kopia

apollinaria
roślina

apollinaris
zioło

Apollo
Apollo

apologatio
bajka

apologia
obrona

apologia 2
przeprosiny

apologus
historia

apologus 2
opowieść

apologus 3
powieść

apootheca
magazyn

apootheca 2
skład

apophasis
zaprzeczenie

apoplexia
apopleksja

apoplexis
apopleksja

aporia
wątpliwość

aporia 2
zakłopotanie

aporiatio
niepewność

aporiatio 2
wahanie

aporiatio 3
wątpliwość

aposplenos
rozmaryn

apostasia
apostazja

apostata
apostata

apostema
ropień

apostema 2
wrzód

apostolatus
apostolat

apostolatus 2
posłannictwo

apostolus
apostoł

apostolus 2
posłaniec

apostoolicitas
apostolat

apostoolicitas 2
posłannictwo

apostrapha
apostrofa

apostropha
apostrofa

apostrophe
apostrofa

apostrophe 2
zwrot

apostrophos
apostrof

apostrophus
apostrof

apothecarius
aptekarz

apothecarius 2
sklepikarz

apotheosis
deifikacja

apotheosis 2
kanonizacja

apozema
wygotowanie

apparamentum
przygotowanie

apparamentum 2
przygotowywanie

apparatio
zaopatrzenie

apparatus
narzędzia

apparatus 2
przygotowanie

apparatus 3
sprzęt

appareo
ukazać

appareo, apparere, apparui
pokazywać się, ukazywać się

apparitio
posługa

apparitio 2
służba

apparitio 3
zasoby

apparitio 4
zjawa

apparitor
służący

apparitura
służba

appellatio
apelacja

appellatio 2
nazwa

appellatio 3
termin

appellator
apelant

appello
nazywać

appello, appellare, appellavi, appellatum
nazywać

appendicum
dodatek

appendix
dodatek

appendix 2
suplement

appendix 3
załącznik

appetens
pożądający

appetentia
chęć

appetentia 2
pragnienie

appetitio
apetyt

appetitio 2
pragnienie

appetitivum
pożądanie

appetitus
apetyt

appetitus 2
pożądanie

appetitus 3
pragnienie

appeto
pożądam

applicare
przykładać

applicare 2
stosować

applicatio
aplikacja

applicatio 2
łączenie

applicatio 3
skłonność

applico
przykładać

applico 2
przyłączać

applico 3
skierować

appluda
plewa

applumbator
lutnik

appono
obsługiwać

appono 2
podawać

appono 3
serwować

appono 4
służyć

appono 5
usługiwać

apportatio
przewóz

apportatio 2
transportowanie

appositio
porównanie

appositio 2
porównywanie

appositum
epitet

appositum 2
przymiotnik

appositus
zaaplikowanie

appositus 2
zastosowanie

apprehendo
kapuję

apprehendo 2
pojmuję

apprehensio
chwytanie

apprehensio 2
łapanie

apprehensio 3
pojęcie

apprehensio 4
ujęcie

apprehensio 5
zrozumienie

apprehensium
pojęcie

approbatio
aprobata

approbatio 2
dowód

appropinquatio
podchodzenie

appropinquatio 2
podejście

appropriare
przyzwalać

appropriatio
przywłaszczanie

appropriatio 2
przyzwolenie

appulsus
przyprowadzanie

appulsus 2
spędzanie

apricitas
nasłonecznienie

apricitas 2
słoneczność

Aprilis
kwiecień

apscessio
rozdzielenie

apscessio 2
strata

apscessio 3
usunięcie

apscessus
odchodzenie

apscessus 2
odejście

apscisio
zaniemówienie

apscissio
zaniemówienie

apsconditum
tajemnica

apsconsio
schronienie

apsegmen
kęs

apsegmen 2
porcja

apsenthium
piołun

apsentia
nieobecność

apsentio
wstrzymywanie

apsida
łuk

apsidata
nisza

apsidata 2
wnęka

apsinthium
piołun

apsinthius
piołun

apsis
łuk

apsolutio
doskonałość

apsolutio 2
kończenie

apsolutio 3
opuszczanie

apsorptio
napój

apstantia
odległość

apstemia
odległość

apstinentia
abstynencja

apstinentia 2
poszczenie

apstinentia 3
umiarkowanie

apstractio
rozdzielenie

apstractio 2
wyodrębnienie

apstrusio
ukrywanie

apstrusio 2
usuwanie

apsumedo
marnotrawienie

apsumedo 2
zużywanie

apsumptio
marnotrawienie

apsumptio 2
zużywanie

aptitudo
podatność

aptitudo 2
przystosowalność

aptitudo 3
zdolność

aptus
odpowiedni

aptus, apta, aptum
odpowiedni

apud
przy, u (+acc.)

