Słownik łaciński online


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W słowniku jest 184 terminów zaczynających się na literę A.
a, ab, abs
od, z (+abl.)

abacista, ae
matematyk
Dodane przez: Damian Karol

abactio, abactionis, f,
zabranie, porwanie
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abactor, abactoris, m
złodziej
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abactus, abacta, abactum
uwiedziony, zmuszony, przymuszony
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abactus, abactus, m
kradzież dobytku, uprowadzenie ludzi gwałtem, przymusowe wysiedlenie z ojcowizny
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abacus, -i
Stolik, ozdobny stół
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abagmentum, abagmenti, n.
środek przeczyszczający
Dodane przez: A

abalbus, abalba, abalbum
białawy
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abalienatio, abalienationis, f.
oddalenie się, odstępstwo, oddalenie, odrzucenie, odraza, niechęć, wstręt, zdobycie rzeczy, sprzedaż
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abalienatus, abalienata, abalienatum
odpadły, odstępczy
Dodane przez: A

abalieno 1
Odstraszać, zbywać, rozdać, rabować
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abavus, -i
przodek
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abdicatio, onis f.
wyrzeczenie się, złożenie (urzędu)
Dodane przez: Liwia

abdico 1
odłączyć się, zaprzeć się, abdykować, złożyć urząd przed czasem
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abdico, abdicere, abdixi, abdictum (3)
zakazać, odrzucić, nie dopuścić (alqd).
Dodane przez: Liwia

abditus, abdita, abditum
ukryty, odległy, daleki, zakryty, skryty (in re), tajny, tajemny
Dodane przez: Liwia

abdo, abdere , abdidi, abditum 3.
Oddalić, cofnąć, ukryć, schować, zagrzebać
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abdomen, abdominis n.
brzuch, kałdun
Dodane przez: Liwia

abduco, abducere, abduxi, abductum 3.
Uprowadzić, usunąć, porwać, odciągnąć, odwodzić, odłączyć, odstręczać, skłonić do odstąpienia
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abeo, abire, abii, abitum
odchodzić

aberratio, aberrationis (f)
Zabłądzenie, oddalenie się
Dodane przez: Angelika Wieczorek

aberro, aberrare, aberravi, aberratum
Zabłądzić, zbłąkać się, zboczyć, oddalić się
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abhinc (z acc. i abl.)
Stąd, od,przed
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abhorrens, abhorrentis
Obcy, odmienny, niestosowny
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abhorreo, abhorrere, abhorrui
Cofać się przed czymś, wzdrygać się, być niechętnym, nie chcieć wiedzieć o czymś odstępować od, sprzeciwiać się, występować przeciw, nie zgadzać się z czymś
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abiectio, abiectionis (f)
Brak odwagi, małoduszność
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abiectus, abiecta, abiectum
Porzucony, niedbały, opieszały, niski, pogardliwy, nikczemny, małoduszny, tchórzliwy
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abiegnus, abiegna, abiegnum
Jodłowy
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abies, abietis (f)
Jodła, okręt, włócznia
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abitus, abitus (m)
Odejście, odjazd, wymarsz
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abiudico 1
odmówić, odsądzić, ujmować komu
Dodane przez: Angelika Wieczorek

ablego, ablegare, ablegavi, ablegatum
Odesłać, oddalić, trzymać w oddaleniu
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abnego 1
Odrzucić, zaprzeczyć, odmawiać, zapierać się, wypierać się
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abnepos, abnepotis (m)
Praprawnuk
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abnormis, abnormis, abnorme
Nieprawidłowy
Dodane przez: Angelika Wieczorek

aboleo, abolere, abolevi, abolitum 2.
Zniszczyć, zburzyć, usunąć, uprzątnąć,oddalić, uchylić, na zawsze odebrać urząd
Dodane przez: Angelika Wieczorek

