Słownik łaciński | 25 000 haseł

Przed wami słownik łaciński online zawierający niemal 25 000 haseł! Zachęcam do korzystania i dzielenia się ze znajomymi!Słownik łaciński online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W słowniku jest w tej chwili 24730 słów.
expando, expandere, expandi, expassum
tłumaczyć, rozszerzać n.
Dodane przez: Ernest

haesito, haesitare, haesitavi, haesitatum
być niezdecydowanym, wahać się
Dodane przez: Ernest

a
ach

a 2
biada

a 3
och

a, ab, abs
od, z (+abl.)

ab
od

ab 2
z

abacista, ae
matematyk
Dodane przez: Damian Karol

abactio, abactionis, f,
zabranie, porwanie
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abactor
koniokrad

abactor 2
porywacz

abactor, abactoris, m
złodziej
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abactus
koniokradztwo

abactus, abacta, abactum
uwiedziony, zmuszony, przymuszony
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abactus, abactus, m
kradzież dobytku, uprowadzenie ludzi gwałtem, przymusowe wysiedlenie z ojcowizny
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abaculus
mozaika

abacus
bufet

abacus 2
kredens

abacus, -i
Stolik, ozdobny stół
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abagmentum, abagmenti, n.
środek przeczyszczający
Dodane przez: A

abalbus, abalba, abalbum
białawy
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abalienatio
aukcja

abalienatio 2
cesja

abalienatio 3
sprzedaż

abalienatio 4
wyprzedaż

abalienatio 5
zbyt

abalienatio, abalienationis, f.
oddalenie się, odstępstwo, oddalenie, odrzucenie, odraza, niechęć, wstręt, zdobycie rzeczy, sprzedaż
Dodane przez: Andreas Smoelicus

abalienatus, abalienata, abalienatum
odpadły, odstępczy
Dodane przez: A

abalieno
odstraszyć

abalieno 1
Odstraszać, zbywać, rozdać, rabować
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abalieno 2
rabować

abalieno 3
zbywać

abavia
praprababka

abavus
prapradziad

abavus 2
przodek

abavus, -i
przodek
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abax
panel

abax 2
stolik

abbas
ksiądz

abbas 2
ojciec

abbas 3
opat

abbatia
klasztor

abbatia 2
opactwo

abbatissa
przeorysza

abbreviatio
pomniejszenie

abbreviatio 2
skrót

abbreviatio 3
uosobienie

abbreviator
sumator

abdicatio
abdykacja

abdicatio 2
odrzucenie

abdicatio 3
zrzeczenie

abdicatio, onis f.
wyrzeczenie się, złożenie (urzędu)
Dodane przez: Liwia

abdico
abdykować

abdico 1
odłączyć się, zaprzeć się, abdykować, złożyć urząd przed czasem
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abdico, abdicere, abdixi, abdictum (3)
zakazać, odrzucić, nie dopuścić (alqd).
Dodane przez: Liwia

abditum
leże

abditus
odległy

abditus 2
ukryty

abditus 3
zakryty

abditus, abdita, abditum
ukryty, odległy, daleki, zakryty, skryty (in re), tajny, tajemny
Dodane przez: Liwia

abdo
chować

abdo 0
zasłaniać

abdo 2
kryć

abdo 3
przesłaniać

abdo 4
schować

abdo 5
skryć

abdo 6
taić

abdo 7
ukryć

abdo 8
ukrywać

abdo 9
utaić

abdo, abdere , abdidi, abditum 3.
Oddalić, cofnąć, ukryć, schować, zagrzebać
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abdomen
brzuch

abdomen 2
obżarstwo

abdomen 3
podbrzusze

abdomen 4
żarłoczność

abdomen, abdominis n.
brzuch, kałdun
Dodane przez: Liwia

abduco
odprowadzić

abduco 2
porwać

abduco 3
uprowadzić

abduco, abducere, abduxi, abductum 3.
Uprowadzić, usunąć, porwać, odciągnąć, odwodzić, odłączyć, odstręczać, skłonić do odstąpienia
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abductio
obrabowanie

abductio 2
odejście

abductio 3
uprowadzenie

abecedarium
abecadło

abecedarium 2
alfabet

abecedarius
początkujący

abellana
leszczyna

abeo
odchodzić

abeo, abire, abii, abitum
odchodzić

abequito
odjechać

aberratio
ulga

aberratio 2
zabłądzenie

aberratio, aberrationis (f)
Zabłądzenie, oddalenie się
Dodane przez: Angelika Wieczorek

aberro
zbłądzić

aberro 2
zboczyć

aberro, aberrare, aberravi, aberratum
Zabłądzić, zbłąkać się, zboczyć, oddalić się
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abhinc
odtąd

abhinc (z acc. i abl.)
Stąd, od,przed
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abhorrens, abhorrentis
Obcy, odmienny, niestosowny
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abhorreo, abhorrere, abhorrui
Cofać się przed czymś, wzdrygać się, być niechętnym, nie chcieć wiedzieć o czymś odstępować od, sprzeciwiać się, występować przeciw, nie zgadzać się z czymś
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abhorrere
nienawidzić

abicio
oddać

abicio 2
odrzucić

abicio 3
puścić

abiectio
tchórzostwo

abiectio, abiectionis (f)
Brak odwagi, małoduszność
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abiectus
niedbały

abiectus 2
nikczemny

abiectus, abiecta, abiectum
Porzucony, niedbały, opieszały, niski, pogardliwy, nikczemny, małoduszny, tchórzliwy
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abiegnus, abiegna, abiegnum
Jodłowy
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abies
jodła

abies 2
okręt

abies 3
świerk

Abies alba
Jodła pospolita

Abies concolor
Jodła kalifornijska

Abies koreana
Jodła koreańska

abies, abietis (f)
Jodła, okręt, włócznia
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abietarius
cieśla

abietarius 2
rzemieślnik

abigeator
koniokrad

abigeatus
koniokradztwo

abigeus
koniokrad

abigo
ukraść

abigo 2
wykradać

abitio
odchodzenie

abitio 2
odejście

abitio 3
odjazd

abitus
odejście

abitus 2
odjazd

abitus 3
wyjście

abitus 4
wylot

abitus 5
wymarsz

abitus, abitus (m)
Odejście, odjazd, wymarsz
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abiudico
odmówić

abiudico 1
odmówić, odsądzić, ujmować komu
Dodane przez: Angelika Wieczorek

ablativus
narzędnik

ablegatio
oddalenie

ablegatio 2
odesłanie

ablegatio 3
wysłanie

ablego
oddalić

ablego 2
odesłać

ablego, ablegare, ablegavi, ablegatum
Odesłać, oddalić, trzymać w oddaleniu
Dodane przez: Angelika Wieczorek

ablepsia
ślepota

abluo
czyścić

abluo 2
oczyścić

abluo 3
oczyszczać

abluo 4
sprzątać

ablutio
ablucja

ablutio 2
obmycie

abluvio
erozja

abnegatio
odmowa

abnegatio 2
zaprzeczenie

abnego
odmawiać

abnego 1
Odrzucić, zaprzeczyć, odmawiać, zapierać się, wypierać się
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abnego 2
odrzucić

abnego 3
zaprzeczyć

abnepos, abnepotis (m)
Praprawnuk
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abnormis
anormalny

abnormis 2
nienormalny

abnormis, abnormis, abnorme
Nieprawidłowy
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abnuitio
negacja

abnuitio 2
zaprzeczenie

abnutivum
odmowa

abnutivum 2
odrzucenie

aboleo, abolere, abolevi, abolitum 2.
Zniszczyć, zburzyć, usunąć, uprzątnąć,oddalić, uchylić, na zawsze odebrać urząd
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abolitio
anulowanie

abolitio 2
usunięcie

abolitio 3
zniesienie

Abolitor, -oris (m.)
Ten ktoś niszczy, obala.
Dodane przez: Damian Karol

abominamentum
obrzydliwość

abominatio
obrzydliwość

abominatio 2
obrzydzenie

abominatio 3
odraza

abominatio 4
wstręt

Aborsus, -a, -um
Przedwcześnie urodzony, poroniony.
Dodane przez: Damian Karol

abortio
poronienie

abortivus
wcześniak

abortum
poronienie

abortus
poronienie

abra
pokojówka

abra 2
służka

Abramis brama
Leszcz

Abranis ballerus
Rozpiór

abrenunciatio
zaprzeczenie

abripio, abripere, abripui, abreptum
Porwać, powlec, zniknąć, ulotnić się, uprowadzić, zrabować, odciągnąć
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abrogatio
ignorowanie

abrogatio 2
odwoływanie

abrogatio 3
zniesienie

abrogatio, abrogationis (f)
Zniesienie (prawa)
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abrogo
anulować

abrogo 2
oddalić

abrogo 3
odebrać

abrogo 4
odmówić

abrogo 5
skasować

abrogo 6
skreślać

abrogo 7
unieważniać

abrogo 8
unieważnić

abrogo 9
usuwać

abrogo, abrogare, abrogavi, abrogatum
Odebrać, odmówić, oddalić, usunąć, uchylić, znosić
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abrotonum, abrotoni
Roślina używana w lecznictwie
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abrumpo
oderwać

abrumpo 2
rozbić

abrumpo 3
skończyć

abrumpo, abrumpere, abrupi, abruptum
Oderwać, rozerwać, przerwać, rozsadzić, rozbić, gwałtownie ułamać, odłamać, obrazić, naruszyć
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abruptio
oderwanie

abruptio 2
rozwód

abruptio 3
separacja

abruptio 4
wyrwa

abruptio, abruptionis (f)
Oderwanie, zerwanie, wyrwa
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abruptum
otchłań

abruptum 2
przepaść

abruptum, abrupti
Przepaść, otchłań
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abruptus
stromy

abruptus, abrupta, abruptum
Oderwany, stromy, spadzisty, przykry, nieprzystępny
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abscedo, abscedere, abscessi, abscessum
Odejść, oddalić się, cofnąć się, porzucić, zaniechać, odpaść, przepaść, ustąpić, zniknąć
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abscessio
odejście

abscessio 2
ubywanie

abscessio, abscessionis (f)
Odejście, ubywanie, cofanie
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abscessus
absencja

abscessus 2
brak

abscessus 3
nieobecność

abscessus 4
odejście

abscessus, abscessus (m)
Odejście, oddalenie się, nieobecność
Dodane przez: Angelika Wieczorek

abscisio
przerwanie

abscissio
przerwanie

abscisus
odcięty

abscisus 2
stromy

abscisus 3
ułamany

absconditum
sekret

absconditum 2
tajemnica

absconsio
schronienie

absegmen
kęs

absegmen 2
porcja

absens
nieobecny

absentia
brak

absentia 2
nieobecność

absentio
powstrzymywanie

absentio 2
wstrzymanie

absida
łuk

absis
łuk

absolute
bezwzględnie

absolutio
ukończenie

absolutio 2
uwolnienie

absolutio 3
wykończenie

absolutorium
odkupienie

absolutorium 2
ratunek

absolutorium 3
wybawienie

absolutus
absolut

absolutus 2
absolutny

absolutus 3
bezwarunkowy

absolutus 4
bezwzględny

absolutus 5
całkowity

absolutus 6
doskonały

absolutus 7
skończony

absolutus 8
zupełny

absolvo
ironicznie

absolvo 2
uniewinniam

absonus
nieznośny

absorptio
napój

absorptio 2
przełykanie

absortio
rozgromienie

absortio 2
zwycięstwo

abstantia
dystans

abstantia 2
odległość

abstarctio
oderwanie

abstarctio 2
odrywanie

abstemia
dystans

abstemia 2
odległość

abstinentia
bezinteresowność

abstinentia 2
skromność

abstinentia 3
wstrzemięźliwość

abstractio
oddzielenie

abstractio 2
separacja

abstractus
oderwany

abstractus 2
wyabstrahowany

abstraho
abstrahuję

abstraho 2
odrywam

abstrusio
ukrywanie

abstrusio 2
usuwanie

absum, abesse, afui
być nieobecnym

absumedo
marnotrawienie

absumedo 2
marnotrawstwo

absumo
spędzać

absumo 2
spożyć

absumo 3
zużyć

absumo, absumere, absumpsi, absumptum
zużyć, tracić
Dodane przez: Ernest

absumptio
konsumpcja

absumptio 2
trwonienie

absumptio 3
wydawanie

absunt
nieobecne

absurdus
absurdalny

absurdus 2
bezsensowny

absurdus 3
głupi

absurdus 4
niedorzeczny

absurdus 5
nonsens

absurdus 6
płaski

absurdus, absurda, absurdum
absurdalny, absurdalna, absurdalne
Dodane przez: Natalia Opara

abundans
bogaty

abundans 2
bujny

abundans 3
obfity

abundans 4
płodny

abundans 5
przeładowany

abundans 6
sowity

abundans 7
zasobny

abundantia
mnogość

abundantia 2
mnóstwo

abundantia 3
obfitość

abundatio
mnóstwo

abundatio 2
nadmiar

abundo
obfitować

abusio
nadużycie

abusio 2
nadużywać

abusus
marnowanie

abusus 2
nadużycie

abusus 3
nadużywanie

abyssus
głębia

abyssus 2
morze

abyssus 3
otchłań

ac
a także, i; (po comp.) niż; simul ac, jak tylko; → atque

ac 2
oraz

acacia
akacja

Academia
Akademia

acalephe
pokrzywa

acanos
ostrożeń

acanthillis
asparagus

acanthos
akacja

acanthos 2
ciemiernik

acanthus
akacja

acanthus 2
ciemiernik

acanus
ostrożeń

accantus
akcent

accantus 2
intonacja

accantus 3
nacisk

accasionatus
niedoszły

accasionatus 2
niewydarzony

accedo, accedere, accessi, accessum
przybliżać się

acceleratio
akceleracja

acceleratio 2
przyspieszenie

accelero
pędzić

accelero 2
przyspieszać

accelero 3
przyśpieszać

accelero 4
przyśpieszyć

accelero 5
spieszyć

accendium
rozpalanie

accendo
inicjator

accendo 2
oświecać

accendo 3
oświetlać

accendo 4
pobudzać

accendo 5
prekursor

accendo 6
rozjaśniać

accendo 7
zapalać

accensus
rozpalanie

accensus 2
żołnierz

accentiuncula
akcent

accentiuncula 2
intonacja

accentus
akcent

accentus 2
intonacja

accentus 3
nacisk

accentus 4
przycisk

accepta
działka

acceptio
branie

acceptio 2
pojmowanie

acceptio 3
przejmowanie

acceptio 4
przyjmowanie

acceptor
odbiorca

acceptor 2
wierzący

acceptrix
odbiorczyni

acceptum
rachunki

acceptus
drogi

acceptus 2
miły

acceptus 3
pożądany

accerbo
pogorszyć

accerbus
cierpki

accerbus 2
gorzki

accerbus 3
kwaśny

accersitio
nawoływanie

accersitio 2
wezwanie

accersitor
oskarżyciel

accersitor 2
posłaniec

accersitor 3
wzywający

accersitus
nawoływanie

accersitus 2
wezwanie

accessa
podejście

accessa 2
przybycie

accessa 3
zbliżenie

accessibilitas
dostępność

accessio
dodatek

accessio 2
podejście

accessio 3
zwiększenie

accessio, accessionis f.
dodatek, coś uzupełniającego, rzecz przyłączona
Dodane przez: fronc

accessit
podeszła

accessit 2
podszedł

accessus
podejście

accessus 2
przybycie

accessus 3
zbliżenie

accidens
przypadek

accidens 2
przypadłość

accidens 3
utrudnienie

accidentalis
nieistotny

accidentalis 2
przypadkowy

accidentalis 3
przypadłościowy

accidentalis 4
uboczny

accidentaliter
nieistotnie

accidentaliter 2
ubocznie

accidentia
szansa

accido
upaść

accido, accidere, accidi (3)
zdarzyć się

accio
przywołać

accipere
pobrać

accipi
pojmuję

accipi 2
ujmuję

accipio, accipere, accepi, acceptum
otrzymywać, brać

accipiter
jastrząb

Accipiter brevipes
krogulec krótkonogi

Accipiter gentilis
Jastrząb

Accipiter nisus
Krogulec

Accipiter, -tris
Jastrząb lub człowiek chciwy, drapieżny
Dodane przez: Damian Karol

accipitrina
drapieżność

accipitrina 2
pazerność

accitio
wołanie

accitio 2
wzywanie

accitus
wezwanie

accitus 2
zawołanie

accitus 3
zew

acclamatio
aklamacja

acclamo
wołać

acclaro
objawić

acclino
nachylić

acclivis
pochyły

acclivis 2
podejście

acclivitas
stromość

acclivitas 2
wzniesienie

acclivitas 3
zbocze

accola
mieszkaniec

accola 2
sąsiad

accolens
sąsiedzi

accolo
sąsiadować

accomodatio
dopasowanie

accomodatio 2
przystosowanie

accomodatio 3
uleganie

accomodo
przystosować

accretio
przyrost

accretio 2
zwiększenie

accubitio
kanapa

accumulatio
gromadzenie

accumulatio 2
nagromadzenie

accumulatio 3
zwał

accumulo
akumulować

accumulo 0
zgromadzić

accumulo 2
gromadzić

accumulo 3
kumulować

accumulo 4
nagromadzić

accumulo 5
narastać

accumulo 6
odsypać

accumulo 7
skupiać

accumulo 8
zbierać

accumulo 9
zgromadzać

accuratio
dokładność

accuratio 2
precyzja

accuratus
dokładny

accuratus 2
ścisły

accuratus 3
staranny

accursus
atakowanie

accursus 2
napad

accursus 3
przybywanie

accusatio
oskarżenie

accusatio 2
zarzut

accusativus
biernik

accusator
oskarżyciel

accusator 2
powód

accusatrix
oskarżycielka

accuso
obwiniać

accuso 2
oskarżać

accuso 3
winić

acedia
zmęczenie

acer
bystry

acer 2
jawor

acer 3
klon

acer 4
ostry

Acer campestre
Klon polny

Acer japonicum
Klon japoński

Acer negundo
Klon jesionolistny

Acer palmatum
Klon palmolistny

acer, acris, acre
ostry

acerbitas
gorycz

acerbitas 2
gorzkość

acerbitas 3
rozgoryczenie

acerbitas 4
surowość

acerbitas 5
szorstkość

acerbitudo
gorzkość

acerbitudo 2
surowość

acerbitudo 3
szorstkość

acerbum
klęska

acerbum 2
nieszczęście

acerbus, acerba, acerbum
gorzki, bolesny
Dodane przez: Patryk Okrajek

acertas
energiczność

acertas 2
ostrość

acertas 3
siła

acervalis
nagromadzony

acervalis 2
zebrany

acervatim
bezładnie

acervatio
akumulacja

acervo
skupić

acervo 2
zgromadzić

acervus
skarb

acervus 2
sterta

acervus 3
stos

acetum
ocet

achanum
głupek

achanum 2
niemowa

achates
agat

Achillea millefolium
Krwawnik pospolity

achlis
łoś

acia
nić

acia 2
przędza

Acidanthera
Acidantera dwubarwna

acidatas
zgaga

Acidium stearicum
Kwas stearynowy

Acidum acetylsalicylicum
Kwas acetylosalicylowy

Acidum ascorbicum
Kwas askorbinowy

Acidum ascorbicum 2
Kwas askorbowy

Acidum benzoicum
Kwas benzoesowy

Acidum boricum
Kwas borowy

Acidum citricum monohydricum
Kwas cytrynowy jednowodny

Acidum hydrochloridum
Kwas solny

Acidum lacticum
Kwas mlekowy

Acidum salicylicum
Kwas salicylowy

acidus
cierpki

acidus 2
kwas

acidus 3
kwaśny

acidus 4
kwasowy

acies
ostrość

acies 2
ostrze

acies, aciei
ostrze; szyk bojowy

Acipenser guldenstadti
Jesiotr rosyjski

Acipenser naccari
Jesiotr adriatycki

Acipenser nudiventis
Szyp

Acipenser ruthenus
Sterlet

Acipenser stellatus
Siewruga

Acipenser sturio
Jesiotr zachodni

aciscularius
cieśla

acoetis
nałożnica

acoetis 2
żona

acolitus
akolita

acoluthus
akolita

acolytus
akolita

aconiton
tojad

aconitum
tojad

Aconitum napellus
Tojad mocny

acor
kwaśność

acquiesco
umrzeć

acquiesco 2
wypocząć

acquiesco 3
zasnąć

acquiro
otrzymywać

acquisitio
nabycie

acquisitrix
nabywczyni

acra
mierzeja

Acridotheres tristis
majna brunatna

acrimonia
gniewność

acrimonia 2
obraźliwość

acrimonia 3
złość

acritas
energiczność

acritas 2
ostrość

acritas 3
siła

acritudo
energia

acritudo 2
kwaśność

acritudo 3
ostrość

acro
ekstremum

acroama
aktor

acroama 2
koncert

acroama 3
koncertowy

acroama 4
lektor

acroasis
mowa

acrobates
akrobata

Acrocephalus agricola
trzcinniczek kaspijski

Acrocephalus arundinaceus
Trzciniak

Acrocephalus dumetorum
zaroślówka

Acrocephalus melanopogon
tamaryszka

Acrocephalus paludicola
wodniczka

Acrocephalus palustris
Łozówka

Acrocephalus schoenobaenus
Rokitniczka

Acrocephalus scirpaceus
Trzcinniczek

acron
ekstremum

acror
energia

acror 2
gorzkość

acror 3
ostrość

acrum
mierzeja

acta
morze

acta 2
plaża

acta 3
wakacje

actarius
księgowy

actarius 2
urzędnik

actio
akt

actio 2
czyn

actio 3
czynność

actio 4
działalność

actio 5
działanie

actio 6
postępowanie

actio 7
sprawa

Actio, actionis f.
skarga sądowa
Dodane przez: Damian Karol

Actitis hypoleucos
Brodziec piskliwy

Actitis macularius
brodziec plamisty

actito
czynić

activus
aktywny

activus 2
czynny

actor
adwokat

actor 2
aktor

actor 3
wykonawca

Actor, actoris (m.)
Powód, osoba prowadząca sprawę
Dodane przez: Damian Karol

actrix
agentka

actrix 2
powódka

actrix 3
stewardessa

actu
rzeczywiście

actu 2
urzeczywistniony

actu 3
zaktualizowany

actualitas
aktualizacja

actualitas 2
urzeczywistnianie

actualitas 3
ziszczanie

actuariola
barka

actuariolum
barka

actuarius
księgowy

actuarius 2
urzędnik

actum
czyn

actum 2
transakcja

actum 3
wyczyny

actus
akt

actus 2
aktualizacja

actus 3
czyn

actus 4
czynność

actus 5
odegranie

actus 6
rzeczywistość

actus 7
urzeczywistnienie

actus 8
ziścić

actus 9
ziszczenie

Acula, aculae
Igła
Dodane przez: Damian Karol

aculeus
kolec

aculeus 2
szpic

aculeus 3
żądło

aculos
żołądź

acumen
czubek

acumen 2
żądło

acuo
ostrzyć

acuo 2
pobudzać

acuo 3
zaostrzać

Acupitrix, -icis
Hafciarka
Dodane przez: Damian Karol

acus
igła

acus 2
plewy

acus 3
spinka

acutor
ostrzałka

acutus
bystry

acutus 2
niebezpieczny

acutus 3
ostry

acutus 4
przenikliwy

acutus 5
zaostrzony

ad
do (+acc.)

