Słownik łaciński | 25 000 haseł

Przed wami słownik łaciński online zawierający niemal 25 000 haseł! Zachęcam do korzystania i dzielenia się ze znajomymi!Słownik łaciński online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 382 names in this directory beginning with the letter R.
rabies
furia

rabies 2
szał

rabies 3
wściekłość

radio
promieniować

radix
korzeń

radix 2
pierwiastek

radix 3
podstawa

radix 4
spód

radix 5
źródło

rado
rozum

Rallus aquaticus
wodnik

rana, ae
żaba
Dodane przez: misza

Ranunculus acris Multiplex
Jaskier ostry

Ranunculus asiaticus
Jaskier azjatycki

rapina
rabunek

rapio
chwytać

rapio 2
okradać

rapio 3
okraść

rapio 4
porywać

rapio, rapere, rapui, raptum (3)
rabować, porywać

raptor
złodziej

raptus
zachwyt

rapulum
rzodkiew

rapulum 2
rzodkiewka

rarefactio
rozrzedzanie

rarus
rzadki

rarus, rara, rarum
niegęsty; rzadki

ratio
argument

ratio 0
powód

ratio 2
dowód

ratio 20
wyrok

ratio 22
znaczenie

ratio 3
idea

ratio 4
istota

ratio 5
metoda

ratio 6
podstawa

ratio 7
pogląd

ratio 8
pojęcie

ratio 9
pomysł

ratio, rationis f.
metoda, plan, powód

ratiocinari
rozumować

ratiocinatio
rozumowanie

ratiocinor
liczyć

ratiocinor 2
obliczać

rationale
pektorał

rationalis
rozumny

ratis
okręt

ratis 2
tratwa

realis
rzeczowy

realitas
rzeczowość

rebellio
bunt

rebellis
buntowniczy

recedo, recedere, recessi, recessum
cofać się, usuwać się

recens, recentis
nowy, młody

recipere
otrzymać

recipere 2
przyjąć

recipio
przyjmuję

recipio, recipere, recepi, receptum (3)
odebrać; se recipere, cofnąć się

recito
odczytać

recito 2
wygłosić

recordatio
pamięć

recordatio 2
wspominać

recordatio 3
wspomnienie

rectitudo
poprawność

rectitudo 2
prawość

rectitudo 3
prostość

rectitudo 4
słuszność

rector
dyrektor

rector 2
kierownik

rector 3
reżyser

rector 4
sternik

rector 5
władca

rectum
prawość

rectum 2
uczciwość

rectus 0
słuszny

rectus 2
bezpośrednio

rectus 3
poprawny

rectus 4
prawo

rectus 5
prawy

rectus 6
prosto

rectus 7
prosty

rectus 8
racja

rectus 9
słuszność

rectus, recta, rectum
prosty, prawidłowy

recubo 2
położyć

recupero
odzyskać

Recurvirostra avosetta
szablodziób

recuso
odmawiać

recuso 2
odrzucać

recuso 3
odrzucić

reddo
imitować

reddo 0
zwracać

reddo 2
naśladować

reddo 3
nawrót

reddo 4
powrót

reddo 5
przetłumaczyć

reddo 6
tłumaczyć

reddo 7
udawać

reddo 8
wracać

reddo 9
wrócić

reddo, reddere, reddidi, redditum
zwracać, oddawać

redemptio
wykup

redeo, redire, redii, reditum
powracać

redigo
ograniczać

redigo 2
redukować

redigo 3
uszczuplać

redigo 4
zmniejszać

redigo 5
zmniejszyć

redigo 6