apud 2
u

apus
ptak

Apus 2
Ptak Rajski

Apus apus
jerzyk

apyrokalia
rozrzutność

aqua
jezioro

aqua 2
morze

aqua 3
woda

Aqua calcis
Woda wapienna

Aqua Calcis 2
Woda wapienna, Woda wapniowa

Aqua purificata
Woda oczyszczona

aqua, -ae
woda

aquaeductus
akwedukt

aquagium
akwedukt

aquagium 2
kanał

aqualiculus
brzuch

aqualis
dzban

aquarium
wodopój

Aquarius
Wodnik

aquatio
wodopój

aquator
woziwoda

aquifolia
ostrokrzew

aquifolium
ostrokrzew

aquifuga
hydrofob

aquila
orzeł

aquila 2
wzgórze

Aquila chrysaetos
orzeł przedni

Aquila clanga
orlik grubodzioby

Aquila heliaca
orzeł cesarski

Aquila nipalensis
orzeł stepowy

Aquila pomarina
Orlik krzykliwy

Aquilegia
Orlik

aquilex
różdżkarz

aquilonium
północ

Aquisgranum
Akwizgran

Aquitania
Akwitania

aquivergium
basen

aquivergium 2
cysterna

aquola
strumyczek

aquula
strumyczek

ara
ołtarz

ara 2
stos

ara, -ae
ołtarz

Arabis
Gęsiówka

Aralia chinensis
Aralia chińska

Aralia elata
Aralia japońska

aranea
pajęczyna

araneola
pajączek

araneolus
pajączek

araneum
pajęczyna

araneus
pająk

araneus, aranei
pająk
Dodane przez: misza

arater
orka

arater 2
pług

aratio
oranie

arator
oracz

arator 2
rolnik

aratrum
orka

aratrum 2
pług

arbilla
tłuszcz

arbiter
nadzorca

arbiter 2
sędzia

arbiterium
osąd

arbiterium 2
rozstrzyganie

arbiterium 3
wybór

arbitra
kobieta

arbitratio
arbitraż

arbitratio 2
rozstrzyganie

arbitratio 3
wybór

arbitrator
pan

arbitrator 2
władca

arbitratrix
pani

arbitratrix 2
władczyni

arbitratus
arbitraż

arbitratus 2
rozstrzyganie

arbitratus 3
wybór

arbitrium
arbitraż

arbitrium 2
pogląd

arbitrium 3
rozstrzyganie

arbitrium 4
wybór

arbitrium 5
wyrok

arbitrix
sędzina

arbitror
mniemać

arbitror 2
oceniać

arbitror 3
uważać

arbitror, arbitrari, arbitratus sum
myśleć, uważać

arbor
drzewo

arbor 2
maszt

arbor 3
pień

arbor, arboris f.
drzewo

arbos
drzewo

arbos 2
maszt

arbos 3
pień

arbuscula
drzewko

arbuscula 2
sadzonka

arbustulum
krzaczek

arbustum
sad

arca
kufer

arca 2
pudło

arca 3
skrzynia

arcanum
sekret

arcanum 2
tajemnica

arcanus
konfident

arcanus 2
powiernik

arcarius
skarbnik

arcellula
pudełeczko

arcellula 2
puzderko

arcessitor
oskarżyciel

arcessitus
wzywanie

arcesso, arcessere, arcessivi, arcessitum
zapraszać, wezwać, posłać po
Dodane przez: Ernest

arcesssitio
wzywanie

archangelus
archanioł

archetypon
model

archetypon 2
wzorzec

archetypum
model

archetypum 2
wzorzec

archidiaconus
archidiakon

archiepiscopatus
arcybiskupstwo

archiepiscopus
arcybiskup

archimandrita
przeor

archipresbyter
arcykapłan

archipresul
arcybiskup

architecta
projektantka

architecton
architekt

architectonice
architektura

architectura
architektura

architectus
architekt

architectus 2
wynalazca

archium
archiwa

archivum
archiwa

arcion
roślina

arcitectus
architekt

arcitectus 2
projektant

arcitenens
Apollo

arcitenens 2
Łucznik

arcs
cytadela

arcs 2
twierdza

arcs 3
wysokość

arction
roślina

Arctium lappa
Łopian

Arcturus
roślina

arcuatio
arkada

arcuatio 2
łuk

arcuatura
arkada

arcuatura 2
łuk

arcula
puzderko

arcula 2
szkatułka

arcus
kabłąk

arcus 2
krzywizna

arcus 3
łuk

arcus 4
smyczek

arcus 5
tęcza

ardea
czapla

Ardea cinerea
czapla siwa

Ardea purpurea
czapla purpurowa

ardeo, ardere, arsi, arsum
błyszczeć, żarzyć się; być opanowanym przez silne emocje