ad 2
ku

ad 3
około

ad 4
po

ad 5
w

ad 6
według

adactio
akcja

adactio 2
zmuszanie

adactus
popchnięcie

adactus 2
ugryzienie

adactus 3
zmuszanie

adaequatio
adaptacja

adaequatio 2
dopasowywanie

adaequatio 3
wyrównywanie

adaequo
dorównać

adaequo 2
porównywać

adaequo 3
zrównać

adaeratio
szacowanie

adaeratio 2
wycena

adagio
powiedzenie

adagio 2
przysłowie

adagium
powiedzenie

adagium 2
przysłowie

adagnitio
wiedza

Adamanteus, adamantea, adamanteum
Twardy, niezłomny.
Dodane przez: Damian Karol

adamas
stal

adamas 2
żelazo

adamator
kochanek

Adamus
Adam

adapertio
odkrycie

adapertio 2
odrywanie

adapertio 3
odtajnianie

adauctor
osadnik

adauctor 2
zbieracz

adauctor 3
zbiornik

adauctus
przyrost

adauctus 2
wzrost

adaugeo
dodać

adaugeo 2
dodawać

adaugeo 3
dołączać

adaugeo 4
dołączyć

adaugeo 5
narastać

adaugeo 6
powiększać

adaugeo 7
wzmagać

adaugeo 8
wzrastać

adaugeo 9
zwiększać

adaugeo, adaugere, adaux, adauctum 3
Powiększyć, dodać, pomnożyć.
Dodane przez: Damian Karol

adaugmen
przyrost

adaugmen 2
wzrost

Adaugmen, -inis (n.)
Przyrost
Dodane przez: Damian Karol

adbreviatio
pomniejszenie

adbreviatio 2
skrócenie

adbreviatio 3
skrót

adceleratio
pośpiech

adceleratio 2
przyspieszenie

adcessibilitas
dostępność

adcessibilitas 2
przystępność

adcessio
dodatek

adcessio 2
dostęp

adcessio 3
wzrost

adcessitio
wezwanie

adcessitor
oskarżyciel

adcessitus
wezwanie

adcessus
dopuszczenie

adcessus 2
podejście

adcessus 3
przybycie

adclamatio
aklamacja

adclamatio 2
okrzyki

adclivis
wzniesienie

adclivitas
stromość

adclivitas 2
wzniesienie

adclivitas 3
zbocze

adcola
mieszkaniec

adcola 2
sąsiad

adcolens
sąsiedzi

adcommodatio
adaptacja

adcommodatio 2
dopasowanie

adcommodatio 3
uległość

adcretio
przyrost

adcretio 2
wzrost

adcretio 3
zwiększenie

adcubitio
leżenie

adcubitio 2
spoczywanie

adcubitus
leżenie

adcubitus 2
spoczywanie

adcumulatio
akumulacja

adcumulatio 2
nagromadzenie

adcuratio
dokładność

adcuratio 2
precyzyjność

adcuratio 3
troska

adcursus
atak

adcursus 2
napad

adcursus 3
pospieszanie

addictio
przyznanie

additamentum
dodatek

additamentum 2
załącznik

additio
dodanie

additio 2
dodatek

additio 3
dodawanie

addo, addere, addidi, additum
dodawać

adduco, adducere, adduxi, adductum
przyprowadzać, skłaniać do czegoś

adductor
stręczyciel

ademptio
odjęcie

ademptio 2
zabieranie

ademptio 3
zabranie

adensio
aprobata

adensio 2
wiara

adensio 3
zgoda

adeo
(przysł.) aż dotąd, tak

adeo, adire, adii, aditum
dochodzić

adeps
sadło

adeps 2
smalec

adeps 3
tłuszcz

Adeps suillus
Smalec farmaceutyczny

adeptio
nabycie

adeptio 2
osiągnięcie

adeptio 3
otrzymywanie

adeptus
osiągnięcie

adeptus 2
otrzymywanie

aderator
wierny

aderator 2
wyznawca

adfabilitas
kurtuazja

adfabilitas 2
przychylność

adfabilitas 3
przyjazność

adfamen
pozdrawianie

adfamen 2
pozdrowienie

adfamen 3
witanie

adfania
pogaduszka

adfania 2
żartowanie

adfatus
konwersacja

adfatus 2
mowa

adfatus 3
zwrot

adfectatio
afektacja

adfectatio 2
aspirowanie

adfectatio 3
poszukiwanie

adfectator
aspirant

adfectio
nastrój

adfectio 2
samopoczucie

adfectrix
aspirantka

adfectus
forma

adfectus 2
nastrój

adfectus 3
stan

adficio
energia

adficio 2
sok

adfinis
sąsiad

adfinis 2
współwinny

adfinis 3
związek

adfinitas
przywiązanie

adfinitas 2
związek

adfirmatio
bierzmowanie

adfirmatio 2
potwierdzenie

adflagrans
palenie

adflagrans 2
płonięcie

adflatus
oddech

adflatus 2
podmuch

adflatus 3
prychnięcie

adflictatio
męczarnia

adflictatio 2
nieszczęście

adflictator
ciemiężyciel

adflictator 2
kat

adflictio
ból

adflictio 2
cierpienie

adflictio 3
tortura

adflictus
kolizja

adflictus 2
uderzenie

adflictus 3
zderzenie

adfluentia
bystrość

adfluentia 2
obfitość

adfluentia 3
przepływ

adfricatio
obtarcie

adfricatio 2
ścieranie

adfricatio 3
tarcie

adfrictus
nacieranie

adfrictus 2
tarcie

adger
grobla

adger 2
przystań

adgestio
masa

adgestio 2
stos

adgestum
usypisko

adgestum 2
wał

adgestum 3
zwał

adgestus
usypisko

adgestus 2
wał

adgestus 3
zwał

adgnatum
odrost

adgnatus
pogrobowiec

adgnitio
olśnienie

adgnitio 2
rozpoznanie

adgnitio 3
wiedza

adgnomen
przezwisko

adgnomen 2
przydomek

adgnomentum
przezwisko

adgnomentum 2
przydomek

adgressio
atak

adgressio 2
przedsięwzięcie

adgressor
atakujący

adgressor 2
najeźdźca

adgressura
atak

adgressura 2
napaść

adgressus
atak

adgressus 2
napaść

adhaesio
przyczepność

adhaesio 2
przylgnięcie

adhaesio 3
przystawanie

adhaesiona
lepkość

adhaesiona 2
połączenie

adhaesiona 3
przyczepność

adhaesus
lepkość

adhaesus 2
przyczepność

adhaesus 3
przyklejanie

adhibeo
użyć

adhibeo 2
zastosować

adhibeo, adhibere, adhibui, adhibitum
używać

adhibitio
aplikacja

adhibitio 2
wstęp

adhibitio 3
zastosowanie

adhortamen
przekonywanie

adhortamen 2
zachęta

adhortatio
namawianie

adhortatio 2
zachęcanie

adhortatio 3
zachęta

adhortator
namawiający

adhortator 2
zachęcający

adhortatus
perswazja

adhortatus 2
popędzanie

adhortatus 3
zachęcanie

adhuc
aż do tej pory

Adhumatio, adhumationis f.
Pogrzeb
Dodane przez: Damian Karol

adiacens
okolice

adiacens 2
przyległości

adiectamentum
dodatek

adiectamentum 2
wzrost

adiectamentum 3
załącznik

adiectio
dołączenie

adiectio 2
przyjęcie

adiectus
dodawanie

adiectus 2
kontakt

adiectus 3
wstawienie

adimpletio
kończenie

adimpletio 2
ukończenie

adimpletio 3
wypełnienie

adinventio
wynalazek

adinventor
wynalazca

adinventum
wynalazek

adipiscor
dochodzić

adipiscor 2
docierać

adipiscor 3
osiągać

adips
smalec

adips 2
tłuszcz

adipson
lukrecja

adipsos
lukrecja

aditus
dostęp

aditus 2
podejście

aditus 3
przyjście

adiudicatio
przypisanie

adiumentum
podpora

adiumentum 2
pomoc

adiunctio
dodatek

adiunctio 2
przyłączenie

adiunctio 3
związek

adiunctum
atrybut

adiunctum 2
charakterystyka

adiunctum 3
jakość

adiungere
przyłączyć

adiuramentum
wezwanie

adiuratio
apelowanie

adiuratio 2
zaprzysięganie

adiurator
czarodziej

adiutor
asystent

adiutor 2
pomocnik

adiutor 3
świadek

adiutorium
argumentacja

adiutorium 2
pomoc

adiutorium 3
wsparcie

adiutrix
pomocnica

adiutrix 2
popleczniczka

adiutus
pomoc

adiuvatorium
pomoc

adiuvatorium 2
współpraca

adiuvo
pomagać

adiuvo 2
wspierać

adjectivum
przymiotnik

adlapsus
podchodzenie

adlapsus 2
podpływanie

adlectatio
namawianie

adlectatio 2
zachęcanie

adlectatio 3
zapraszanie

adlegatio
zarzut

adlegatus
inicjowanie

adlegatus 2
zapoczątkowywanie

adlenimentum
ulga

adlevamentum
ukojenie

adlevamentum 2
ulga

adlevatio
podniesienie

adlevatio 2
ukojenie

adlevatio 3
ulga

adlibentia
skłonność

adligamentum
przywiązanie

adligamentum 2
więź

adligatio
przywiązywanie

adligatio 2
więź

adligatura
przywiązanie

adligatura 2
więź

adlisio
uderzanie

adlocutio
pocieszenie

adlocutio 2
zwrot

adloquium
rozmowa

adloquium 2
zachęcenie

adloquium 3
zwrot

adlubentia
skłonność

adluvies
nadmiar

adluvies 2
powódź

adluvio
nadmiar

adluvio 2
powódź

adminiculator
asystent

adminiculator 2
pomocnik

adminiculum
podpora

adminiculum 2
tyczka

adminiculum 3
wspornik

adminiculum, adminiculi n.
pomoc, wsparcie
Dodane przez: Patryk Okrajek

administer
asystent

administer 2
pomocnik

administer 3
sługa

administra
asystentka

administra 2
pomocnica

administra 3
współpracownica

administratio
administracja

administratio 2
pomoc

administratio 3
służba

administratio 4
zarząd

administratio 5
zarządzanie

administrator
dyrektor

administrator 2
kierownik

administrator 3
zarządca

admirabilitas
nadzwyczajność

admirabilitas 2
podziw

admiratio
podziw

admiratio 2
zadziwienie

admiratio 3
zdumienie

admirator
wielbiciel

admiror
podziwiać

admiror 2
uwielbiać

admissarius
ogier

admissarius 2
rozpustnik

admissio
audiencja

admissio 2
wejście

admissio 3
wywiad

admissum
przestępstwo

admissum 2
wina

admissum 3
występek

admissura
generowanie

admissura 2
hodowla

admissus
wpuszczenie

admissus 2
wstęp

admistio
mieszanie

admistio 2
mieszanina

admistus
mieszanie

admistus 2
mieszanina

admixtio
dodatek

admixtio 2
domieszka

admixtio 3
mieszanie

admixtus
mieszanie

admixtus 2
mieszanina

admoneo
ostrzegać

admoneo 2
przestrzegać

admoneo 3
upominać

admonitio
napominanie

admonitio 2
ostrzeżenie

admonitio 3
przestroga

admonitio 4
upomnienie

admonitor
przypominający

admonitor 2
upominający

admonitorium
napomnienie

admonitrix
napominająca

admonitrix 2
przypominająca

admonitum
napomnienie

admonitum 2
ostrzeżenie

admonitum 3
upomnienie

admonitus
napomnienie

admonitus 2
rada

admonitus 3
rekomendacja

admorsus
podgryzanie

admorsus 2
ugryzienie

admorsus 3
ukąszenie

admotio
zastosowanie

admurmuratio
gwar

admurmuratio 2
mruczenie

admurmuratio 3
szemranie

adnexio
łączenie

adnexio 2
przywiązywanie

adnexus
łączenie

adnexus 2
powiązanie

adnexus 3
wiązanie

adnihilo
niszczyć

adnihilo 2
unicestwiać

adnihilo 3
unicestwić

adnihilo 4
zniszczyć

adnihilo 5
zniweczyć

adnius
wyczerpanie

adnius 2
wysiłek

adnomentum
przezwisko

adnomentum 2
przydomek

adnominatio
kalambur

adnotamentum
komentarz

adnotamentum 2
notatka

adnotamentum 3
uwaga

adnotatio
adnotacja

adnotatio 2
komentarz

adnotatio 3
notatka

adnotatiuncula
komentarz

adnotator
obserwator

adnotatus
notatka

adnotatus 2
poszukiwany

adnotatus 3
uwaga

adnotatus 4
wspomnienie

adnumeratio
liczenie

adnumeratio 2
wyliczanie

adnunciatior
głosiciel

adnunciatior 2
herold

adnunciatior 3
prorok

adnuntiatio
ogłoszenie

adnuntiatio 2
wiadomość

adnuntiatrix
głosicielka

adnuntiatrix 2
prorokini

adolescens
młodzieniec

adolescentia
młode

adolescentia 2
młodość

adolescentulus
młodzieniec

adopertum
misterium

adoptatio
przysposobienie

adoptio
adopcja

adoptio 2
przybranie

adoptio 3
przysposobienie

ador
jęczmień

ador 2
orkisz

adoratio
modlitwa

adoratio 2
uwielbienie

adorator
wyznawca

adorea
zwycięstwo

adoria
chwała

adoria 2
wyróżnienie

adoro
wielbić

adparamentum
przygotowywanie

adparatio
dostawy

adparatus
narzędzia

adparatus 2
przygotowywanie

adparatus 3
wyposażenie

adparentia
pozory

adparitio
doglądanie

adparitio 2
służba

adparitio 3
usługa

adparitor
urzędnik

adparitura
urząd

adpellatio
apelacja

adpellatio 2
nazwa

adpellatio 3
termin

adpellator
apelant

adpendicula
aneks

adpendicum
dodatek

adpendicum 2
kończyna

adpendix
aneks

adpendix 2
dodatek

adpetentia
pragnienie

adpetitio
apetyt

adpetitio 2
pragnienie

adpetitus
apetyt

adpetitus 2
pragnienie

adplicatio
łączenie

adplicatio 2
skłonność

adplicatio 3
zastosowanie

adplumbator
lutownik

adportatio
doniesienie

adportatio 2
dostarczenie

adpositio
porównanie

adpositio 2
porównywanie

adpositum
epitet

adpositum 2
przymiotnik

adpositus
zastosowanie

adprehensio
łapanie

adprehensio 2
przytrzymywanie

adprobatio
aprobata

adprobatio 2
aprobowanie

adprobatio 3
dowód

adpropinquatio
podchodzenie

adpropinquatio 2
podejście

adpulsus
lądowanie

adpulsus 2
przyprowadzanie

adquisitio
nabycie

adquisitrix
nabywczyni

adrectarium
wzniesienie

adrectatio
dotykanie

adrectatio 2
trzymanie

adrisor
pochlebca

adrogantia
arogancja

adrogantia 2
hardość

adrogantia 3
niegrzeczność

adscensio
postęp

adscensio 2
wzrost

adscensor
jeździec

adscensus
wzrost

adscessio
separacja

adscessio 2
strata

adscessio 3
usunięcie

adscitus
akceptacja

adscitus 2
przyjęcie

adscriptor
pomocnik

adscriptor 2
sekundant

adscriptor 3
współwłaściciel

adsecla
naśladowca

adsecla 2
pomocnik

adsecla 3
sługa

adsectatio
czekanie

adsectatio 2
oczekiwanie

adsectatio 3
pomoc

adsectator
naśladowca

adsectator 2
towarzysz

adsectator 3
uczeń

adsecula
naśladowca

adsecula 2
pomocnik

adsecula 3
sługus

adsecutor
pomocnik

adsedo
asesor

adsedo 2
doradca

adsensus
aprobata

adsensus 2
wiara

adsensus 3
zgoda

adsentatio
pochlebstwo

adsentatio 2
ustępstwo

adsentatio 3
zgoda

adsentatiuncula
pochlebstwo

adsentator
pochlebca

adsentatrix
pochlebczyni

adsequela
następstwo

adsequela 2
sukcesja

adser
belka

adser 2
laska

adsertor
obrońca

adsertum
zapewnienie

adsertum 2
zatwierdzenie

adsessor
asesor

adsessor 2
doradca

adsestrix
doradczyni

adsiduitas
obecność

adsiduitas 2
troska

adsiduus
bogacz

adsiduus 2
płatnik

adsignatio
alokacja

adsimilatio
podobieństwo

adsimilatio 2
porównanie

adsimilatio 3
zwodzenie

adsimulatio
podobieństwo

adsimulatio 2
porównanie

adsimulatio 3
zwodzenie

adsistrix
doradczyni

adspargo
kropienie

adspargo 2
mgiełka

adspargo 3
rozpylenie

adspectamen
spojrzenie

adspectamen 2
wzrok

adspectus
aspekt

adspectus 2
patrzenie

adspergo
kropienie

adspergo 2
rozpylenie

adspiramen
wciąganie

adspiramen 2
wdychanie

adspiramen 3
wstawienie

adspiratio
aspiracja

adspiratio 2
dmuchnięcie

adspiratio 3
przydech

adspirator
inspirator

adstator
asystent

adstator 2
pomocnik

adstatus
włócznik

adstipulatio
potwierdzenie

adstipulatus
zgoda

adstrictio
krytyczność

adstructio
zakomponowanie

adsuetudo
obyczaj

adsuetudo 2
zwyczaj

adsultus
atak

adsultus 2
napaść

adsum
pomagać

adsum, adesse, affui
być obecnym

adsumptio
adopcja

adsumptio 2
nabycie

adsumptio 3
uznanie

adtactus
dotyk

adtactus 2
dotykanie

adtactus 3
kontakt

adtentatio
próba

adtentatio 2
próbowanie

adtentio
opiekuńczość

adtentio 2
uwaga

adtentio 3
zastosowanie

adtenuatio
pomniejszanie

adtenuatio 2
pomniejszenie

adtenuatio 3
skromność

adtestatio
potwierdzenie

adtestatio 2
zeznanie

adtractio
skrót

adtractio 2
zmniejszanie

adtractus
atrakcyjność

adtrectatus
dotykanie

adtrectatus 2
odczuwanie

adtrectatus 3
trzymanie

adtributio
przydawka

adtributio 2
przyznanie

adtritio
obtarcie

adtritus
obtarcie

adtritus 2
siniaczenie

adulatio
czołobitność

adulatio 2
pochlebstwo

adulatio 3
schlebianie

adulator
pochlebca

adulator 2
sługus

adulatrix
pochlebczyni

adulescens
młodzieniec

adulescentia
młodość

adulescentia 2
młodzieńczość

adulescentulus
młodzieniaszek

adulter
bękart

adulter 2
cudzołożnik

adulter 3
zalotnik

adultera
cudzołożnica

adultera 2
nałożnica

adultera 3
zalotnica

adulteratio
krzyżowanie

adulteratio 2
skażenie

adulteratio 3
zanieczyszczenie

adulteritas
niewierność

adulterium
cudzołóstwo

adulterium 2
niewierność

adultrix
nałożnica

adultus
dorosły

adumbratio
szkic

adumbratio 2
szkicowanie

adumbratio 3
zarys

adunatio
unia

adunatio 2
zjednoczenie

adunatio 3
związek

aduncitas
hak

aduncitas 2
krzywizna

aduncitas 3
zakrzywienie

adustio
rozpalanie

adustio 2
tarcie

adustio 3
zapalanie

adustum
odmrożenie

adustum 2
oparzenie

adustum 3
pustynie

advectio
dowóz

advectio 2
przewóz

advectio 3
transport

advectio, advectionis f.
dowóz, dostawa

advector
importer

advector 2
przewoźnik

advectus
dostarczenie

advectus 2
przywóz

advectus 3
transport

advena
cudzoziemiec

advena 2
obcokrajowiec

advena 3
przybysz

advenientia
podejście

advenientia 2
przybycie

advenio
dochodzić

advenio 2
docierać

advenio 3
nadchodzić

advenio 4
osiągać

advenio 5
przybyć

advenio 6
przybywać

advenio 7
przyjechać

advenio 8
przyjeżdżać

advenio 9
przyjść

advenio, advenire, adveni, adventum
przybywać, przychodzić

adventor
obcy

adventor 2
odwiedzający

adventor 3
przybysz

adventus
przybycie

adventus 2
przyjazd

adventus 3
przylot

adverbium
przysłówek

adversa
kobieta

adversa 2
spostrzeżenia

adversa, adversae, f.
pech, przeciwność
Dodane przez: Natalia Opara

adversaria
kobieta

adversarium
dziennik

adversarius
adwersarz

adversarius 2
przeciwnik

adversarius 3
wróg

adversatio
opozycja

adversator
antagonista

adversator 2
przeciwnik

adversator 3
wróg

adversatrix
kobieta

adversatrix 2
przeciwniczka

adversio
kierunek

adversio 2
obracanie

adversipes
antypody

adversipes 2
przeciwności

adversitas
nieszczęście

adversum
przeszkoda

adversum 2
wzniesienie

adversus
wróg

adversus (-um)
(przysł. i przyim.) naprzeciw

adversus, adversa, adversum
przeciwstawny

adverto, advertere, adverti, adversum (3)
odwracać się do czegoś

advocata
doradczyni

advocata 2
pomocnica

advocatio
patronowanie

advocator
adwokat

advocatus
doradca

advocatus 2
prawnik

advocatus 3
rzecznik

advoco
dzwonić

advoco 2
nazwać

advoco 3
nazywać

advoco 4
telefonować

advolatus
przylot

advorsa
kobieta

advorsaria
kobieta

advorsarium
dziennik

advorsarius
adwersarz

advorsarius 2
przeciwnik

advorsarius 3
wróg

advorsatix
kobieta

advorsator
konkurent

advorsator 2
przeciwnik

advorsus
adwersarz

advorsus 2
przeciwnik

advorsus 3
wróg

adytum
sanktuarium

aecor
płaszczyzna

aecor 2
równość

aecum
równina

aecum 2
równość

aedes
budynek

aedes 2
dom

aedes 3
grobowiec

aedes 5
ołtarz

aedes 6
świątynia

aedes, aedis f.
1. gmach, pokój. 2. świątynia. 3. dom, dom mieszkalny, mieszkanie.
Dodane przez: Klaudia G.

aedicula
domeczek

aedicula 2
domek

aedicula 3
pokoik

aedifex
architekt

aedifex 2
budowniczy

aedifex 3
twórca

aedificans
budowniczy

aedificatio
budowa

aedificatio 2
budowanie

aedificatio 3
wzniesienie

aedificatiuncula
konstrukcja

aedificator
architekt

aedificator 2
budowniczy

aedificator 3
twórca

aedificatoria
architektura

aedificiolum
budowa

aedificiolum 2
budowla

aedificiolum 3
budynek

aedificium
budowa

aedificium 2
budowla

aedificium 4
budynek

aedifico
budować

aedifico 2
zakładać

aedilis
edyl

aedilis 2
kościelny

aedis
grobowiec

aedis 2
ołtarz

aedis 3
świątynia

aeditimus
kościelny

aeditua
kościelna

aedituens
kościelny

aeditumus
kościelny

aedituus
kościelny

aedo
skowronek

aedon
skowronek

aedus
dziecko

aedus 2
jagnię

aeger
chory

aeger 2
pacjent

aeger 3
ranny

aeger, aegra, aegrum
chory

aegis
Egida

Aegithalos caudatus
Raniuszek

aegolethron
tojad

Aegolius funereus
włochatka

aegonychos
nawrot

aegre
z trudem

aegrimonia
smutek

aegrimonia 2
strapienie

aegrimonia 3
zgryzota

aegritiudo
choroba

aegritiudo 2
dolegliwość

aegritudo
choroba

aegritudo 2
dolegliwość

aegritudo 3
zgryzota

aegror
choroba

aegror 2
niemoc

aegrotas
choroba

aegrotas 2
niemoc

aegrotatio
choroba

aegrotatio 2
dolegliwość

aegrotitas
choroba

aegrotitas 2
niemoc

aegrotus
chory

aegrotus 2
pacjent

aegrotus 3
ranny

aegrum
żałość

Aegypius monachus
sęp kasztanowaty

Aegyptius
Egipcjanin

Aegyptus
Egipt

aelinos
lament

aelurus
kot

aemula
rywalka

aemulatio
ambicja

aemulatio 2
rywalizacja

aemulatio 3
współzawodnictwo

aemulator
naśladowca

aemulator 2
rywal

aemulator 3
współzawodnik

aemulatrix
naśladowczyni

aemulatrix 2
rywalka

aemulatus
naśladowanie

aemulatus 2
rywalizacja

aemulatus 3
zawiść

aemulor
rywalizować

aemulor 2
współzawodniczyć

aemulus
konkurent

aemulus 2
rywal

aenator
trębacz

aeneator
trębacz

aeneum
czajnik

aeneum 2
garnek

aeniator
trębacz

aenigma
enigma

aenigma 3
zagadka

aenum
czajnik

aenum 2
garnek

aeon
wieczność

aeon 2
wiek

aequabilitas
bezstronność

aequabilitas 2
równość

aequabilitas 3
uczciwość

aequalis
towarzysz

aequalis 2
współczesny

aequalitas
jednolitość

aequalitas 2
jednostajność

aeQualitas 3
równość

aeQualitas 4
równowaga

aeQualiter
równie

aeQualiter 2
równo

aequamentum
wyrównywanie

aequanimitas
cierpliwość

aequatio
wyrównanie

aequatio 2
zrównanie

aequationum
równanie

aequationum 2
równość

aeque
tak samo, równo

aequidiale
równonoc

aequilibritas
równowaga

aequilibrium
odpowiedniość

aequilibrium 2
wzajemność

aequinoctiale
równonoc

aequinoctium
równonoc

aequiparantia
porównanie

aequiparatio
porównanie

aequiperantia
porównanie

aequiperatio
porównanie

aequipondium
przeciwwaga

aequitas
bezstronność

aequitas 2
równość

aequitas 3
słuszność

aequitas 4
spokój

aequitas 5
sprawiedliwość

aequivalens
ekwiwalent

aequivalens 2
odpowiednik

aeQuivocatio
równoznaczność

aeQuivoce
różnoznacznie

aeQuivoce 2
wieloznacznie

aequo
równać

aequor
płaszczyzna

aequor 2
równina

aequor, aequoris n.
morze, powierzchnia morza

aequum
płaszczyzna

aequum 2
równina

aequum 3
równość

aequus
poziom

aequus 2
słuszny

aequus 3
sprawiedliwy

aequus 4
stopień

aequus 5
szczebel

aequus 6
właśnie

aequus, aequa, aequum
równy

aer
atmosfera

aer 4
nastrój

aer 5
niebo

aer 6
powietrze

aer, aeris m.
powietrze

aera
kąkol

aerarium
fundusze

aerarium 2
skarbiec

aereus
miedziak

aero
kobiałka

aeroides
błękit

aeruca
śniedź

aerugo
śniedź

aerumna
trud

aerumna 2
udręka

aerumna 3
utrapienie

aeruscator
żebrak

aes 3
spiż

aes 5
zapłata

aes 6
żołd

aes, aeris n.
spiż, brąz

aeschynomene
mimoza

aesculetum
dębina

Aesculus hippocastanum
Kasztanowiec zwyczajny

Aesculus octandra
Kasztanowiec żółty

Aesopus
Ezop

aestas
lato

aesthetica
estetyka

aestimatio
szacowanie

aestimatio 2
wartościowanie

aestimatio 3
wycena

aestimativa
osąd

aestimator
rzeczoznawca

aestimator 2
sędzia

aestimatus
szacowanie

aestimatus 2
wartościowanie

aestimatus 3
wycena

aestimia
oszacowanie

aestimia 2
przyznanie

aestimia 3
wycena

aestimium
oszacowanie

aestimium 2
przyznanie

aestimium 3
wycena

aestivum
kampanie

aestuarium
laguna

aestuarium 2
port

aestuarium 3
zatoka

aestumatio
szacowanie

aestumatio 2
wartościowanie

aestumatio 3
wycena

aestus
gorąco

aestus 2
pożar

aestus 3
skwar

aetas
epoka

aetas 2
era

aetas 3
faza

aetas 4
okres

aetas 5
pokolenie

aetas 7
wiek

aetas, -aetatis f.
wiek, czas, pokolenie

aetatis
wieku

aetatula
dzieciństwo

aetatula 2
młodość

aeternitas
nieśmiertelność

aeternitas 2
wieczność

aeternus, aeterna, aeternum
wieczny

aether
eter

aether 2
niebiosa

aether, aetheris n.
eter, niebo

Aethiopia
Etiopia

Aethiopissa
Etiopka

aethra
jasność

aethra 2
splendor

aetoma
wzgórze

aevitas
pokolenie

aevitas 2
wiek

aevum
czas

aevum 2
epoka

aevum 3
starość

aevum 4
wiek

aevum, -i
wieczność; czas; życie

aevus
czas

aevus 2
starość

afa
kurz

afa 2
pył

Afer
Afrykanin

Afer 2
Kartagińczyk

affabilitas
kurtuazja

affabilitas 2
przyjazność

affabilitas 3
uprzejmość

affamen
powitanie

affamen 2
pozdrowienie

affamen 3
zwrot

affania
paplanina

affania 2
pogaduszka

affatus
konwersacja

affatus 2
mowa

affatus 3
zwrot

affectatio
aspiracja

affectatio 2
poszukiwanie

affectator
aspirant

affectator 2
poszukiwacz

affectio
nastrój

affectio 2
odczucie

affectio 3
uczucie

affectiones
afekty

affectrix
aspirantka

affectus
afekt

affectus 2
afekty

affectus 3
emocja

affectus 4
nastrój

affectus 5
stan

affero
dać

affero 2
darować

affero 3
dawać

affero 4
podawać

affero 5
udzielać

affero 6
wydawać

affero, afferre, attuli, allatum (3)
przynosić

afficio
napawać

afficio 2
odczuwać

afficio 3
usposabiać

afficio, afficere, affeci, affectum (3)
doświadczyć kogoś czymś (+ abl.)