zredukować

redimo
kupować

reditus
dochód

reditus 2
powrót

reditus 3
przychód

redundo
zalać

redundo 2
zalewać

redundo 3
zatapiać

refero
echo

refero 2
oddźwięk

refero 3
odgłos

refero 4
odpowiedź

refero, referre, rettuli, relatum (3)
odnosić; powtarzać

reflexio
refleksja

reformator
odnowiciel

reformator 2
reformator

refugium
przytułek

refugium 2
schronienie

regalis
królewski

regina
dama

regio
kraina

regio 2
obszar

regio 3
okolica

regio 4
region

regio 5
rejon

regio 6
strefa

regio 7
zakres

regio, regionis f.
region, teren, granica

regius
królewski

regius, regia, regium
królewski

regno
królować

regno 2
panować

regno 3
rządzić

regnum
królestwo

regnum 2
monarchia

regnum 3
panowanie

regnum, -i
królestwo, panowanie

rego
kierować

rego 2
panować

rego 3
rządzić

rego, regere, rexi, rectum (3)
kierować, rządzić

regredior
cofać

Regulus ignicapilla
Zniczek

Regulus regulus
Mysikrólik

reguŁa
norma

reguŁa 2
prawidło

relatio
referat

relatio 2
relacja

relatio 3
stosunek

relaxatio
relaks

relaxatio 2
ulga

relaxatio 3
wypoczynek

religio
bogobojność

religio 2
religia

relinquo, relinquere, reliqui, relictum
pozostawić

reliquum
ostatek

reliquum 2
pozostałość

reliquum 3
reszta

reliquum 4
resztka

reliquus, reliqa, reliquum
pozostały, reszta

remedium
lekarstwo

remigium
wiosło

remigro
wracać

reminiscentia
przypominanie

Remiz pendulinus
Remiz

removere
rugować

removere 2
uchylić

removere 3
usunąć

remus
wiosło

renovatio
odbudowa

renovatio 2
odnowa

renovatio 3
odnowienie

renovatio 4
odrestaurowanie

renovatio 5
przywrócenie

renovatio 6
restauracja

renovatio 7
wznowienie

renuo
odmawiać

reor
mniemać

reor 2
sądzić

reor, reri, ratus sum
uważać, sądzić

reparo
kupno

reparo 2
nabycie

reparo 3
nabytek

reparo 4
naprawić

reparo 5
odnawiać

reparo 6
odnowić

reparo 7
sprawunek

reparo 8
zakup

repens
nagły

repente
nagle

reperio
odkryć

reperio 2
odkrywać

reperio 3
odnajdywać

reperio 4
znajdować

reperio 5
znaleźć

reperio, reperire, repperi, repertum (3)
odnajdywać

repetitio
powtarzanie

repetitio 2
powtórka

repetitio 3
powtórzenie

repetitio 4
próba

repeto
ponawiać

repeto 2
powtarzać

repeto, repetere, repetivi, repetitum
żądać; przywoływać; powtarzać

repraesentare
przedstawiać

repraesentatio
przedstawienie

repraesento
przedstawiam

requies
odpoczynek

requiescere
odpoczynek

requirere
potrzeba

requirere 2
zapotrzebowanie

requiro
poszukiwać

requiro 2
szukać

res
przedmiot

res 2
rzecz

res 3
sprawa

res, rei
rzecz (res publica, państwo; res familiaris, majątek; res militaris, sztuka wojenna; res novae, przewrót polityczny)

