Lekcja 34: Tworzenie i stopniowanie przysłówków

Czytaj więcej

Lekcja 33: Stopniowanie przymiotników

Czytaj więcej

Lekcja 32: Złożenia z czasownikiem „esse”

Czytaj więcej

Lekcja 31: Futurum primum (czas przyszły)

Czytaj więcej

Lekcja 30: Zaimki wskazujące – ćwiczenia

Czytaj więcej

Lekcja 30: Zaimki wskazujące

Czytaj więcej

Lekcje 26-29: Deklinacja III – ćwiczenia

Czytaj więcej

Lekcja 29: Deklinacja III (4) – przymiotniki

Czytaj więcej