affinis
sąsiad

affinis 2
współwinny

affinis 3
związek

affinitas
więź

affinitas 2
związek

affirmatio
bierzmowanie

affirmatio 2
potwierdzenie

affixus
przyczepiony

afflagrans
niespokojny

afflagrans 2
palenie

afflagrans 3
płonięcie

afflatus
oddech

afflatus 2
parsknięcie

afflatus 3
powiew

afflictatio
męki

afflictatio 2
tortura

afflictio
ból

afflictio 2
cierpienie

afflictio 3
tortura

afflictus
kolizja

afflictus 2
podmuch

afflictus 3
zderzenie

affluentia
nadmiar

affluentia 2
obfitość

affluentia 3
przepływ

affricatio
obtarcie

affricatio 2
pocieranie

affricatio 3
tarcie

affrictus
pocieranie

affrictus 2
tarcie

Africa
kontynent

africanus
pantery

agaso
lokaj

agaso 2
stajenny

agaso 3
woźnica

agathum
niezwykłość

agathum 2
skarb

agellus
poletko

agenda
agenda

agenda 2
obrzęd

agens
adwokat

agens 2
działacz

ager
akr

ager 2
dziedzina

ager 3
gospodarstwo

ager 4
grunt

ager 5
pole

ager 6
teren

ager 7
wieś

ager 8
ziemia

ager, agri
pole

Ageratum
Żeniszek

agger
grobla

agger 2
przystań

aggestio
gromadzenie

aggestio 2
zwał

aggestum
wał

aggestum 2
zwał

aggestus
gromadzenie

aggestus 2
wał

aggestus 3
znoszenie

aggestus 4
zwał

aggregatio
agregacja

aggregatio 2
gromadzenie

aggressio
atak

aggressio 2
przedsięwzięcie

aggressor
agresor

aggressor 2
napastnik

aggressura
atak

aggressura 2
napaść

aggressus
atak

aggressus 2
napaść

agilitas
aktywność

agilitas 2
szybkość

agilitas 3
zręczność

agitatio
machanie

agitatio 2
potrząsanie

agitator
woźnica

agitatus
aktywność

agitatus 2
poruszenie

agitatus 3
ruch

agito
poruszać

agito, agitare, agitavi, agitatum
popędzać

aglaophotis
piwonia

agmen
stado

agmen 2
sznur

agmen 3
tłum

agmen 4
trzoda

agmen, agminis n.
pochód wojska

agna
baranek

agna 2
jagnięcy

agna 3
owca

agna 4
źdźbło

agnatum
odrost

agnellus
baranek

agnellus 2
owieczka

agnicellulus
baranek

agnicellulus 2
owieczka

agnicellus
baranek

agnicellus 2
owieczka

agniculus
baranek

agniculus 2
owieczka

agnina
owca

agnitio
rozpoznanie

agnitio 2
świadomość

agnitio 3
uznanie

agnitio 4
wiedza

agnitio 5
znajomość

agnitus
olśnienie

agnitus 2
rozpoznanie

agnomen
przezwisko

agnomen 2
przydomek

agnomentum
przezwisko

agnomentum 2
przydomek

agnosco
dopuścić

agnosco 0
uznawać

agnosco 2
poznać

agnosco 3
poznawać

agnosco 4
przyznać

agnosco 5
przyznawać

agnosco 6
rozpoznać

agnosco 7
rozpoznawać

agnosco 8
rozumieć

agnosco 9
uznać

agnosticismus
agnostycyzm

agnus
baranek

agnus 2
owca

ago
działać

ago 2
kierować

ago 3
pędzić

ago, agere, egi, actum (3)
prowadzić

agon
walczyć

agon 2
walka

agon 3
współzawodnictwo

agonia
ofiara

agonium
ofiara

agrestis
chłop

agrestis 2
chłopski

agrestis 3
dziki

agrestis 4
prostak

agrestis 5
wiejski

agrestis 6
wieśniak

agricola
agronom

agricola 2
ogrodnik

agricola 3
rolnik

agricolatio
rolnictwo

agricultor
hodowca

agricultor 2
rolnik

agricultura
rolnictwo

agriophyllon
gorysz

agripeta
osadnik

Agrippa
Agrypa

Agrippina
Agrypina

Agropyron repens
Perz Właściwy

agrostis
perz

agrypnia
bezsenność

ahenum
czajnik

aientia
potwierdzenie

ain
cichy

aio
mówić, potwierdzać; ut aiunt: jak mówią

Aix galericulata
mandarynka

Aix sponsa
karolinka

aizon
rojnik

Ajuga reptans
Dąbrówka rozłogowa

ala
błotnik

ala 2
płetwa

ala 3
ramię

ala 4
skrzydło

alabaster
antymon

alabastrites
onyks

alabastrites 2
stalagmit

alabastrum
antymon

alacer
gotowy

alacer 2
zwinny

alacritas
animacja

alacritas 2
energiczność

alacritas 3
entuzjazm

alacritas 4
ożywienie

alacritas 5
radość

alacritas 6
zapał

alapa
pacnięcie

alapa 2
uderzenie

alauda
dzierlatka

alauda 2
skowronek

Alauda arvensis
skowronek

alausa
aloza

alazon
pyszałek

alazon 2
samochwała

alba
alba

alba 2
perła

albarium
stiuk

albedo
białość

albedo 2
biel

albitudo
biel

albor
biel

albugo
bielmo

album
białko

album 2
biel

album 3
lista

album 4
spis

album 5
wykaz

alburnum
biel

Alburnus albidus
Ukleja biała

Alburnus alburnus
Ukleja

albus
białko

albus 2
biel

albus 3
wybielać

albus, alba, album
biały

Alca torda
alka

alce
łoś

alcedo
zimorodek

Alcedo atthis
Zimorodek

alces
łoś

alces, is f.
łoś
Dodane przez: misza

alcoranus, alcorani, m.
Koran
Dodane przez: Natalia Opara

alcyon
zimorodek

alcyone
zimorodek

Aldrovanda vesiculosa
aldrowanda pęcherzykowata

alea
kości

alea 2
ryzyko

aleator
hazardzista

aleatorium
kasyno

alec
korniszon

alec 2
śledzie

aleo
hazardzista

ales
omen

ales 2
ptak

aletudo
otyłość

aletudo 2
tłustość

alex
śledzie

Alexander
Aleksander

Alexandrea
Aleksandria

Alexandria
Aleksandria

alexipharmacon
antidotum

alexipharmacon 2
odtrutka

alga
alga

alga 2
glon

alga 3
śmieci

alga 4
wodorost

algor
chłód

algor 2
chłodny

algor 3
dreszcz

algor 4
zimno

algor 5
zimny

algu
zimno

algus
zimno

alicaria
prostytutka

alicubi
gdzieś
Dodane przez: Natalia Opara

alicunde
skądś
Dodane przez: Natalia Opara

alienatio
alienacja

alienatio 2
awersja

alienatio 3
niechęć

alienigena
cudzoziemiec

alienigena 2
obcokrajowiec

alienigena 3
obcy

alienus
dziwny

alienus 2
obcokrajowiec

alienus 3
obcy

alienus 4
odmienny

alienus, aliena, alienum
obcy, odmienny

alietum
rybołów

alimentum
paliwo

alimentum 2
pożywienie

alimentum 3
żywność

alimonia
jedzenie

alimonia 2
karmienie

alimonia 3
odżywianie

alimonia 4
pokarm

alimonia 5
pożywienie

alimonia 6
strawa

alimonium
jedzenie

alimonium 2
karmienie

alimonium 3
odżywianie

alimonium 4
pokarm

alimonium 5
pożywienie

alimonium 6
strawa

alimonium 7
wyżywienie

alimonium 8
żywność

Alipes
Merkury

aliquando
kiedyś, czasem

aliquando 2
czasem

aliquando 3
niekiedy

aliquantillum
odrobina

aliquanto
nieco

aliquanto 2
znacznie

aliquantulum
coś

aliquantum
część

aliqui
jakiś

aliqui 2
pewien

aliquis
coś

aliQuis 2
jakiś

aliQuis 3
jakowyś

aliquis 4
ktoś

aliquis, aliquae, aliquod
ktoś, coś; si quis, si quid: jeśli ktoś, jeśli coś

aliquod
liczba

aliquot
kilka
Dodane przez: Natalia Opara

aliquot 2
liczba

aliquotiens
kilka razy
Dodane przez: Natalia Opara

aliter
inaczej

alitudo
pożywienie

alitura
karmienie

alitura 2
natura

alitura 3
pożywienie

alitus
pożywienie

alitus 2
utrzymanie

alium
czosnek

alius
drugi

alius 2
inny

alius, alia, aliud
inny; alias: kiedy indziej

allapsus
szybowanie

allec
korniszon

allec 2
śledzie

allectatio
zachęcanie

allectatio 2
zaproszenie

allegatio
wstawiennictwo

allegatio 2
zarzut

allegatum
konto

allegatus
inicjowanie

allegoria
alegoria

allenimentum
ulga

allevamentum
ukojenie

allevamentum 2
ulga

allevamentum 3
zmniejszenie

allevatio
ukojenie

allevatio 2
ulga

allevatio 3
złagodzenie

alleviatio
ukojenie

alleviatio 2
ulga

alleviatio 3
złagodzenie

allex
korniszon

allex 2
śledzie

Alliaria petiolata
Czosnaczek pospolity

alligatio
podwiązywanie

alligatio 2
przywiązywanie

alligatio 3
więź

alligatura
przymocowywanie

alligatura 2
wiązanie

alligatura 3
więź

alligmanetum
przepaska

alligmanetum 2
wiązanie

alligmanetum 3
więź

allium
czosnek

Allium aflatunense
Czosnek okazały

Allium cepa
Cebula Zwyczajna

Allium christophii
Czosnek białawy

Allium oreophilum
Czosnek kazachstański

Allium sativum
Czosnek

Allium schoenoprasum
Szczypiorek

allocutio
pocieszenie

allocutio 2
zwrot

allophylus
cudzoziemiec

allophylus 2
cudzoziemski

allophylus 3
dziwny

allophylus 4
obcokrajowy

allophylus 5
obcy

allophylus 6
zagraniczny

alloquium
rozmowa

alloquium 2
zwrot

allucinator
marzyciel

allusio
dokazywanie

alluvio
nadmiar

alluvio 2
powódź

almarium
zakrystia

almitas
łagodność

almitas 2
łaska

almitas 3
wychowanie

almonium
jedzenie

almonium 2
pożywienie

almucia
stuła

almus
błogosławiony

almus 2
żywiący

alnus
deska

alnus 2
olcha

alnus 3
olsza

alo
karmić

alo 2
nakarmić

alo 3
odżywiać

alo 4
żywić

alo, alere, alui, alitum
żywić

aloe
aloes

aloe 2
gorzkość

Aloe vera syn.
Aloes

alogia
głupstwo

alogia 2
nonsens

Alopochen aegyptiaca
gęsiówka egipska

alpha
pierwszy

alphabetum
alfabet

Alpis
Alpy

alsine
bertram

alsine 2
piretrum

altar
ołtarz

altare
ołtarz

altarium
ołtarz

alter
druga

alter 2
inna

alter 3
następna

alter, altera, alterum
drugi z dwóch

alteramentum
zmiana

alteratio
zmiana

altercatio
debata

altercatio 2
dysputa

altercatio 3
spór

altercatio 4
walka

altercator
dysputant

alterculum
lulek

altercum
lulek

alternatio
alternatywa

alternatio 2
zmiana

althaea
prawoślaz

Althaea rosea
Malwa

altilium
tuczniki

altitudo
głębokość

altitudo 2
wysokość

altor
karmiciel

altrix
karmicielka

altrix 2
mamka

altum
głębia

altum 2
morze

altus
dumny

altus 2
głęboki

altus 3
odżywczość

altus 4
podtrzymywanie

altus 5
utrzymanie

altus 6
wielki

altus 7
wysoki

altus, alta, altum
wysoki; głęboki

alucinatio
iluzja

alucinator
fantasta

alucinator 2
marzyciel

alucita
muszka

alum
czosnek

alumentum
paliwo

alumentum 2
pokarm

alumentum 3
pożywienie

Aluminii subacetatis solutio
Roztwór zasadowego octanu glinu

alumna
podopieczna

alumnus
podopieczny

alumnus 2
wychowanek

alumonia
odżywianie

alumonia 2
pokarm

alumonia 3
pożywienie

alumonium
odżywianie

alumonium 2
pokarm

alumonium 3
pożywienie

alus
czosnek

aluta
but

aluta 2
portmonetka

alvarium
barć

alvarium 2
pasieka

alvarium 3
ul

alveare
barć

alveare 2
ul

alvearium
barć

alvearium 2
pasieka

alvearium 3
ul

alveolus
koryto

alveolus 2
misa

alveolus 3
półmisek

alveum
łaźnia

alveum 2
wanna

alveus
kosz

alveus 2
koszyk

alveus 3
wnęka

alveus 4
wydrążenie

alvus
brzuch

alvus 2
łono

alvus 3
żołądek

Alyssum saxatile, Aurinia saxatilis
Smagliczka skalna

ama
kubeł

ama 2
wiadro

amabilitas
atrakcyjność

amabilitas 2
urokliwość

amandatio
odesłanie

amandatio 2
regulacja

amandatio 3
wygnanie

amans
kochanek

amans 2
kochanie

amans 3
kochanka

amans 4
miłośnik

amans 5
miłujący

amanuensis
pisarz

amanuensis 2
sekretarz

amanuensis 3
urzędnik

amaracum
majeranek

amaracus
majeranek

Amaranthus caudatus
Szarłat zwisły

amarantus
amarant

amaritas
gorzkość

amaritas 2
szorstkość

amarities
gorzkość

amarities 2
szorstkość

amaritudo
gorzkość

amaritudo 2
ostrość

amaritudo 3
zgorzkniałość

amaror
gorzkość

amarulentia
gorzkość

amarum
gorzkość

amarus
gorzki

amasio
kochanek

amasiuncula
kochanek

amasiuncula 2
kochanie

amasiuncula 3
ukochany

amasiunculus
kochanek

amasiunculus 2
miłośnik

amasius
kochanek

amata
ukochana

amatio
miłość

amatio 2
pieszczota

amator
dewot

amator 2
kochanek

amator 3
przyjaciel

amatorculus
kochaneczek

amatrix
kochanie

amatrix 2
kochanka

amaxites
kierowca

amaxites 2
przewoźnik

amaxites 3
woźnica

Amazon
Amazonka

ambactus
sługa

ambactus 2
wasal

ambages
obwód

ambages 2
rondo

ambago
niejasność

ambago 2
niepewność

ambago 3
zagubienie

ambiguitas
wieloznaczność

ambiguum
wieloznaczność

ambiguus
niejasny

ambitio
ambicja

ambitor
kandydat

ambitus
krawędź

ambitus 2
obwód

ambitus 3
przedłużenie

ambivum
skrzyżowanie

ambolagium
stuła

ambon
ambona

ambon 2
kazalnica

ambrosia
ambrozja

ambrosia 2
odtrutka

ambulacrum
chodnik

ambulacrum 2
promenada

ambulacrum 3
spacer

ambulare
chodzić

ambulare 2
iść

ambulare 3
kroczyć

ambulare 4
maszerować

ambulare 5
przechodzić

ambulatio
promenada

ambulatio 2
przechadzka

ambulatio 3
spacer

ambulatiuncula
spacerek

ambulativum
pochód

ambulativum 2
procesja

ambulator
spacerowicz

ambulatura
chód

ambulatura 2
krok

ambulatura 3
spacerowanie

ambulo
wędrować

ambultus
chodzenie

ambustio
ogień

ambustio 2
palenie

ambustio 3
pożoga

ambustum
oparzenie

amen
prawda

amen 2
wierność

amens
głupi

amens 2
szaleńczy

amens 3
wariacki

amentia
fiksacja

amentia 2
szaleństwo

amentia 3
wariactwo

America
Ameryka

amerimnon
rojnik

ames
sztacheta

ames 2
żerdź

amethystus
ametyst

amfractus
krzywizna

amfractus 2
obwód

amfractus 3
zgięcie

amica
dziewczyna

amica 2
patronka

amica 3
przyjaciółka

amica, ae
przyjaciółka

amicarius
stręczyciel

amicimen
strój

amicimen 2
ubiór

amicimen 3
ubranie

amicitia
przyjaźń

amicitia 2
przymierze

amicitia 3
sojusz

amicitia, -ae
przyjaźń

amicosus
przyjaźń

amictorium
szal

amictorium 2
szarfa

amictus
płaszcz

amictus 2
ubranie

amicula
dziewczyna

amicula 2
kochanka

amicula 3
przyjaciółka

amiculum
płaszcz

amiculum 2
ubranie

amicus
kolega

amicus 2
przyjaciel

amicus 3
sprzymierzeniec

amicus 4
uczeń

amicus, i
przyjaciel

amilum
mączka

amilum 2
owsianka

Aminophenazonum
Aminofenazon

Aminophyllinum dihydricum
Aminofilina dwuwodna

amissio
pozbawienie

amissio 2
strata

amissio 3
utrata

amissus
strata

amissus 2
utrata

amita
ciocia

amita 2
ciotka

amitto
gubić

amitto 2
odesłać

amitto 3
przegrywać

amitto 4
stracić

amitto 5
utracić

amitto 6
zabłądzić

amitto 7
zgubić

amitto, ammittere, ammisi, ammissum (3)
odsyłać, porzucać

amminiculum
podpora

amminiculum 2
tyczka

amminiculum 3
wspornik

amminister
asystent

amminister 2
pomocnik

amministra
asystentka

amministra 2
pomocnica

amministratio
administracja

amministratio 2
egzekwowanie

amministratio 3
pomoc

amministrator
dyrektor

amministrator 2
zarządca

ammirabilitas
podziw

ammirabilitas 2
wyjątkowość

ammiratio
podziw

ammiratio 2
szacunek

ammiratio 3
zadziwienie

ammissarius
ogier

ammissarius 2
sodomita

ammissio
wejście

ammissio 2
wpuszczenie

ammissio 3
wstęp

ammissionalis
lokaj

ammissionalis 2
majordomus

ammissum
przestępstwo

ammissum 2
zbrodnia

ammissura
generowanie

ammissura 2
hodowla

ammissura 3
kopulacja

ammissus
wpuszczenie

ammistio
mieszanie

ammistio 2
mieszanina

ammistio 3
mikstura

ammistus
mieszanie

ammistus 2
mieszanina

ammistus 3
mikstura

ammixtio
mieszanie

ammixtio 2
mieszanina

ammixtio 3
mikstura

ammixtus
mieszanie

ammixtus 2
mieszanina

ammixtus 3
mikstura

Ammobium alatum
Wiekuistka

Ammonii anisatus spiritus
Krople anyżowe

Ammonii bituminosulfonas
Amonowy sulfobituminian

Ammonii bromidum
Amonowy bromek

Ammonii chloridum
Amonowy chlorek

ammonitio
napominanie

ammonitio 2
przypomnienie

ammonitorium
napomnienie

ammonitum
napomnienie

ammonitum 2
ostrzeżenie

ammonitum 3
przypomnienie

ammonitus
napomnienie

ammonitus 2
ostrzeżenie

ammonitus 3
przypomnienie

ammorsus
kęs

ammorsus 2
przekąszanie

ammorsus 3
żucie

ammotio
aplikowanie

ammotio 2
podchodzenie

ammotio 3
przystępowanie

amnestia
amnestia

amniculus
rzeczułka

amnis
aktualny

amnis 2
nurt

amnis 3
obecny

amnis 4
obiegowy

amnis 5
prąd

amnis 6
rzeka

amnis 7
strumień

amnis 8
współczesny

amnis, amnis m.
strumień

amo
kochać

amo 2
lubić

amo 3
miłować

amo, amare, amavi, amatum
kochać

amoenitas
atrakcyjność

amoenitas 2
przyjemność

amoenitas 3
urok

amolitio
usunięcie

amomon
kardamon

amomum
kardamon

amor
afektacja

amor 2
kochać

amor 3
lubić

amor 4
miłość

amor 5
uczucie

amor 6
zamiłowanie

amor, amoris (m)
miłość, Amor

amortizatio
amortyzacja

amos
afektacja

amos 2
miłość

amos 3
uczucie

amotio
pozbawienie

amotio 2
usunięcie

amotio 3
usuwanie

amovibilitas
usuwalność

ampelitis
winnica

ampelodesmos
ostnica

Ampelopsis aconitifolia
Winnik tojadowy

ampelos
pnącze

ampelos 2
winorośl

ampendix
aneks

ampendix 2
dodatek

ampendix 3
suplement

amphibolia
wieloznaczność

amphibologia
wieloznaczność

amphibrevis
amfibrach

amphimacrus
amfimacer

amphitheatrum
amfiteatr

amphora
amfora

amphora 2
dzban

amphora, ae
amfora, dzban

ampla
okazja

amplatio
nagromadzenie

amplatio 2
powiększenie

amplexus
obejmowanie

amplexus 2
objęcie

amplexus 3
otaczanie

amplificatio
nagromadzenie

amplificatio 2
powiększenie

amplificatio 3
wzmocnienie

amplificator
powiększalnik

amplificator 2
wzmacniacz

amplifico
powiększać

amplio
narastać

amplio 2
powiększać

amplio 3
wzmagać

amplio 4
wzrastać

amplio 5
zwiększać

amplitudo
dostojeństwo

amplitudo 2
dostojność

amplitudo 3
godność

amplitudo 4
rozmiar

amplitudo 5
szerokość

amplitudo 6
wielkość

amplius
więcej

amplus
dostatni

amplus 2
duży

amplus 3
obfity

amplus 4
obszerny

amplus 5
przestronny

amplus 6
rozległy

amplus 7
sowity

amplus 8
szeroki

amplus 9
wielki

amplus, ampla, amplum
wielki, obszerny

amputatio
amputacja

amputatio 2
odcinanie

amputatio 3
przycinanie

amula
misa

amulum
mączka

amulum 2
owsianka

amusia
prostackość

amusium
poziomica

amussis
liniał

amussis 2
linijka

amussis 3
poziomica

amussium
poziomica

amygdala
migdał

amygdala 2
migdałowiec

amygdale
migdał

amygdale 2
migdałowiec

amygdalum
migdał

amygdalum 2
migdałek

amygdalum 3
migdałowy

amygdalus
migdał

amygdalus 2
migdałowiec

amylum
mączka

amylum 2
owsianka

Amylum Tritici
Skrobia pszeniczna, Skrobia pszenna

amystis
haust

an
czy (w pytaniach); utrum ... an: czy ... Czy

Anabaptista
Anabaptyści

anabolagium
welon

anabolarium
welon

Anacardium occidentale
Nanercz

anachoresis
emerytura

