Słownik łaciński online

Słownik łaciński


Słownik łaciński online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | Submit a name
There are 166 names in this directory beginning with the letter A.
a, ab, abs
od, z (+abl.)

abacista, ae
matematyk
Submitted by: Damian Karol

abacus, -i
Stolik, ozdobny stół
Submitted by: Angelika Wieczorek

abalieno 1
Odstraszać, zbywać, rozdać, rabować
Submitted by: Angelika Wieczorek

abavus, -i
przodek
Submitted by: Angelika Wieczorek

abdicatio, onis f.
wyrzeczenie się, złożenie (urzędu)
Submitted by: Liwia

abdico 1
odłączyć się, zaprzeć się, abdykować, złożyć urząd przed czasem
Submitted by: Angelika Wieczorek

abdico, abdicere, abdixi, abdictum (3)
zakazać, odrzucić, nie dopuścić (alqd).
Submitted by: Liwia

abditus, abdita, abditum
ukryty, odległy, daleki, zakryty, skryty (in re), tajny, tajemny
Submitted by: Liwia

abdo, abdere , abdidi, abditum 3.
Oddalić, cofnąć, ukryć, schować, zagrzebać
Submitted by: Angelika Wieczorek

abdomen, abdominis n.
brzuch, kałdun
Submitted by: Liwia

abduco, abducere, abduxi, abductum 3.
Uprowadzić, usunąć, porwać, odciągnąć, odwodzić, odłączyć, odstręczać, skłonić do odstąpienia
Submitted by: Angelika Wieczorek

abeo, abire, abii, abitum
odchodzić

aberratio, aberrationis (f)
Zabłądzenie, oddalenie się
Submitted by: Angelika Wieczorek

aberro, aberrare, aberravi, aberratum
Zabłądzić, zbłąkać się, zboczyć, oddalić się
Submitted by: Angelika Wieczorek

abhinc (z acc. i abl.)
Stąd, od,przed
Submitted by: Angelika Wieczorek

abhorrens, abhorrentis
Obcy, odmienny, niestosowny
Submitted by: Angelika Wieczorek

abhorreo, abhorrere, abhorrui
Cofać się przed czymś, wzdrygać się, być niechętnym, nie chcieć wiedzieć o czymś odstępować od, sprzeciwiać się, występować przeciw, nie zgadzać się z czymś
Submitted by: Angelika Wieczorek

abiectio, abiectionis (f)
Brak odwagi, małoduszność
Submitted by: Angelika Wieczorek

abiectus, abiecta, abiectum
Porzucony, niedbały, opieszały, niski, pogardliwy, nikczemny, małoduszny, tchórzliwy
Submitted by: Angelika Wieczorek

abiegnus, abiegna, abiegnum
Jodłowy
Submitted by: Angelika Wieczorek

abies, abietis (f)
Jodła, okręt, włócznia
Submitted by: Angelika Wieczorek

abitus, abitus (m)
Odejście, odjazd, wymarsz
Submitted by: Angelika Wieczorek

abiudico 1
odmówić, odsądzić, ujmować komu
Submitted by: Angelika Wieczorek

ablego, ablegare, ablegavi, ablegatum
Odesłać, oddalić, trzymać w oddaleniu
Submitted by: Angelika Wieczorek

abnego 1
Odrzucić, zaprzeczyć, odmawiać, zapierać się, wypierać się
Submitted by: Angelika Wieczorek

abnepos, abnepotis (m)
Praprawnuk
Submitted by: Angelika Wieczorek

abnormis, abnormis, abnorme
Nieprawidłowy
Submitted by: Angelika Wieczorek

aboleo, abolere, abolevi, abolitum 2.
Zniszczyć, zburzyć, usunąć, uprzątnąć,oddalić, uchylić, na zawsze odebrać urząd
Submitted by: Angelika Wieczorek

