Słownik łaciński | 25 000 haseł

Przed wami słownik łaciński online zawierający niemal 25 000 haseł! Zachęcam do korzystania i dzielenia się ze znajomymi!Słownik łaciński online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 1600 names in this directory beginning with the letter I.
iaceo
leżeć

iaceo, iacere, iacui
leżeć

iacio
rzucać

iacio, iacere, ieci, iactum
rzucać

iactantia
chełpliwość

iactantia 2
pyszałkowatość

iactatio
chełpliwość

iactatio 2
pyszałkowatość

iactatus
miotanie

iactatus 2
rzucanie

iactatus 3
wstrząsanie

iactio
miotanie

iactio 2
rzucanie

iactio 3
wstrząsanie

iacto
miotać

iacto 2
rzucać

iactura
koszt

iactura 2
poświęcenie

iactus
miotanie

iactus 2
rzucanie

iactus 3
rzut

iaculator
miotacz

iaculatrix
łowczyni

iaculor
ciskać

iaculum
pocisk

iam
już

iambus
jamb

ianitor
odźwierny

ianitrix
poetka

ianua
brama

ianua 2
bramka

ianua 3
dostęp

ianua 4
drzwi

ianua 5
drzwiczki

ianua 6
wrota

ianua, ae
brama, drzwi

Ianus
Janus

iaspis
jaspis

Iberis
Ubiorek

ibi
tam

ibi 2
tam

ibidem
tamże

ibis
ibis

ibiscum
hibiskus

ibiscum 2
ślaz

ichneumon
ichneumon

Ichthammol
Sulfobituminian amonowy

ico
uderzać

icon
obraz

ictus
cios

ictus 2
popychać

ictus 3
raz

ictus 4
uderzenie

ictus, -us
uderzenie

idea
idea

ideatio
twórczość

ideatio 2
tworzenie

idem, eadem, idem
ten sam

identitas
tożsamość

ideo
toteż

ideo 2
przeto

ideo 3
więc

ideo 4
zatem

idiota
ignorant

idiota 2
nieuczony

idividualis
jednostkowy

idolatrae
bałwochwalcy

idolatria
bałwochwalstwo

idolatrus
bałwochwalca

idololatres
bałwochwalca

idololatria
bałwochwalstwo

idololatris
bałwochwalczyni

idolum
bożek

idolum 2
cień

idolum 3
obraz

idolum 4
podobizna

idolum 5
wyobrażenie

idolum 6
zjawa

idoneitas
uzdatnienie

idoneus
zdatny

idoneus 2
zdolny

iecur
wątroba

iecusculum
wątróbka

ieiunitas
czczość

ieiunitas 2
oschłość

ieiunitas 3
trzeźwość

ieiunium
chudość

ieiunium 2
głód

ieiunium 3
post

ientaculum
śniadanie

Iesus
Jezus

igitur
więc, toteż

igitur 2
przeto

igitur 3
więc

igitur 4
zatem

ignarus
nieświadomy

ignavia
bezczynność

ignavia 2
gnuśność

ignavia 3
lenistwo

ignavus
gnuśny

ignavus 2
leniwy

igniculus
iskierka

igniculus 2
ognik

igniculus 3
żar

ignis
ogień

ignis 2
pochodnia

ignis 3
pożar

ignis 4
przeciwpożarowy

ignis, ignis m.
ogień

ignominia
hańba

ignominia 2
niesława

ignominia 3
obelga

ignominia 4
zniewaga

ignorantia
nieświadomość

ignorantia 2
nieznajomość

ignoratio
nieświadomość

ignoratio 2
nieznajomość

ignoro, ignorare, ignoravi, ignoratum
nie znać, nie wiedzieć

ignosco
pobłażać

ignosco 2
przebaczać

ignotus
ignorancki

ignotus 2
nieświadomy

ignotus 3
nieuk

ile
jelita

ile 2
miękkość

ile 3
wnętrzności

ilex
dąb

ilex 2
żołądź

Ilex aquifolium
Ostrokrzew

Ilion
Ilion

illatio
pogrzeb

illatio 2
wniesienie

illatio 3
wypełnienie

ille
ów

ille 2
ten

ille, illa, illud
tamten, tamta, tamto

illecebra
przyciąganie

illecebra 2