ardeola
czapla

Ardeola ralloides
czapla modronosa

ardiola
czapla

ardor
gorąco

ardor 2
ogień

ardor 3
płomień

arduitas
stromość

arduum
trudy

arduum 2
wysokości

arduum 3
wzniesienie

arduus
stromy

arduus 2
trudny

arduus, ardua, arduum
stromy

area
klepisko

area 2
park

arena
arena

arena 2
piasek

Arenaria interpres
kamusznik

arenarius
gladiator

arenatio
cementowanie

arenatio 2
piaskowanie

areola
grządka

areola 2
zagon

aretalogus
gawędziarz

aretalogus 2
piewca

aretalogus 3
recytator

argema
jęczmień

argentaria
bank

argentaria 2
bankowość

argentarius
bankier

argentarius 2
finansista

argenteus
srebrnik

argenteus 2
srebrny

Argenti nitras
Srebra azotan

argentum
forsa

argentum 2
pieniądz

argentum 3
pieniądze

argentum 4
srebro

Argentum colloidale
Srebro koloidalne

Argentum proteinicum
Srebra proteinian

argentum, -i
srebro, pieniądze

argilla
glina

argumentatio
argumentacja

argumentatio 2
argumentowanie

argumentatio 3
dyskusja

argumentatio 4
uzasadnianie

argumentator
dyskutant

argumentatrix
dyskutantka

argumentum
argument

argumentum 2
dowód

argumentum 3
fakt

arguo
deklarować

arguo 0
udowodnić

arguo 2
dowodzić

arguo 3
obwiniać

arguo 4
oskarżać

arguo 5
oświadczać

arguo 6
oświadczyć

arguo 7
oznajmiać

arguo 8
próbować

arguo 9
udowadniać

argutatio
skrzypienie

argutatio 2
skrzypnięcie

argutatio 3
zgrzyt

argutator
mędrek

argutator 2
sofista

argutia
błyskotliwość

argutus
bystry

argyros
szczyr

aria
klepisko

aria 2
park

ariditas
suchość

ariditas 2
susza

ariel
Ariel

ariel 2
ołtarz

ariera
banan

aries
Baran

arilator
pośrednik

arilator 2
sprzedawca

arillator
pośrednik

arillator 2
sprzedawca

ariola
grządka

ariola 2
zagon

ariolus
jasnowidz

ariolus 2
wizjoner

aristis
jarzyna

aristis 2
warzywo

aristolochia
kokornak

Aristolochia durior
Kokornak wielkolistny

aristolocia
kokornak

arithmetica
arytmetyka

arithmetice
arytmetyka

arithmeticum
arytmetyka

aritudo
suchość

aritudo 2
susza

arma
broń

arma -orum n.
broń, rynsztunek

armamentarium
arsenał

armamentarium 2
dok

armamentarium 3
zbrojownia

armamentum
przyrządy

armamentum 2
wyposażenie

armarium
kredens

armarium 2
skrzynia

armarium 3
szafka

armatura
wyposażenie

armatura 2
zbroja

armatus
zbroja

armatus 2
żołnierz

Armenia
Armenia

armentarius
kowboj

armentum
trzoda

Armeria maritima
Zawciąg nadmorski

armiger
giermek

armigera
giermek

armilla
bransoleta

armilla 2
naramiennik

armo
ekwipować

armo 2
odnoga

armo 3
ramię

armo 4
ręka

armo 5
wyposażać

armo 6
zaopatrywać

armo 7
zbroić

armum
broń

armum 2
tarcza

armum 3
zbroja

armus
bark

armus 2
Łopatka

armus 3
ramię

arna
baranek

arna 2
owca

Arnica montana
Arnika

arnus
baranek

arnus 2
owca

aro
orać

aroma
przyprawa

aron
obrazki

aros
obrazki

arquatura
arkada

Arquitenens
Apollo

Arquitenens 2
Łucznik

arquitis
łucznicy

arquitis 2
strzelcy

arquus
krzywizna

arquus 2
łuk

arquus 3
tęcza

arra
depozyt

arra 2
zadatek

arrabo
depozyt

arrabo 2
zadatek

arrectarium
słup

arrha
depozyt

arrha 2
zadatek

arrhabo
depozyt

arrhabo 2
zadatek

arrisor
pochlebca

arrogantia
arogancja

arrogantia 2
impertynencja

ars
artyzm

ars 2
kunszt

ars 3
praktyka

ars 4
rękodzieło

ars 5
rzemiosło

ars 6
sztuczka

ars 7
sztuka

ars 8
technika

ars 9
umiejętność

ars, artis f.
umiejętność, sztuka

artaena
chochla

artemisia
estragon

artemisia 2
piołun

Artemisia abrotanum
Bylica boże drzewko

artemon
fok

arteria
arteria

arteria 2
tchawica

arteria 3
tętnica

arterium
arteria

arterium 2
tchawica

arthritis
artretyzm

articlus
część

articlus 2
staw

articulamentum
staw

articulus
artykuł

articulus 0
towar

articulus 2
część

articulus 3
kryzys

articulus 4
paragraf

articulus 5
przedimek

articulus 6
punkt

articulus 7
rodzajnik

articulus 8
rozdział

articulus 9
staw

artifex
aktor

artifex 2
artysta

artifex 3
rzemieślnik

artificiatum
dzieło

artificium
handel

artificium 2
rzemiosło

artificium 3
sztuka

artocopus
piekarz

artopta
piekarz

artufex
aktor

artufex 2
artysta

artufex 3
rzemieślnik

artum
niebezpieczeństwo

artum 2
niedostatek

artus
kończyna

artus 2
noga

artus 3
ramię

arula
ołtarzyk

arum
obrazki

arundo
trzcina

arundo 2
wędka

arura
pole

aruspex
prorok

aruspex 2
wizjoner