reservo
rezerwa

reservo 2
rezerwat

reservo 3
rezerwować

reservo 4
trzymać

reservo 5
utrzymywać

reservo 6
zachowywać

reservo 7
zapas

reservo 8
zastrzeżenie

respectus
odnośność

respectus 2
stosunek

respicio
oczekiwać

respicio 2
rozważać

respicio, respicere, respexi, respectum (3)
spoglądać wstecz, rozważać

respiratio
oddychanie

respondeo
odpowiadać

respondeo, respondere, respondi, responsum (2)
odpowiadać

respondere
odpisać

respondere 2
odpowiadać

respondere 3
odpowiedzieć

respondere 4
ręczyć

responsum
odpowiedź

restituo
naprawiać

restituo 2
naprawić

restituo 3
reperować

restringere
zacieśnić

rete
sieć

Reticulum
Sieć

retineo, retinere, retinui, retentum
zatrzymywać

retributio
odwzajemnienie

reus
podsądny

reus, -i
winny, oskarżony

revelatio
objawienie

revelatio 2
odkrycie

revelatio 3
odsłonięcie

reverentia
cześć

reverentia 2
obawa

reverentia 3
poważanie

reverentia 4
strach

reverentia 5
szacunek

reverentia 6
trwoga

reverentia 7
uszanowanie

reverto, revertere, reverti
zawracać, powracać

revoco
odwołać

revoco 2
przywrócić

revoco, revocare, revocavi, revocatum
wywołać, odwołać, przywołać

revolutio
obrót

revolutio 2
powrót

rex
król

rex 2
książę

rex, regis m.
król

Rezorcinolum
Rezorcynol

rhapsodia
śpiew

rhetor
mówca

rhetor 2
retor

rhetoricus
retoryczny

Rheum rhaponticum
Rabarbar ogrodowy

rhinoceros
nosorożec

Rhododendron
Azalia

Rhododendron 2
Różanecznik

Rhodostethia rosea
mewa różowa

Rhus typhina
Sumak octowiec

Ribes grossularia
Agrest pospolity

Ribes nigrum
Czarna Porzeczka

Ribes sanguineum
Porzeczka krwista

Riboflavinum
Ryboflawina

Ricinus communis
Rącznik pospolity

rideo, ridere, risi, risum
śmiać się, wyśmiewać

rigor
sztywność

rimor
badać

rimor 2
eksplorować

rimor 3
zbadać

rimor 4
zgłębiać

ripa, -ae
brzeg rzeki

Riparia riparia
brzegówka

Rissa tridactyla
mewa trójpalczasta

risus
śmiech

ritus
ceremonia

ritus 2
obrządek

ritus 3
obrzęd

ritus 4
ryt

ritus 5
uroczystość

rivus, i
rzeka, potok

Robinia pseudoacacia
Robinia biała

Robinia viscosa
Robinia lepka

robur
moc

robur 2
siła

robustus
czerstwy

robustus 2
krzepki

robustus 3
mocny

robustus 4
silny

robustus 5
zdrowy

rogo
pytać

rogo, rogare, rogavi, rogatum
pytać

rogus
stos

Roma
Rzym

Roma, ae
Rzym

Romanus, Romana, Romanum
rzymski, Rzymianin

ros
rosa

rosa
róża

rosa 2
różowy

Rosa rugosa
Róża pomarszczona Rugosa

rosa, ae
róża

Rose
Róża pnąca

Rosmarinus officinalis
Rozmaryn Lekarski

rostrum
dziób

rota
koło

roto
krążyć

roto 0
skręcać

roto 2
kręcić

roto 3
kwaśnieć

roto 4
obracać

roto 5
obrócić

roto 6
obrót

roto 7
odwracać

roto 8
przekręcać

roto 9
przekręcić

rotundus
krąg

rotundus 2
kulisty

rotundus 3
okrągły

rotundus 4
okrężny

rotundus 5
runda

rotundus 6
szczery

ruber
czerwień

ruber 2
czerwony

rubor
czerwienić

rubor 2
rumienić

rubor 3
skromność

rubor 4
wstyd

rubor 5
wstydzić

Rubus idaeus
Malina właściwa

Rudbeckia
Rudbekia

rudimentum
wprowadzenie

rudimentum 2
wstęp

rudis
brutalny

rudis 2
nieuprawny

rudis 3
ordynarny

rudis 4
prymitywny

rudis 5
surowy

rudis 6
szorstki

ruina
klęska

ruina 2
upadek

ruina 3
zniszczenie

rumor
pogłoska

rumpo
gwałcić

rumpo 2
naruszać

rumpo 3
naruszyć

rumpo 4
niszczyć

rumpo 5
przerwać

rumpo 6
przerywać

rumpo, rumpere, rupi, ruptum (3)
łamać, przełamywać

ruo
padać

rursus
z powrotem, wstecz

rus
okolica

rus 2
wieś

rus, ruris n.
wieś

rusticus
wiejski

rusticus 2
wieśniak

Rutilus rutilus
Płoć

Słowniki łacińskie w PDF » 