uwodzenie

illecebra 3
wabienie

illex
przynęta

illiberalitas
nieuczynność

illiberalitas 2
skąpstwo

illic
tam, na tamtym miejscu; illinc: stamtąd

illuc
do tamtego miejsca

illuminatio
oświecenie

illusio
drwina

illusio 2
kpina

illusio 3
szyderstwo

illusor
kpiarz

illusor 2
prześmiewca

illusor 3
szyderca

illustratio
ozdobienie

illustratio 2
unaocznienie

illustris
sławny

illustris 2
słynny

illustris 3
znakomity

illustro
oświecać

illustro 2
rozjaśniać

illustro 3
tłumaczyć

illustro 4
wyjaśniać

illuvies
brud

illuvies 2
nieczystość

illuvies 3
powódź

ilota
helota

ilum
jelita

ilum 2
miękkość

ilum 3
wnętrzności

ilumino
oświecać

imaginatio
marzenie

imaginatio 2
urojenie

imaginatio 3
wyobrażenie

imaginatio 4
wyobraźnia

imago
obraz

imago 2
portret

imago 3
wizerunek

imago, imaginis f.
obraz, forma, podobizna

imaguncula
figurka

imaguncula 2
obrazek

imaguncula 3
posążek

imbecilitas
chorowitość

imbecilitas 2
niemoc

imbecilitas 3
słabość

imbecillitas
chorowitość

imbecillitas 2
niemoc

imbecillitas 3
słabość

imber
deszcz

imber 2
nawałnica

imber 3
ulewa

imbuo
zwilżyć

imitamen
kopiowanie

imitamen 2
naśladowanie

imitamen 3
naśladownictwo

imitamentum
kopiowanie

imitamentum 2
naśladowanie

imitamentum 3
naśladownictwo

imitatio
imitacja

imitatio 2
kopiowanie

imitatio 3
naśladowanie

imitatio 4
naśladownictwo

imitator
naśladowca

imitatrix
naśladowczyni

imitor
naśladować

imitor 2
odtworzyć

imitor 3
udawać

immanis
monstrualny

immanis 2
ogromny

immanis 3
potworny

immanitas
ogrom

immanitas 2
okropność

immanitas 3
potworność

immaterialis
niematerialny

immaterialitas
niematerialność

immemoratio
nieuważność

immemoratio 2
zapominalstwo

immensitas
ogrom

immensus
niezmierzony

immensus 2
ogromny

immersus
ugrzęzły

immineo
grozić

immineo 2
odgrażać

immineo 3
zagrażać

imminutio
pomniejszenie

imminutio 2
uszczuplenie

imminutio 3
zmniejszenie

immisio
wpuszczanie

immobilitare
unieruchomić

immobilitas
bezwładność

immobilitas 2
nieruchomość

immobilitas 3
niewrażliwość

immoderatio
nadmiar

immoderatio 2
nieumiarkowanie

immodestia
krnąbrność

immodestia 2
nieposłuszeństwo

immodestia 3
nieskromność

immodicus
nadmierny

immodicus 2
przesadny

immolatio
ofiarowanie

immolator
ofiarnik

immolator 2
ofiarujący

immortal
bóg

immortal 2
nieśmiertelny

immortalis
nieśmiertelny

immortalis 2
wieczny

immortalitas
boskość

immortalitas 2
nieśmiertelność

immortalitas 3
wieczność

immulatio
ofiarowanie

immunditia
brud

immunditia 2
nieczystość

immunis
niezależny

immunis 2
swobodny

immunis 3
wolny

immunitas
przywilej

immunitas 2
uprzywilejowanie

immutabilitas
niezmienność

immutabilitas 2
stałość

immutatio
zamiana

immutatio 2
zmiana

immutatio 3
zmienianie

impassibilis
niecierpiętliwy

impassibilitas
niecierpiętliwość

impassibilitas 2
nieczułość

impassibilitas 3
nieprzeniknioność

Impatiens balsamina
Niecierpek balsamina

Impatiens New Guinea