Abolitor, -oris (m.)
Ten ktoś niszczy, obala.
Dodane przez: Damian Karol

Aborsus, -a, -um
Przedwcześnie urodzony, poroniony.
Dodane przez: Damian Karol

abripio, abripere, abripui, abreptum
Porwać, powlec, zniknąć, ulotnić się, uprowadzić, zrabować, odciągnąć
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abrogatio, abrogationis (f)
Zniesienie (prawa)
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abrogo, abrogare, abrogavi, abrogatum
Odebrać, odmówić, oddalić, usunąć, uchylić, znosić
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abrotonum, abrotoni
Roślina używana w lecznictwie
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abrumpo, abrumpere, abrupi, abruptum
Oderwać, rozerwać, przerwać, rozsadzić, rozbić, gwałtownie ułamać, odłamać, obrazić, naruszyć
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abruptio, abruptionis (f)
Oderwanie, zerwanie, wyrwa
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abruptum, abrupti
Przepaść, otchłań
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abruptus, abrupta, abruptum
Oderwany, stromy, spadzisty, przykry, nieprzystępny
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abscedo, abscedere, abscessi, abscessum
Odejść, oddalić się, cofnąć się, porzucić, zaniechać, odpaść, przepaść, ustąpić, zniknąć
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abscessio, abscessionis (f)
Odejście, ubywanie, cofanie
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abscessus, abscessus (m)
Odejście, oddalenie się, nieobecność
Dodane przez: Angelika Wieczorek

absum, abesse, afui
być nieobecnym

absumo, absumere, absumpsi, absumptum
zużyć, tracić
Dodane przez: Ernest

absurdus, absurda, absurdum
absurdalny, absurdalna, absurdalne
Dodane przez: Natalia Opara

ac
a także, i; (po comp.) niż; simul ac, jak tylko; → atque

accedo, accedere, accessi, accessum
przybliżać się

accessio, accessionis f.
dodatek, coś uzupełniającego, rzecz przyłączona
Dodane przez: fronc

accido, accidere, accidi (3)
zdarzyć się

accipio, accipere, accepi, acceptum
otrzymywać, brać

Accipiter, -tris
Jastrząb lub człowiek chciwy, drapieżny
Dodane przez: Damian Karol

acer, acris, acre
ostry

acerbus, acerba, acerbum
gorzki, bolesny
Dodane przez: Patryk Okrajek

acies, aciei
ostrze; szyk bojowy

Actio, actionis f.
skarga sądowa
Dodane przez: Damian Karol

Actor, actoris (m.)
Powód, osoba prowadząca sprawę
Dodane przez: Damian Karol

Acula, aculae
Igła
Dodane przez: Damian Karol

Acupitrix, -icis
Hafciarka
Dodane przez: Damian Karol

ad
do (+acc.)

Adamanteus, adamantea, adamanteum
Twardy, niezłomny.
Dodane przez: Damian Karol

adaugeo, adaugere, adaux, adauctum 3
Powiększyć, dodać, pomnożyć.
Dodane przez: Damian Karol

Adaugmen, -inis (n.)
Przyrost
Dodane przez: Damian Karol

addo, addere, addidi, additum
dodawać

adduco, adducere, adduxi, adductum
przyprowadzać, skłaniać do czegoś

adeo
(przysł.) aż dotąd, tak

adeo, adire, adii, aditum
dochodzić

adhibeo, adhibere, adhibui, adhibitum
używać

adhuc
aż do tej pory

Adhumatio, adhumationis f.
Pogrzeb
Dodane przez: Damian Karol

adminiculum, adminiculi n.
pomoc, wsparcie
Dodane przez: Patryk Okrajek

adsum, adesse, affui
być obecnym

advectio, advectionis f.
dowóz, dostawa

advenio, advenire, adveni, adventum
przybywać, przychodzić

adversa, adversae, f.
pech, przeciwność
Dodane przez: Natalia Opara

adversus (-um)
(przysł. i przyim.) naprzeciw

adversus, adversa, adversum
przeciwstawny

adverto, advertere, adverti, adversum (3)
odwracać się do czegoś

aedes, aedis f.
1. gmach, pokój. 2. świątynia. 3. dom, dom mieszkalny, mieszkanie.
Dodane przez: Klaudia G.