Powyższy słownik łaciński online zawiera wszystkie słowa, które pojawiają się w lekcjach łaciny oraz w ćwiczeniach na tym blogu (i wiele, wiele więcej). Wystarczy wpisać wyszukiwane słowo w pole wyszukiwania i wcisnąć „Szukaj”. Możesz także przeglądać wszystkie hasła w słowniku łacińskim po literach alfabetu. Wówczas w wynikach wyszukiwania pojawią się wszystkie hasła na daną literę.Na słownik składają się:

Słownik łaciński online – objaśnienia

Poniżej znajdziecie kilka uwag i instrukcji, jak rozumieć niektóre hasła pojawiające się w słowniku. Dla osób, które śledzą kolejne lekcje łaciny nie będzie to niespodzianką, ale z pewnością słownik będzie służył także osobom, które regularnie z lekcji nie korzystają. Wiele haseł zawiera jednak tylko jedną formę i jej tłumaczenie.

Czasowniki

Przy czasownikach słownik łaciński online podaje wszystkie formy podstawowe. Formy podane są w całości, nie tylko ich końcówki. Dzięki temu w słowniku można znaleźć nie tylko pierwszą formę podstawową, lecz także bezokolicznik czy formę czasu przeszłego. Jeżeli formy są regularne i charakterystyczne dla danej koniugacji, nie podaję jej numeru (np. „amo, amare, amavi, amatum”). Jeżeli formy są nieregularne lub nietypowe, po samym haśle znajduje się jeszcze cyfra informująca, do której koniugacji należy czasownik (np. „dico, dicere, dixi, dictum (3)).

Rzeczowniki

Dla rzeczowników wszystkich deklinacji poza 3 słownik łaciński online pokazuje formę nominativu liczby pojedynczej oraz pierwszą literę formy genetivu liczby pojedynczej. Dzięki temu można rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy (np. „amica, ae”, „amicus, i”). W przypadku rzeczowników deklinacji 2, w których temat ulega skróceniu, forma genetivu ma rozszerzoną końcówkę (np. „liber, bri”). Dla rzeczowników deklinacji 3 słownik łaciński online podaje pełne formy nominativu i genetivu liczby pojedynczej (np. „amor, amoris”). Same formy wystarczą, by rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy, więc nie podaję dodatkowych informacji. Jeśli rzeczownik ma inny rodzaj niż charakterystyczny dla danej deklinacji lub należy do deklinacji 3, informacja ta również znajduje się w słowniku (m. [masculinum] – rodzaj męski, f. [femininum] – rodzaj żeński, n. [neutrum]- rodzaj nijaki).

Przymiotniki

Dla przymiotników słownik łaciński podaje wszystkie pełne formy dla wszystkich rodzajów, niezależnie od deklinacji, do której należy (np. „notus, nota, notum”, „fortis, forte”).

Zaimki

Słownik podaje odmianę niektórych zaimków. Cała odmiana znajduje się w lekcjach dotyczących danych zaimków.

Przyimki

Słownik podaje formę przyimka, jego znaczenie oraz przypadek, z którym łączy się dany przyimek (np. „de + abl.”).

Nieodmienne części mowy

W przypadku nieodmiennych części mowy słownik łaciński online podaje dane słowo i jego znaczenie (np. „dum – dopóki”).