anachoreta
pustelnik

anachorita
pustelnik

anadema
opaska

anaglyphum
płaskorzeźba

anagnostes
lektor

analemptris
temblak

analogia
analogia

analogia 2
proporcja

analogia 3
stosunek

analogice
analogicznie

analogium
ambona

analogium 2
katedra

analogium 3
kazalnica

analphabetiismus
analfabetyzm

analphabetiismus 2
niepiśmienność

analysis
analiza

anamnesis
pamiątka

anamnesis 2
uczczenie

anancites
diament

anancites 2
stal

anapaestus
anapest

anaphora
wschodzenie

anas
kaczka

Anas acuta
rożeniec

Anas bahamensis
rożeniec białolicy

Anas castanea
cyraneczka kasztanowata

Anas clypeata
płaskonos

Anas crecca
cyraneczka

Anas discors
cyranka modroskrzydła

Anas falcata
czuprynka

Anas flavirostris
cyraneczka żółtodzioba

Anas formosa
cyraneczka bajkalska

Anas penelope
świstun

Anas platyrhynchos
krzyżówka

Anas querquedula
cyranka

Anas sibilatrix
świstun chilijski

Anas strepera
krakwa

anastasis
rezurekcja

anastasis 2
wskrzeszenie

anathema
ofiara

anathema 2
przekleństwo

anathema 3
wyklęcie

anathematismus
anatema

anathematismus 2
przekleństwo

anathematismus 3
wyklęcie

anaticula
kaczątko

anaticula 2
kaczuszka

anatina
kaczka

anatomia
anatomia

anatomica
anatomia

anatomicus
anatom

anatomie
anatomia

anatresis
przewiercanie

anaudia
otępienie

anaudia 2
zaniemówienie

anca
gęś

ancaesum
grawer

ancala
kolano

ancale
kolano

anchora
kotwica

Anchusa officinalis
Farbownik Lekarski

ancilla
niewolnica

ancilla 2
służąca

ancilla 3
służebnica

ancillatus
służba

ancillula
służka

ancon
klamra

ancon 2
kolano

ancon 3
łokieć

ancon 4
mocowanie

ancora
kotwica

ancra
dolina

ancra 2
wąwóz

ancter
zacisk

ancula
posługacz

ancula 2
sługa

ancula 3
służąca

anculus
służący

andrachne
portulaka

Andreas
Andrzej

andremas
portulaka

androgynus
hermafrodyta

Andromeda
Andromeda

andron
korytarz

andron 2
przejście

anellus
pierścionek

Anemone hupehensis
Zawilec japoński

Anemone nemorosa
Zawilec gajowy

anesum
anyż

anethum
anyż

Anethum graveolens
Koper

aneticula
kaczątko

aneticula 2
kaczuszka

anetina
kaczka

anfractum
zgięcie

anfractus
krzywizna

anfractus 2
obwód

anfractus 3
zgięcie

angarius
kurier

angarus
kurier

angelus
anioł

angelus 2
posłaniec

angina
angina

angiportum
alejka

angiportus
alejka

Anglia
Anglia

Anglicanus
Anglikanin

Anglicus
Anglik

Anglus
Anglik

angor
dławienie

anguilla
węgorz

anguimanus
słoń

anguis
smok

anguis 2
wąż

anguitenens
wężownik

angulus
kąt

angulus 2
narożnik

angulus 3
róg

angulus 4
szczyt

angulus 5
zakątek

angusta
cieśnina

angusta 2
kanał

angustas
bliskość

angustas 2
ciasnota

angustia
cieśnina

angustia 2
wąwóz

angustitas
bliskość

angustitas 2
ciasnota

angustum
cieśnina

angustum 2
kanał

angustus
ciasny

angustus 2
obcisły

angustus 3
skąpy

angustus 4
szczelny

angustus 5
wąski

anhelitio
sapanie

anhelitio 2
zadyszka

anhelitor
astmatyk

anhelitus
sapanie

anhelitus 2
zadyszka

anhelo
oddychać

anhydros
narcyz

anilitas
starość

anima
duch

anima 2
dusza

anima, -ae
życie, oddech

animadversio
obserwacja

animadversio 2
uwaga

animadversio 3
uważność

animadversor
obserwator

animadverto
patrzeć

animadverto 2
spostrzegać

animadverto 3
uważać

animadverto 4
widzieć

animadverto 5
zobaczyć

animaequitas
opanowanie

animal
bydlak

animal 2
potomek

animal 3
zwierzak

animal 4
zwierzę

animal 5
zwierzęcy

animal, animalis n.
zwierzę, istota żyjąca

animalis
zwierzę

animalitas
zwierzęcość

animans
zwierzę

animatum
ożywione

animatus
oddychanie

animatus 2
tchnienie

animositas
duch

animositas 2
odwaga

animositas 3
waleczność

animulus
dusza

animulus 2
serce

animus
animusz

animus 0
sedno

animus 2
duch

animus 3
dusza

animus 4
dzielność

animus 5
męstwo

animus 6
odwaga

animus 7
otucha

animus 8
rdzeń

animus 9
rozum

animus, -i
duch, umysł

Anisi aetheroleum
Olejek anyżowy

anisum
anyż

annales
kroniki

annales 2
roczniki

annales 3
zapisy

annalis
annały

annalis 2
kroniki

annalis 3
roczniki

annata
annaty

annexio
aneksja

annexio 2
przyłączanie

annexio 3
przywiązywanie

annexus
dołączenie

annexus 2
powiązanie

annexus 3
przymocowywanie

annihilatio
unicestwienie

anniversarium
rocznica

annona
działka

annona 2
zaopatrzenie

annositas
starość

annotamentum
komentarz

annotamentum 2
notatka

annotamentum 3
uwaga

annotatio
komentarz

annotatio 2
notatka

annotator
obserwator

annotatus
komentarz

annotatus 2
notatka

annotatus 3
poszukiwany

annotatus 4
uwaga

annumeratio
liczenie

annumeratio 2
numerowanie

annumeratio 3
wyliczanie

annunciator
głosiciel

annunciator 2
herold

annuntiatio
deklaracja

annuntiatio 2
ogłoszenie

annuntiatio 3
przesłanie

annuntiator
głosiciel

annuntiator 2
herold

annuntiatrix
głosicielka

annus
rok

annus 2
wiek

annus, -i
rok

anomalia
anomalia

anomalia 2
nieregularność

anomoios
niepodobny

anquina
fał

anquisitio
oskarżenie

ansa
okazja

ansa 2
rumpel

ansa 3
ucho

anser
gęś

Anser albifrons
gęś białoczelna

Anser anser
gęgawa

Anser brachyrhynchus
gęś krótkodzioba

Anser caerulescens
śnieżyca duża

Anser canagicus
śnieżyca cesarska

Anser erythropus
gęś mała

Anser fabalis
gęś zbożowa

Anser indicus
gęś tybetańska

anser, anseris m
gęś
Dodane przez: misza

anserculus
gąska

ansula
okazja

ansula 2
rumpel

ansula 3
ucho

antagonista
konkurent

antagonista 2
przeciwnik

antagonista 3
wróg

antarcticus
południowy

ante
przed (przysł. i przyim. + acc.)

ante 2
przed

antea
kiedyś

antea 2
niegdyś

antea 3
poprzednio

antea 4
przedtem

antecantamentum
preludium

antecantamentum 2
uwertura

antecedente
przesłanki

antecessio
poprzedzanie

antecessio 2
przyczyna

antecessio 3
wychodzenie

antecessor
poprzednik

antecessor 2
zwiadowca

antecessus
przedpłata

antecursor
zwiadowca

antelogium
preambuła

antelogium 2
wprowadzenie

antelogium 3
wstęp

anteloquium
przedmowa

anteludium
preludium

antemeridies
przedpołudnie

antemeridies 2
rano

antemna
bom

antemurale
przedmurze

antenna
bom

antependium
antepedia

antequam
najpierw

anteris
pal

anteris 2
podpora

anteris 3
wsparcie

antescholarius
pomocnik

antestes
kapłan

antestes 2
kapłanka

antetestatus
świadek

anteurbanum
przedmieścia

anteversio
uprzedzanie

anteversio 2
zapobieganie

anthemis
roślina

Anthemis nobilis
Rumianek Matricaria

anthologicon
antologia

anthrax
cynober

Anthriscus cerefolium
Trybuła Ogrodowa

anthropographos
portrecista

anthropophagos
kanibale

anthropophagos 2
ludożercy

anthropophagus
kanibale

anthropophagus 2
ludożercy

Anthus campestris
świergotek polny

Anthus cervinus
świergotek rdzawogardły

Anthus gustavi
świergotek tundrowy

Anthus hodgsoni
świergotek tajgowy

Anthus petrosus
świergotek nadmorski

Anthus pratensis
Świergotek łąkowy

Anthus richardi
świergotek szponiasty

Anthus spinoletta
siwerniak

Anthus trivialis
Świergotek drzewny

antibrachium
przedramię

anticategoria
anty

anticessus
przedpłata

Antichristus
Antychryst

Antichristus 2
grzesznik

antichtonis
antypody

anticipale
preliminaria

anticipale 2
przesłanki

anticipatio
oczekiwanie

anticipatio 2
uprzedzanie

anticthonis
antypody

antictonis
antypody

anticus
klasycy

anticus 2
starożytni

antidotos
antidotum

antidotos 2
lekarstwo

antidotos 3
odtrutka

antidotum
antidotum

antidotum 2
lekarstwo

antidotum 3
odtrutka

antidotus
antidotum

antidotus 2
lekarstwo

antidotus 3
odtrutka

Antiochea
Antiochia

Antiochia
Antiochia

antipathes
urok

antipathia
antypatia

antipathia 2
awersja

antipathia 3
niechęć

antipendium
antepedia

antiphona
antyfona

antiphonum
antyfona

antiquarius
antykwariusz

antiquitas
antyczność

antiquitas 2
starożytni

antiquum
antyczność

antiquus
antyczny

antiquus 2
dawny

antiquus 3
klasycy

antiquus 4
starodawny

antiquus 5
starożytni

antiquus 6
starożytny

antiquus, antiqua, antiquum
starożytny

Antirrhinum majus
Wyżlin większy

antisagoge
kontr

antisemitismus
antysemityzm

antistatus
stopień

antistes
pan

antistitor
nadzorca

antistrophe
antystrofy

antitheton
antyteza

antitheton 2
przeciwstawienie

antitheus
szatan

antlia
kierat

Antlia 2
Pompa Wodna

Antonius
Antoni

antonomasia
antonomazja

antrum
grota

antrum 2
jaskinia

antrum 3
nora

antrum 4
pieczara

Antuuerpia
Antwerpia

Antverpia
Antwerpia

anulus
diadem

anulus 2
kółko

anulus 3
obrączka

anulus 4
pierścień

anulus 5
pierścionek

anulus 6
sygnet

anus
krąg

anus 2
pierścień

anus 3
połączenie

anus 4
starucha

anus 5
staruszka

anxietas
ostrożność

anxietas 2
troska

anxietas 3
zmartwienie

anxietudo
kłopot

anxietudo 2
troska

anxietudo 3
zmartwienie

anxitudo
kłopot

anxitudo 2
troska

anxitudo 3
zmartwienie

apathia
apatia

aper
dzik

aper 2
wieprz

aperio
odkryć

aperio 2
wyjawić

aperio, aperire, aperui, apertum
otwierać

aperitio
otwór

aperito
odkrycie

aperito 2
odsłonięcie

aperito 3
otwór

aperte
jawnie

aperte 2
otwarcie

apertio
otwór

apertio 2
udostępnianie

apertura
otwarcie

apertura 2
otwieranie

apertura 3
otwór

apertus, aperta, apertum
otwarty

apes
pszczoła

apex
korona

apex 2
punkt

apex 3
szczyt

apex, apicis m.
Szczyt, ostrze
Dodane przez: milosk

aphaerema
grysik

aphaerema 2
otręby

aphaerema 3
plewy

aphrodisas
tatarak

aphronitrum
soda

apiana
rumianek

apiarium
barć

apiarium 2
pasieka

apiarium 3
ul

apiarius
pszczelarz

apiastra
żołna

apicula
pszczółka

apina
dyrdymały

apina 2
nonsens

apis
Apis

apis 2
pszczoła

apis, apis, f.
pszczoła
Dodane przez: Natalia Opara

apium
pietruszka

apium 2
seler

Apium graveolens
Seler Naciowy

aplestia
nadmiar

aplestia 2
obżarstwo

apluda
łuska

apluda 2
plew

apocalypsis
objawienie

apocalypsis 2
odkrycie

apocalypsis 3
ujawnienie

apocatastasis
przywrócenie

apocrisiarius
nuncjusz

apocrisiarius 2
wysłannik

apocryphum
apokryf

apodixis
demonstracja

apodixis 2
dowód

apographon
kopia

apollinaria
roślina

apollinaris
zioło

Apollo
Apollo

apologatio
bajka

apologia
obrona

apologia 2
przeprosiny

apologus
historia

apologus 2
opowieść

apologus 3
powieść

apootheca
magazyn

apootheca 2
skład

apophasis
zaprzeczenie

apoplexia
apopleksja

apoplexis
apopleksja

aporia
wątpliwość

aporia 2
zakłopotanie

aporiatio
niepewność

aporiatio 2
wahanie

aporiatio 3
wątpliwość

aposplenos
rozmaryn

apostasia
apostazja

apostata
apostata

apostema
ropień

apostema 2
wrzód

apostolatus
apostolat

apostolatus 2
posłannictwo

apostolus
apostoł

apostolus 2
posłaniec

apostoolicitas
apostolat

apostoolicitas 2
posłannictwo

apostrapha
apostrofa

apostropha
apostrofa

apostrophe
apostrofa

apostrophe 2
zwrot

apostrophos
apostrof

apostrophus
apostrof

apothecarius
aptekarz

apothecarius 2
sklepikarz

apotheosis
deifikacja

apotheosis 2
kanonizacja

apozema
wygotowanie

apparamentum
przygotowanie

apparamentum 2
przygotowywanie

apparatio
zaopatrzenie

apparatus
narzędzia

apparatus 2
przygotowanie

apparatus 3
sprzęt

appareo
ukazać

appareo, apparere, apparui
pokazywać się, ukazywać się

apparitio
posługa

apparitio 2
służba

apparitio 3
zasoby

apparitio 4
zjawa

apparitor
służący

apparitura
służba

appellatio
apelacja

appellatio 2
nazwa

appellatio 3
termin

appellator
apelant

appello
nazywać

appello, appellare, appellavi, appellatum
nazywać

appendicum
dodatek

appendix
dodatek

appendix 2
suplement

appendix 3
załącznik

appetens
pożądający

appetentia
chęć

appetentia 2
pragnienie

appetitio
apetyt

appetitio 2
pragnienie

appetitivum
pożądanie

appetitus
apetyt

appetitus 2
pożądanie

appetitus 3
pragnienie

appeto
pożądam

applicare
przykładać

applicare 2
stosować

applicatio
aplikacja

applicatio 2
łączenie

applicatio 3
skłonność

applico
przykładać

applico 2
przyłączać

applico 3
skierować

appluda
plewa

applumbator
lutnik

appono
obsługiwać

appono 2
podawać

appono 3
serwować

appono 4
służyć

appono 5
usługiwać

apportatio
przewóz

apportatio 2
transportowanie

appositio
porównanie

appositio 2
porównywanie

appositum
epitet

appositum 2
przymiotnik

appositus
zaaplikowanie

appositus 2
zastosowanie

apprehendo
kapuję

apprehendo 2
pojmuję

apprehensio
chwytanie

apprehensio 2
łapanie

apprehensio 3
pojęcie

apprehensio 4
ujęcie

apprehensio 5
zrozumienie

apprehensium
pojęcie

approbatio
aprobata

approbatio 2
dowód

appropinquatio
podchodzenie

appropinquatio 2
podejście

appropriare
przyzwalać

appropriatio
przywłaszczanie

appropriatio 2
przyzwolenie

appulsus
przyprowadzanie

appulsus 2
spędzanie

apricitas
nasłonecznienie

apricitas 2
słoneczność

Aprilis
kwiecień

apscessio
rozdzielenie

apscessio 2
strata

apscessio 3
usunięcie

apscessus
odchodzenie

apscessus 2
odejście

apscisio
zaniemówienie

apscissio
zaniemówienie

apsconditum
tajemnica

apsconsio
schronienie

apsegmen
kęs

apsegmen 2
porcja

apsenthium
piołun

apsentia
nieobecność

apsentio
wstrzymywanie

apsida
łuk

apsidata
nisza

apsidata 2
wnęka

apsinthium
piołun

apsinthius
piołun

apsis
łuk

apsolutio
doskonałość

apsolutio 2
kończenie

apsolutio 3
opuszczanie

apsorptio
napój

apstantia
odległość

apstemia
odległość

apstinentia
abstynencja

apstinentia 2
poszczenie

apstinentia 3
umiarkowanie

apstractio
rozdzielenie

apstractio 2
wyodrębnienie

apstrusio
ukrywanie

apstrusio 2
usuwanie

apsumedo
marnotrawienie

apsumedo 2
zużywanie

apsumptio
marnotrawienie

apsumptio 2
zużywanie

aptitudo
podatność

aptitudo 2
przystosowalność

aptitudo 3
zdolność

aptus
odpowiedni

aptus, apta, aptum
odpowiedni

apud
przy, u (+acc.)

apud 2
u

apus
ptak

Apus 2
Ptak Rajski

Apus apus
jerzyk

apyrokalia
rozrzutność

aqua
jezioro

aqua 2
morze

aqua 3
woda

Aqua calcis
Woda wapienna

Aqua Calcis 2
Woda wapienna, Woda wapniowa

Aqua purificata
Woda oczyszczona

aqua, -ae
woda

aquaeductus
akwedukt

aquagium
akwedukt

aquagium 2
kanał

aqualiculus
brzuch

aqualis
dzban

aquarium
wodopój

Aquarius
Wodnik

aquatio
wodopój

aquator
woziwoda

aquifolia
ostrokrzew

aquifolium
ostrokrzew

aquifuga
hydrofob

aquila
orzeł

aquila 2
wzgórze

Aquila chrysaetos
orzeł przedni

Aquila clanga
orlik grubodzioby

Aquila heliaca
orzeł cesarski

Aquila nipalensis
orzeł stepowy

Aquila pomarina
Orlik krzykliwy

Aquilegia
Orlik

aquilex
różdżkarz

aquilonium
północ

Aquisgranum
Akwizgran

Aquitania
Akwitania

aquivergium
basen

aquivergium 2
cysterna

aquola
strumyczek

aquula
strumyczek

ara
ołtarz

ara 2
stos

ara, -ae
ołtarz

Arabis
Gęsiówka

Aralia chinensis
Aralia chińska

Aralia elata
Aralia japońska

aranea
pajęczyna

araneola
pajączek

araneolus
pajączek

araneum
pajęczyna

araneus
pająk

araneus, aranei
pająk
Dodane przez: misza

arater
orka

arater 2
pług

aratio
oranie

arator
oracz

arator 2
rolnik

aratrum
orka

aratrum 2
pług

arbilla
tłuszcz

arbiter
nadzorca

arbiter 2
sędzia

arbiterium
osąd

arbiterium 2
rozstrzyganie

arbiterium 3
wybór

arbitra
kobieta

arbitratio
arbitraż

arbitratio 2
rozstrzyganie

arbitratio 3
wybór

arbitrator
pan

arbitrator 2
władca

arbitratrix
pani

arbitratrix 2
władczyni

arbitratus
arbitraż

arbitratus 2
rozstrzyganie

arbitratus 3
wybór

arbitrium
arbitraż

arbitrium 2
pogląd

arbitrium 3
rozstrzyganie

arbitrium 4
wybór

arbitrium 5
wyrok

arbitrix
sędzina

arbitror
mniemać

arbitror 2
oceniać

arbitror 3
uważać

arbitror, arbitrari, arbitratus sum
myśleć, uważać

arbor
drzewo

arbor 2
maszt

arbor 3
pień

arbor, arboris f.
drzewo

arbos
drzewo

arbos 2
maszt

arbos 3
pień

arbuscula
drzewko

arbuscula 2
sadzonka

arbustulum
krzaczek

arbustum
sad

arca
kufer

arca 2
pudło

arca 3
skrzynia

arcanum
sekret

arcanum 2
tajemnica

arcanus
konfident

arcanus 2
powiernik

arcarius
skarbnik

arcellula
pudełeczko

arcellula 2
puzderko

arcessitor
oskarżyciel

arcessitus
wzywanie

arcesso, arcessere, arcessivi, arcessitum
zapraszać, wezwać, posłać po
Dodane przez: Ernest

arcesssitio
wzywanie

archangelus
archanioł

archetypon
model

archetypon 2
wzorzec

archetypum
model

archetypum 2
wzorzec

archidiaconus
archidiakon

archiepiscopatus
arcybiskupstwo

archiepiscopus
arcybiskup

archimandrita
przeor

archipresbyter
arcykapłan

archipresul
arcybiskup

architecta
projektantka

architecton
architekt

architectonice
architektura

architectura
architektura

architectus
architekt

architectus 2
wynalazca

archium
archiwa

archivum
archiwa

arcion
roślina

arcitectus
architekt

arcitectus 2
projektant

arcitenens
Apollo

arcitenens 2
Łucznik

arcs
cytadela

arcs 2
twierdza

arcs 3
wysokość

arction
roślina

Arctium lappa
Łopian

Arcturus
roślina

arcuatio
arkada

arcuatio 2
łuk

arcuatura
arkada

arcuatura 2
łuk

arcula
puzderko

arcula 2
szkatułka

arcus
kabłąk

arcus 2
krzywizna

arcus 3
łuk

arcus 4
smyczek

arcus 5
tęcza

ardea
czapla

Ardea cinerea
czapla siwa

Ardea purpurea
czapla purpurowa

ardeo, ardere, arsi, arsum
błyszczeć, żarzyć się; być opanowanym przez silne emocje