aeger, aegra, aegrum
chory

aegre
z trudem

aeque
tak samo, równo

aequor, aequoris n.
morze, powierzchnia morza

aequus, aequa, aequum
równy

aer, aeris m.
powietrze

aes, aeris n.
spiż, brąz

aetas, -aetatis f.
wiek, czas, pokolenie

aeternus, aeterna, aeternum
wieczny

aether, aetheris n.
eter, niebo

aevum, -i
wieczność; czas; życie

affero, afferre, attuli, allatum (3)
przynosić

afficio, afficere, affeci, affectum (3)
doświadczyć kogoś czymś (+ abl.)

ager, agri
pole

agito, agitare, agitavi, agitatum
popędzać

agmen, agminis n.
pochód wojska

ago, agere, egi, actum (3)
prowadzić

aio
mówić, potwierdzać; ut aiunt: jak mówią

albus, alba, album
biały

alces, is f.
łoś
Dodane przez: misza

alcoranus, alcorani, m.
Koran
Dodane przez: Natalia Opara

alicubi
gdzieś
Dodane przez: Natalia Opara

alicunde
skądś
Dodane przez: Natalia Opara

alienus, aliena, alienum
obcy, odmienny

aliquando
kiedyś, czasem

aliquis, aliquae, aliquod
ktoś, coś; si quis, si quid: jeśli ktoś, jeśli coś

aliquot
kilka
Dodane przez: Natalia Opara

aliquotiens
kilka razy
Dodane przez: Natalia Opara

aliter
inaczej

alius, alia, aliud
inny; alias: kiedy indziej

alo, alere, alui, alitum
żywić

alter, altera, alterum
drugi z dwóch

altus, alta, altum
wysoki; głęboki

amica, ae
przyjaciółka

amicitia, -ae
przyjaźń

amicus, i
przyjaciel

amitto, ammittere, ammisi, ammissum (3)
odsyłać, porzucać

amnis, amnis m.
strumień

amo, amare, amavi, amatum
kochać

amor, amoris (m)
miłość, Amor

amphora, ae
amfora, dzban

amplus, ampla, amplum
wielki, obszerny

an
czy (w pytaniach); utrum ... an: czy ... Czy

anima, -ae
życie, oddech

animal, animalis n.
zwierzę, istota żyjąca

animus, -i
duch, umysł

annus, -i
rok

anser, anseris m
gęś
Dodane przez: misza

ante
przed (przysł. i przyim. + acc.)

antequam
najpierw

antiquus, antiqua, antiquum
starożytny

aperio, aperire, aperui, apertum
otwierać

apertus, aperta, apertum
otwarty

apex, apicis m.
Szczyt, ostrze
Dodane przez: milosk

apis, apis, f.
pszczoła
Dodane przez: Natalia Opara

appareo, apparere, apparui
pokazywać się, ukazywać się

appello, appellare, appellavi, appellatum
nazywać

aptus, apta, aptum
odpowiedni

apud
przy, u (+acc.)

aqua, -ae
woda

ara, -ae
ołtarz

araneus, aranei
pająk
Dodane przez: misza

arbitror, arbitrari, arbitratus sum
myśleć, uważać

arbor, arboris f.
drzewo

arcesso, arcessere, arcessivi, arcessitum
zapraszać, wezwać, posłać po
Dodane przez: Ernest

ardeo, ardere, arsi, arsum
błyszczeć, żarzyć się; być opanowanym przez silne emocje