Abolitor, -oris (m.)
Ten ktoś niszczy, obala.
Submitted by: Damian Karol

Aborsus, -a, -um
Przedwcześnie urodzony, poroniony.
Submitted by: Damian Karol

abripio, abripere, abripui, abreptum
Porwać, powlec, zniknąć, ulotnić się, uprowadzić, zrabować, odciągnąć
Submitted by: Angelika Wieczorek

abrogatio, abrogationis (f)
Zniesienie (prawa)
Submitted by: Angelika Wieczorek

abrogo, abrogare, abrogavi, abrogatum
Odebrać, odmówić, oddalić, usunąć, uchylić, znosić
Submitted by: Angelika Wieczorek

abrotonum, abrotoni
Roślina używana w lecznictwie
Submitted by: Angelika Wieczorek

abrumpo, abrumpere, abrupi, abruptum
Oderwać, rozerwać, przerwać, rozsadzić, rozbić, gwałtownie ułamać, odłamać, obrazić, naruszyć
Submitted by: Angelika Wieczorek

abruptio, abruptionis (f)
Oderwanie, zerwanie, wyrwa
Submitted by: Angelika Wieczorek

abruptum, abrupti
Przepaść, otchłań
Submitted by: Angelika Wieczorek

abruptus, abrupta, abruptum
Oderwany, stromy, spadzisty, przykry, nieprzystępny
Submitted by: Angelika Wieczorek

abscedo, abscedere, abscessi, abscessum
Odejść, oddalić się, cofnąć się, porzucić, zaniechać, odpaść, przepaść, ustąpić, zniknąć
Submitted by: Angelika Wieczorek

abscessio, abscessionis (f)
Odejście, ubywanie, cofanie
Submitted by: Angelika Wieczorek

abscessus, abscessus (m)
Odejście, oddalenie się, nieobecność
Submitted by: Angelika Wieczorek

absum, abesse, afui
być nieobecnym

absurdus, absurda, absurdum
absurdalny, absurdalna, absurdalne
Submitted by: Natalia Opara

ac
a także, i; (po comp.) niż; simul ac, jak tylko; → atque

accedo, accedere, accessi, accessum
przybliżać się

accessio, accessionis f.
dodatek, coś uzupełniającego, rzecz przyłączona
Submitted by: fronc

accido, accidere, accidi (3)
zdarzyć się

accipio, accipere, accepi, acceptum
otrzymywać, brać

Accipiter, -tris
Jastrząb lub człowiek chciwy, drapieżny
Submitted by: Damian Karol

acer, acris, acre
ostry

acerbus, acerba, acerbum
gorzki, bolesny
Submitted by: Patryk Okrajek

acies, aciei
ostrze; szyk bojowy

Actio, actionis f.
skarga sądowa
Submitted by: Damian Karol

Actor, actoris (m.)
Powód, osoba prowadząca sprawę
Submitted by: Damian Karol

Acula, aculae
Igła
Submitted by: Damian Karol

Acupitrix, -icis
Hafciarka
Submitted by: Damian Karol

ad
do (+acc.)

Adamanteus, adamantea, adamanteum
Twardy, niezłomny.
Submitted by: Damian Karol

adaugeo, adaugere, adaux, adauctum 3
Powiększyć, dodać, pomnożyć.
Submitted by: Damian Karol

Adaugmen, -inis (n.)
Przyrost
Submitted by: Damian Karol

addo, addere, addidi, additum
dodawać

adduco, adducere, adduxi, adductum
przyprowadzać, skłaniać do czegoś

adeo
(przysł.) aż dotąd, tak

adeo, adire, adii, aditum
dochodzić

adhibeo, adhibere, adhibui, adhibitum
używać

adhuc
aż do tej pory

adsum, adesse, affui
być obecnym

advectio, advectionis f.
dowóz, dostawa

advenio, advenire, adveni, adventum
przybywać, przychodzić

adversus (-um)
(przysł. i przyim.) naprzeciw

adversus, adversa, adversum
przeciwstawny

adverto, advertere, adverti, adversum (3)
odwracać się do czegoś

aedes, aedis f.
1. gmach, pokój. 2. świątynia. 3. dom, dom mieszkalny, mieszkanie.
Submitted by: Klaudia G.

