Ewangelia na dziś – po polsku i po łacinie

Na tej stronie znajduje się ewangelia na dziś i na każdy kolejny dzień. Możecie ją wyszukiwać poniżej. Domyślnie pokazuje się ewangelia na dziś. Jeśli będziecie klikać strzałkami w lewo i w prawo, możecie zmieniać dzień i znajdziecie ewangelię na kolejne dni.Ewangelia na dziś – wyszukiwarka

26/11/2020
 • Ewangelia na dziś: 26/11/2020

  Ewangelia na dziś (Mt 25, 31-46

  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

  Jezus powiedział do swoich uczniów:

  «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

  Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

  Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
  byłem spragniony, a daliście Mi pić;
  byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
  byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
  byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
  byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

  Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

  A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

  Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

  Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
  byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
  byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
  byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
  byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

  Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

  Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

  I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

  ------------------------

  Cum autem venerit Filius hominis in gloria sua, et omnes angeli cum eo, tunc sedebit super thronum gloriae suae.  Et congregabuntur ante eum omnes gentes; et separabit eos ab invicem, sicut pastor segregat oves ab haedis, et statuet oves quidem a dextris suis, haedos autem a sinistris. Tunc dicet Rex his, qui a dextris eius erunt: "Venite, benedicti Patris mei; possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Esurivi enim, et dedistis mihi manducare; sitivi, et dedistis mihi bibere; hospes eram, et collegistis me; nudus, et operuistis me; infirmus, et visitastis me; in carcere eram, et venistis ad me". Tunc respondebunt ei iusti dicentes: "Domine, quando te vidimus esurientem et pavimus, aut sitientem et dedimus tibi potum? Quando autem te vidimus hospitem et collegimus, aut nudum et cooperuimus? Quando autem te vidimus infirmum aut in carcere et venimus ad te?". Et respondens Rex dicet illis: "Amen dico vobis: Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis". Tunc dicet et his, qui a sinistris erunt: "Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum, qui praeparatus est Diabolo et angelis eius. Esurivi enim, et non dedistis mihi manducare; sitivi, et non dedistis mihi potum; hospes eram, et non collegistis me; nudus, et non operuistis me; infirmus et in carcere, et non visitastis me". Tunc respondebunt et ipsi dicentes: "Domine, quando te vidimus esurientem aut sitientem aut hospitem aut nudum aut infirmum vel in carcere et non ministravimus tibi?". Tunc respondebit illis dicens: "Amen dico vobis: Quamdiu non fecistis uni de minimis his, nec mihi fecistis". Et ibunt hi in supplicium aeternum, iusti autem in vitam aeternam".

  See more details

Oprócz powyższej wyszukiwarki „Ewangelia na dziś” możecie też skorzystać z kalendarza ewangelii, który znajduje się w lewej kolumnie (jeśli przeglądasz stronę na komórce, to poniżej tego tekstu). Tam, klikając w wybrany dzień, od razu wyświetli się wam okienko, w którym znajduje się ewangelia na dziś.

Co składa się na czytania na dziś?

Na czytania składają się: czytanie ze Starego Testamentu, psalm responsoryjny (z refrenem powtarzanym przez wiernych), a także ewangelia, czyli czytanie z Nowego Testamentu. Psalmy i ewangelie znajdziecie na tej stronie. Z czasem baza będzie uzupełniona o czytania na każdy dzień roku. Zachęcam was również do lektury modlitw po łacinie, które znajdziecie na moim blogu. Na razie są to: Ojcze Nasz po łacinie oraz Zdrowaś Mario po łacinie, ale na pewno będzie więcej.

Jak korzystać ze strony Ewangelia na dziś?

Ewangelia na dziśKorzystanie z tej strony, na której znajdziesz czytanie na każdy dzień, jest banalnie proste. Wystarczy, że wyszukasz poszukiwany tekst, posługując się strzałkami powyżej czytania. Przesunięcie ich w lewo powoduje cofnięcie się o jeden dzień. Ruch w prawo – przesunięcie się o dzień naprzód. W ten sposób możesz wyszukać każdą konkretną datę.Co więcej, możesz też skorzystać z kalendarza czytań. Tam masz widok miesięczny. Po prostu klikasz w konkretny dzień, na który chcesz przeczytać Słowo Boże, a wtedy pojawia się ono od razu w nowo otwartym okienku. Strzałkami w lewo i prawo po prostu przesuwasz kolejne miesiące. Ruch w lewo – cofa miesiąc, w prawo – posuwa naprzód i pozwala, by wyświetliła się ewangelia na dziś bądź na kolejny dzień. Zapraszam do korzystania ze strony Ewangelia na dziś!
Sprawdź też kalendarz Psalm na dziś >>

Znajdź swój psalm na ślub >>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code