36 thoughts on “Słownik łaciński | 25 000 haseł

 • 17/09/2020 o 13:41
  Permalink

  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o pomoc. Zawsze fascynowała mnie łacina, a jestem na początku drogi zwanej nauką.
  Piszę tekst i potrzebny jest mi rym do „ex nihilo” (znikąd, z nicości).
  Jak przetłumaczyć „zniszczenie” (upadek/perzynę/ruinę/rozpad itp)? Dokładniej: „nicość i zniszczenie”, tak by synonim zniszczenia miał odpowiednią formę i był zachowany rym.
  Inne słowniki wskazywały na takie wyrażenia jak: nihil (tu jako nicość) et rennuo; nihil et conruo; nihil et degenero; nihil et excido; nihil et desido; nihil et inclin.

  Odpowiedz
 • 18/03/2020 o 09:32
  Permalink

  Czy ” jeśli pokój jest siła, jest wojną” to sentencja łacińska?
  Jeśli tak, to proszę o wersję po łacinie

  Dziękuję

  Odpowiedz
  • 30/05/2020 o 20:51
   Permalink

   To ” jeśli pokój jest siła, jest wojną” wygląda na przeinaczony cytat z Orwella z „Rok 1984”
   'wojna to pokój
   wolność to niewola
   ignorancja to siła'

   Odpowiedz
 • 01/01/2020 o 13:12
  Permalink

  Wydaje mi się, że czasownik vasto nie ma podanych form.

  Odpowiedz
 • 06/09/2019 o 11:55
  Permalink

  Cześć! Na początek chciałam podziękować ze tę stronę, uczę się z niej pilnie. Chciałam tylko poprosić o jedną rzecz – czy dałoby się wykasować górne zdjęcie w słowniku? Nie jestem pewna czy to wina przeglądarki, ale za każdym razem muszę przewijać to zdjęcie, żeby dostrzeć do tłumaczenia słowa, co jest nieco uciążliwe. Z gory dziękuję!

  Odpowiedz
 • 01/12/2018 o 12:54
  Permalink

  Czy ktoś może mi przetłumaczyć słowo „Mortus”?
  Z góry dziękuje.

  Odpowiedz
 • 21/05/2018 o 15:08
  Permalink

  Witam. Czy mógłby ktoś przetłumaczyć mi ten tekst : Auschwitz zaczyna się wszędzie tam, gdzie ktoś widząc rzeźnie myśli ”to tylko zwierzęta”.

  Odpowiedz
 • 16/04/2018 o 23:39
  Permalink

  Dlaczego w słowniku jest conservatio, a nie ma conservare? ;>

  Odpowiedz
 • 23/02/2018 o 19:23
  Permalink

  witam, czy mógłby mi ktoś przetłumaczyc na łacine zdanie ” niech Pan strzeże ciebie i mnie gdy jestesmy daleko od siebie” Byłaby niezmiernie wdzięczna, z góry dziękuję.

  Odpowiedz
 • 19/02/2018 o 22:09
  Permalink

  Czy mogłabym prosić o przetłumaczenie mi cytatu Nie żyje się nie kocha się nie umiera się na próbę z góry dziękuję 😊

  Odpowiedz
 • 05/07/2017 o 14:54
  Permalink

  Bardzo proszę o przetłumaczenie „silniejsza z nim”. Będę wdzięczna!

  Odpowiedz
 • 14/10/2016 o 17:09
  Permalink

  Żałosne jest to żebranie o „lajka”. Gdyby jeszcze działało. Ale blokuje dostęp, ale dać nie można, bo próba kliknięcia odkrywa tylko napis Error.

  Odpowiedz
 • 29/07/2016 o 21:09
  Permalink

  Witam, marzę o zrobieniu sobie tatuażu o treści ” JEŚLI WIARA CZYNI CUDA, MUSISZ WIERZYĆ, ŻE SIĘ UDA”. Jak można to przetłumaczyć poprawnie. Nie chciałabym zrobić błędu.