aeger, aegra, aegrum
chory

aegre
z trudem

aeque
tak samo, równo

aequor, aequoris n.
morze, powierzchnia morza

aequus, aequa, aequum
równy

aer, aeris m.
powietrze

aes, aeris n.
spiż, brąz

aetas, -aetatis f.
wiek, czas, pokolenie

aeternus, aeterna, aeternum
wieczny

aether, aetheris n.
eter, niebo

aevum, -i
wieczność; czas; życie

affero, afferre, attuli, allatum (3)
przynosić

afficio, afficere, affeci, affectum (3)
doświadczyć kogoś czymś (+ abl.)

ager, agri
pole

agito, agitare, agitavi, agitatum
popędzać

agmen, agminis n.
pochód wojska

ago, agere, egi, actum (3)
prowadzić

aio
mówić, potwierdzać; ut aiunt: jak mówią

albus, alba, album
biały

alces, is f.
łoś
Submitted by: misza

alicubi
gdzieś
Submitted by: Natalia Opara

alicunde
skądś
Submitted by: Natalia Opara

alienus, aliena, alienum
obcy, odmienny

aliquando
kiedyś, czasem

aliquis, aliquae, aliquod
ktoś, coś; si quis, si quid: jeśli ktoś, jeśli coś

aliquot
kilka
Submitted by: Natalia Opara

aliquotiens
kilka razy
Submitted by: Natalia Opara

aliter
inaczej

alius, alia, aliud
inny; alias: kiedy indziej

alo, alere, alui, alitum
żywić

alter, altera, alterum
drugi z dwóch

altus, alta, altum
wysoki; głęboki

amica, ae
przyjaciółka

amicitia, -ae
przyjaźń

amicus, i
przyjaciel

amitto, ammittere, ammisi, ammissum (3)
odsyłać, porzucać

amnis, amnis m.
strumień

amo, amare, amavi, amatum
kochać

amor, amoris (m)
miłość, Amor

amphora, ae
amfora, dzban

amplus, ampla, amplum
wielki, obszerny

an
czy (w pytaniach); utrum ... an: czy ... Czy

anima, -ae
życie, oddech

animal, animalis n.
zwierzę, istota żyjąca

animus, -i
duch, umysł

annus, -i
rok

anser, anseris m
gęś
Submitted by: misza

ante
przed (przysł. i przyim. + acc.)

antequam
najpierw

antiquus, antiqua, antiquum
starożytny

aperio, aperire, aperui, apertum
otwierać

apertus, aperta, apertum
otwarty

apis, apis, f.
pszczoła
Submitted by: Natalia Opara

appareo, apparere, apparui
pokazywać się, ukazywać się

appello, appellare, appellavi, appellatum
nazywać

aptus, apta, aptum
odpowiedni

apud
przy, u (+acc.)

aqua, -ae
woda

ara, -ae
ołtarz

araneus, aranei
pająk
Submitted by: misza

arbitror, arbitrari, arbitratus sum
myśleć, uważać

arbor, arboris f.
drzewo

ardeo, ardere, arsi, arsum
błyszczeć, żarzyć się; być opanowanym przez silne emocje