arutaena
chochla

arva
gleba

arva 2
pole

arvina
bekon

arvina 2
maź

arvina 3
okrasa

arvina 4
sadło

arvina 5
smalec

arvina 6
smar

arvina 7
tłusty

arvina 8
tłuszcz

arvina 9
tłuszczowy

arvum
dziedzina

arvum 2
gleba

arvum 3
pole

arvum 4
teren

arvum, -i
pole uprawne, rola

arx
cytadela

arx 2
forteca

arx 3
miasto

arx 4
twierdza

arx 5
warownia

arx, arcis f.
szczyt; twierdza, zamek

arytaena
chochla

as
grosz

as 2
miedziak

asa
ołtarz

asa 2
stos

ascalabotes
jaszczurka

ascaules
kobziarz

ascella
pacha

ascella 2
przedramię

ascella 3
skrzydło

ascendo, ascendere, ascendi, ascensum
wychodzić do góry

ascensio
postęp

ascensor
jeździec

ascensus
podchodzenie

asceterium
samotnia

ascitus
akceptacja

ascitus 2
przyjęcie

ascopa
mieszek

ascopa 2
sakwa

ascopera
mieszek

ascopera 2
sakwa

ascriptio
dodatek

ascriptio 2
dopisek

ascriptor
pomocnik

ascriptor 2
sekundant

ascriptor 3
współwłaściciel

ascyron
dziurawiec

asellulus
osiołek

asellus
osiołek

asellus, aselli, m.
osioł
Dodane przez: Natalia Opara

Asia
Azja

Asia 2
Wschód

Asianus
Azjata

asilus
giez

asina
oślica

asinus
głupiec

asinus 2
osioł

Asio flammeus
uszatka błotna

Asio otus
uszatka

asotia
lubieżność

asotia 2
rozwiązłość

asotia 3
zmysłowość

asotus
lubieżnik

asotus 2
rozpustnik

asparagus
szparag

Asparagus officinalis
Szparag lekarski

aspargo
kropienie

aspargo 2
mgiełka

aspargo 3
rozpylenie

aspectamen
widok

aspectus
aspekt

aspectus 2
patrzenie

aspectus 3
wygląd

asper
ostry

asper 2
poważny

asper 3
przykry

asper 4
srogi

asper 5
surowy

asper 6
szorstki

asper, aspera, asperum
szorstki, trudny

aspergo
kropienie

aspergo 2
mgiełka

aspergo 3
rozpylenie

asperitas
chropowatość

asperitas 2
ostrość

asperitas 3
surowość

asperitas 4
szorstkość

asperitas 5
trudność

aspernamentum
nienawiść

aspernatio
odrzucenie

aspernatio 2
pogarda

aspernatio 3
wzgarda

aspersio
kropienie

aspersio 2
pokrapianie

aspersus
kropienie

aspersus 2
pokrapianie

asperum
trudności

aspharagus
szparag

asphodelum
złotowłos

asphodelus
złotowłos

aspicio, aspicere, aspexi, aspectum
obserwować, oglądać

aspiramen
wdychanie

aspiramen 2
wprowadzenie

aspiratio
aspiracja

aspiratio 2
wydychanie

aspirator
inspirator

Aspius aspius
Boleń

asplenon
paproć

asplenon 2
zanokcica

asplenos
paproć

asplenos 2
zanokcica

asplenum
paproć

asplenum 2
zanokcica

asportatio
oddalenie

asportatio 2
usunięcie

asporto
porwać

asporto 2
uprowadzić

asporto 3
wynieść

aspredo
szorstkość

aspritudo
nierówność

assa
niania

assa 2
opiekunka

assecla
naśladowca

assecla 2
pomocnik

assecla 3
sługus

assectatio
badanie

assectatio 2
doglądanie

assectatio 3
oczekiwanie

assectator
naśladowca

assectator 2
pomocnik

assectator 3
towarzysz

assecula
naśladowca

assecula 2
pomocnik

assecula 3
służący

assecutor
pomocnik

assedo
asesor

assedo 2
doradca

assenatio
pochlebstwo

assenatio 2
poklask

assenatio 3
zgoda

assensio
aprobata

assensio 2
wiara

assensio 3
zgoda

assensus
aprobata

assensus 2
przekonanie

assensus 3
przeświadczenie

assensus 4
wiara

assensus 5
zgoda

assentator
pochlebca

assentator 2
sługus

assentatrix
pochlebczyni

assequela
następstwo

assequela 2
sukcesja

asser
belka

asser 2
drąg

asser 3
słup

assertio
obrona

assertio 2
stwierdzenie

assertor
obrońca

assertum
stwierdzenie

assessor
asesor

assessura
asesura

assestrix
doradczyni

asseveratio
potwierdzenie

asseveratio 2
powaga

asseveratio 3
zapewnienie

assiduitas
pomoc

assiduitas 2
powtarzanie

assiduus
bogacz

assignatio
przypisanie

assimilares
podobny

assimilatio
podobieństwo

assimilatio 2
porównanie

assimilatio 3
pozór

assimilatio 4
upodobnienie

assimulatio
podobieństwo

assimulatio 2
porównanie

assimulatio 3
pozór

assimulo
przedstawiać

assimulo 2
reprezentować

assimulo 3
wystawiać

assis
grosz

assis 2
jedność

assis 3
miedziak

assistens
towarzyszący

assistrix
doradczyni

assotiatio
towarzystwo

assotiatio 2
towarzyszenie

assuetudo
nawyk

assuetudo 2
obyczaj

assuetudo 3
przyzwyczajenie

assuetudo 4
wdrożenie

assuetudo 5
zwyczaj

assula
drzazga

assula 2
odłamek

assula 3
opiłek

assultus
atak

assultus 2
napaść

assultus 3
naskoczenie

assum
opalanie

assum 2
pieczeń

assumptio
adopcja

assumptio 2
twierdzenie