ardeola
czapla

Ardeola ralloides
czapla modronosa

ardiola
czapla

ardor
gorąco

ardor 2
ogień

ardor 3
płomień

arduitas
stromość

arduum
trudy

arduum 2
wysokości

arduum 3
wzniesienie

arduus
stromy

arduus 2
trudny

arduus, ardua, arduum
stromy

area
klepisko

area 2
park

arena
arena

arena 2
piasek

Arenaria interpres
kamusznik

arenarius
gladiator

arenatio
cementowanie

arenatio 2
piaskowanie

areola
grządka

areola 2
zagon

aretalogus
gawędziarz

aretalogus 2
piewca

aretalogus 3
recytator

argema
jęczmień

argentaria
bank

argentaria 2
bankowość

argentarius
bankier

argentarius 2
finansista

argenteus
srebrnik

argenteus 2
srebrny

Argenti nitras
Srebra azotan

argentum
forsa

argentum 2
pieniądz

argentum 3
pieniądze

argentum 4
srebro

Argentum colloidale
Srebro koloidalne

Argentum proteinicum
Srebra proteinian

argentum, -i
srebro, pieniądze

argilla
glina

argumentatio
argumentacja

argumentatio 2
argumentowanie

argumentatio 3
dyskusja

argumentatio 4
uzasadnianie

argumentator
dyskutant

argumentatrix
dyskutantka

argumentum
argument

argumentum 2
dowód

argumentum 3
fakt

arguo
deklarować

arguo 0
udowodnić

arguo 2
dowodzić

arguo 3
obwiniać

arguo 4
oskarżać

arguo 5
oświadczać

arguo 6
oświadczyć

arguo 7
oznajmiać

arguo 8
próbować

arguo 9
udowadniać

argutatio
skrzypienie

argutatio 2
skrzypnięcie

argutatio 3
zgrzyt

argutator
mędrek

argutator 2
sofista

argutia
błyskotliwość

argutus
bystry

argyros
szczyr

aria
klepisko

aria 2
park

ariditas
suchość

ariditas 2
susza

ariel
Ariel

ariel 2
ołtarz

ariera
banan

aries
Baran

arilator
pośrednik

arilator 2
sprzedawca

arillator
pośrednik

arillator 2
sprzedawca

ariola
grządka

ariola 2
zagon

ariolus
jasnowidz

ariolus 2
wizjoner

aristis
jarzyna

aristis 2
warzywo

aristolochia
kokornak

Aristolochia durior
Kokornak wielkolistny

aristolocia
kokornak

arithmetica
arytmetyka

arithmetice
arytmetyka

arithmeticum
arytmetyka

aritudo
suchość

aritudo 2
susza

arma
broń

arma -orum n.
broń, rynsztunek

armamentarium
arsenał

armamentarium 2
dok

armamentarium 3
zbrojownia

armamentum
przyrządy

armamentum 2
wyposażenie

armarium
kredens

armarium 2
skrzynia

armarium 3
szafka

armatura
wyposażenie

armatura 2
zbroja

armatus
zbroja

armatus 2
żołnierz

Armenia
Armenia

armentarius
kowboj

armentum
trzoda

Armeria maritima
Zawciąg nadmorski

armiger
giermek

armigera
giermek

armilla
bransoleta

armilla 2
naramiennik

armo
ekwipować

armo 2
odnoga

armo 3
ramię

armo 4
ręka

armo 5
wyposażać

armo 6
zaopatrywać

armo 7
zbroić

armum
broń

armum 2
tarcza

armum 3
zbroja

armus
bark

armus 2
Łopatka

armus 3
ramię

arna
baranek

arna 2
owca

Arnica montana
Arnika

arnus
baranek

arnus 2
owca

aro
orać

aroma
przyprawa

aron
obrazki

aros
obrazki

arquatura
arkada

Arquitenens
Apollo

Arquitenens 2
Łucznik

arquitis
łucznicy

arquitis 2
strzelcy

arquus
krzywizna

arquus 2
łuk

arquus 3
tęcza

arra
depozyt

arra 2
zadatek

arrabo
depozyt

arrabo 2
zadatek

arrectarium
słup

arrha
depozyt

arrha 2
zadatek

arrhabo
depozyt

arrhabo 2
zadatek

arrisor
pochlebca

arrogantia
arogancja

arrogantia 2
impertynencja

ars
artyzm

ars 2
kunszt

ars 3
praktyka

ars 4
rękodzieło

ars 5
rzemiosło

ars 6
sztuczka

ars 7
sztuka

ars 8
technika

ars 9
umiejętność

ars, artis f.
umiejętność, sztuka

artaena
chochla

artemisia
estragon

artemisia 2
piołun

Artemisia abrotanum
Bylica boże drzewko

artemon
fok

arteria
arteria

arteria 2
tchawica

arteria 3
tętnica

arterium
arteria

arterium 2
tchawica

arthritis
artretyzm

articlus
część

articlus 2
staw

articulamentum
staw

articulus
artykuł

articulus 0
towar

articulus 2
część

articulus 3
kryzys

articulus 4
paragraf

articulus 5
przedimek

articulus 6
punkt

articulus 7
rodzajnik

articulus 8
rozdział

articulus 9
staw

artifex
aktor

artifex 2
artysta

artifex 3
rzemieślnik

artificiatum
dzieło

artificium
handel

artificium 2
rzemiosło

artificium 3
sztuka

artocopus
piekarz

artopta
piekarz

artufex
aktor

artufex 2
artysta

artufex 3
rzemieślnik

artum
niebezpieczeństwo

artum 2
niedostatek

artus
kończyna

artus 2
noga

artus 3
ramię

arula
ołtarzyk

arum
obrazki

arundo
trzcina

arundo 2
wędka

arura
pole

aruspex
prorok

aruspex 2
wizjoner

arutaena
chochla

arva
gleba

arva 2
pole

arvina
bekon

arvina 2
maź

arvina 3
okrasa

arvina 4
sadło

arvina 5
smalec

arvina 6
smar

arvina 7
tłusty

arvina 8
tłuszcz

arvina 9
tłuszczowy

arvum
dziedzina

arvum 2
gleba

arvum 3
pole

arvum 4
teren

arvum, -i
pole uprawne, rola

arx
cytadela

arx 2
forteca

arx 3
miasto

arx 4
twierdza

arx 5
warownia

arx, arcis f.
szczyt; twierdza, zamek

arytaena
chochla

as
grosz

as 2
miedziak

asa
ołtarz

asa 2
stos

ascalabotes
jaszczurka

ascaules
kobziarz

ascella
pacha

ascella 2
przedramię

ascella 3
skrzydło

ascendo, ascendere, ascendi, ascensum
wychodzić do góry

ascensio
postęp

ascensor
jeździec

ascensus
podchodzenie

asceterium
samotnia

ascitus
akceptacja

ascitus 2
przyjęcie

ascopa
mieszek

ascopa 2
sakwa

ascopera
mieszek

ascopera 2
sakwa

ascriptio
dodatek

ascriptio 2
dopisek

ascriptor
pomocnik

ascriptor 2
sekundant

ascriptor 3
współwłaściciel

ascyron
dziurawiec

asellulus
osiołek

asellus
osiołek

asellus, aselli, m.
osioł
Dodane przez: Natalia Opara

Asia
Azja

Asia 2
Wschód

Asianus
Azjata

asilus
giez

asina
oślica

asinus
głupiec

asinus 2
osioł

Asio flammeus
uszatka błotna

Asio otus
uszatka

asotia
lubieżność

asotia 2
rozwiązłość

asotia 3
zmysłowość

asotus
lubieżnik

asotus 2
rozpustnik

asparagus
szparag

Asparagus officinalis
Szparag lekarski

aspargo
kropienie

aspargo 2
mgiełka

aspargo 3
rozpylenie

aspectamen
widok

aspectus
aspekt

aspectus 2
patrzenie

aspectus 3
wygląd

asper
ostry

asper 2
poważny

asper 3
przykry

asper 4
srogi

asper 5
surowy

asper 6
szorstki

asper, aspera, asperum
szorstki, trudny

aspergo
kropienie

aspergo 2
mgiełka

aspergo 3
rozpylenie

asperitas
chropowatość

asperitas 2
ostrość

asperitas 3
surowość

asperitas 4
szorstkość

asperitas 5
trudność

aspernamentum
nienawiść

aspernatio
odrzucenie

aspernatio 2
pogarda

aspernatio 3
wzgarda

aspersio
kropienie

aspersio 2
pokrapianie

aspersus
kropienie

aspersus 2
pokrapianie

asperum
trudności

aspharagus
szparag

asphodelum
złotowłos

asphodelus
złotowłos

aspicio, aspicere, aspexi, aspectum
obserwować, oglądać

aspiramen
wdychanie

aspiramen 2
wprowadzenie

aspiratio
aspiracja

aspiratio 2
wydychanie

aspirator
inspirator

Aspius aspius
Boleń

asplenon
paproć

asplenon 2
zanokcica

asplenos
paproć

asplenos 2
zanokcica

asplenum
paproć

asplenum 2
zanokcica

asportatio
oddalenie

asportatio 2
usunięcie

asporto
porwać

asporto 2
uprowadzić

asporto 3
wynieść

aspredo
szorstkość

aspritudo
nierówność

assa
niania

assa 2
opiekunka

assecla
naśladowca

assecla 2
pomocnik

assecla 3
sługus

assectatio
badanie

assectatio 2
doglądanie

assectatio 3
oczekiwanie

assectator
naśladowca

assectator 2
pomocnik

assectator 3
towarzysz

assecula
naśladowca

assecula 2
pomocnik

assecula 3
służący

assecutor
pomocnik

assedo
asesor

assedo 2
doradca

assenatio
pochlebstwo

assenatio 2
poklask

assenatio 3
zgoda

assensio
aprobata

assensio 2
wiara

assensio 3
zgoda

assensus
aprobata

assensus 2
przekonanie

assensus 3
przeświadczenie

assensus 4
wiara

assensus 5
zgoda

assentator
pochlebca

assentator 2
sługus

assentatrix
pochlebczyni

assequela
następstwo

assequela 2
sukcesja

asser
belka

asser 2
drąg

asser 3
słup

assertio
obrona

assertio 2
stwierdzenie

assertor
obrońca

assertum
stwierdzenie

assessor
asesor

assessura
asesura

assestrix
doradczyni

asseveratio
potwierdzenie

asseveratio 2
powaga

asseveratio 3
zapewnienie

assiduitas
pomoc

assiduitas 2
powtarzanie

assiduus
bogacz

assignatio
przypisanie

assimilares
podobny

assimilatio
podobieństwo

assimilatio 2
porównanie

assimilatio 3
pozór

assimilatio 4
upodobnienie

assimulatio
podobieństwo

assimulatio 2
porównanie

assimulatio 3
pozór

assimulo
przedstawiać

assimulo 2
reprezentować

assimulo 3
wystawiać

assis
grosz

assis 2
jedność

assis 3
miedziak

assistens
towarzyszący

assistrix
doradczyni

assotiatio
towarzystwo

assotiatio 2
towarzyszenie

assuetudo
nawyk

assuetudo 2
obyczaj

assuetudo 3
przyzwyczajenie

assuetudo 4
wdrożenie

assuetudo 5
zwyczaj

assula
drzazga

assula 2
odłamek

assula 3
opiłek

assultus
atak

assultus 2
napaść

assultus 3
naskoczenie

assum
opalanie

assum 2
pieczeń

assumptio
adopcja

assumptio 2
twierdzenie

assumptio 3
założenie

asta
oszczep

asta 2
włócznia

astacus
homar

astacus 2
krab

astaphis
rodzynka

astator
asystent

astator 2
pomocnik

astatus
oszczepnik

asteismos
elegancja

aster
gwiazda

Aster novae angliae
Aster nowoangielski

asteriscus
gwiazdka

Astilbe
Tawułka

astipulatio
potwierdzenie

astipulatio 2
zatwierdzenie

astipulatus
zgoda

astragalus
astragal

astrictio
ściąganie

astrictio 2
zwężanie

astrologia
astrologia

astrologia 2
astronomia

astrologus
astrolog

astrologus 2
astronom

astronomia
astronomia

astronomus
astrolog

astructio
złożenie

astrum
gwiazda

astrum 2
gwiazdka

astrum 3
gwiazdozbiór

astrum 4
gwiezdny

astrum, -i
gwiazda; konstelacja gwiazd

astula
odłamek

astula 2
wióry

astus
chytry

astus 2
cwany

astus 3
knowanie

astus 4
podstępny

astus 5
przebiegły

astus 6
spiskowanie

astus 7
spryt

astus 8
sprytny

astus 9
szczwany

astutia
knowanie

astutia 2
przebiegłość

astutia 3
spryt

asylum
azyl

at
ale

atamentarium
inkaust

atavus
praprzodek

ater
czarny

Athena
Ateńczycy

Athena 2
Ateny

Athene noctua
pójdźka

Atheniensis
Ateńczyk

atheos
ateista

atheus
ateista

athla
praca

athla 2
walka

athla 3
znój

athleta
atleta

athleta 2
bokser

athleta 3
zapaśnik

athletica
atletyka

athlon
praca

athlon 2
walka

athlon 3
znój

athlum
praca

athlum 2
walka

athlum 3
znój

atomos
atom

atomus
atom

atque
a także, i; (po comp.) niż; simul atque, skoro tylko; → ac

atque 2
oraz

atramentum
atrament

atramentum 2
czerń

atriarius
niewolnik

atriarius 2
porter

atriarius 3
służący

atributere
przypisać

atributere 2
przyznać

atriensis
majordomus

atriensis 2
steward

atriolum
przedpokój

atriplex
łoboda

atriplexum
łoboda

atritas
czerń

atrium
atrium

atrocitas
barbarzyństwo

atrocitas 2
furia

atrocitas 3
okropność

atrocitas 4
okrucieństwo

atrocitas 5
przerażenie

atrocitas 6
zgroza

atrophia
atrofia

Atropini sulfas
Atropiny siarczan

atrox
okropny

atrox 2
okrutny

atrox 3
ostry

atrox 4
potworny

atrox 5
srogi

atrox 6
straszny

atta
ojciec

attactus
dotyk

attactus 2
dotykanie

attactus 3
kontakt

attagus
kozioł

attegia
chata

attendo, attendere, attendi, attentum
uczęszczać
Dodane przez: Ernest

attentatio
próba

attentatio 2
próbowanie

attentio
uwaga

attentio 2
uważność

attentio 3
zastosowanie

attentus
baczny

attentus 2
uważny

attenuatio
pomniejszanie

attenuatio 2
prostota

attestatio
potwierdzenie

attestatio 2
zeznanie

attractio
ściąganie

attractus
atrakcyjność

attractus 2
przyciąganie

attrectatio
dotykanie

attrectatus
czucie

attrectatus 2
dotykanie

attributio
grant

attritio
otarcie

attritio 2
tarcie

attritus
ocieranie

attritus 2
ścieranie

attritus 3
tarcie

atypus
jąkała

auceps
ptasznik

auceps 2
szpieg

auctarium
dodatek

auctio
aukcja

auctionale
katalogi

auctor
autor

auctor 2
autorytet

auctor 3
historyk

auctor 4
sprawca

auctor 5
sprzedawca

auctor 6
twórca

auctor 7
wydawca

auctor, auctoris m.
autor, twórca

auctoramentum
nagroda

auctoramentum 2
zapłata

auctoramentum 3
zarobek

auctorita
autorytet

auctorita 2
dowódca

auctorita 3
władza

auctoritas
autorstwo

auctoritas 2
powaga

auctoritas 3
własność

auctoritas, auctoritatis f.
autorytet, wpływ, powaga

auctrix
sprzedawczyni

auctumnitas
jesień

auctumnitas 2
zbiór

auctumnum
jesień

auctumnum 2
zbiór

auctumnus
jesień

auctumnus 2
zbiór

auctus
powiększenie

auctus 2
przyrost

auctus 3
wzrost

Aucuba japonica
Aukuba japońska

aucupatio
polowanie

aucupatio 2
ptasznictwo

aucupatio 3
szukanie

aucupatus
ptasznictwo

aucupium
ptasznictwo

audacia
odwaga

audacia 2
śmiałość

audacia 3
zuchwałość

audacter
śmiało

audacter 2
zuchwale

audax
odważny

audax, audacis
śmiały; zuchwały

audentia
odwaga

audentia 2
śmiałość

audentia 3
zuchwałość

audeo, audere, ausus sum (2)
odważyć się

audiens
audytor

audiens 2
posłuszny

audientia
słuchanie

audientia 2
uwaga

audientia 3
wysłuchanie

audio
słuchać

audio 2
słyszeć

audio, audire, audivi, auditum
słyszeć

auditio
plotka

auditio 2
słuch

auditio 3
słuchanie

auditiuncula
ploteczka

auditor
słuchacz

auditor 2
student

auditor 3
uczeń

auditorium
audytorium

auditorium 2
publiczność

auditus
słuch

auditus 2
słuchanie

auditus 3
wysłuchanie

aufero, auferre, abstuli, ablatum
zabierać

augeo
powiększać

augeo 2
wzbogacać

augeo 3
zwiększać

augeo, augere, auxi, auctum
powiększać

augmen
dodatek

augmen 2
przyrost

augmen 3
wzrost

augmentum
podtrzymywanie

augmentum 2
rozrost

augmentum 3
wzrost

auguraculum
stąd

auguratrix
prorokini

auguratrix 2
wróżka

auguratus
przepowiadanie

augurium
omen

augurium 2
przepowiadanie

augurium 3
znak

Augusta
Augusta

aula
dziedziniec

aula 2
kościół

aula 3
sala

aulaea
kapa

aulaea 2
zasłony

aulaeum
kapa

aulaeum 2
zasłony

aulicus
dworzanin

aulon
rynna

aura
bryza

aura 2
powiew

aura 3
wietrzyk

aura 4
zapach

aura, -ae
lekki wiatr, bryza

auraculum
przepowiednia

auraculum 2
wyrocznia

aurarius
patron

aurarius 2
złotnik

auratura
pozłacanie

aurea
ogłowie

aureax
woźnica

aureus
złoty

aureus, aurea, aureum
złoty; wspaniały

auricalcum
mosiądz

aurichalcum
mosiądz

auricula
słuch

auricula 2
ucho

auricularius
doradca

auricularius 2
laryngolog

aurifex
złotnik

auriga
woźnica

aurigator
woźnica

auris
słuch

auris 2
słyszenie

auris 3
ucho

auris 4
uszny

auris, -is f.
ucho

auriscalpium
sonda

aurora
brzask

aurora 2
świt

aurora, aurorae, f.
brzask, świt, aurora
Dodane przez: Natalia Opara

aurufex
złotnik

aurugo
żółtaczka

aurula
powiew

aurum
złoto

aurum, -i
złoto

ausculatio
całowanie

auscultatio
podsłuchiwanie

auscultatio 2
posłuszeństwo

auscultator
słuchacz

auscultatus
nasłuchiwanie

auscultatus 2
słuchanie

ausculum
pocałunek

ausculum 2
usta

ausculum 3
wargi

auspex
patron

auspicium
omen

auspicium 2
rozpoczynanie

austellus
południe

auster
południe

austeritas
gorzkość

austeritas 2
kwaśność

austeritas 3
surowość

austerus
dokładny

austerus 2
ostry

austerus 3
surowy

austerus 4
sztywny

austerus 5
twardy

austrum
purpura

ausum
inicjatywa

ausum 2
wyprawa

ausus
inicjatywa

ausus 2
wyprawa

aut
lub

aut 2
czy

aut 3
lub

autem
ale, lecz; następnie

autem 0
też

autem 2
ależ

autem 3
jednak

autem 4
jeszcze

autem 5
lecz

autem 6
natomiast

autem 7
pomimo

autem 8
również

autem 9
także

authenta
głowa

authenticum
oryginał

autocthon
autochton

autographum
holograf

automatarium
automaty

automaton
automat

automatum
automat

autumnitas
jesień

autumnus
jesień

autumnus 2
plon

autumo
potwierdzać

autumo 2
sądzić

autumo 3
stwierdzać

autumo 4
uważać

autumo 5
uwierzyć

autumo 6
wierzyć

autumo 7
zatwierdzać

auxiliare
sprzymierzeńcy

auxiliari
sprzymierzeńcy

auxiliarius
sprzymierzeńcy

auxiliatio
pomoc

auxiliator
pomocnik

auxiliatrix
pomocnica

auxiliatus
pomoc

auxilium
odtrutka

auxilium 2
pomoc

auxilium 3
pomocnik

auxilium, -i
pomoc, wsparcie; (pl.) posiłki

ava
babka

avaritia
chciwość

avaritia 2
pazerność

avaritia 3
skąpstwo

avarities
chciwość

avarities 2
pazerność

avarities 3
skąpstwo

avarus
chciwiec

avarus 2
chciwy

avarus 3
łapczywy

avarus 4
pożądliwy

avarus 5
skąpiec

avarus 6
skąpy

avarus 7
sknera

avarus 8
zachłanny

avarus 9
żarłoczny

avarus, avara, avarum
chytry

ave
pożegnanie

avena
owies

avena 2
trzcina

Avena sativa
Owies Prawdziwy

avena, avenae, f.
owies
Dodane przez: Natalia Opara

aversatio
awersja

aversatio 2
niechęć

aversio
nienawidzenie

aversio 2
odwrócenie

aversor
złodziej

aversum
awers

aversum 2
odwrót

aversum 3
tył

averta
troki

aves
ptaki

avia
babcia

avia 2
babka

aviarium
ptaszarnia

aviarus
ptasznik

avicella
ptaszek

avicula
ptaszek

avicularius
ptasznik

aviditas
chciwość

aviditas 2
namiętność

aviditas 3
pożądanie

avis
omen

avis 2
ptak

avis 3
znak

avis, avis f.
ptak

avitium
ptactwo

avitium 2
ptaki

avium
bezdroża

avium 2
dzicz

avocamentum
oderwanie

avocamentum 2
rekreacja

avocamentum 3
rozproszenie

avocatio
rozpraszanie

avolsio
odciąganie

avolsio 2
oddzieranie

avolsio 3
odrywanie

avos
dziad

avos 2
przodek

avulsio
odciąganie

avulsio 2
oddzieranie

avulsio 3
odrywanie

avunculus
wuj

avus
dziad

avus 2
dziadek

avus 3
przodek

axedo
deska

axicia
nożyce

axicia 2
nożyczki

axiculus
deseczka

axiculus 2
tyczka

axioma
aksjomat

axioma 2
zasada

axis
oś

axis 2
rydwan

axis 3
siekiera

axulus
deseczka

Aythya affinis
ogorzałka mała

Aythya collaris
czerniczka

Aythya ferina
głowienka

Aythya fuligula
czernica

Aythya marila
ogorzałka

Aythya nyroca
podgorzałka

babaecalus
bogacz

Babatatio, babatationis f.
Podkucie konia
Dodane przez: Damian Karol

babulus
głupiec

babulus 2
krzykacz

Babylon
Babilon

Babylonia
Babilon

Babylonius
Babilończyk

baca
jagoda

baca 2
oliwka

Baca, bacae
Jagoda
Dodane przez: Damian Karol

bacca
jagoda

bacca 2
oliwka

baccalaureusus
bakałarz

baccalaureusus 2
licencjat

Bacchanal
Bakchanalia

Bacchanal 2
orgia

Bacchanal 3
święto

Bacchanalium
Bakchanalia

Bacchanalium 2
orgia

Bacchanalium 3
święto

Bacchatio
orgia

Bacchus
wino

Bacchus 2
winogrona

bacciballum
kawałek

bacciballum 2
kobieta

bacciballum 3
rzecz

baccillum
drzewce

baccillum 2
laska

baccillum 3
patyczek

bacillium
drzewce

bacillium 2
laska

bacillium 3
patyczek

Bacillum, -i
Pręt, laska liktorska
Dodane przez: Damian Karol

bacillus
drzewce

bacillus 2
laska

bacillus 3
patyczek

bacrio
chochla

bacula
jagódka

baculum
drzewce

baculum 2
kij

baculum 3
laska

baculum 4
patyczek

baculus
drzewce

baculus 2
laska

baculus 3
patyczek

Bagatinus, bagatini m.
Moneta
Dodane przez: Damian Karol

Baiola, Baiolae
Mamka, karmicielka
Dodane przez: Damian Karol

baiolus
porter

baiolus 2
steward

baiolus 3
tragarz

baiulator
porter

baiulator 2
tragarz

baiulus
porter

baiulus 2
steward

baiulus 3
tragarz

balaena
wieloryb

Balani, balanorum m.
Małże
Dodane przez: Damian Karol

balans
owce

balanus
żołądź

balatro
głupiec

balatro 2
pajac

balatro 3
żartowniś

balatus
beczenie

balbutio
jąkać

balbutio 2
wyjąkać

balena
wieloryb

balinea
łaźnie

balinearium
łaźnie

balineum
kąpiel

balineum 2
łaźnia

balineum 3
wanna

balista
balista

balistium
muzyka

Balium, balii
Opieka, regencja
Dodane przez: Damian Karol

ballaena
wieloryb

ballator
tancerz

ballena
wieloryb

ballista
balista

ballistium
muzyka

balnea
kąpiele

balnearium
kąpiele

balnearium 2
łaźnie

balneum
kąpiel

balneum 2
łaźnia

balneum 3
wanna

balsamum
balsam

balteum
pas

balteus
pas

Bambusoidae
Bambus

banausia
rozrzutność

bapheum
farbiarnia

bapheus
farbiarz

baphium
farbiarnia

baptisma
chrzest

baptisma 2
obmywanie

baptisma 3
zanurzanie

baptismum
chrzest

baptismus
chrzest

baptista
chrzciciel

baptisterium
pływania

baptisterium 2
zanurzanie

baptizare
chrzcić

baptizare 2
ochrzcić

baptizatio
chrzczenie

baptizatio 2
chrzest

baptizator
chrzciciel

barathrum
czeluść

barathrum 2
otchłań

barathrum 3
przepaść

baratrum
czeluść

baratrum 2
otchłań

baratrum 3
przepaść

barba
broda

barba 2
wąsy

barba 3
zarost

barba, ae
broda

barbaria
barbarzyństwo

barbaries
barbarzyństwo

barbarismus
barbaryzm

barbarum
barbaryzm

barbarus
barbarzyńca

barbarus 2
barbarzyński

barbarus 3
cudzoziemiec

barbarus 4
obcy

barbarus 5
okrutny

barbarus, -i
obcokrajowiec, barbarzyńca

barbatoria
golenie

barbatus
brodaty

Barbatus, barbatusa, barbatusum
Brodaty
Dodane przez: Damian Karol

barbitium
broda

Barbus barbus
Brzana

barca
barka

barcala
głupek

barcala 2
prostak

barditus
trąbienie

bardus
bard

bardus 2
minstrel

bardus 3
poeta

bardus 4
powolny

baritus
trąbienie

baro
głupek

baro 2
idiota

baro 3
prostak

barritus
trąbienie

barrus
słoń

basaltes
bazalt

basanites
bazanit

bascauda
misa

basella
podstawka

basiatio
całować

basiatio 2
pocałować

basiatio 3
pocałunek

basiatio, basiationis, f.
pocałunek
Dodane przez: Natalia Opara

basicula
podstawka

basileus
król

basilica
bazylika

basilicola
kapliczka

basilicola 2
kościółek

basiliscus
bazyliszek

basio, basiare, basiavi, basiatum
całować
Dodane przez: Natalia Opara

basioballum
kawałek

basioballum 2
kobieta

basioballum 3
pierze

basiolum
całus

basis
baza

basis 2
fundament

basis 3
piedestał

basis 4
podstawa

basium
pocałunek

basium, basii
pocałunek
Dodane przez: Natalia Opara

bassilica
bazylika

bastaga
wyładunek

bastaga 2
załadunek

bastagia
transport

bathrum
piedestał

bathrum 2
podstawa

batiaca
puchar

batillum
łopata

batillus
łopata

batioca
puchar

batiola
puchar

batrachus
ryba

battuarium
moździerz

battuo
bić

battuo 0
uderzyć

battuo 2
pukać

battuo 3
razić

battuo 4
stukać

battuo 5
stuknięcie

battuo 6
trącać

battuo 7
trafić

battuo 8
trzaskać

battuo 9
uderzać

batus
kąpiel

beatitas
błogosławieństwo

beatitudo
błogosławieństwo

beatitudo 2
szczęście

beatulus
święty

beatulus 2
szczęśliwy

beatum
błogosławieństwo

beatum 2
pomyślność

beatum 3
szczęście

beatus
bogacze

beatus 2
szczęśliwy

beatus, beata, beatum
szczęśliwy, błogi

beber
bóbr

beccus
dziób

beccus 2
dzióbek

Begonia pendula
Begonia zwisająca

Begonia semperflorens
Begonia stale kwitnąca

Begonia tuberhybrida
Begonia bulwiasta

belbus
hiena

Belga
Belgowie

Belgium
Belgia

bellarium
słodycze

bellator
wojak

bellator 2
wojenny

bellator 3
wojowniczy

bellator 4
wojownik

bellator 5
żołnierz

bellatrix
wojowniczka

bellicus
wojenny

belligerator
kombatant

belligerator 2
wojownik

bellis
kwiat

Bellis 2
Stokrotka

bellitudoo
elegancja

bellitudoo 2
piękno

bellitudoo 3
urok

bellua
bestia

bellum
bitwa

bellum 2
wojna

bellum 3
wojować

bellum, -i n.
wojna

bellus
ładny

bellus 2
miły

bellus 3
nadobny

bellus 4
śliczny

belone
ryba

belua
bestia

bene
dobrze

benedictio
błogosławienie

benedictio 2
błogosławieństwo

benedictus
błogosławiony

benefactor
dobroczyńca

benefactum
korzyść

benefactum 2
przysługa

beneficentia
dobroć

beneficentia 2
przychylność

beneficentia 3
uprzejmość

beneficientia
przychylność

beneficientia 2
uprzejmość

beneficium
dobrodziejstwo

beneficium 2
korzyść

beneficium 3
łaska

beneficium 4
przysługa

beneficium 5
uprzejmość

beneficium, -i
uprzejmość, dobrodziejstwo

beneficus
uczynny

beneplacitum
przyjemność

benevolens
przyjaciel

benevolentia
przychylność

benevolentia 2
sprzyjanie

benevolentia 3
życzliwość

benevolus
przyjaciel

benificium
korzyść

benificium 2
przysługa

benificium 3
uprzejmość

benigne
łaskawie

benigne 2
uprzejmie

benignitas
Łaskawość

benignitas 2
przyjazność

benignitas 3
uprzejmość

benignus
łaskawy

benivolens
przyjaciel

benivolentia
przychylność

benivolentia 2
sprzyjanie

benivolus
przyjaciel

Benzathini Benzylpenicillinum
Benzylopenicylina benzatynowa

Benzocainum
Benzokaina

Berberis
Berberys

berbex
dureń

berbex 2
głupek

berbex 3
skop

Bergenia cordifolia
Bergenia sercowata

bergomagister
burmistrz

bergomagister 2
mer

berillus
beryl

berula
kardamon

berullus
beryl

bervex
dureń

bervex 2
głupek

bervex 3
skop

beryllos
beryl

beryllus
beryl

bestia
bestia

bestia 2
stworzenie

bestia 3
zwierzę

bestiola
owad

bestiola 2
stworzonko

beta
beta

beta 2
burak

beth
bet

betis
burak

betula
brzoza

betulla
brzoza

biarchia
komisariat

biarchus
komisarz

bibere
pić

bibitor
pijak

Biblia
Biblia

bibliopola
księgarz

bibliotheca
biblioteka

bibliothecarius
bibliotekarz

bibliothece
biblioteka

bibliothecula
biblioteczka

Biblium
Biblia

bibo
moczymorda

bibo 2
pijak

bibo, bibere, bibi, potum (3)
pić

bibonius
moczymorda

bibonius 2
pijak

bicinium
duet

bicorniger
dwurożny

bidentatio
motykowanie

bidentatio 2
rozdzieranie

bifurcum
krocze

bifurcum 2
rozwidlenie

bilis
gniew

bilis 2
gorycz

bilis 3
szaleństwo

bilis 4
żółć

bimaritus
bigamista

bimatus
dwulatek

bimembris
Centaury

bini
po dwa rn(singuli, ae, a - po jednym)
Dodane przez: Natalia Opara

binio
dwójka

bipartito
rozdzielenie

bipertito
rozdzielenie

bis
dwukrotnie

Bismuthi subgallas
Bizmutu galusan zasadowy

bison
bawół

bison 2
bizon

bitumen
asfalt

bitumen 2
bitumen

bivium
rozdroże

bivium 2
rozwidlenie

blandicellum
pochlebstwa

blandiens
pochlebca

blandiloquentia
elokwencja

blandimentum
pochlebianie

blandimentum 2
schlebianie

blandimentum 3
urok

blandior
głaskać

blandior 2
pieścić

blandior 3
pochlebiać

blandior, blandiri, blanditus sum
schlebiam, schlebiać
Dodane przez: Natalia Opara