  Odpowiedz
 • 18/06/2016 o 11:17
  Permalink

  To jest strzał w dziesiątkę. Gratuluję pomysłu. !!!!
  Łacina to najpiękniejszy język, to tak na marginesie ode mnie.

  Odpowiedz
 • 09/02/2016 o 12:52
  Permalink

  Witam,
  mam pytanie małe.
  Jakie jest tłumaczenie słowa DEVORO ? Słownik google mówi o odpadach, tu jest napisane „pożerać”?
  Czy devoro można rozumieć jako „odżywiaj się”?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 09/02/2016 o 18:48
   Permalink

   Devorare to „pożerać, pochłaniać, połykać, trawić”. Ja bym tego z czystym sumieniem jako „odżywiać się” nie przetłumaczył. Przynajmniej jeśli mówimy o klasycznej łacinie.

   Odpowiedz
 • 27/01/2016 o 22:57
  Permalink

  Cześć, kiedy pojawią się dodawane przez nas słowa? Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 • 22/12/2015 o 18:24
  Permalink

  dodałem kilka, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda. a mialem ciekawe słowa

  Odpowiedz
  • 22/12/2015 o 20:55
   Permalink

   Dodane słowa pojawią się w słowniku po moim zatwierdzeniu. Wszystkie jednak są zapisane i na pewno nie zginą :)

   Odpowiedz
   • 26/10/2020 o 08:31
    Permalink

    Witam szukam przetłumaczenia z polskiego na łacine krótkiego tekstu: ” przeszłości nie zmienisz ale masz jeszcze przyszłość” z góry dziękuję za pomoc

    Odpowiedz
 • 22/12/2015 o 18:24
  Permalink

  dodałem trochę, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda.

  Odpowiedz
 • 24/11/2015 o 22:26
  Permalink

  Również dziękuję , świetna strona wszystko jasno wyjaśnione

  Odpowiedz
 • 12/09/2015 o 16:14
  Permalink

  Chyba znalazłam „błąd”, a właściwie niekonsekwencję w czasowniku „pić” – „bibo, ERE, bibi, potum (3)”? :) Pomijając takie drobne niedociągnięcia, strona jest naprawdę świetna i będę do niej często zaglądać (mimo, że mat-fiz-inf, to chciałabym poznać choć trochę ten niesamowity język). Na razie korzystam jeszcze ze skryptu II LO gliwickiego (pdf), a jak się na trochę dłużej wciągnę, pomyślę o poszukaniu jakiegoś kursu do samodzielnej nauki albo podręcznika. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za czas poświęcony edukowaniu innych! :)

  Odpowiedz
 • 05/06/2015 o 20:58
  Permalink

  Brakuje czasownika defendere z ćwiczenia do lekcji 3.

  Odpowiedz
   • 09/06/2020 o 09:04
    Permalink

    Dzień dobry,
    Pisze do państwa z prośbą o pomoc w tłumaczeniu. Jako iż dopiero zaczynam swoją przygodę z łaciną nie potrafię poprawnie stopniować przymiotników, a chciałbym bardzo przetłumaczyć frazę „Człowiek rozumniejszy” ewentualnie „Człowiek mądrzejszy”. Patrzyłem na jedną z lekcji o stopniowaniu, ale nie wiem czy słowo „sapiens” jest przymiotnikiem, który się stopniuje w sposób regularny, czy też nie regularny. Z góry dziękuje za pomoc.

    Odpowiedz
 • 19/02/2015 o 15:14
  Permalink

  Super inicjatywa, tylko nie rozumiem działania tego słownika, skoro nie widać w nim tłumaczenia, a jedynie samo „amo, are”, „causa, ae” itp.

  Odpowiedz
  • 19/02/2015 o 16:18
   Permalink

   Dziękuję, że zwróciłeś mi na to uwagę. Wkradł się jakiś błąd, już go poprawiłem :)

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code