assumptio 3
założenie

asta
oszczep

asta 2
włócznia

astacus
homar

astacus 2
krab

astaphis
rodzynka

astator
asystent

astator 2
pomocnik

astatus
oszczepnik

asteismos
elegancja

aster
gwiazda

Aster novae angliae
Aster nowoangielski

asteriscus
gwiazdka

Astilbe
Tawułka

astipulatio
potwierdzenie

astipulatio 2
zatwierdzenie

astipulatus
zgoda

astragalus
astragal

astrictio
ściąganie

astrictio 2
zwężanie

astrologia
astrologia

astrologia 2
astronomia

astrologus
astrolog

astrologus 2
astronom

astronomia
astronomia

astronomus
astrolog

astructio
złożenie

astrum
gwiazda

astrum 2
gwiazdka

astrum 3
gwiazdozbiór

astrum 4
gwiezdny

astrum, -i
gwiazda; konstelacja gwiazd

astula
odłamek

astula 2
wióry

astus
chytry

astus 2
cwany

astus 3
knowanie

astus 4
podstępny

astus 5
przebiegły

astus 6
spiskowanie

astus 7
spryt

astus 8
sprytny

astus 9
szczwany

astutia
knowanie

astutia 2
przebiegłość

astutia 3
spryt

asylum
azyl

at
ale

atamentarium
inkaust

atavus
praprzodek

ater
czarny

Athena
Ateńczycy

Athena 2
Ateny

Athene noctua
pójdźka

Atheniensis
Ateńczyk

atheos
ateista

atheus
ateista

athla
praca

athla 2
walka

athla 3
znój

athleta
atleta

athleta 2
bokser

athleta 3
zapaśnik

athletica
atletyka

athlon
praca

athlon 2
walka

athlon 3
znój

athlum
praca

athlum 2
walka

athlum 3
znój

atomos
atom

atomus
atom

atque
a także, i; (po comp.) niż; simul atque, skoro tylko; → ac

atque 2
oraz

atramentum
atrament

atramentum 2
czerń

atriarius
niewolnik

atriarius 2
porter

atriarius 3
służący

atributere
przypisać

atributere 2
przyznać

atriensis
majordomus

atriensis 2
steward

atriolum
przedpokój

atriplex
łoboda

atriplexum
łoboda

atritas
czerń

atrium
atrium

atrocitas
barbarzyństwo

atrocitas 2
furia

atrocitas 3
okropność

atrocitas 4
okrucieństwo

atrocitas 5
przerażenie

atrocitas 6
zgroza

atrophia
atrofia

Atropini sulfas
Atropiny siarczan

atrox
okropny

atrox 2
okrutny

atrox 3
ostry

atrox 4
potworny

atrox 5
srogi

atrox 6
straszny

atta
ojciec

attactus
dotyk

attactus 2
dotykanie

attactus 3
kontakt

attagus
kozioł

attegia
chata

attendo, attendere, attendi, attentum
uczęszczać
Dodane przez: Ernest

attentatio
próba

attentatio 2
próbowanie

attentio
uwaga

attentio 2
uważność

attentio 3
zastosowanie

attentus
baczny

attentus 2
uważny

attenuatio
pomniejszanie

attenuatio 2
prostota

attestatio
potwierdzenie

attestatio 2
zeznanie

attractio
ściąganie

attractus
atrakcyjność

attractus 2
przyciąganie

attrectatio
dotykanie

attrectatus
czucie

attrectatus 2
dotykanie

attributio
grant

attritio
otarcie

attritio 2
tarcie

attritus
ocieranie

attritus 2
ścieranie

attritus 3
tarcie

atypus
jąkała

auceps
ptasznik

auceps 2
szpieg

auctarium
dodatek

auctio
aukcja

auctionale
katalogi

auctor
autor

auctor 2
autorytet

auctor 3
historyk

auctor 4
sprawca

auctor 5
sprzedawca

auctor 6
twórca

auctor 7
wydawca

auctor, auctoris m.
autor, twórca

auctoramentum
nagroda

auctoramentum 2
zapłata

auctoramentum 3
zarobek

auctorita
autorytet

auctorita 2
dowódca

auctorita 3
władza

auctoritas
autorstwo

auctoritas 2
powaga

auctoritas 3
własność

auctoritas, auctoritatis f.
autorytet, wpływ, powaga

auctrix
sprzedawczyni

auctumnitas
jesień

auctumnitas 2
zbiór

auctumnum
jesień

auctumnum 2
zbiór

auctumnus
jesień

auctumnus 2
zbiór

auctus
powiększenie

auctus 2
przyrost

auctus 3
wzrost

Aucuba japonica
Aukuba japońska

aucupatio
polowanie

aucupatio 2
ptasznictwo

aucupatio 3
szukanie

aucupatus
ptasznictwo

aucupium
ptasznictwo

audacia
odwaga

audacia 2
śmiałość

audacia 3
zuchwałość

audacter
śmiało

audacter 2
zuchwale

audax
odważny

audax, audacis
śmiały; zuchwały

audentia
odwaga

audentia 2
śmiałość

audentia 3
zuchwałość

audeo, audere, ausus sum (2)
odważyć się

audiens
audytor

audiens 2
posłuszny

audientia
słuchanie

audientia 2
uwaga

audientia 3
wysłuchanie

audio
słuchać

audio 2
słyszeć

audio, audire, audivi, auditum
słyszeć

auditio
plotka

auditio 2
słuch

auditio 3
słuchanie

auditiuncula
ploteczka

auditor
słuchacz

auditor 2
student

auditor 3
uczeń

auditorium
audytorium

auditorium 2
publiczność

auditus
słuch

auditus 2
słuchanie

auditus 3
wysłuchanie

aufero, auferre, abstuli, ablatum