arduus, ardua, arduum
stromy

argentum, -i
srebro, pieniądze

arma -orum n.
broń, rynsztunek

ars, artis f.
umiejętność, sztuka

arvum, -i
pole uprawne, rola

arx, arcis f.
szczyt; twierdza, zamek

ascendo, ascendere, ascendi, ascensum
wychodzić do góry

asellus, aselli, m.
osioł
Dodane przez: Natalia Opara

asper, aspera, asperum
szorstki, trudny

aspicio, aspicere, aspexi, aspectum
obserwować, oglądać

astrum, -i
gwiazda; konstelacja gwiazd

at
ale

atque
a także, i; (po comp.) niż; simul atque, skoro tylko; → ac

attendo, attendere, attendi, attentum
uczęszczać
Dodane przez: Ernest

auctor, auctoris m.
autor, twórca

auctoritas, auctoritatis f.
autorytet, wpływ, powaga

audax, audacis
śmiały; zuchwały

audeo, audere, ausus sum (2)
odważyć się

audio, audire, audivi, auditum
słyszeć

aufero, auferre, abstuli, ablatum
zabierać

augeo, augere, auxi, auctum
powiększać

aura, -ae
lekki wiatr, bryza

aureus, aurea, aureum
złoty; wspaniały

auris, -is f.
ucho

aurora, aurorae, f.
brzask, świt, aurora
Dodane przez: Natalia Opara

aurum, -i
złoto

aut
lub

autem
ale, lecz; następnie

auxilium, -i
pomoc, wsparcie; (pl.) posiłki

avarus, avara, avarum
chytry

avena, avenae, f.
owies
Dodane przez: Natalia Opara

avis, avis f.
ptakPowyższy słownik łaciński online zawiera wszystkie słowa, które pojawiają się w lekcjach łaciny oraz w ćwiczeniach. Wystarczy wpisać wyszukiwane słowo w pole wyszukiwania i wcisnąć „Szukaj”. Możesz także przeglądać wszystkie hasła w słowniku łacińskim po literach alfabetu. Wówczas w wynikach wyszukiwania pojawią się wszystkie hasła na daną literę. Poniżej znajdziecie  objaśnienia, jak rozumieć pokazywane przez słownik łaciński online wyniki.

Słownik został uzupełniony o bazę list frekwencyjnych języka łacińskiego przygotowanych przez Dickinson College, a na język polski przetłumaczonych przez Stowarzyszenie Statek Feaków. Są one udostępnione na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA).

Słownik łaciński online – objaśnienia

Poniżej znajdziecie kilka uwag i instrukcji, jak rozumieć hasła pojawiające się w słowniku. Dla osób, które śledzą kolejne lekcje łaciny nie będzie to niespodzianką, ale z pewnością słownik będzie służył także osobom, które regularnie z lekcji nie korzystają. Oto więc instrukcja.Czasowniki

Przy czasownikach słownik łaciński online podaje wszystkie formy podstawowe. Formy podane są w całości, nie tylko ich końcówki. Dzięki temu w słowniku można znaleźć nie tylko pierwszą formę podstawową, lecz także bezokolicznik czy formę czasu przeszłego. Jeżeli formy są regularne i charakterystyczne dla danej koniugacji, nie podaję jej numeru (np. „amo, amare, amavi, amatum”). Jeżeli formy są nieregularne lub nietypowe, po samym haśle znajduje się jeszcze cyfra informująca, do której koniugacji należy czasownik (np. „dico, dicere, dixi, dictum (3)).

Rzeczowniki

Dla rzeczowników wszystkich deklinacji poza 3 słownik łaciński online pokazuje formę nominativu liczby pojedynczej oraz pierwszą literę formy genetivu liczby pojedynczej. Dzięki temu można rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy (np. „amica, ae”, „amicus, i”). W przypadku rzeczowników deklinacji 2, w których temat ulega skróceniu, forma genetivu ma rozszerzoną końcówkę (np. „liber, bri”). Dla rzeczowników deklinacji 3 słownik łaciński online podaje pełne formy nominativu i genetivu liczby pojedynczej (np. „amor, amoris”). Same formy wystarczą, by rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy, więc nie podaję dodatkowych informacji. Jeśli rzeczownik ma inny rodzaj niż charakterystyczny dla danej deklinacji lub należy do deklinacji 3, informacja ta również znajduje się w słowniku (m. [masculinum] – rodzaj męski, f. [femininum] – rodzaj żeński, n. [neutrum]- rodzaj nijaki).

Przymiotniki

Dla przymiotników słownik łaciński podaje wszystkie pełne formy dla wszystkich rodzajów, niezależnie od deklinacji, do której należy (np. „notus, nota, notum”, „fortis, forte”).

Zaimki

Słownik podaje odmianę niektórych zaimków. Cała odmiana znajduje się w lekcjach dotyczących danych zaimków.