Niecierpek nowogwinejski

Impatiens walleriana
Niecierpek Waleriana

impatientia
niecierpliwość

impatientia 2
niewytrzymałość

impedimentum
przeszkoda

impedimentum 2
trudność

impedimentum 3
zawada

impedio
gmatwać

impedio 2
przeszkadzać

impedio 3
tamować

impedio 4
tarasować

impedio 5
utrudniać

impedio 6
wikłać

impendium
koszt

impendium 2
nakład

impendium 3
wydatek

impensa
koszt

impensa 2
nakład

impensa 3
rozchód

impensa 4
wydatek

imperare
rozkazywać

imperator
cesarz

imperator 2
pan

imperator 3
władca

imperator, imperatoris m.
imperator, dowódca

imperatrix
pani

imperatrix 2
władczyni

imperatum
dekret

imperatum 2
nakaz

imperatum 3
rozkaz

imperfectio
niedokończenie

imperfectio 2
niedoskonałość

imperitia
niedoświadczenie

imperitia 2
nieświadomość

imperium
dowodzić

imperium 0
rozkazywać

imperium 2
kazać

imperium 3
komenderować

imperium 4
nakaz

imperium 5
nakazać

imperium 6
panowanie

imperium 7
państwo

imperium 8
polecenie

imperium 9
rozkaz

imperium, -i
dowództwo, władza

impero
rozkazywać

impero, imperare, imperavi, imperatum
dowodzić

impetigo
liszajec

impetitio
atakowanie

impetitio 2
napad

impetitio 3
natarcie

impetratio
dokonanie

impetratio 2
osiągnięcie

impetus
atak

impetus 2
gwałtowność

impetus 3
napad

impetus 4
natarcie

impetus 5
pęd

impetus 6
rozpęd

impetus, -us
atak

impietas
bezbożność

impietas 2
niegodziwość

impigritas
ochoczość

impigritas 2
pilność

impigritas 3
żwawość

impius
bezbożny

impius 2
występny

impleo, implere, implevi, impletum
wypełniać

implicatio
powikłanie

implicatio 2
przeplatanie

implicatio 3
zamieszanie

imploratio
błaganie

imploratio 2
zaklinanie

impluvium
impluwium

impluvium 2
podwórze

impono, imponere, imposui, impositum (3)
kłaść na czymś, nakładać na kogoś

importunitas
bezczelność

importunitas 2
opryskliwość

impotentia
niemoc

impotentia 2
słabość

imprecatio
przeklinanie

impressio
odcisk

impressio 2
oddziaływanie

impressio 3
piętno

impressio 4
wgniecenie

impressio 5
wpływ

impressio 6
wrażenie

imprimo
wyciskać

improbatio
nagana

improbatio 2
odrzucenie

improbitas
niegodziwość

improbitas 2
nieuczciwość

improbitas 3
nikczemność

improbo
odrzucać

improbo 2
zganić

improbus
kiepski

improbus 2
niedobry

improbus 3
zło

improbus 4
zły

improperium
docinek

improperium 2
obelga

improprie
niewłaściwe

imprudentia
niedomyślność

imprudentia 2
nieroztropność

imprudentia 3
nieświadomość

impudentia
bezczelność

impudentia 2
bezwstydność

impudicitia
nieczystość

impudicitia 2
nierząd

impulsio
uderzenie

impulsio 2
wstrząs

impulsio 3
zderzenie

impulsor
podżegacz

impulsus
uderzenie

impulsus 2
wstrząs

impulsus 3
zderzenie

impunitas
bezkarność

impunitas 2
bezpieczeństwo

impunitas 3
niekarność

impuritas
nieczystość

impuritas 2
wstrętność

impuritas 3
występność

impuritia
nieczystość

impuritia 2
wstrętność

impuritia 3
występność

in
w, na (+ abl.); w, do, na (+ acc)