blanditia
komplement

blanditia 2
pieszczota

blanditia 3
pochlebstwo

blandities
komplement

blandities 2
pieszczota

blandities 3
pochlebstwo

blanditor
pochlebca

blasphematio
cenzura

blasphematio 2
krytyka

blasphematio 3
napomnienie

blasphemia
bluźnierstwo

blasphemia 2
nadużycie

blasphemia 3
obraza

blasphemus
bluźnierca

blateratio
gaworzenie

blateratus
gaworzenie

blateratus 2
paplanie

blatero
papla

blatero 2
pleciuch

blatta
ćma

blatta 2
karaluch

blattea
purpura

blattero
papla

blattero 2
pleciuch

blennus
durny

blennus 2
głupek

blennus 3
głupi

blennus 4
imbecyl

blennus 5
prostak

blepharon
powieka

Blicca bjoerkna
Krąp

bliteum
śmieć

boatus
krzyczenie

boatus 2
ryczenie

boatus 3
wycie

bobsequa
pasterz

boia
kołnierz

bolarium
grudka

boletar
jedzenia

boletus
borowik

bombinator
brzęczyk

bombizatio
brzęczenie

bombulum
bąk

bombulum 2
wiatry

bombus
brzęczenie

bombus, bombi
trzmiel
Dodane przez: misza

Bombycilla garrulus
jemiołuszka

bombycinum
sieć

bombycium
jedwabie

bombyx
jedwab

bombyx 2
jedwabnik

Bonasa bonasia
Jarząbek

bonitas
dobro

bonitas 2
dobroć

Bononia
Bolonia

bonum
dobro

bonum 2
korzyść

bonus
delikatny

bonus 2
dobro

bonus 3
dobry

bonus 4
dobrze

bonus 5
dżentelmen

bonus 6
grzeczny

bonus 7
ładny

bonus 8
miły

bonus, bona, bonum
dobry

boopes
roślina

Bootes
Wolarz

Borago officinalis
Ogórecznik lekarski

boreas
północ

borras
północ

bos
byk

bos 2
krowa

bos 3
wół

bos, bovis m.
wół, krowa; gen. pl. boum

botane
roślina

botanismos
plewienie

botanismus
plewienie

Botaurus stellaris
bąk

botellus
kiełbaska

bothynus
dół

bothynus 2
okop

bothynus 3
rów

botrus
winogron

botrys
winorośl

botularius
kiełbaśnik

botularius 2
wędliniarz

botulus
kaszanka

botulus 2
kiełbasa

botulus 3
wędlina

bovile
obora

bovinator
awanturnik

bovinator 2
zawadiaka

boxum
buczyna

boxum 2
flet

boxum 3
fujarka

brabilla
tarnina

brabreum
nagroda

braca
bryczesy

braca 2
spodnie

bracchiale
bransoleta

bracchiale 2
naramiennik

bracchionarium
bransoleta

bracchium
pazur

bracchium 2
przedramię

bracchium 3
ramię

brachiale
bransoleta

brachiale 2
naramiennik

brachionarium
bransoleta

brachium
pazur

brachium 2
przedramię

brachium 3
ramię

Brachycome iberidifolia
Czubatka ubiorkolistna

brachysyllabus
trybrach

bracile
opaska

bractea
pozłocenie

bracteamentum
błysk

bracteamentum 2
połysk

bracteamentum 3
splendor

bracteator
złotnik

bractiaria
złotnik

bractiarius
złotnik

bradium
nagroda

brancha
skrzela

branchia
skrzela

branchos
chrypa

Branta bernicla
bernikla obrożna

Branta canadensis
bernikla kanadyjska

Branta hutchinsii
bernikla północna

Branta leucopsis
bernikla białolica

Branta ruficollis
bernikla rdzawoszyja

brasmatia
podnoszenie

brassica
kapusta

Brassica oleracea
Kapusta ozdobna

Brassica oleracea 2
Kapusta Warzywna

brastes
podnoszenie

brattea
pozłocenie

bratteator
złotnik

brattiaria
złotnik

brattiarius
złotnik

bravium
nagroda

brephotropheum
sierociniec

brephotrophium
sierociniec

breve
płycizna

breviarium
podsumowanie

breviarium 2
streszczenie

breviatio
skrót

breviatio 2
streszczenie

breviculus
podsumowanie

breviloquentia
treściwość

breviloquium
treściwość

brevis
krótki

brevis 2
lakoniczny

brevis 3
niedługi

brevis 4
niski

brevis 5
podsumowanie

brevis 6
zwięzły

brevis, breve
krótki, powierzchowny

brevitas
krótkość

brevitas 2
małość

brevitas 3
wąskość

brevitas 4
zwięzłość

breviter
krótko

breviter 2
pokrótce

brevium
abstrakt

brevium 2
podsumowanie

brevium 3
streszczenie

brisa
wytłoczki

Britannia
Brytania

Brodiea laxa
Brodia

bronchium
oskrzela

bronte
grzmot

brontes
Gromowładny

bruchus
szarańcza

brucus
gąsienica

brucus 2
szarańcza

bruma
zima

bruma 2
zimno

brutalitas
brutalność

brutalitas 2
nieczułość

brutum
bestia

brutum 2
zwierzę

Brutus
Brutus

bryon
mech

bryonia
przestęp

bryonias
przestęp

bua
smoktanie

bubile
obora

Bubo bubo
puchacz

bubsequa
pasterz

bubula
wołowina

bubulcarius
oracz

bubulcus
oracz

bubulcus 2
rolnik

Bubulcus ibis
czapla złotawa

bucaeda
rzeźnik

bucca
policzek

bucca 2
szczęka

bucca 3
usta

buccea
gryz

buccea 2
kęs

buccella
kęs

buccellatum
suchar

buccina
trąbka

buccinator
herold

buccinator 2
trębacz

buccinus
trębacz

bucco
głupiec

bucco 2
idiota

bucco 3
prostak

bucella
kęs

Bucephala albeola
gągołek

Bucephala clangula
gągoł

Bucephala islandica
sierpiec

buceras
kozieradka

bucetum
pasza

bucina
trąbka

bucinator
herold

bucinator 2
trębacz

bucinus
trębacz

bucitum
pastwisko

bucolicum
jemioła

bucula
cielę

bucula 2
krówka

buculus
byczek

buculus 2
cielak

buculus 3
cielę

buda
turzyca

Buddleia davidii
Budleja Dawida

bufalus
gazela

bufo
ropucha

buglossa
ogórecznik

buglossos
ogórecznik

bulapathum
zioło

bulbos
bulwa

bulbos 2
cebula

bulbus
bulwa

bulbus 2
cebula

bulga
sakiewka

bulga 2
sakwa

bulga 3
torba

bulima
omdlenie

bulimos
omdlenie

bulimus
omdlenie

bulla
bańka

bulla 2
gałka

bulla 3
kulka

bulligo
bulion

bulligo 2
rosół

bullitus
wrzenie

bullula
pęcherzyk

bumbulum
bąk

bumbulum 2
wiatry

bundon
rolnik

burdo
muł

burgaria
włamanie

burgensis
burgrabia

burgeria
włamanie

burgus
fort

burgus 2
forteca

burgus 3
zamek

Burhinus oedicnemus
kulon

burichus
konik

burichus 2
kucyk

buricus
konik

buricus 2
kucyk

burra
bzdury

burranicum
naczynie

burrichus
konik

burrichus 2
kucyk

burricus
konik

burricus 2
kucyk

bursa
portmonetka

bursa 2
sakiewka

bus
bydło

busequa
pasterz

busillis
pseudo

bustum
grobowiec

bustum 2
mogiła

Buteo buteo
Myszołów

Buteo lagopus
myszołów włochaty

Buteo rufinus
kurhannik

butio
bąk

butio, butionis, m.
bąk
Dodane przez: Natalia Opara

buttubattum
błahostki

buttubattum 2
bzdury

buttubattum 3
drobnostki

butubattum
błahostki

butubattum 2
bzdury

butubattum 3
drobnostki

buturum
masło

butyron
masło

butyrum
masło

buxetum
bukowina

buxum
buczyna

buxum 2
buk

buxum 3
instrument

buxus
buczyna

buxus 2
buk

buxus 3
instrument

Buxus sempervirens
Bukszpan

bybliotheca
biblioteka

bybliotheca 2
księgozbiór

byssum
bawełna

byssus
bawełna

Byzantium
Bizancjum

caballa
klacz

caballarius
jeździec

caballatio
sieczka

caballio
konik

caballio 2
kucyk

caballion
zanokcica

caballus
koń

caballus 2
wierzchowiec

cacabulus
dzwon

cacabulus 2
garnuszek

cacalia
szczyr

Cacao oleum
Olej kakaowy

cacatus
defekacja

caccabulus
dzwon

caccabulus 2
garnuszek

cachecta
chory

cachexia
marnowanie

cachexia 2
trawienie

cachinnatio
rechot

cachinno
szyderca

cachinnus
rechot

cacoethes
choroba

cacophaton
kakofonia

cacophonia
kakofonia

cactus
karczoch

cacula
służący

caculatum
służba

caculatus
służba

cacumen
czubek

cacumen 2
szczyt

cacumen 3
szczytowy

cacumen 4
wierzchołek

Cacus
służący

cadave
trup

cadave 2
zwłoki

Cadaver, -eris (n.)
Trup, padlina
Dodane przez: Damian Karol

cadaverina
padlina

cadium
słoiczek

cado
spadać

cado 2
upadać

cado, cadere, cecidi, casum
upadać; ginąć

caduceum
kaduceusz

caduceus
kaduceusz

cadurcum
łożnica

cadus
słój

cadus 2
urna

caecitas
ślepota

caecitudo
ślepota

caecus
niewidomy

caecus 2
ślepy

caecus, caeca, caecum
ślepy; ciemny

caecutientia
ślepota

caedes
mord

caedes 2
morderstwo

caedes 3
rzeź

caedes, caedis f.
zabójstwo, rzeź

caedis
mord

caedis 2
morderstwo

caedis 3
rzeź

caedo
zabić

caedo 2
zabijać

caedo 3
zamordować

caedo, caedere, cecidi, caesum (3)
bić, powalać, zabijać

cael
niebiosa

cael 2
niebo

cael 3
wszechświat

caelamen
płaskorzeźba

caelator
grawer

caelator 2
rzeźbiarz

caelatura
grawerowanie

caelatura 2
rzeźbienie

caelebs
kawaler

caelebs 4
wdowiec

caeleps
kawaler

caeleps 2
wdowiec

caeles
bogowie

caeles 2
bóstwo

caeleste
astronomia

caelestis
bogowie

caelestis 2
bóstwo

caelestis 3
niebiański

caelestis 4
niebieski

caelestis, caeleste
niebiański; caelestes, bogowie

caelibatus
celibat

caelicola
bóstwo

caelum
dłuto

caelum 2
niebiosa

caelum 3
niebo

caelum 4
rylec

caelum, -i
niebo

caelus
niebiosa

caelus 2
niebo

caelus 3
wszechświat

caemeentum
kamyczki

caementa
kamyczki

caementarius
kamieniarz

caementarius 2
murarz

caementicium
beton

caementitium
beton

caemeterium
cmentarz

caena
danie

caena 2
kolacja

caenaculum
poddasze

caenaculum 2
strych

caenatio
jadalnia

caenator
biesiadnik

caenatorium
jadalnia

caencenatio
wieczerzanie

Caenositas, caenositatis f.
Brud
Dodane przez: Damian Karol

caenum
błoto

caenum 2
brud

caenum 3
kurz

caepa
cebula

caepe
cebula

caeremonia
ceremonia

caeremoniae
obrzędy

caeremonial
ceremoniał

caeremonialia
obrzędowość

caerimonia
ceremonia

caerimonia 6
uroczystość

caerimonium
ceremonia

caesa
cięcie

Caesar
Cezar

caesaries
włosy

caesio
rąbanie

caesio 2
ścinanie

caesitas
błękit

caesitas 2
niebieski

caesitas 3
niebieskość

caesna
danie

caesna 2
kolacja

caesor
drwal

caesor 2
kamieniarz

caespes
darń

caespes 2
trawa

caestos
opaska

caestus
opaska

caesum
pauza

caesum 2
przecinek

caesum 3
przerwa

caesura
odcinanie

caesura 2
ścinanie

caesura 3
spadanie

caesus
cięcie

caesus 2
odcinanie

caia
pałka

caia 2
trzcinka

cala
drwa

cala 2
szczapa

calamellus
pióro

calamentum
drewno

calaminthe
roślina

calamister
lokówka

calamistrum
lokówka

calamitas
klęska

calamitas 2
nieszczęście

calamitas 3
strata

calamitas 4
szkoda

calamitas 5
ubytek

calamitas 6
utrata

calamitas 7
zguba

calamochnus
osad

calamus
fujarka

calamus 2
trzcina

Calandrella brachydactyla
skowrończyk krótkopalcowy

calathus
kobiałka

calatina
goryczka

calatio
przyzywanie

calatio 2
wołanie

calatio 3
wzywanie

calator
służący

calcaneum
pięta

calcaneus
pięta

calcar
bodziec

calcar 2
ostroga

calcar 3
zachęta

calcar, calcaris (n)
ostroga

Calcarius lapponicus
poświerka

calceamen
but

calceamen 2
obuwie

calceamentarius
szewc

calceamentum
but

calcearius
szewc

calceator
szewc

calceatus
but

calceatus 2
obuwie

calceatus 3
sandał

calcedonius
chalcedon

calcendix
rozkolec

calceolarius
szewc

calceolus
bucik

calceolus 2
but

calceolus 3
klapek

calceus
botek

calceus 2
sandał

calciamen
but

calciamen 2
obuwie

calciamentarius
szewc

calciamentum
but

calciarius
szewc

calciator
szewc

calciatus
but

calciatus 2
obuwie

calciatus 3
sandał

Calcii carbonas praecipitatus
Wapnia węglan strącony

Calcii chloridum hexahydricum
Wapnia chlorek sześciowodny

Calcii gluconas
Wapnia glukonian

Calcii lactas pentahydricus
Wapnia mleczan pięciowodny

calciolarius
szewc

calculatio
obliczanie

calculatio 2
obliczenie

calculatio 3
przeliczanie

calculator
księgowy

calculatura
arytmetyka

calculatura 2
obliczanie

calculatura 3
rachuba

calculo
kalkulator

calculo 2
księgowy

calculo 3
rachmistrz

calculus
kamień

calculus 2
kamyk

calda
ukrop

calda 2
wrzątek

caldamentum
fermentacja

caldor
ciepło

caldor 2
gorąco

caldum
ciepło

calefactio
nagrzewanie

calefactio 2
podgrzewanie

calefactio 3
rozgrzewanie

calefactus
nagrzewanie

calefactus 2
podgrzewanie

calefactus 3
rozgrzewanie

Calendula officinalis
Nagietek

calicellus
filiżanka

calicellus 2
kubeczek

caliclarium
kredens

caliclarium 2
szafa

caliculus
czarka

caliculus 2
pucharek

calida
ukrop

calida 2
wrzątek

Calidris alba
piaskowiec

Calidris alpina
Biegus zmienny

Calidris bairdii
biegus długoskrzydły

Calidris canutus
biegus rdzawy

Calidris ferruginea
biegus krzywodzioby

Calidris fuscicollis
biegus białorzytny

Calidris maritima
biegus morski

Calidris melanotos
biegus arktyczny

Calidris minuta
biegus malutki

Calidris minutilla
biegus karłowaty

Calidris pusilla
biegus tundrowy

Calidris temminckii
biegus mały

Calidris tenuirostris
biegus wielki

calidum
ciepło

calidum 2
gorąco

caliga
but

caligarius
obuwnik

caligatio
ciemność

caligatio 2
mglistość

caligatus
szeregowiec

caligo
ciemność

caligo 2
mgiełka

caligo 3
mgła

caligo 4
półmrok

calix
czara

calix 2
kielich

calix 3
kieliszek

calix 4
puchar

callaica
turkus

callaina
turkus

callais
turkus

calliditas
chytry

calliditas 2
podstępny

calliditas 3
przebiegłość

calliditas 4
sprawność

calliditas 5
spryt

calliditas 6
umiejętność

calliditas 7
zręczność

callidus
przebiegły

callidus 2
sprytny

callipetalon
roślina

callis
przełęcz

Callistemon citrinus
Kuflik

Callistephus chinensis
Aster chiński

Callonetta leucophrys
cudokaczka

callositas
stwardnienie

callositas 2
twardość

callum
gruboskórność

callum 2
nieczułość

Calluna vulgaris
Wrzos

callus
gruboskórność

callus 2
nieczułość

calo
niezdarność

Calonectris diomedea
burzyk żółtodzioby

calor
ciepło

calor 2
gorąca

calor 3
gorąco

calta
nagietek

caltha
nagietek

Caltha palustris
Kaczeniec

calumma
nakrycie

calumma 2
przykrycie

calumnia
fałsz

calva
czaszka

calva 2
łysina

calva 3
skalp

calvar
czaszki

calvaria
czaszka

calvariola
czarka

calvities
łysina

calvitium
łysienie

calvitium 2
łysina

calvus
łysy

calx
cel

calx 2
obcas

calx 3
ostroga

calx 4
pięta

Calycanthus floridus
Kielichowiec wonny

calymma
nakrycie

calymma 2
przykrycie

camara
pieczara

camara 2
wnęka

camaratio
łuk

camaratio 2
wnęka

cambitas
handel

cambitas 2
wymiana

camela
ślub

camelarius
wielbłądnik

cameleon
kameleon

camella
czara

camella 2
kielich

camella 3
misa

camelopardalis
żyrafa

camelopardalus
żyrafa

camelopardus
żyrafa

camelus
dromader

camelus 2
wielbłąd

camelus, cameli
wielbłąd
Dodane przez: misza

camena
Muza

camena 2
poezja

camera
pieczara

camera 2
wnęka

cameratio
łuk

cameratio 2
wnęka

caminus
kuchnia

cammarus
homar

campana
dzwon

campana 2
dzwonek

campania
Kampania

Campanula
Dzwonek

Campanula bohemica
dzwonek karkonoski

Campanula serrata
dzwonek piłkowany

campe
gąsienica

campester
gładki

campester 2
płaski

campester 3
równać

campester 4
równia

campester 5
równina

campester 6
równomierny

campester 7
równy

campester 8
właśnie

campester 9
zrównać

campestre
nizina

campestre 2
płaski

Camphora
Kamfora

campsanema
roślina

Campsis radicans
Milin amerykański

camptaules
muzyk

campter
kąt

campter 2
obracanie

campter 3
zginanie

Camptotheca acuminata
Xi shu

campus
boisko

campus 2
dziedzina

campus 3
płaszczyzna

campus 4
pole

campus 5
przestrzeń

campus 6
równina

campus 7
teren

campus 8
terenowy

campus, -i
pole

camus
naszyjnik

canaba
chata

canaba 2
lepianka

canabula
chatka

canale
kanał

canale 2
rów

canale 3
ściek

canalicula
rów

canalicula 2
ściek

canaliculus
rów

canaliculus 2
ściek

canalis
kanał

canalis 2
przewód

canalis 3
rów

canalis 4
rura

canalis 5
rurka

canalis 6
ściek

cancellarius
odźwierny

cancellarius 2
porter

cancellarius 3
sekretarz

cancellus
kratownica

cancellus 2
kraty

cancer
choroba

cancer 2
krab

cancer 3
Rak

canceroma
rak

canchrema
rak

cancroma
rak

candela
knot

candela 2
ogień

candela 3
świeca

candelaber
kandelabr

candelaber 2
świecznik

candelabrum
kandelabr

candelabrum 2
Świecznik

candelabrus
kandelabr

candelabrus 2
świecznik

candentia
biel

candidata
aspirantka

candidata 2
kandydatka

candidatus
aspirant

candidatus 2
kandydat

candidatus 3
kandydowanie

candidum
białko

candidus
czysty

candidus 2
jaskrawy

candidus 3
jasny

candidus 4
pogodny

candidus 5
światły

candidus, candida, candidum
jasny

candor
białość

candor 2
biel

candor 3
śnieg

candosoccus
warstwa

canes
pies

canes 2
poddany

canes 3
szakal

Canes Venatici
Psy Gończe

canica
otręby

canicula
rekin

canicula 2
suka

canina
psina

canis
pies

canis 2
poddany

canis 3
szakal

Canis Maior
Wielki Pies

Canis Minor
Mały Pies

canis, canis m./f.
pies

canistellum
kosz

canistrum
kobiałka

canitia
siwizna

canities
siwizna

canitudo
siwizna

canna
flet

canna 2
fujarka

Canna 3
Kanna

canna 4
trzcina

canna 5
trzcinowy

cannaba
chata

cannaba 2
konopie

cannaba 3
lepianka

cannabis
konopie

cannabis 2
tkanina

cannabum
konopie

cannabum 2
tkanina

cannabus
konopie

cannabus 2
tkanina

cannula
tchawica

cannula 2
trzcina

cannula 3
trzcinka

cano, canere, cecini, cantum (3)
śpiewać

canon
kanon

canon 2
model

canon 3
standard

canonicum
kanon

canonicum 2
teoria

canonicus
kanon

canonicus 2
kanonik

canonicus 3
kleryk

canor
dźwięk

canor 2
pieśń

canorum
melodia

canorum 2
melodyjność

canorum 3
urok

cantamen
zaklęcie

cantatioo
pieśń

cantatioo 2
śpiew

cantatioo 3
śpiewanie

cantator
muzyk

cantator 2
pieśniarz

cantator 3
śpiewak

cantatrix
pieśniarka

cantatrix 2
śpiewaczka

canterius
chabeta

canterius 2
szkapa

cantharis
robak

cantherius
chabeta

cantherius 2
szkapa

canthus
koło

canticulum
pieśń

canticulum 2
piosenka

canticulum 3
sonet

canticum
pieśń

cantilena
przyśpiewka

cantilena 2
refren

cantio
granie

cantio 2
pieśń

cantio 3
śpiew

cantiuncula
piosenka

cantor
bard

cantor 2
pieśniarz

cantor 3
poeta

cantrix
pieśniarka

cantrix 2
śpiewaczka

cantulus
piosenka

cantulus 2
przyśpiewka

cantus
koło

cantus 2
pieśń

cantus 3
śpiew

cantus 4
śpiewanie

canua
kosz

canum
kobiałka

capa
peleryna

capa 2
płaszcz

capa 3
sutanna

capacitas
pojemność

capacitas 2
wielkość

capacitas 3
zdolność

capax
pojemny

capella
koza

capellus
koziołek

caper
kozioł

capillamentum
tupet

capillare
pomada

capillatio
włos

capillitium
włosy

capillus
sierść

capillus 2
włos

capillus 3
włosie

capillus 4
włosy

capio
branie

capio 2
chwytanie

capio, capere, cepi, captum (3)
łapać, chwytać

capis
czara

capistrum
uprząż

capistrum 2
uździenica

capital
zbrodnia

capitale
zbrodnia

capitellum
główka

capitulum
rozdział

capo
kapłon

cappa
peleryna

cappa 2
płaszcz

cappa 3
sutanna

cappara
portulaka

capparis
kapar

capra
koza

caprarius
koźlarz

caprea
sarna

capreolus
ircha

capreolus 2
kozica

capreolus 3
wspornik

capreolus 4
zamsz

capricornus
Koziorożec

caprigena
kozy

caprigenus
kozy

caprile
obora

Caprimulgus europaeus
Lelek

caprina
baranina

capriolus
wspornik

caprona
grzywka

capronea
grzywka

capsa
pojemnik

capsa 2
torba

capsella
kufer

capsula
kuferek

capsula 2
skrzynka

capsus
klatka

capsus 2
nadwozie

captatio
sięganie

captensula
sofizmat

captio
niekorzyść

captio 2
strata

captio 3
zwód

captiosum
chwyty

captiosum 2
sofizmaty

captiosum 3
sztuczki

captiuncula
kruczek

captiuncula 2
sofizmat

captiuncula 3
sztuczka

captiva
branka

captiva 2
więźniarka

captivas
jasyr

captivas 2
niewola

captivatio
podporządkowanie

captivatio 2
zniewolenie

captivitas
niewola

captivitas 2
pojmanie

captivitas 3
zniewolenie

captivus
jeniec

captivus 2
więzień

capto
chwytać

capto 2
łapać

capto 3
polować

capto 4
poszukiwać

capto 5
szukać

captor
łowca

captor 2
myśliwy

captrix
łowczyni

captrix 2
myśliwa

captum
zdobycz

captura
pokot

captura 2
zdobycz

captus
pojemność

captus 2
wielkość

captus 3
zdolność

capulum
rękojeść

capulum 2
uchwyt

capulus
katafalk

capulus 2
rączka

capulus 3
ucho

capulus 4
uchwyt

capus
kapłon

caput
głowa

caput 2
głowica

caput 3
główka

caput 4
łeb

caput 5
nagłówek

caput 6
osoba

caput 7
życie

caput, capitis n.
głowa

carabus
rak

carabus 2
skorupiak

caracter
znak

Caragana arborescens
Karagana syberyjska

Carassius carassius
Karaś

carbasus
len

carbasus 2
płótno

Carbenicillinum natricum
Karbenicylina sodowa

carbo
ołówek

carbo 2
węgiel

carbo 3
węglowy

Carbo medicinalis
Węgiel leczniczy

carbonaria
palenisko

carbonaria 2
piec

carcedonius
chalcedon

carcer
celka

carcer 2
ciemnica

carcer 3
karcer

carcer 4
komórka

carcer 5
więzień

carcer 6
więzienie

carcer, carceris, m.
ciemnica, komórka, loch, więzienie
Dodane przez: Natalia Opara

carcinodes
rak

carcinoma
guz

cardamina
nasturcja

cardamum
nasturcja

cardinalis
kardynał

cardo
oś

cardo 2
zawias

Carduelis cannabina
Makolągwa

Carduelis carduelis
Szczygieł

Carduelis chloris
Dzwoniec

Carduelis flammea
Czeczotka

Carduelis flavirostris
rzepołuch

Carduelis hornemanni
czeczotka tundrowa

Carduelis spinus
Czyż

carduus
oset

carduus 2
rzep

careo
brakować

careo, carere, carui
być pozbawionym czegoś (+ abl.)