Przyimki

Słownik podaje formę przyimka, jego znaczenie oraz przypadek, z którym łączy się dany przyimek (np. „de + abl.”).

Nieodmienne części mowy

W przypadku nieodmiennych części mowy słownik łaciński online podaje dane słowo i jego znaczenie (np. „dum – dopóki”).


Fot: Horia Varlan / Foter / CC BY

21 komentarzy dotyczących “Słownik łaciński online

 • 05/07/2017 at 14:54
  Permalink

  Bardzo proszę o przetłumaczenie „silniejsza z nim”. Będę wdzięczna!

  Odpowiedz
 • 14/10/2016 at 17:09
  Permalink

  Żałosne jest to żebranie o „lajka”. Gdyby jeszcze działało. Ale blokuje dostęp, ale dać nie można, bo próba kliknięcia odkrywa tylko napis Error.

  Odpowiedz
 • 29/07/2016 at 21:09
  Permalink

  Witam, marzę o zrobieniu sobie tatuażu o treści ” JEŚLI WIARA CZYNI CUDA, MUSISZ WIERZYĆ, ŻE SIĘ UDA”. Jak można to przetłumaczyć poprawnie. Nie chciałabym zrobić błędu.

  Odpowiedz
 • 18/06/2016 at 11:17
  Permalink

  To jest strzał w dziesiątkę. Gratuluję pomysłu. !!!!
  Łacina to najpiękniejszy język, to tak na marginesie ode mnie.

  Odpowiedz
 • 09/02/2016 at 12:52
  Permalink

  Witam,
  mam pytanie małe.
  Jakie jest tłumaczenie słowa DEVORO ? Słownik google mówi o odpadach, tu jest napisane „pożerać”?
  Czy devoro można rozumieć jako „odżywiaj się”?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 09/02/2016 at 18:48
   Permalink

   Devorare to „pożerać, pochłaniać, połykać, trawić”. Ja bym tego z czystym sumieniem jako „odżywiać się” nie przetłumaczył. Przynajmniej jeśli mówimy o klasycznej łacinie.

   Odpowiedz
 • 27/01/2016 at 22:57
  Permalink

  Cześć, kiedy pojawią się dodawane przez nas słowa? Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 • 22/12/2015 at 18:24
  Permalink

  dodałem kilka, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda. a mialem ciekawe słowa

  Odpowiedz
  • 22/12/2015 at 20:55
   Permalink

   Dodane słowa pojawią się w słowniku po moim zatwierdzeniu. Wszystkie jednak są zapisane i na pewno nie zginą :)

   Odpowiedz
 • 22/12/2015 at 18:24
  Permalink

  dodałem trochę, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda.

  Odpowiedz
 • 24/11/2015 at 22:26
  Permalink

  Również dziękuję , świetna strona wszystko jasno wyjaśnione

  Odpowiedz
 • 12/09/2015 at 16:14
  Permalink

  Chyba znalazłam „błąd”, a właściwie niekonsekwencję w czasowniku „pić” – „bibo, ERE, bibi, potum (3)”? :) Pomijając takie drobne niedociągnięcia, strona jest naprawdę świetna i będę do niej często zaglądać (mimo, że mat-fiz-inf, to chciałabym poznać choć trochę ten niesamowity język). Na razie korzystam jeszcze ze skryptu II LO gliwickiego (pdf), a jak się na trochę dłużej wciągnę, pomyślę o poszukaniu jakiegoś kursu do samodzielnej nauki albo podręcznika. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za czas poświęcony edukowaniu innych! :)

  Odpowiedz
 • 05/06/2015 at 20:58
  Permalink

  Brakuje czasownika defendere z ćwiczenia do lekcji 3.

  Odpowiedz
 • 19/02/2015 at 15:14
  Permalink

  Super inicjatywa, tylko nie rozumiem działania tego słownika, skoro nie widać w nim tłumaczenia, a jedynie samo „amo, are”, „causa, ae” itp.

  Odpowiedz
  • 19/02/2015 at 16:18
   Permalink

   Dziękuję, że zwróciłeś mi na to uwagę. Wkradł się jakiś błąd, już go poprawiłem :)

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podaj wynik działania: *