Lekcja 42: Plusquamperfectum (czas zaprzeszły)

Czytaj więcej

Lekcja 38: Czas przeszły perfectum – ćwiczenia

Czytaj więcej