List do Tytusa

Łaciński tekst Listu do Tytusa.

Czytaj dalej

II List do Tymoteusza

Łaciński tekst II Listu do Tymoteusza.

Czytaj dalej

I List do Tymoteusza

Łaciński tekst I Listu do Tymoteusza.

Czytaj dalej

II List do Tesaloniczan

Łaciński tekst II Listu do Tesaloniczan.

Czytaj dalej

I List do Tesaloniczan

Łaciński tekst I Listu do Tesaloniczan.

Czytaj dalej

List do Kolosan

Łaciński tekst Listu do Kolosan.

Czytaj dalej

List do Filipian

Łaciński tekst Listu do Filipian.

Czytaj dalej

List do Efezjan

Łaciński tekst Listu do Efezjan.

Czytaj dalej

List do Galatów

Łaciński tekst Listu do Galatów.

Czytaj dalej

II List do Koryntian

Łaciński tekst II Listu do Koryntian.

Czytaj dalej