zabierać

augeo
powiększać

augeo 2
wzbogacać

augeo 3
zwiększać

augeo, augere, auxi, auctum
powiększać

augmen
dodatek

augmen 2
przyrost

augmen 3
wzrost

augmentum
podtrzymywanie

augmentum 2
rozrost

augmentum 3
wzrost

auguraculum
stąd

auguratrix
prorokini

auguratrix 2
wróżka

auguratus
przepowiadanie

augurium
omen

augurium 2
przepowiadanie

augurium 3
znak

Augusta
Augusta

aula
dziedziniec

aula 2
kościół

aula 3
sala

aulaea
kapa

aulaea 2
zasłony

aulaeum
kapa

aulaeum 2
zasłony

aulicus
dworzanin

aulon
rynna

aura
bryza

aura 2
powiew

aura 3
wietrzyk

aura 4
zapach

aura, -ae
lekki wiatr, bryza

auraculum
przepowiednia

auraculum 2
wyrocznia

aurarius
patron

aurarius 2
złotnik

auratura
pozłacanie

aurea
ogłowie

aureax
woźnica

aureus
złoty

aureus, aurea, aureum
złoty; wspaniały

auricalcum
mosiądz

aurichalcum
mosiądz

auricula
słuch

auricula 2
ucho

auricularius
doradca

auricularius 2
laryngolog

aurifex
złotnik

auriga
woźnica

aurigator
woźnica

auris
słuch

auris 2
słyszenie

auris 3
ucho

auris 4
uszny

auris, -is f.
ucho

auriscalpium
sonda

aurora
brzask

aurora 2
świt

aurora, aurorae, f.
brzask, świt, aurora
Dodane przez: Natalia Opara

aurufex
złotnik

aurugo
żółtaczka

aurula
powiew

aurum
złoto

aurum, -i
złoto

ausculatio
całowanie

auscultatio
podsłuchiwanie

auscultatio 2
posłuszeństwo

auscultator
słuchacz

auscultatus
nasłuchiwanie

auscultatus 2
słuchanie

ausculum
pocałunek

ausculum 2
usta

ausculum 3
wargi

auspex
patron

auspicium
omen

auspicium 2
rozpoczynanie

austellus
południe

auster
południe

austeritas
gorzkość

austeritas 2
kwaśność

austeritas 3
surowość

austerus
dokładny

austerus 2
ostry

austerus 3
surowy

austerus 4
sztywny

austerus 5
twardy

austrum
purpura

ausum
inicjatywa

ausum 2
wyprawa

ausus
inicjatywa

ausus 2
wyprawa

aut
lub

aut 2
czy

aut 3
lub

autem
ale, lecz; następnie

autem 0
też

autem 2
ależ

autem 3
jednak

autem 4
jeszcze

autem 5
lecz

autem 6
natomiast

autem 7
pomimo

autem 8
również

autem 9
także

authenta
głowa

authenticum
oryginał

autocthon
autochton

autographum
holograf

automatarium
automaty

automaton
automat

automatum
automat

autumnitas
jesień

autumnus
jesień

autumnus 2
plon

autumo
potwierdzać

autumo 2
sądzić

autumo 3
stwierdzać

autumo 4
uważać

autumo 5
uwierzyć

autumo 6
wierzyć

autumo 7
zatwierdzać

auxiliare
sprzymierzeńcy

auxiliari
sprzymierzeńcy

auxiliarius
sprzymierzeńcy

auxiliatio
pomoc

auxiliator
pomocnik

auxiliatrix
pomocnica

auxiliatus
pomoc

auxilium
odtrutka

auxilium 2
pomoc

auxilium 3
pomocnik

auxilium, -i
pomoc, wsparcie; (pl.) posiłki

ava
babka

avaritia
chciwość

avaritia 2
pazerność

avaritia 3
skąpstwo

avarities
chciwość

avarities 2
pazerność

avarities 3
skąpstwo

avarus
chciwiec

avarus 2
chciwy

avarus 3
łapczywy

avarus 4
pożądliwy

avarus 5
skąpiec

avarus 6
skąpy

avarus 7
sknera

avarus 8
zachłanny

avarus 9
żarłoczny

avarus, avara, avarum
chytry

ave
pożegnanie

avena
owies

avena 2
trzcina

Avena sativa
Owies Prawdziwy

avena, avenae, f.
owies
Dodane przez: Natalia Opara

aversatio
awersja

aversatio 2
niechęć

aversio
nienawidzenie

aversio 2
odwrócenie

aversor
złodziej

aversum
awers

aversum 2
odwrót

aversum 3
tył

averta
troki

aves
ptaki

avia
babcia

avia 2
babka

aviarium
ptaszarnia

aviarus
ptasznik

avicella
ptaszek

avicula
ptaszek

avicularius
ptasznik

aviditas
chciwość

aviditas 2
namiętność

aviditas 3
pożądanie

avis
omen

avis 2
ptak

avis 3
znak

avis, avis f.
ptak

avitium
ptactwo

avitium 2
ptaki

avium
bezdroża

avium 2
dzicz

avocamentum
oderwanie

avocamentum 2
rekreacja

avocamentum 3
rozproszenie

avocatio
rozpraszanie

avolsio
odciąganie

avolsio 2
oddzieranie

avolsio 3
odrywanie

avos
dziad

avos 2
przodek

avulsio
odciąganie

avulsio 2
oddzieranie

avulsio 3
odrywanie

avunculus
wuj

avus
dziad

avus 2
dziadek

avus 3
przodek

axedo
deska

axicia
nożyce

axicia 2
nożyczki

axiculus
deseczka

axiculus 2
tyczka

axioma
aksjomat

axioma 2
zasada

axis
oś

axis 2
rydwan

axis 3
siekiera

axulus
deseczka

Aythya affinis
ogorzałka mała

Aythya collaris
czerniczka

Aythya ferina
głowienka

Aythya fuligula
czernica

Aythya marila
ogorzałka

Aythya nyroca
podgorzałka

Słowniki łacińskie w PDF » 