arduus, ardua, arduum
stromy

argentum, -i
srebro, pieniądze

arma -orum n.
broń, rynsztunek

ars, artis f.
umiejętność, sztuka

arvum, -i
pole uprawne, rola

arx, arcis f.
szczyt; twierdza, zamek

ascendo, ascendere, ascendi, ascensum
wychodzić do góry

asellus, aselli, m.
osioł
Submitted by: Natalia Opara

asper, aspera, asperum
szorstki, trudny

aspicio, aspicere, aspexi, aspectum
obserwować, oglądać

astrum, -i
gwiazda; konstelacja gwiazd

at
ale

atque
a także, i; (po comp.) niż; simul atque, skoro tylko; → ac

auctor, auctoris m.
autor, twórca

auctoritas, auctoritatis f.
autorytet, wpływ, powaga

audax, audacis
śmiały; zuchwały

audeo, audere, ausus sum (2)
odważyć się

audio, audire, audivi, auditum
słyszeć

aufero, auferre, abstuli, ablatum
zabierać

augeo, augere, auxi, auctum
powiększać

aura, -ae
lekki wiatr, bryza

aureus, aurea, aureum
złoty; wspaniały

auris, -is f.
ucho

aurum, -i
złoto

aut
lub

autem
ale, lecz; następnie

auxilium, -i
pomoc, wsparcie; (pl.) posiłki

avarus, avara, avarum
chytry

avis, avis f.
ptak


Submit a name

Powyższy słownik łaciński online zawiera wszystkie słowa, które pojawiają się w lekcjach łaciny oraz w ćwiczeniach. Wystarczy wpisać wyszukiwane słowo w pole wyszukiwania i wcisnąć „Szukaj”. Możesz także przeglądać wszystkie hasła w słowniku łacińskim po literach alfabetu. Wówczas w wynikach wyszukiwania pojawią się wszystkie hasła na daną literę. Poniżej znajdziecie  objaśnienia, jak rozumieć pokazywane przez słownik łaciński online wyniki.

Słownik został uzupełniony o bazę list frekwencyjnych języka łacińskiego przygotowanych przez Dickinson College, a na język polski przetłumaczonych przez Stowarzyszenie Statek Feaków. Są one udostępnione na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA).

Słownik łaciński online – objaśnienia

Poniżej znajdziecie kilka uwag i instrukcji, jak rozumieć hasła pojawiające się w słowniku. Dla osób, które śledzą kolejne lekcje łaciny nie będzie to niespodzianką, ale z pewnością słownik będzie służył także osobom, które regularnie z lekcji nie korzystają. Oto więc instrukcja.

Czasowniki

Przy czasownikach słownik łaciński online podaje wszystkie formy podstawowe. Formy podane są w całości, nie tylko ich końcówki. Dzięki temu w słowniku można znaleźć nie tylko pierwszą formę podstawową, lecz także bezokolicznik czy formę czasu przeszłego. Jeżeli formy są regularne i charakterystyczne dla danej koniugacji, nie podaję jej numeru (np. „amo, amare, amavi, amatum”). Jeżeli formy są nieregularne lub nietypowe, po samym haśle znajduje się jeszcze cyfra informująca, do której koniugacji należy czasownik (np. „dico, dicere, dixi, dictum (3)).

Rzeczowniki

Dla rzeczowników wszystkich deklinacji poza 3 słownik łaciński online pokazuje formę nominativu liczby pojedynczej oraz pierwszą literę formy genetivu liczby pojedynczej. Dzięki temu można rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy (np. „amica, ae”, „amicus, i”). W przypadku rzeczowników deklinacji 2, w których temat ulega skróceniu, forma genetivu ma rozszerzoną końcówkę (np. „liber, bri”). Dla rzeczowników deklinacji 3 słownik łaciński online podaje pełne formy nominativu i genetivu liczby pojedynczej (np. „amor, amoris”). Same formy wystarczą, by rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy, więc nie podaję dodatkowych informacji. Jeśli rzeczownik ma inny rodzaj niż charakterystyczny dla danej deklinacji lub należy do deklinacji 3, informacja ta również znajduje się w słowniku (m. [masculinum] – rodzaj męski, f. [femininum] – rodzaj żeński, n. [neutrum]- rodzaj nijaki).

Przymiotniki

Dla przymiotników słownik łaciński podaje wszystkie pełne formy dla wszystkich rodzajów, niezależnie od deklinacji, do której należy (np. „notus, nota, notum”, „fortis, forte”).

Zaimki

Słownik podaje odmianę niektórych zaimków. Cała odmiana znajduje się w lekcjach dotyczących danych zaimków.