careota
daktyl

careum
kminek

carex
trzcina

carex 2
wiklina

caries
rozkład

caries 2
zepsucie

caries 3
zgnilizna

carina
kadłub

carina 2
kil

carina 3
stępka

cariota
daktyl

caris
krewetka

caritas
drogość

caritas 2
drożyzna

caritas 3
miłość

caritores
prząśniczka

Carlina acaulis
Dziewięćsił bezłodygowy

Carlina onopordifolia
dziewiędsił popłocholistny

Carmelus
Karmel

carmen
muzyka

carmen 2
pieśń

carmen 3
piosenka

carmen, carminis n.
pieśń

carminatio
czesanie

carminatio 2
przędzenie

carnale
uciechy

carnale 2
żądze

carnalitas
pożądanie

carnalitas 2
tusza

carnalitas 3
zmysłowość

carnarium
spiżarnia

carnarius
masarz

carnarius 2
rzeźnik

carnatio
grubość

carnatio 2
korpulentność

carnatio 3
tusza

carnicula
mięso

carnifex
egzekutor

carnifex 2
kat

carnifex 3
oprawca

carnificina
egzekucja

carnificina 2
tortura

carnificina 3
zawód

carnis
ciało

carnis 2
mięso

carnufex
egzekutor

carnufex 2
kat

carnufex 3
oprawca

carnuficina
egzekucja

carnuficina 2
tortura

carnuficina 3
zawód

caro
ciało

caro 2
mięso

Carolus
Karol

caros
otępienie

carota
marchewka

carpa
karp

carpentarius
woźnica

carpentum
rydwan

carpentum 2
wóz

carpineus
grab

Carpinus betulus
Grab pospolity

carpisculus
fundamenty

carpisculus 2
piwnica

carpo, carpere, carpsi, carpsum
zrywać, skubać

Carpodacus erythrinus
Dziwonia

carpusculus
fundamenty

carpusculus 2
piwnica

carrago
fortyfikacja

carrobalista
balista

carroballista
balista

carrucarius
kierowca

carrulus
wózek

carta
papirus

carta 2
zapis

cartallus
kosz

cartilago
chrząstka

cartula
rachunek

cartus
papirus

cartus 2
zapis

Carum carvi
Kminek Zwyczajny

carus
cenny

carus 2
drogi

carus 3
kochanie

carus 4
kosztowny

carus 5
miły

carus, cara, carum
drogi

caryon
orzech

caryophyllon
goździk

caryota
daktyl

caryotis
daktyl

casa
chata

casa 2
dom

casa 3
kabina

casa 4
kajuta

casamus
sługa

casamus 2
starzec

casellula
chatka

casellula 2
chatynka

caseolus
serek

caseum
ser

caseum 2
twaróg

caseus
ser

caseus 2
serek

caseus 3
twaróg

casia
cynamon

casila
wojna

Casmerodius albus
czapla biała

casnar
sługa

casnar 2
starzec

cassiculus
pajęczyna

cassiculus 2
siateczka

cassida
wojna

cassidile
portfel

cassidile 2
sakiewka

cassidile 3
sakwa

Cassiopeia
Kasjopea

cassis
hełm

cassis 2
kask

cassis 3
pajęczyna

cassis 4
pułapka

cassis 5
wojna

cassita
dzierlatka

cassiterum
cyna

cassus
obalenie

cassus 2
próżny

cassus 3
szansa

cassus 4
upadek

castanea
kasztan

castanea 2
kasztanowiec

castellanus
garnizon

castellanus 2
zamku

castellum
forteca

castellum 2
gród

castellum 3
schronienie

castellum 4
twierdza

castellum 5
zamek

castigatio
kara

castigatio 2
reprymenda

castigatio 3
uwaga

castigator
korektor

castigator 2
krytyk

castigator 3
wychowawca

castigo
ganić

castigo 2
karcić

castigo 3
upominać

castimonia
cnota

castimonia 2
wstrzemięźliwość

castimonium
abstynencja

castitas
cnota

castitas 2
czystość

castitas 3
dziewictwo

castitas 4
wierność

castitudo
cnota

castitudo 2
dziewictwo

castitudo 3
wierność

castor
bóbr

castra
obozowisko

castra 2
wojsko

castratio
kastracja

castratio 2
kastrowanie

castrator
kastrator

castratura
kastracja

castratus
eunuch

castratus 2
kastrat

castro
kastrować

castro 2
osłabiać

castro 3
osłabić

castrum
fort

castrum 2
obozowisko

castrum 3
wojsko

castrum, -i
zamek, twierdza (zazwyczaj w liczbie mnogiej)