Powyższy słownik łaciński online zawiera wszystkie słowa, które pojawiają się w lekcjach łaciny oraz w ćwiczeniach na tym blogu (i wiele, wiele więcej). Wystarczy wpisać wyszukiwane słowo w pole wyszukiwania i wcisnąć „Szukaj”. Możesz także przeglądać wszystkie hasła w słowniku łacińskim po literach alfabetu. Wówczas w wynikach wyszukiwania pojawią się wszystkie hasła na daną literę.Na słownik składają się:

Słownik łaciński online – objaśnienia

Poniżej znajdziecie kilka uwag i instrukcji, jak rozumieć niektóre hasła pojawiające się w słowniku. Dla osób, które śledzą kolejne lekcje łaciny nie będzie to niespodzianką, ale z pewnością słownik będzie służył także osobom, które regularnie z lekcji nie korzystają. Wiele haseł zawiera jednak tylko jedną formę i jej tłumaczenie.

Czasowniki

Przy czasownikach słownik łaciński online podaje wszystkie formy podstawowe. Formy podane są w całości, nie tylko ich końcówki. Dzięki temu w słowniku można znaleźć nie tylko pierwszą formę podstawową, lecz także bezokolicznik czy formę czasu przeszłego. Jeżeli formy są regularne i charakterystyczne dla danej koniugacji, nie podaję jej numeru (np. „amo, amare, amavi, amatum”). Jeżeli formy są nieregularne lub nietypowe, po samym haśle znajduje się jeszcze cyfra informująca, do której koniugacji należy czasownik (np. „dico, dicere, dixi, dictum (3)).

Rzeczowniki

Dla rzeczowników wszystkich deklinacji poza 3 słownik łaciński online pokazuje formę nominativu liczby pojedynczej oraz pierwszą literę formy genetivu liczby pojedynczej. Dzięki temu można rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy (np. „amica, ae”, „amicus, i”). W przypadku rzeczowników deklinacji 2, w których temat ulega skróceniu, forma genetivu ma rozszerzoną końcówkę (np. „liber, bri”). Dla rzeczowników deklinacji 3 słownik łaciński online podaje pełne formy nominativu i genetivu liczby pojedynczej (np. „amor, amoris”). Same formy wystarczą, by rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy, więc nie podaję dodatkowych informacji. Jeśli rzeczownik ma inny rodzaj niż charakterystyczny dla danej deklinacji lub należy do deklinacji 3, informacja ta również znajduje się w słowniku (m. [masculinum] – rodzaj męski, f. [femininum] – rodzaj żeński, n. [neutrum]- rodzaj nijaki).

Przymiotniki

Dla przymiotników słownik łaciński podaje wszystkie pełne formy dla wszystkich rodzajów, niezależnie od deklinacji, do której należy (np. „notus, nota, notum”, „fortis, forte”).

Zaimki

Słownik podaje odmianę niektórych zaimków. Cała odmiana znajduje się w lekcjach dotyczących danych zaimków.

Przyimki

Słownik podaje formę przyimka, jego znaczenie oraz przypadek, z którym łączy się dany przyimek (np. „de + abl.”).

Nieodmienne części mowy

W przypadku nieodmiennych części mowy słownik łaciński online podaje dane słowo i jego znaczenie (np. „dum – dopóki”).

36 thoughts on “Słownik łaciński | 25 000 haseł

 • 17/09/2020 o 13:41
  Permalink

  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o pomoc. Zawsze fascynowała mnie łacina, a jestem na początku drogi zwanej nauką.
  Piszę tekst i potrzebny jest mi rym do „ex nihilo” (znikąd, z nicości).
  Jak przetłumaczyć „zniszczenie” (upadek/perzynę/ruinę/rozpad itp)? Dokładniej: „nicość i zniszczenie”, tak by synonim zniszczenia miał odpowiednią formę i był zachowany rym.
  Inne słowniki wskazywały na takie wyrażenia jak: nihil (tu jako nicość) et rennuo; nihil et conruo; nihil et degenero; nihil et excido; nihil et desido; nihil et inclin.

  Odpowiedz
 • 18/03/2020 o 09:32
  Permalink

  Czy ” jeśli pokój jest siła, jest wojną” to sentencja łacińska?
  Jeśli tak, to proszę o wersję po łacinie

  Dziękuję

  Odpowiedz
  • 30/05/2020 o 20:51
   Permalink

   To ” jeśli pokój jest siła, jest wojną” wygląda na przeinaczony cytat z Orwella z „Rok 1984”
   'wojna to pokój
   wolność to niewola
   ignorancja to siła'

   Odpowiedz
 • 01/01/2020 o 13:12
  Permalink

  Wydaje mi się, że czasownik vasto nie ma podanych form.

  Odpowiedz
 • 06/09/2019 o 11:55
  Permalink

  Cześć! Na początek chciałam podziękować ze tę stronę, uczę się z niej pilnie. Chciałam tylko poprosić o jedną rzecz – czy dałoby się wykasować górne zdjęcie w słowniku? Nie jestem pewna czy to wina przeglądarki, ale za każdym razem muszę przewijać to zdjęcie, żeby dostrzeć do tłumaczenia słowa, co jest nieco uciążliwe. Z gory dziękuję!

  Odpowiedz
 • 01/12/2018 o 12:54
  Permalink

  Czy ktoś może mi przetłumaczyć słowo „Mortus”?
  Z góry dziękuje.

  Odpowiedz
 • 21/05/2018 o 15:08
  Permalink

  Witam. Czy mógłby ktoś przetłumaczyć mi ten tekst : Auschwitz zaczyna się wszędzie tam, gdzie ktoś widząc rzeźnie myśli ”to tylko zwierzęta”.