Przyimki

Słownik podaje formę przyimka, jego znaczenie oraz przypadek, z którym łączy się dany przyimek (np. „de + abl.”).

Nieodmienne części mowy

W przypadku nieodmiennych części mowy słownik łaciński online podaje dane słowo i jego znaczenie (np. „dum – dopóki”).


Fot: Horia Varlan / Foter / CC BY

20 komentarzy dotyczących “Słownik łaciński online

 • 14/10/2016 at 17:09
  Permalink

  Żałosne jest to żebranie o „lajka”. Gdyby jeszcze działało. Ale blokuje dostęp, ale dać nie można, bo próba kliknięcia odkrywa tylko napis Error.

  Odpowiedz
 • 29/07/2016 at 21:09
  Permalink

  Witam, marzę o zrobieniu sobie tatuażu o treści ” JEŚLI WIARA CZYNI CUDA, MUSISZ WIERZYĆ, ŻE SIĘ UDA”. Jak można to przetłumaczyć poprawnie. Nie chciałabym zrobić błędu.

  Odpowiedz
 • 18/06/2016 at 11:17
  Permalink

  To jest strzał w dziesiątkę. Gratuluję pomysłu. !!!!
  Łacina to najpiękniejszy język, to tak na marginesie ode mnie.

  Odpowiedz
 • 09/02/2016 at 12:52
  Permalink

  Witam,
  mam pytanie małe.
  Jakie jest tłumaczenie słowa DEVORO ? Słownik google mówi o odpadach, tu jest napisane „pożerać”?
  Czy devoro można rozumieć jako „odżywiaj się”?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 09/02/2016 at 18:48
   Permalink

   Devorare to „pożerać, pochłaniać, połykać, trawić”. Ja bym tego z czystym sumieniem jako „odżywiać się” nie przetłumaczył. Przynajmniej jeśli mówimy o klasycznej łacinie.

   Odpowiedz
 • 27/01/2016 at 22:57
  Permalink

  Cześć, kiedy pojawią się dodawane przez nas słowa? Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 • 22/12/2015 at 18:24
  Permalink

  dodałem kilka, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda. a mialem ciekawe słowa

  Odpowiedz
  • 22/12/2015 at 20:55
   Permalink

   Dodane słowa pojawią się w słowniku po moim zatwierdzeniu. Wszystkie jednak są zapisane i na pewno nie zginą :)

   Odpowiedz
 • 22/12/2015 at 18:24
  Permalink

  dodałem trochę, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda.

  Odpowiedz
 • 24/11/2015 at 22:26
  Permalink

  Również dziękuję , świetna strona wszystko jasno wyjaśnione

  Odpowiedz
 • 12/09/2015 at 16:14
  Permalink

  Chyba znalazłam „błąd”, a właściwie niekonsekwencję w czasowniku „pić” – „bibo, ERE, bibi, potum (3)”? :) Pomijając takie drobne niedociągnięcia, strona jest naprawdę świetna i będę do niej często zaglądać (mimo, że mat-fiz-inf, to chciałabym poznać choć trochę ten niesamowity język). Na razie korzystam jeszcze ze skryptu II LO gliwickiego (pdf), a jak się na trochę dłużej wciągnę, pomyślę o poszukaniu jakiegoś kursu do samodzielnej nauki albo podręcznika. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za czas poświęcony edukowaniu innych! :)

  Odpowiedz
 • 05/06/2015 at 20:58
  Permalink

  Brakuje czasownika defendere z ćwiczenia do lekcji 3.

  Odpowiedz
 • 19/02/2015 at 15:14
  Permalink

  Super inicjatywa, tylko nie rozumiem działania tego słownika, skoro nie widać w nim tłumaczenia, a jedynie samo „amo, are”, „causa, ae” itp.

  Odpowiedz
  • 19/02/2015 at 16:18
   Permalink

   Dziękuję, że zwróciłeś mi na to uwagę. Wkradł się jakiś błąd, już go poprawiłem :)

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *