Słownik łaciński online


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W słowniku jest 124 terminów zaczynających się na literę C.
Cadaver, -eris (n.)
Trup, padlina
Dodane przez: Damian Karol

cado, cadere, cecidi, casum
upadać; ginąć

caecus, caeca, caecum
ślepy; ciemny

caedes, caedis f.
zabójstwo, rzeź

caedo, caedere, cecidi, caesum (3)
bić, powalać, zabijać

caelestis, caeleste
niebiański; caelestes, bogowie

caelum, -i
niebo

Caenositas, caenositatis f.
Brud
Dodane przez: Damian Karol

calcar, calcaris (n)
ostroga

camelus, cameli
wielbłąd
Dodane przez: misza

campus, -i
pole

candidus, candida, candidum
jasny

canis, canis m./f.
pies

cano, canere, cecini, cantum (3)
śpiewać

capio, capere, cepi, captum (3)
łapać, chwytać

caput, capitis n.
głowa

carcer, carceris, m.
ciemnica, komórka, loch, więzienie
Dodane przez: Natalia Opara

careo, carere, carui
być pozbawionym czegoś (+ abl.)

carmen, carminis n.
pieśń

carpo, carpere, carpsi, carpsum
zrywać, skubać

carus, cara, carum
drogi

castrum, -i
zamek, twierdza (zazwyczaj w liczbie mnogiej)

castus, casta, castum
czysty, nienaruszony

casus, -us
upadek; wypadek, wydarzenie

causa, ae
sprawa, przyczyna

caveo, cavere, cavi, cautum
uważać, strzec się

cedo, cedere, cessi, cessum (3)
iść; ustępować

Celatim
Skrycie, tajemnie
Dodane przez: Damian Karol

celebro, celebrare, celebravi, celebratum
uczęszczać; obchodzić święto

celer, celeris, celere
szybki

celeriter
szybko

censeo, censere, censui, censum
oceniać; myśleć, sądzić

centum
sto

centuplex, centuplicis, m,f,n
stokrotny
Dodane przez: Natalia Opara

cerno, cernere, crevi, cretum (3)
dostrzegać; rozdzielać

certe
z pewnością

certo, certare, certavi, certatum
współzawodniczyć, walczyć

certus, certa certum
pewny, stały

cervus, i
jeleń
Dodane przez: misza

ceterum
ale, zresztą

ceterus, cetera, ceterum
pozostały

cibus, -i
jedzenie

cicada, cicadae
świerszcz
Dodane przez: misza

cingo, cingere, cinxi, cinctum
otoczyć, opasać

cinis, cineris m./f.
popiół, grób

circa
wokół (przysł. i przyim. +acc.)

cito
szybko

citus, cita, citum
szybki

civis, civis m./f.
obywatel

civitas, civitatis f.
państwo, obywatelstwo

clamor, clamoris m.
krzyk, hałas

clarus, clara, clarum
jasny, znany, sławny

classis, clasis f.
flota, oddział wojska, klasa

claudo, claudere, clausi, clausum (3)
zamykać

coelum, i
niebo

coepi, coepisse, coeptus
zaczynać

cogito, cogitare, cogitavi, cogitatum
myśleć

cognosco, cognoscere, cognovi, cognitum (3)
dowiadywać się, poznawać

cogo, cogere, coegi, coactum (3)
zmuszać; zbierać

cohors, cohortis f.
kohorta; orszak

colligo, colligere, collegi, collectum (3)
zbierać

colo, colere, colui cultum (3)
zamieszkiwać; uprawiać

color, coloris m.
kolor

coma, -ae
włosy

comedo, comedere, comedi, comesum
jeść
Dodane przez: Natalia Opara

comes, comitis m./f.
towarzysz

committo, committere, commisi, commissum
łączyć, powierzać (+ dat.); wykonać

commodatum, commodati, n.
pożyczka
Dodane przez: Natalia Opara

communis, commune
powszechny, zwyczajowy

comparo, comparare, comparavi, comparatum
przygotowywać; porównywać

compono, componere, composui, compositum (3)
budować, układać, tworzyć

concedo, concedere, concessi, concessum (3)
wycofywać się

condicio, condicionis f.
układ, warunek

condo, condere, condidi, conditum (3)
budować; chować

confero, conferre, contuli, collatum
zbierać

confessio, confessionis f.
wyznanie, przyznanie się
Dodane przez: fronc

conficio, conficere, confeci, confectum (3)
wykonać; zniszczyć, zabić

confido, confidere, confisus sum
ufać, wierzyć
Dodane przez: Natalia Opara

confiteor, confiteri, confessus sum
przyznać się; wyznawać; ujawniać

coniunx, coniugis m./f.
małożnek, mąż, żona

conor, conari, conatus sum
próbować

consequor, consequi, consecutus sum
następować, naśladować, osiągać

consilium, -i
plan; porada, rada

consisto, consistere, constiti (3)
stanąć; zależeć od czegoś

constat
wiadomo

constituo, constituere, constitui, constitutum
ustanawiać; ustawiać

consto, constare, constiti
zgadzać się; constat, wiadomo, że (+ acc. i infin.)