  Odpowiedz
 • 16/04/2018 o 23:39
  Permalink

  Dlaczego w słowniku jest conservatio, a nie ma conservare? ;>

  Odpowiedz
 • 23/02/2018 o 19:23
  Permalink

  witam, czy mógłby mi ktoś przetłumaczyc na łacine zdanie ” niech Pan strzeże ciebie i mnie gdy jestesmy daleko od siebie” Byłaby niezmiernie wdzięczna, z góry dziękuję.

  Odpowiedz
 • 19/02/2018 o 22:09
  Permalink

  Czy mogłabym prosić o przetłumaczenie mi cytatu Nie żyje się nie kocha się nie umiera się na próbę z góry dziękuję 😊

  Odpowiedz
 • 05/07/2017 o 14:54
  Permalink

  Bardzo proszę o przetłumaczenie „silniejsza z nim”. Będę wdzięczna!

  Odpowiedz
 • 14/10/2016 o 17:09
  Permalink

  Żałosne jest to żebranie o „lajka”. Gdyby jeszcze działało. Ale blokuje dostęp, ale dać nie można, bo próba kliknięcia odkrywa tylko napis Error.

  Odpowiedz
 • 29/07/2016 o 21:09
  Permalink

  Witam, marzę o zrobieniu sobie tatuażu o treści ” JEŚLI WIARA CZYNI CUDA, MUSISZ WIERZYĆ, ŻE SIĘ UDA”. Jak można to przetłumaczyć poprawnie. Nie chciałabym zrobić błędu.

  Odpowiedz
 • 18/06/2016 o 11:17
  Permalink

  To jest strzał w dziesiątkę. Gratuluję pomysłu. !!!!
  Łacina to najpiękniejszy język, to tak na marginesie ode mnie.

  Odpowiedz
 • 09/02/2016 o 12:52
  Permalink

  Witam,
  mam pytanie małe.
  Jakie jest tłumaczenie słowa DEVORO ? Słownik google mówi o odpadach, tu jest napisane „pożerać”?
  Czy devoro można rozumieć jako „odżywiaj się”?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 09/02/2016 o 18:48
   Permalink

   Devorare to „pożerać, pochłaniać, połykać, trawić”. Ja bym tego z czystym sumieniem jako „odżywiać się” nie przetłumaczył. Przynajmniej jeśli mówimy o klasycznej łacinie.

   Odpowiedz
 • 27/01/2016 o 22:57
  Permalink

  Cześć, kiedy pojawią się dodawane przez nas słowa? Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 • 22/12/2015 o 18:24
  Permalink

  dodałem kilka, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda. a mialem ciekawe słowa

  Odpowiedz
  • 22/12/2015 o 20:55
   Permalink

   Dodane słowa pojawią się w słowniku po moim zatwierdzeniu. Wszystkie jednak są zapisane i na pewno nie zginą :)

   Odpowiedz
   • 26/10/2020 o 08:31
    Permalink

    Witam szukam przetłumaczenia z polskiego na łacine krótkiego tekstu: ” przeszłości nie zmienisz ale masz jeszcze przyszłość” z góry dziękuję za pomoc

    Odpowiedz
 • 22/12/2015 o 18:24
  Permalink

  dodałem trochę, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda.

  Odpowiedz
 • 24/11/2015 o 22:26
  Permalink

  Również dziękuję , świetna strona wszystko jasno wyjaśnione

  Odpowiedz
 • 12/09/2015 o 16:14
  Permalink

  Chyba znalazłam „błąd”, a właściwie niekonsekwencję w czasowniku „pić” – „bibo, ERE, bibi, potum (3)”? :) Pomijając takie drobne niedociągnięcia, strona jest naprawdę świetna i będę do niej często zaglądać (mimo, że mat-fiz-inf, to chciałabym poznać choć trochę ten niesamowity język). Na razie korzystam jeszcze ze skryptu II LO gliwickiego (pdf), a jak się na trochę dłużej wciągnę, pomyślę o poszukaniu jakiegoś kursu do samodzielnej nauki albo podręcznika. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za czas poświęcony edukowaniu innych! :)

  Odpowiedz
 • 05/06/2015 o 20:58
  Permalink

  Brakuje czasownika defendere z ćwiczenia do lekcji 3.

  Odpowiedz
   • 09/06/2020 o 09:04
    Permalink

    Dzień dobry,
    Pisze do państwa z prośbą o pomoc w tłumaczeniu. Jako iż dopiero zaczynam swoją przygodę z łaciną nie potrafię poprawnie stopniować przymiotników, a chciałbym bardzo przetłumaczyć frazę „Człowiek rozumniejszy” ewentualnie „Człowiek mądrzejszy”. Patrzyłem na jedną z lekcji o stopniowaniu, ale nie wiem czy słowo „sapiens” jest przymiotnikiem, który się stopniuje w sposób regularny, czy też nie regularny. Z góry dziękuje za pomoc.

    Odpowiedz
 • 19/02/2015 o 15:14
  Permalink

  Super inicjatywa, tylko nie rozumiem działania tego słownika, skoro nie widać w nim tłumaczenia, a jedynie samo „amo, are”, „causa, ae” itp.

  Odpowiedz
  • 19/02/2015 o 16:18
   Permalink

   Dziękuję, że zwróciłeś mi na to uwagę. Wkradł się jakiś błąd, już go poprawiłem :)

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code