in 2
na

in 3
po

in 4
przez

in 5
w

in 6
za

inaequabilitas
niejednorodność

inaequabilitas 2
nieregularność

inaequalitas
niejednorodność

inaequalitas 2
nieregularność

inaequalitas 3
nierówność

inambulatio
przechadzka

inambulatio 2
spacer

inane
próżnia

inane 2
pustka

inanilogista
gaduła

inanilogista 2
papla

inaniloquum
gadanina

inaniloquum 2
paplanina

inanimentum
próżnia

inanimentum 2
pustka

inanis
bezcelowy

inanis 2
bezużyteczny

inanis 3
czczy

inanis 4
daremny

inanis 5
płonny

inanis 6
próżnia

inanis 7
próżny

inanis 8
pustka

inanis 9
pusty

inanitas
marność

inanitas 2
próżnia

inanitas 3
próżność

inauris
kolczyki

incantamen
czar

incantamen 2
urok

incantamen 3
zaklęcie

incantatio
czar

incantatio 2
oczarowanie

incantatio 3
zaklęcie

incantator
czarnoksiężnik

incantator 2
czarodziej

incantator 3
zaklinacz

incantatrix
czarodziejka

incantatrix 2
wiedźma

incarnatio
uosobienie

incarnatio 2
wcielenie

Incarvillea delavayi
Inkarwilla

incedo
chodzić

incedo 2
iść

incedo 3
jechać

incedo 4
maszerować

incedo 5
pójść

incendiarius
podpalacz

incendium
pochodnia

incendium 2
podpalenie

incendium 3
pożar

incensio
podpalenie

incensio 2
pożar

incensum
kadzidło

incentor
podżegacz

inceptio
początek

inceptio 2
przedsięwzięcie

inceptio 3
rozpoczęcie

inceptum
początek

inceptum 2
przedsięwzięcie

inceptum 3
rozpoczęcie

inceptum 4
usiłowanie

inceptus
początek

inceptus 2
przedsięwzięcie

inceptus 3
rozpoczęcie

incertus
niepewny

incertus 2
wątpliwy

incessus
chód

incessus 2
chodzenie

incessus 3
krok

incessus 4
natarcie

incestum
kazirodztwo

incestum 2
nieczystość

incestus
kazirodztwo

incestus 2
nieczystość

inchoamentum
prawidła

inchoamentum 2
zarodek

incido, incidere incidi (3)
wpadać; wydarzyć się

incipio, incipere, incepi, inceptum (3)
rozpoczynać

incircumcisus
grzesznik

incisio
cięcie

incisio 2
odcinek

incisio 3
wcięcie

incisium
cięcie

incisium 2
odcinek

incisium 3
wcięcie

incisura
nacinanie

incitamentum
bodziec

incitamentum 2
podnieta

incitamentum 3
zachęta

incitatio
pobudzenie

incitatio 2
polot

incitatio 3
zachęta

incito
pobudzać

incito 2
podniecać

inclementia
bezwzględność

inclementia 2
nieprzyjazność

inclementia 3
srogość

inclinatio
ciążenie

inclinatio 2
parcie

inclinatio 3
pochylenie

inclinatio 4
skłonność

inclinatio 5
zgięcie

inclinatur
ciąży

inclinatur 2
prze

inclitus
sławny

inclusio
objęcie

inclusio 2
zamknięcie

incogitantia
bezmyślność

incogitantia 2
nierozważność

incohamentum
wprowadzenie

incohamentum 2
zarodek

incola
mieszkaniec

incola 2
mieszkanka

incola, ae (m)
mieszkaniec

incolatus
pomieszkiwanie

incolo, incolare, incolavi incolatum
zamieszkiwać

incolumitas
bezpieczeństwo

incomitatus
sam

incommoditas
niedogodność

incommoditas 2
nieprzyjemność

incommoditas 3
szkoda

incommoditas 4
uciążliwość

incommoditas 5
wada

incommodum
niedogodność

incommodum 2
nieprzyjemność

incommodum 3
uciążliwość

incommodus
nieprzyjemny

incommodus 2
niesympatyczny

incommodus 3
przykry

incommunicabilis
nieprzekazywalny

incommutabilis
niezmienny

incommutabilitas
nieodmienność