consuetudo, consuetudinis f.
zwyczaj

consul, -ulis m.
konsul

consulo, consulere, consului, consultum
planować (+ acc.); troszczyć się o kogoś (+dat)

consumo, consumere, consumpsi, consumptum (3)
zużywać

contemno, contemnere, contempsi, contemptum (3)
gardzić

contineo, continere, continui, contentum
trzymać, wstrzymywać, zawierać

contingo, contingere, contigi, contactum (3)
dotykać; graniczyć; wydarzać się

contra
przeciw, naprzeciw (przysł. i przyim. +acc.)

convenio, convenire, conveni, conventum (4)
spotykać się; zgadzać się

converto, convertere, converti, conversum
obracać; obracać się

convivium, -ii
uczta

copia, -ae
obfitość; (pl.) wojsko

cor, cordis n.
serce; cordi est, leżeć na sercu, być drogim (+ dat.)

corallium, corallii, n.
koral
Dodane przez: Natalia Opara

coram
wobec, w obecności
Dodane przez: Natalia Opara

cornu, -us n.
róg

cornus, us
róg

corpus, corporis n.
ciało

corrumpo, corrumpere, corrupi, corruptum (3)
psuć, niszczyć

cras
jutro
Dodane przez: Anita

credo, credere, credidi, creditum (3)
wierzyć

creo, creare, creavi, creatum
tworzyć; wybierać

cresco, crescere, crevi, cretum
rosnąć

crimen, criminis n.
oskarżenie, zbrodnia

culpa, -ae
wina

cum
z (przyim. + abl.); gdy, ponieważ, chociaż (spójnik + con.)

cunctus, cuncta, cunctum
razem, wszyscy

cupido, cupidinis f.
chęć, żądza

cupio, cupere, cupivi, cupitum (3)
pragnąć

cur
dlaczego?

cura, -ae
troska, staranie

curo, curare, curavi, curatum
leczyć

curro, currere, cucurri, cursum (3)
biec

currus, -us
wóz

cursus, -us
bieg, jazda, droga

curvus, curva, curvum
krzywy

custos, custodis m.
strażnikPowyższy słownik łaciński online zawiera wszystkie słowa, które pojawiają się w lekcjach łaciny oraz w ćwiczeniach. Wystarczy wpisać wyszukiwane słowo w pole wyszukiwania i wcisnąć „Szukaj”. Możesz także przeglądać wszystkie hasła w słowniku łacińskim po literach alfabetu. Wówczas w wynikach wyszukiwania pojawią się wszystkie hasła na daną literę. Poniżej znajdziecie  objaśnienia, jak rozumieć pokazywane przez słownik łaciński online wyniki.

Słownik został uzupełniony o bazę list frekwencyjnych języka łacińskiego przygotowanych przez Dickinson College, a na język polski przetłumaczonych przez Stowarzyszenie Statek Feaków. Są one udostępnione na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA).

Słownik łaciński online – objaśnienia

Poniżej znajdziecie kilka uwag i instrukcji, jak rozumieć hasła pojawiające się w słowniku. Dla osób, które śledzą kolejne lekcje łaciny nie będzie to niespodzianką, ale z pewnością słownik będzie służył także osobom, które regularnie z lekcji nie korzystają. Oto więc instrukcja.Czasowniki

Przy czasownikach słownik łaciński online podaje wszystkie formy podstawowe. Formy podane są w całości, nie tylko ich końcówki. Dzięki temu w słowniku można znaleźć nie tylko pierwszą formę podstawową, lecz także bezokolicznik czy formę czasu przeszłego. Jeżeli formy są regularne i charakterystyczne dla danej koniugacji, nie podaję jej numeru (np. „amo, amare, amavi, amatum”). Jeżeli formy są nieregularne lub nietypowe, po samym haśle znajduje się jeszcze cyfra informująca, do której koniugacji należy czasownik (np. „dico, dicere, dixi, dictum (3)).

Rzeczowniki

Dla rzeczowników wszystkich deklinacji poza 3 słownik łaciński online pokazuje formę nominativu liczby pojedynczej oraz pierwszą literę formy genetivu liczby pojedynczej. Dzięki temu można rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy (np. „amica, ae”, „amicus, i”). W przypadku rzeczowników deklinacji 2, w których temat ulega skróceniu, forma genetivu ma rozszerzoną końcówkę (np. „liber, bri”). Dla rzeczowników deklinacji 3 słownik łaciński online podaje pełne formy nominativu i genetivu liczby pojedynczej (np. „amor, amoris”). Same formy wystarczą, by rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy, więc nie podaję dodatkowych informacji. Jeśli rzeczownik ma inny rodzaj niż charakterystyczny dla danej deklinacji lub należy do deklinacji 3, informacja ta również znajduje się w słowniku (m. [masculinum] – rodzaj męski, f. [femininum] – rodzaj żeński, n. [neutrum]- rodzaj nijaki).