castus
cnotliwy

castus 2
czysty

castus 3
niewinny

castus, casta, castum
czysty, nienaruszony

casula
chatka

casula 2
domek

casurus
nieszczęście

casurus 2
obalenie

casurus 3
upadek

casus
awaria

casus 2
kraksa

casus 3
obalenie

casus 4
przypadek

casus 5
szansa

casus 6
upadek

casus 7
wypadek

casus, -us
upadek; wypadek, wydarzenie

catabasis
zejście

catabasis 2
zstąpienie

cataclysmos
powódź

cataclysmos 2
zalanie

cataclysmus
powódź

cataclysmus 2
zalanie

catacumba
katakumby

catadromarius
linoskoczek

cataegis
huragan

cataegis 2
zawierucha

catafracta
kolczuga

catafractes
kolczuga

catalepsis
katalepsja

catalogus
spis

catalogus 2
wyliczenie

Catalpa bignonioides
Katalpa

cataphagas
łakomczuch

cataphagas 2
łasuch

cataphagas 3
obżartuch

cataphasis
potwierdzenie

cataphracta
kolczuga

cataphractes
kolczuga

cataplasma
okład

cataplasma 2
opatrunek

cataplasmus
okład

cataplasmus 2
opatrunek

cataplectatio
konsternacja

cataplectatio 2
przerażenie

cataplectatio 3
zmieszanie

catapotium
pigułka

catapotium 2
tabletka

catapulta
katapulta

cataracta
bystrze

cataracta 2
katarakta

cataracta 3
wodospad

cataractes
bystrze

cataractes 2
katarakta

cataractes 3
wodospad

catarhactes
bystrze

catarhactes 2
katarakta

catarhactes 3
wodospad

catarracta
bystrze

catarracta 2
katarakta

catarracta 3
wodospad

catarractes
bystrze

catarractes 2
katarakta

catarractes 3
wodospad

catarrhactes
bystrze

catarrhactes 2
katarakta

catarrhactes 3
wodospad

catarrhus
grypa

catarrhus 2
katar

catarrhus 3
przeziębienie

catasta
platforma

catasta 2
scena

catastatice
roślina

catechesis
katecheza

catechismus
katechizm

catechista
katecheta

catechumena
katechumen

catechumenus
katechumen

categoria
oskarżenie

catella
suczka

catella 2
szczeniak

catellus
psiak

catellus 2
szczeniak

catena
kajdany

catena 2
łańcuch

catena 3
łańcuszek

catena 4
okowy

catena 5
seria

catenatio
opaska

catenatio 2
powiązanie

catenatio 3
wiązanie

caterva
gromada

caterva 2
grupa

caterva 3
tłum

caterva 4
trupa

Catharacta skua
wydrzyk wielki

Cathartes aura
sępnik różowogłowy

catharticum
oczyszczenie

cathedra
ambona

cathedra 2
fotel

cathedra 3
tron

catheter
kateter

catheterismus
cewnikowanie

cathetus
prostopadła

catholicum
reguła

catholicum 2
zasada

catholicus
katolik

catholicus 2
ogólny

catholicus 3
uniwersalny

catillamen
budyń

catillamen 2
deser

catillamen 3
legumina

catillatio
chciwość

catillatio 2
zachłanność

catillo
łasuch

catillum
talerz

catillus
misa

catillus 2
talerz

catlaster
chłopiec

catlaster 2
młodzieniec

catocha
katalepsja

catomus
barki

catomus 2
plecy

cattus
kot

catula
suczka

catulaster
chłopiec

catulaster 2
młodzieniec

catulus
pies

catulus 2
psiak

catulus 3
szczeniak

catus
kot

cauculator
kalkulator

cauculator 2
rachmistrz

cauculus
kamień

cauculus 2
kamyk

cauda
ogon

caudex
notatnik

cauitio
przedsięwzięcie

cauitio 2
zabezpieczenie

caula
dziury

caula 2
krata

caula 3
okratowanie

caulator
błazen

caulator 2
prześmiewca

caulator 3
szyderca

cauletum
kapuścisko

cauliculus
łodyżka

cauliculus 2
pęd

caulis
kapusta

caulis 2
łodyżka

caulis 3
pęd

caulla
dziury

caulla 2
krata

caulla 3
okratowanie

cauma
ciepło

cauma 2
gorąco

caupo
sklepikarz

caupo 2
sprzedawca

caupona
gospodyni

caupona 2
sklepikarka

cauponaria
sklepikarka

cauponarius
sklepikarz

cauponium
gospoda

cauponium 2
sprzęty

cauponula
hotelik

causa
afera

causa 0
przedsiębiorstwo

causa 2
firma

causa 20
substancja

causa 22
temat

causa 23
wydarzenie

causa 24
źródło

causa 3
interes

causa 4
materia

causa 5
materiał

causa 6
pochodzenie

causa 7
położenie

causa 8
powód

causa 9
proces

causa, ae
sprawa, przyczyna

causalis
przyczynowy

causalitas
przyczynowość

causarius
chorzy

causarius 2
inwalida

causatio
choroba

causatio 2
wymówka

causatio 3
wytłumaczenie

causea
schronienie

causidica
adwokatura

causidicatio
apelowanie

causidicus
adwokat

causidicus 2
apelant

causidicus 3
obrońca

causidicus 4
prawnik

caussa
motyw

caussa 2
pochodzenie

caussa 3
źródło

caussidicus
adwokat

caussidicus 2
apelant

caussidicus 3
obrońca

caute
ostrożnie

cautela
ostrożność

cautela 2
troska

cautela 3
uważność

cauter
piętno

cauterium
piętno

cauterium 2
piętnowanie

cauteroma
piętno

cauteroma 2
stygmat

cautes
kamień

cautes 2
skały

cautio
przedsięwzięcie

cautio 2
przewidywanie

cautio 3
przezorność

cautio 4
zabezpieczenie

cautis
kamień

cautis 2
skały

cautroma
piętno

cautroma 2
stygmat

cautus
ostrożny

cautus 2
roztropny

cautus 3
rozważny

cava
dziura

cava 2
otwór

cava 3
wnęka

cavamen
grota

cavamen 2
pieczara

cavannus
sowa

cavatio
jaskinia

cavatio 2
pustka

cavator
wydobywca

cavatura
dziura

cavatura 2
pustka

cavatura 3
wnęka

cavea
dziura

cavea 2
podniebienie

cavea 3
pustka

caveo, cavere, cavi, cautum
uważać, strzec się

caverna
dziura

caverna 2
grota

caverna 3
jama

caverna 4
jaskinia

cavia
kiszki

cavilla
żartowanie

cavillatio
żartowanie

cavillator
błazen

cavillator 2
prześmiewca

cavillator 3
żartowniś

cavillatrix
prześmiewczyni

cavillatrix 2
sofistka

cavillatus
żartowanie

cavillum
żartowanie

cavillus
żartowanie

cavo
wydrążyć

cavo 2
wygrzebywać

cavo 3
wykopywać

cavo 4
wyżłobić

cavositas
dziura

cavositas 2
pustka

cavositas 3
wnęka

cavum
dziura

cavum 2
obniżenie

cavum 3
wgłębienie

cavus
dziura

cavus 2
jama

cavus 3
obniżenie

cavus 4
wgłębienie

cavus 5
wydrążenie

cælebs 2
kawalerski

cælebs 3
nieżonaty

cælebs 5
wolny

cærimonia 2
poważać

cærimonia 3
poważanie

cærimonia 4
szacunek

cærimonia 5
szanować

cedo, cedere, cessi, cessum (3)
iść; ustępować

cedria
smoła

cedrium
olej

cedrium 2
smoła

cedrostis
przestęp

cedrus
cedr

cedrus 2
jałowiec

Cedrus deodara
Cedr himalajski

celamentum
sekret

celamentum 2
tajemnica

celamentum 3
zatajenie

Celatim
Skrycie, tajemnie
Dodane przez: Damian Karol

celatum
sekret

celatum 2
tajemnica

celeber
świąteczny

celeber 2
uczęszczany

celeber 3
uroczysty

celebratio
Święcenie

celebratio 2
tłum

celebrator
celebrans

celebritas
mnóstwo

celebritas 2
nagromadzenie

celebritas 3
natłok

celebro
celebrować

celebro 2
sławić

celebro, celebrare, celebravi, celebratum
uczęszczać; obchodzić święto

celer
błyskawiczny

celer 0
wartki

celer 2
bystry

celer 3
chybki

celer 4
chyży

celer 5
pospieszny

celer 6
prędki

celer 7
rycerstwo

celer 8
stromy

celer 9
szybki

celer, celeris, celere
szybki

celeritas
bystrość

celeritas 2
prędkość

celeritas 3
szybkość

celeriter
szybko

celeriter 2
szybko

celeritudo
prędkość

celeritudo 2
szybkość

celes
jacht

cella
cela

cella 2
klasztor

cella 3
spiżarnia

cellariarius
podczaszy

cellariolum
izdebka

cellarium
magazyn

cellarius
podczaszy

cellola
pokoik

cellola 2
służbówka

cellula
pokoik

cellula 2
służbówka

cellulanus
eremita

cellulanus 2
odludek

cellulanus 3
samotnik

celo
ogier

celo 2
zataić

Celosia argentea
Celozja grzebieniasta

celox
jacht

celsitudo
wysokość

celsitudo 2
wzrost

celsus
wysoki

celula
cela

celula 2
klasztor

celum
dłuto

cementarius
kamieniarz

cementarius 2
murarz

cementicum
beton

cementum
odłamki

cementum 2
żwir

cena
danie

cena 2
kolacja

cena 3
obiad

cena 4
przyjęcie

cenaculum
poddasze

cenaculum 2
strych

cenatio
jadalnia

cenator
biesiadnik

cenatorium
jadalnia

cenchros
diamencik

cenotaphium
cenotaf

cenotaphium 2
pomnik

censeo
mniemać

censeo 2
oceniać

censeo 3
sądzić

censeo, censere, censui, censum
oceniać; myśleć, sądzić

censio
decyzja

censitio
podatek

censitio 2
polecenie

censor
cenzor

censum
dobytek

censum 2
własność

censura
cenzura

censura 2
kontrolowanie

census
cenzus

census 2
spis

Centaurea
Chaber

centaureum
tysiącznik

centauria
tysiącznik

centaurion
tysiącznik

centaurium
tysiącznik

centaurus
centaur

centesima
procent

centipeda
stonoga

centipes
stonoga

cento
koc

centrum
centrum

centrum 2
ośrodek

centrum 3
środek

centum
sto

centum 2
setny

centum 3
sto

centumpeda
stonoga

centunculus
łatka

centupeda
stonoga

centuplex, centuplicis, m,f,n
stokrotny
Dodane przez: Natalia Opara

centuplum
setność

centuria
centuria

centurio
centurion

centurio 2
kapitan

centurionus
centurion

centurionus 2
kapitan

centussis
setka

cenum
błoto

cenum 2
brud

cenum 3
kurz

cepa
cebula

cepe
cebula

cephalo
palma

Cepheus
Cefeusz

cephus
czara

cephus 2
misa

Cepphus grylle
nurnik

cera
wosk

Cera alba
Wosk biały

Cera flava
Wosk żółty

cerarium
woskowe

cerarius
pisarz

cerasium
wiśnia

Cerastium tomentosum
Rogownica kutnerowata

cerasum
wiśnia

cerasus
czereśnia

cerasus 2
wiśnia

Cerasus avium
Czereśnia

ceratura
woskowanie

Cercidiphyllum japonicum
Grujecznik japoński

cercops
chciwiec

cerdo
artysta

cerdo 2
rzemieślnik

cerdo 3
szewc

cerebellum
mózg

cerebellum 2
rozumu

cerebrum
czaszka

cerebrum 2
mózg

Ceres
chleb

Ceres 2
pożywienie

Ceres 3
pszenica

cereus
świeca

cereus 2
znicz

ceriaria
pracownica

cerimonia
ceremonia

cerimonium
ceremonia

cerintha
woskownica

cerinthe
woskownica

cerinum
bladożółtym

ceriolare
świecznik

ceriolarium
świecznik

cerium
opuchlizna

cernentia
widzenie

cernentia 2
wzrok

cerno
decydować

cerno 0
zauważać

cerno 2
odróżniać

cerno 3
postanawiać

cerno 4
przesądzać

cerno 5
rozróżniać

cerno 6
rozstrzygać

cerno 7
spostrzegać

cerno 8
uradzić

cerno 9
wyróżniać

cerno, cernere, crevi, cretum (3)
dostrzegać; rozdzielać

cernuus
akrobata

cernuus 2
szarlatan

ceroma
ring

ceroma 2
zapaśnik

cerro
wyrażenie

certamen
bitwa

certamen 2
konkurs

certamen 3
rywalizacja

certamen 4
walka

certamen 5
zawody

certatio
konkurs

certatio 2
walka

certatio 3
zawody

certator
dysputant

certator 2
współzawodnik

certatus
walczenie

certatus 2
walka

certe
z pewnością

Certhia brachydactyla
Pełzacz ogrodowy

Certhia familiaris
Pełzacz leśny

certitudo
pewność

certitudo 2
prawda

certitudo 3
zapewnienie

certo
walczyć

certo 2
współzawodniczyć

certo, certare, certavi, certatum
współzawodniczyć, walczyć

certum
fakt

certus
niejaki

certus 2
niewątpliwy

certus 3
niezawodny

certus 4
pewien

certus 5
pewny

certus 6
stanowczy

certus 7
wiarygodny

certus, certa certum
pewny, stały

ceruchus
brasy

cerula
świecznik

cerva
łania

cerva 2
sarna

cervesarius
piwowar

cervical
poduszka

cervicale
poduszka

cervicatas
upór

cervicatas 2
zatwardziałość

cervicula
szyja

cervina
sarnina

cervisia
piwny

cervisia 2
piwo

cervix
kark

cervix 2
szyja

cervix 3
szyjka

cervos
jeleń

cervos 2
łoś

cervula
sarenka

cervus
jeleń

cervus 2
łoś

cervus 3
rogacz

cervus, i
jeleń
Dodane przez: misza

ceryceum
kaduceusz

cerycium
kaduceusz

Ceryle rudis
rybaczek srokaty

cessatio
bezczynność

cessatio 2
bezużyteczność

cessatio 3
odpoczynek

cessator
leń

cessator 2
nierób

cessator 3
wałkoń

cessio
cesja

cesso
ustać

cesso 2
zaprzestać

cessus
odstąpienie

cessus 2
ustąpienie

cestos
opaska

cetarius
rybak

ceterum
ale, zresztą

ceterus, cetera, ceterum
pozostały

cetos
delfin

cetos 2
morświn

cetos 3
wieloryb

cetus
delfin

cetus 2
morświn

cetus 3
wieloryb

Chaenomeles
Pigwowiec

chalazion
narośl

chalazosis
napad

chalcedonius
chalcedon

chalcographus
drukarz

chalcus
miedziak

chalybs
miecz

chalybs 2
stal

chalybs 3
żelazo

chama
małż

chama 2
ryś

chama 3
skorupiak

chamaecissos
barwinek

Chamaecyparis nootkanesis
Cyprysik nutkajski

Chamaecyparis pisifera
Cyprysik groszkowy

chamaedaphne
barwinek

chamaeleon
kameleon

chamaeleuce
podbiał

chamaemilla
rumianek

chamaepeuce
modrzew

chamaepitys
dziurawiec

chamaezelon
pięciornik

chamedyosmos
rozmaryn

chamelaea
krzew

chamelea
krzew

chaos
bałagan

Chaos 2
Chaos

Chaos 3
podziemie

characites
wilczomlecz

character
znak

characterismos
charakteryzacja

characterismus
charakteryzacja

charadrion
siewka

charadrius
siewka

Charadrius alexandrinus
sieweczka morska

Charadrius dubius
sieweczka rzeczna

Charadrius hiaticula
sieweczka obrożna

Charadrius leschenaultii
sieweczka pustynna

Charadrius mongolus
sieweczka mongolska

charisma
dar

charisma 2
podarunek

charisma 3
prezent

charitas
cnotliwość

charitas 2
dobroczynność

charta
papirus

charta 2
zapis

chartophylax
archiwista

chartula
karteluszek

chartula 2
zwitek

chartus
papirus

chartus 2
zapis

Charybdis
okrutnik

Charybdis 2
wir

chasma
czeluść

Chaus
Chaos

Chaus 2
podziemie

chele
spust

chelidonium
jaskier

Chelidonium majus
Glistnik Jaskółcze Ziele

chelonium
koło

chelys
lira

chema
małż

chema 2
skorupiak

cheniscus
gąska

Chenonetta jubata
grzywienka

cheragra
artretyzm

cherolaba
dźwignia

cherolaba 2
rączka

cherolaba 3
uchwyt

cherub
cherubin

Cherubim
Cherubin

Cherubim 2
Cherubiny

Cherubin
Cherubin

Cherubin 2
Cherubiny

Chilo
przydomek

chiloma
kufer

chiloma 2
pudło

Chionodoxa luciliae
Śnieżnik lśniący

chiragra
artretyzm

chiregra
artretyzm

chirocma
rękodzieło

chirocma 2
wytwórcy

chirographon
manuskrypt

chirographum
manuskrypt

chirographus
manuskrypt

chironomon
gestykulacja

chironomon 2
pantomima

chironomos
gestykulacja

chironomos 2
pantomima

chirotheca
rękawica

chirotheca 2
rękawiczka

chirurgia
chirurgia

chirurgus
chirurg

chlamis
płaszcz

Chlamydotis macqueenii
hubara arabska

chlamys
płaszcz

Chlidonias hybrida
rybitwa białowąsa

Chlidonias leucopterus
rybitwa białoskrzydła

Chlidonias niger
rybitwa czarna

chlora
lek

chlora 2
lekarstwo

chlora 3
medykament

Chlorali hydras
Chloralu wodzian

Chloraminum
Chloramin

Chloramphenicolum
Chloramfenikol

Chlorhexidini acetas
Chlorheksydyny octan

chlorion
wilga

choeras
skrofuły

choeros
świnia

Cholesteroli Unguentum
Maść cholesterolowa

Cholesterolum
Cholesterol

choma
nasyp

choma 2
tama

choma 3
wzgórek

chondrille
cykoria

chondrille 2
endywia

chondrillon
cykoria

chondrillon 2
endywia

Chondrostoma nasus
Świnka

chondrylla
cykoria

chondrylla 2
endywia

chondrylle
cykoria

chondrylle 2
endywia

choragium
rekwizyty

choragium 2
scenografia

choraula
flecista

choraule
flecistka

choraules
flecista

chorda
cięciwa

chorda 2
jelito

chorda 3
lina

chorda 4
powróz

chorda 5
struna

chorda 6
sznur

chorda 7
sznurek

chorda 8
szpagat

choreus
trochej

chorioides
naczyniówka

chorion
łożysko

chorios
trochej

chorius
trochej

chorobates
poziomica

chorographus
kartograf

chorona
girlanda

chorona 2
korona

chorona 3
wieniec

chors
dziedziniec

chors 2
podwórze

chors 3
zamknięcie

chorus
chór

chorus 2
grupa

chorus 3
oddział

chorus 4
taniec

chreston
cykoria

chrisma
namaszczenie

christiadum
chrześcijaństwo

christianismus
chrześcijaństwo

christianitas
chrześcijaństwo

christianus
chrześcijanin

christianus 2
chrześcijaństwo

christias
chrześcijanie

christicola
chrześcijanin

Christus
Chrystus

chronica
kronika

chronica 2
kroniki

chronicum
kronika

chronographus
chronograf

chronographus 2
dziejopis

chronographus 3
kronikarz

chrysallis
poczwarka

chrysanthemon
nagietek

chrysanthemon 2
złocień

chrysanthemum
nagietek

chrysanthemum 2
złocień

Chrysanthemum maximum
Margerytka

chrysanthes
nagietek

chrysanthes 2
złocień

chrysanthus
nagietek

chrysanthus 2
złocień

chrysoberullus
chryzoberyl

chrysoberyllus
chryzoberyl

chrysocolla
malachit

chrysolithos
chryzolit

chrysolithos 2
topaz

chrysolitus
chryzolit

chrysolitus 2
topaz

Chrysolophus pictus
bażant złocisty

chrysoprasos
chryzopraz

chrysoprassos
chryzopraz

chrysoprassus
chryzopraz

chrysoprasum
chryzopraz

chrysos
złoto

chrysus
złoto

chyrogrillus
zając

chyrogryllus
zając

ciaritas
blask

cibarium
racja

cibatio
karmienie

cibatio 2
posiłek

cibatus
jedzenie

cibatus 2
pożywienie

cibatus 3
wiktuały

cibicida
jedzący

cibicida 2
konsument

cibisis
sakwa

cibus
jedzenie

cibus 2
pożywienie

cibus 3
żywność

cibus, -i
jedzenie

cicada
cykada

cicada, cicadae
świerszcz
Dodane przez: misza

cicaro
chłopczyk

cicatrix
blizna

cicatrix 2
rana

cicatrix 3
szrama

ciccum
błahostka

ciccum 2
drobnostka

Cicero
Cyceron

cichoreum
cykoria

cichorion
cykoria

cichorium
cykoria

Cichorium intybus
Cykoria podróżnik

cicindela
świeca

cicindela 2
świetlik

ciconia
bocian

Ciconia abdimii
bocian białobrzuchy

Ciconia ciconia
bocian biały

Ciconia nigra
bocian czarny

cicuma
sowa

cicuta
cykuta

cicuta 2
szalej

cidaris
tiara

cilicium
derka

cilicium 2
koc

cilio
dłuto

cilium
powieka

cillo
sodomita

Cilo
przydomek

cilotrum
obrok

cimeliarcha
skarbnik

cimeliarchium
skarbiec

cimex
pluskwa

cimex 2
robak

cinaedicus
lubieżnik

cinaedicus 2
rozpustnik

cinaedius
lubieżnik

cinaedius 2
rozpustnik

cinaedologos
zbereźnik

cinaedulus
lubieżnik

cinaedulus 2
sodomita

cinaedus
sodomita

cinara
karczoch

cincinnus
loczek

cincinnus 2
lok

cincinnus 3
pukiel

Cinclus cinclus
Pluszcz

cincticulus
pasek

cincticulus 2
przepaska

cinctorium
przepaska

ciner
popioły

ciner 2
ruina

ciner 3
zgliszcza

cinerarius
fryzjer

cingo, cingere, cinxi, cinctum
otoczyć, opasać

cingula
pas

cingula 2
przepaska

cingulum
pas

cingulum 2
przepaska

cingulus
pas

cingulus 2
przepaska

ciniflo
fryzjer

cinis
popiół

cinis 2
popioły

cinis 3
ruina

cinis 4
zgliszcza

cinis, cineris m./f.
popiół, grób

cinnamomum
cynamon

Cinnamomum camphora
Cynamonowiec Kamforowy

cinnamon
cynamon

cinnamum
cynamon

cinnamus
cynamon

cinus
popioły

cinus 2
ruina

cinus 3
zgliszcza

cinyra
lira

ciphus
czara

ciphus 2
kielich

ciphus 3
misa

cippus
ostrokół

cipus
czara

cipus 2
kielich

cipus 3
misa

circa
wokół (przysł. i przyim. +acc.)

circa 2
koło

circa 3
naokoło

circa 4
około

circa 5
w

circa 6
wkoło

circa 7
wokół

circa 8
wokoło

circaeon
mandragora

Circaetus gallicus
gadożer

circaeum
mandragora

circen
koło

circen 2
okrąg

circes
koło

circes 2
obwód

circes 3
okrąg

circinatio
krążenie

Circinus
Cyrkiel

circinus 2
kompas

circinus 3
łuk

circitor
patrol

circitor 2
strażnik

circlus
koło

circlus 2
okrąg

circlus 3
orbita

circuitio
krążenie

circuitor
patrol

circuitor 2
strażnik

circuitus
krążenie

circuitus 2
patrol

circulatio
krążenie

circulus
koło

circulus 2
okrąg

circulus 3
orbita

circumactio
obracanie

circumactio 2
zaokrąglanie

circumactus
krążenie

circumactus 2
otaczanie

circumcaesura
obrys

circumcisio
obrzezanie

circumcisio 2
okrajanie

circumcisura
okrajanie

circumcola
miejscowi

circumcola 2
okoliczni

circumdatio
umieszczanie

circumductio
obejście

circumductio 2
obwód

circumductio 3
sztuczka

circumductum
okres

circumductus
obwód

circumferentia
obwód

circumflexio
zaginanie

circumflexus
zaginanie

circumgressus
zasięg

circumitio
krążenie

circumitio 2
patrol

circumitor
patrol

circumitor 2
strażnik

circumitus
krążenie

circumitus 2
patrol

circumjacentium
kontekst

circumjectio
narzucanie

circumjectio 2
zakładanie

circumjectum
otoczenie

circumjectum 2
sąsiedztwo

circumjectus
płaszcz

circumlatio
krążenie

circumlatio 2
obwód

circumlitio
oliwienie

circumlocutio
kołowanie

circumlocutio 2
omówienie

circumlocutio 3
opisywanie

circumlocutio 4
peryfraza

circummuntio
okrążanie

circumplexus
obejmowanie

circumplexus 2
okrążanie

circumplexus 3
otaczanie

circumrasio
oskrobywanie

circumscriptio
koło

circumscriptio 2
obwód

circumscriptio 3
okrąg

circumscriptor
oszust

circumscriptor 2
zwodziciel

circumsessio
otaczanie

circumspectio
rozważanie

circumspector
obserwator

circumspector 2
strażnik

circumspector 3
szpieg

circumspectus
rekonesans

circumspectus 2
szpiegowanie

circumspicientia
ostrożność

circumspicientia 2
rozwaga

circumspicientia 3
uwaga

circumstans
przechodzień

circumstantia
okoliczność

circumstatio
koło

circumstatio 2
krąg

circumsto
okalać

circumsto 2
otaczać

circumvenio
okradać

circumvenio 2
oszukać

circumvenio 3
oszukiwać

circumvenio 4
wyłudzać

circumventio
obejście

circumventio 2
sztuczka

circumventio 3
wybieg

circumventor
oszust

circumventor 2
zwodziciel

circumversio
obracanie

circumversio 2
obrót

circus
cyrk

circus 2
okrąg

Circus aeruginosus
błotniak stawowy

Circus cyaneus
błotniak zbożowy

Circus macrourus
błotniak stepowy

Circus pygargus
błotniak łąkowy

ciris
ptak

ciris 2
ryba

cirratus
uczniowie

cirrus
kędzior

cirrus 2
loczek

cirrus 3
lok

cisanus
powoźnik

cisanus 2
woźnica

cisarius
powoźnik

cisarius 2
woźnica

cissanthemos
kapryfolium

cissanthemus
kapryfolium

cissos
bluszcz

cista
pudło

cista 2
skrzynia

cistella
pudełko

cistella 2
skrzynka

cistellula
pudełeczko

cistellula 2
skrzyneczka

cisterna
cysterna

cistula
koszyczek

cistula 2
pudełko

cistula 3
skrzynka

citatio
wezwanie

citatus
impuls

citeria
błazen

cithara
cytra

cithara 2
lira

cithara 3
lutnia

cito
szybko

cito 2
prędko

cito 3
przyspieszyć

cito 4
szybko

cito 5
wymieniać

citreum
cytron

citrus
cytron

Citrus aurantium
Pomarańcza

Citrus limon
Cytryna Zwyczajna

citus, cita, citum
szybki

civica
przydomek

civile
kurtuazja

civile 2
ogłada

civile 3
uprzejmość

civilis
cywilny

civilis 2
grzeczny

civilis 3
obywatelski

civilitas
polityka

civis
krajan

civis 2
obywatel

civis 3
obywatelka

civis, civis m./f.
obywatel

civitas
mieszkańcy

civitas 2
państwo

civitas, civitatis f.
państwo, obywatelstwo

civitatula
miasteczko

civitatula 2
obywatelstwo

civitatula 3
osada

clabula
nacięcie

clabula 2
szczepienie

clades
bicz

clades 2
klęska

clades 3
ofiary

clades 4
porażka

clamator
krzykacz

clamator 2
pieniacz

Clamator glandarius
kukułka czubata

clamatus
krzyk

clamatus 2
wołanie

clamis
płaszcz

clamitatio
hałas

clamitatio 2
krzyczenie

clamitatio 3
rwetes

clamo
krzyczeć

clamo 2
wykrzykiwać

clamor
krzyk

clamor 2
okrzyk

clamor 3
protest

clamor, clamoris m.
krzyk, hałas

clamos
krzyk

clamos 2
okrzyk

clamos 3
protest

clamys
płaszcz

clangor
hałas

clangor 2
zgiełk

Clangula hyemalis
lodówka

clarificatio
gloryfikacja

clarigatio
grzywna

clarigatio 2
odszkodowanie

clarigatio 3
satysfakcja

claritas
jasność

claritas 2
klarowność

claritas 3
wyrazistość

claritudo
jasność

claritudo 2
klarowność

claritudo 3
wyrazistość

claror
jasność

claror 2
klarowność

clarus
jaskrawy

clarus 2
jasny

clarus 3
klarowny

clarus 4
pogodny

clarus 5
światły

clarus 6
wyraźny

clarus, clara, clarum
jasny, znany, sławny

clasis
podział

classiarius
marynarka

classiarius 2
marynarz

classiarius 3
żeglarz

classicula
flotylla

classicus
marynarze

classis
stopień

classis 2
zaciąg

classis, clasis f.
flota, oddział wojska, klasa

clathrum
krata

clathrum 2
okratowanie

clathrus
krata

clathrus 2
okratowanie

clatrum
krata

clatrum 2
okratowanie

clatrus
krata

clatrus 2
okratowanie

claudicatio
kulanie

claudicatio 2
kulawość

claudicatio 3
utykanie

claudigo
kulanie

claudigo 2
kulawość

claudigo 3
utykanie

clauditas
kulawość

clauditas 2
utykanie

claudo
zamykać

claudo, claudere, clausi, clausum (3)
zamykać

claustrum
skobel

claustrum 2
zamknięcie

clausula
konkluzja

clausula 2
zakończenie

clausura
skobel

clausura 2
zamek

clava
laska

clava 2
pałka

clava 3
szorstki

claves
dźwignia

claves 2
klucz

claves 3
lewar

clavicarius
ślusarz

claviclarius
klucznik

clavicula
kluczyk

clavicula 2
wąs

clavicularius
klucznik

clavis
dźwignia

clavis 2
klucz

clavis 3
lewar

clavola
nacięcie

clavola 2
szczepienie

clavula
nacięcie

clavula 2
szczepienie

clavulus
gwoździk

clavus
ćwiek

clavus 2
guz

clavus 3
gwóźdź

clavus 4
narośl

clavus 5
paznokieć

clavus 6
pazur

clavus 7
zgrubienie

Clematis
Powojnik

clematis 2
roślina

Clematis texensis
Powojnik

clematitis
kokornak

clementia
człowieczeństwo

clementia 2
humanitarność

clementia 3
łagodność

clementia 4
litość

clementia 5
ludzkość

clementia 6
współczucie

Cleopatra
Kleopatra

clepta
złodziej

cleptes
złodziej

clericus
duchowny

clericus 2
kapłan

clericus 3
kleryk

clerus
duchowieństwo

clibanus
piec

cliduchus
klucznik

cliens
klient

cliens 2
klientka

cliens 3
protegowany

clienta
klientka

clienta 2
protegowana

clienta 3
zwolenniczka

clientela
patronat

clientela 2
wasalstwo

clima
kierunek

clima 2
klimat

clima 3
strefa

climacter
szczebel

clinamen
nachylenie

clinamen 2
obrócenie

clinamen 3
pochyłość

clinamen 4
spadek

clinamen 5
stok

clinamen 6
zwrot

clipeum
nieboskłon

clipeus
nieboskłon

clitella
troki

clive
pochyłość

clive 2
zbocze

clivolus
wzgórek

clivos
pochyłość

clivos 2
wzniesienie

clivos 3
zbocze

clivulus
wzgórek

clivum
pochyłość

clivum 2
wzniesienie

clivum 3
zbocze

clivus
pochyłość

clivus 2
skłonność

clivus 3
spadek

clivus 4
stok

clivus 5
wzniesienie

clivus 6
zbocze

cloaca
kanał

cloaca 2
rynsztok

cloaca 3
ściek

clodigo
kulanie

clodigo 2
kulawość

clodigo 3
utykanie

clostrum
bariera

clostrum 2
drzwi

clostrum 3
zamknięcie

clouaca
kanał

clouaca 2
rynsztok

cluaca
kanał

cluaca 2
rynsztok

cludo
sztylet

cluens
klient

cluens 2
klientka

cluens 3
protegowany

cluma
otręby

cluna
małpy

clunis
pośladki

clunis 2
tyłek

clunis 3
zad

clupeum
nieboskłon

clupeus
nieboskłon

cluster
lewatywa

cluster 2
wstrzyknięcie

clustrum
bariera

clustrum 2
drzwi

clustrum 3
zamknięcie

clusura
skobel

clusura 2
zamek

clypeum
nieboskłon

clypeus
nieboskłon

clysmus
lewatywa

clysmus 2
strzykawka

clysmus 3
wstrzyknięcie

clyster
lewatywa

clyster 2
strzykawka

clyster 3
wstrzyknięcie

clystera
lewatywa

clystera 2
strzykawka

clystera 3
wstrzyknięcie

clysterium
lewatywa

cnatus
dzieci

cnatus 2
dziecko

cnatus 3
syn

cnctura
przepaska

cnestor
krzew

cnide
pokrzywa

cnodax
oś

cnodax 2
szpilka

coacervatio
agregowanie

coacervatio 2
gromadzenie

coacervatio 3
zbieranie

coactio
gwałt

coactio 2
kompresja

coactio 3
przymus

coactio 4
zbieranie

coactio 5
zbiórka

coactio 6
zniewolenie

coactor
kwestor

coactor 2
poborca

coactum
energia

coactum 2
materac

coactum 3
moc

coactum 4
przemoc

coactum 5
siła

coactum 6
wymusić

coactura
ilość

coactura 2
zbiórka

coactus
koercja

coactus 2
przymus

coactus 3
siła

coadiutor
asystent

coadunatio
jednoczenie

coadunatio 2
scalanie

coadunatio 3
sumowanie

coaequal
rówieśnik

coaetaneus
rówieśnik

coaeternitas
współwieczność

coaeternus
współwieczny

coaevus
równoczesny

coaevus 2
współczesny

coagmentarius
scalanie

coagmentarius 2
wiązanie

coagmentatio
unia

coagmentatio 2
związanie

coagmentatio 3
związek

coagmentum
wiązanie

coagulare
odbytnica

coagulatio
koagulacja

coagulatio 2
krzepnięcie

coagulum
koagulant

coagulum 2
więź

coalitus
towarzystwo

coalitus 2
wspólnota

coarctatio
zacieśnianie

coargutio
obalanie

coargutio 2
przekonanie

coartatio
zacieśnienie

cobio
kiełb

cobios
kiełb

cobius
kiełb

coccio
handlarz

coccio 2
pośrednik

Coccothraustes coccothraustes
Grubodziób

coccus
szkarłat

coccymelum
śliwka

coccyx
kukułka

cocetum
kutia

cochlea
ślimak

cochlea 2
spirala

cochlear
łyżka

cochleare
łyżka

Cochlearia polonica
warzucha polska

Cochlearia tatrae
warzucha

Cochlearia tatrae 2
warzucha tatrzaoska

cochlearium
łyżka

cochleola
ślimaczek

cochlia
ślimak

cochlia 2
spirala

cochlis
koncha

cocina
gotowanie

cocina 2
kucharzenie

cocinatorium
kuchnia

cocio
handlarz

cocio 2
pośrednik

cocionatura
piekarnia

coclea
ślimak

coclea 2
spirala

coclear
łyżka

cocleare
łyżka

coclearium
łyżka

cocleola
ślimaczek

coclia
ślimak

coclia 2
spirala

cocodrillus
krokodyl

cocodrilus
krokodyl

cocos
kucharz

cocta
wrzątek

coctio
handlarz

coctio 2
palenie

coctio 3
pośrednik

coctio 4
trawienie

coctor
kucharz

coctura
pieczenie

coctura 2
podgrzewanie

cocturarius
kucharz

cocula
kucharka

coculum
garnek

coculum 2
naczynie

cocus
kucharz

coda
ogon

Codeini phosphas hemihydricus
Kodeiny fosforan półwodny

codex
kłoda

codex 2
prostak

codicula
ogonek

coeles
bogowie

coeles 2
bóstwo

coeleste
astronomia

coelestis
bóg

coelestis 2
bogini

coelestis 3
bóstwo

coelibatus
celibat

coelicola
bóg

coelicola 2
bóstwo

coelum
niebiosa

coelum 2
niebo

coelum 3
wszechświat

coelum, i
niebo

coelus
niebiosa

coelus 2
niebo

coelus 3
wszechświat

coemesis
kołysanka

coemeterium
cmentarz

coenaculum
poddasze

coenaculum 2
strych

coenatio
jadalnia

coenator
biesiadnik

coenobiarcha
opat

coenobita
brat

coenobita 2
mnich

coenobita 3
zakonnik

coenobium
klasztor

coenobium 2
zakon

coenositas
błotniste

coenositas 2
brudne

coenula
kolacyjka

coenum
błoto

coenum 2
brud

coenum 3
nieczystość

coepi
zaczynać

coepi, coepisse, coeptus
zaczynać

coeptum
przedsięwzięcie

coeptus
przedsięwzięcie

coeptus 2
rozpoczęcie

coepulonus
współbiesiadnik

coerceo
powstrzymywać

coercio
ograniczenie

coercio 2
przymus

coercitio
ograniczenie

coercitio 2
przymus

coerctio
ograniczenie

coerctio 2
przymus

coertio
ograniczenie

coertio 2
przymus

coetus
spotkanie

coetus 2
stowarzyszenie

coetus 3
zgromadzenie

coexistere
współistnieć

cofanus
pelikan

Coffeinum
Kofeina

Coffeinum - Natrium benzoicum
Kofeino-sodowy benzoesan

Coffeinum Natrium benzoicum
Kofeinobenzoesan sodu

cofinus
kobiałka

cofinus 2
kosz

cofinus 3
koszyk

cogitamen
myślenie

cogitamentum
myśl

cogitatio
medytacja

cogitatio 2
myślenie

cogitatio 3
rozumowanie

cogitatio 4
rozważanie

cogitatum
idee

cogitatum 2
przemyślenia

cogitatus
myśl

cogitatus 2
myślenie

cogito
myśleć

cogito 2
rozważać

cogito 3
zastanawiać

cogito, cogitare, cogitavi, cogitatum
myśleć

cognata
krewna

cognata 2
krewniaczka

cognatio
krewni

cognatio 2
pokrewieństwo

cognatus
krewniak

cognatus 2
krewny

cognitio
badanie

cognitio 2
poznanie

cognitio 3
poznawanie

cognitio 4
śledztwo

cognitor
adwokat

cognomen
nazwisko

cognomen 2
przydomek

cognomentum
nazwisko

cognomentum 2
przydomek

cognominatio
nazwisko

cognominatio 2
przydomek

cognoscens
poznający

cognoscens 2
sędzia

cognoscens 3
śledczy

cognoscibilis
poznawalny

cognoscibilitas
poznawalność

cognoscitivus
poznawczy

cognosco
poznaję

cognosco, cognoscere, cognovi, cognitum (3)
dowiadywać się, poznawać

cogo
zmuszać

cogo, cogere, coegi, coactum (3)
zmuszać; zbierać

cohabitatio
współżycie

cohabitator
współlokator

cohabitator 2
współmieszkaniec

cohaerente
przyległości

cohaerentia
łączenie

cohaeres
współdziedzic

cohaeres 2
współspadkobierca

cohercitio
ograniczenie

cohercitio 2
przymus

coheres
współdziedzic

coheres 2
współspadkobierca

cohibitio
ograniczenie

cohibitio 2
rządzenie

cohibitio 3
ściśnięcie

cohors
dziedziniec

cohors 2
służba

cohors 3
zagroda

cohors, cohortis f.
kohorta; orszak

cohortatio
zachęcanie

cohortatio 2
zachęta

cohum
sklepienie

cohurnus
koturn

coiectura
interpretacja

coiectura 2
wnioskowanie

coiectura 3
zgadywanie

coinquinatio
bezczeszczenie

coinquinatio 2
brudzenie

coinquinatio 3
brukanie

coitio
spisek

coitio 2
spotkanie

coitio 3
zgromadzenie

coitus
spółkowanie

coitus 2
spotkanie

coitus 3
zgromadzenie

coiux
konkubent

coiux 2
mąż

coiux 3
współmałżonek

colafus
kuksaniec

colaphus
kuksaniec

colatura
odcedzenie

colegium
kolegium

colegium 2
korporacja

colegium 3
rada

colens
czciciel

colens 2
wierzący

colens 3
wyznawca

coles
łodyga

coles 2
pęd

Coleus hybridus Koleus
pokrzywka brazylijska Coleus

coliculus
łodyżka

colina
jedzenie

colina 2
kuchnia

colis
łodyga

colis 2
pęd

colisatum
kolasa

collacrimatio
lamentowanie

collacrimatio 2
opłakiwanie

collapsio
spadanie

collapsio 2
upadek

collare
kołnierz

collare 2
opaska

collaris
kołnierz

collaris 2
opaska

collarium
kołnierz

collarium 2
opaska

collatio
łączenie

collatio 2
zestawianie

collator
współudziałowiec

collatus
atak

collatus 2
wkład

collaudatio
pean

collaudatio 2
pochwała

collecta
datek

collecta 2
kolekta

collecta 3
zebranie

collectaculum
pojemnik

collectaculum 2
rezerwuar

collectarius
bankier

collectarius 2
kasjer

collectio
gromadzenie

collectio 2
nagromadzenie

collectio 3
podsumowanie

collectus
nagromadzenie

collectus 2
stos

collectus 3
zebranie

collega
kolega

collega 2
kumpel

collegium
kolegium

collegium 2
korporacja

collegium 3
rada

colletis
roślina

collicia
rów

colliculus
pagórek

colligatio
połączenie

colligatio 2
wiązanie

colligatio 3
więź

colligo, colligere, collegi, collectum (3)
zbierać

colliphium
pokarm

collis
górka

collis 2
pagórek

collis 3
wybrzuszenie

collis 4
wzgórze

collis 5
wzniesienie

collisio
kolizja

collisio 2
zderzenie

collisus
kolizja

collisus 2
zderzenie

collocatio
pozycja

collocatio 2
ustawienie

collocatio 3
zestawianie

colloco
kłaść

colloco 2
stawiać

colloco 3
zebrać

colloco 4
zgromadzić

collocutio
debata

collocutio 2
dyskusja

collocutor
rozmówca

Collodium Caelo
Kolodium

colloquium
kolokwium

colloquium 2
konferencja

colloquium 3
konwersacja

colloquium 4
rozmowa

colloquium 5
zjazd

collquia
rów

colluctio
agonia

colluctio 2
konflikt

colluctio 3
walka

colluctor
oponent

colluctor 2
przeciwnik

colluctor 3
zapaśnik

colludium
tajemnica

colludium 2
zwodniczość

collum
gardło

collum 2
kark

collum 3
kołnierz

collum 4
szyja

collum 5
szyjka

collurchinatio
obżarstwo

collurchinatio 2
zachłanność

collus
gardło

collus 2
szyja

collusio
spisek

collusio 2
tajemnica

collusio 3
zwodniczość

collutio
opłukanie

collutio 2
spłukiwanie

colluvies
brud

colluvies 2
odpadki

colluvies 3
zgnilizna

colluvio
nieczystości

colluvio 2
zanieczyszczenie

colluvium
brud

colluvium 2
odpadki

colluvium 3
zgnilizna

collybus
moneta

collyrida
bułka

collyrida 2
ciasto

collyriolum
kapturek

collyriolum 2
opakowanie

collyris
bułka

collyris 2
ciasto

collyrium
czopek

collyrium 2
kapturek

colo
uprawiać

colo, colere, colui cultum (3)
zamieszkiwać; uprawiać