Lekcja 39: Participium praesentis activi

Mówiliśmy w jednej z poprzednich lekcji o participium perfecti passivi, czyli formie czasownika łacińskiego odpowiadającej polskiemu imiesłowowi przymiotnikowemu biernemu. Dzisiaj

Czytaj dalej