Przymiotniki

Dla przymiotników słownik łaciński podaje wszystkie pełne formy dla wszystkich rodzajów, niezależnie od deklinacji, do której należy (np. „notus, nota, notum”, „fortis, forte”).

Zaimki

Słownik podaje odmianę niektórych zaimków. Cała odmiana znajduje się w lekcjach dotyczących danych zaimków.

Przyimki

Słownik podaje formę przyimka, jego znaczenie oraz przypadek, z którym łączy się dany przyimek (np. „de + abl.”).

Nieodmienne części mowy

W przypadku nieodmiennych części mowy słownik łaciński online podaje dane słowo i jego znaczenie (np. „dum – dopóki”).


Fot: Horia Varlan / Foter / CC BY

21 komentarzy dotyczących “Słownik łaciński online

 • 05/07/2017 at 14:54
  Permalink

  Bardzo proszę o przetłumaczenie „silniejsza z nim”. Będę wdzięczna!

  Odpowiedz
 • 14/10/2016 at 17:09
  Permalink

  Żałosne jest to żebranie o „lajka”. Gdyby jeszcze działało. Ale blokuje dostęp, ale dać nie można, bo próba kliknięcia odkrywa tylko napis Error.

  Odpowiedz
 • 29/07/2016 at 21:09
  Permalink

  Witam, marzę o zrobieniu sobie tatuażu o treści ” JEŚLI WIARA CZYNI CUDA, MUSISZ WIERZYĆ, ŻE SIĘ UDA”. Jak można to przetłumaczyć poprawnie. Nie chciałabym zrobić błędu.

  Odpowiedz
 • 18/06/2016 at 11:17
  Permalink

  To jest strzał w dziesiątkę. Gratuluję pomysłu. !!!!
  Łacina to najpiękniejszy język, to tak na marginesie ode mnie.

  Odpowiedz
 • 09/02/2016 at 12:52
  Permalink

  Witam,
  mam pytanie małe.
  Jakie jest tłumaczenie słowa DEVORO ? Słownik google mówi o odpadach, tu jest napisane „pożerać”?
  Czy devoro można rozumieć jako „odżywiaj się”?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 09/02/2016 at 18:48
   Permalink

   Devorare to „pożerać, pochłaniać, połykać, trawić”. Ja bym tego z czystym sumieniem jako „odżywiać się” nie przetłumaczył. Przynajmniej jeśli mówimy o klasycznej łacinie.

   Odpowiedz
 • 27/01/2016 at 22:57
  Permalink

  Cześć, kiedy pojawią się dodawane przez nas słowa? Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 • 22/12/2015 at 18:24
  Permalink

  dodałem kilka, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda. a mialem ciekawe słowa

  Odpowiedz
  • 22/12/2015 at 20:55
   Permalink

   Dodane słowa pojawią się w słowniku po moim zatwierdzeniu. Wszystkie jednak są zapisane i na pewno nie zginą :)

   Odpowiedz
 • 22/12/2015 at 18:24
  Permalink

  dodałem trochę, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda.

  Odpowiedz
 • 24/11/2015 at 22:26
  Permalink

  Również dziękuję , świetna strona wszystko jasno wyjaśnione

  Odpowiedz
 • 12/09/2015 at 16:14
  Permalink

  Chyba znalazłam „błąd”, a właściwie niekonsekwencję w czasowniku „pić” – „bibo, ERE, bibi, potum (3)”? :) Pomijając takie drobne niedociągnięcia, strona jest naprawdę świetna i będę do niej często zaglądać (mimo, że mat-fiz-inf, to chciałabym poznać choć trochę ten niesamowity język). Na razie korzystam jeszcze ze skryptu II LO gliwickiego (pdf), a jak się na trochę dłużej wciągnę, pomyślę o poszukaniu jakiegoś kursu do samodzielnej nauki albo podręcznika. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za czas poświęcony edukowaniu innych! :)

  Odpowiedz
 • 05/06/2015 at 20:58
  Permalink

  Brakuje czasownika defendere z ćwiczenia do lekcji 3.

  Odpowiedz
 • 19/02/2015 at 15:14
  Permalink

  Super inicjatywa, tylko nie rozumiem działania tego słownika, skoro nie widać w nim tłumaczenia, a jedynie samo „amo, are”, „causa, ae” itp.

  Odpowiedz
  • 19/02/2015 at 16:18
   Permalink

   Dziękuję, że zwróciłeś mi na to uwagę. Wkradł się jakiś błąd, już go poprawiłem :)

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podaj wynik działania: *