incommutabilitas 2
niezmienność

inconcinnus
nieporadny

inconcinnus 2
nietaktowny

inconcinnus 3
niezdarny

inconcinnus 4
niezgrabny

inconcinnus 5
niezręczny

inconsiderantia
bezmyślność

inconsiderantia 2
niebaczność

inconsiderantia 3
nierozwaga

inconstabilitas
bezradność

inconstabilitio
drżenie

inconstabilitio 2
wahanie

inconstans
zmienny

inconstantia
chwiejność

inconstantia 2
niestałość

inconstantia 3
zmienność

inconstantia, ae
niestałość, wahanie
Dodane przez: Ivanesca

incontinentia
niepowściągliwość

inconveniens
niepodobny

inconveniens 2
odmienny

incorruptibilis
niezniszczalny

incorruptibilitas
niezniszczalność

increatus
niestworzony

incredibilis
nieprawdopodobny

incredibilis 2
niewiarygodny

incredulitas
niedowierzanie

incredulitas 2
niewiara

incredulitas 3
niewierność

incrementum
przyrost

incrementum 2
wzrost

incrementum 3
zarodek

increpatio
ganienie

increpatio 2
gromienie

incultus
zaniedbanie

incunabulum
kołyska

incunabulum 2
powijaki

incuria
niedbałość

incuria 2
niedbalstwo

incuria 3
niestaranność

incuria 4
zaniedbanie

incuriosus
niestaranny

incuriosus 2
nieuważny

incurro
atakować

incurro 2
nacierać

incurro 3
napadać

incursio
inwazja

incursio 2
najazd

incursio 3
nalot

incursio 4
napad

incursio 5
napływ

incursio 6
natarcie

incursio 7
natłok

incursio 8
wtargnięcie

incursio 9
wypad

incursus
napływ

incursus 2
natłok

incus
kowadło

incussus
uderzenie

indagatio
badanie

indagatio 2
śledzenie

indagatio 3
tropienie

indagator
badacz

indagator 2
badający

indagatrix
badaczka

indagatrix 2
badająca

indagatus
osaczanie

indagatus 2
śledzenie

indagatus 3
tropienie

indago
badać

indago 2
obława

indago 3
osaczenie

indago 4
otoczenie

indago 5
śledzić

inde
stąd

inde 2
potem

inde 3
zatem

indeterminatus
nieokreślony

index
donosiciel

index 2
donosicielka

index 3
informator

index 4
informatorka

index 5
zdrajca

index 6
zdrajczyni

India
Indie

indicatio
ocena

indicatio 2
oszacowanie

indicatio 3
taksa

indicatura
cena

indicatura 2
oszacowanie

indicatura 3
wycena

indicium
doniesienie

indicium 2
dowód

indicium 3
informacja

indicium 4
oznaka

indicium 5
podanie

indicium 6
wskazówka

indicium 7
zeznanie

indicium 8
znak

indico, indicare, indicavi, indicatum
pokazywać, oznajmiać

indictio
nałożenie

indigena
krajan

indigena 2
krajanka

indigena 3
miejscowa

indigena 4
rodaczka

indigena 5
rodak

indigena 6
swojak

indigena 7
tubylec

indigentia
potrzeba

indigentia 2
zachłanność

indigeo
potrzebować

indignatio
niechęć

indignatio 2
oburzenie

indignatio 3
uraza

indignatio 4
wzburzenie

indignitas
hańba

indignitas 2
niegodziwość

indignitas 3
nikczemność

indiligentia
niedbałość

indiligentia 2
niedbalstwo

indiligentia 3
niestaranność

indisciplinatio
niekarność

indisciplinatio 2
niezdyscyplinowanie

indistinctus
niepodzielony

inditus
wszczepiony

individualiter
jednostkowo

individuari
jednostkowość

individuari 2
wyosobnić

individuatio
wyosobnienie

individuum
atom

individuum 2
jednostka

individuus
jednostkowy

indivisibile
niepodzielne

indivisibilis
niepodzielny

indivisibilitas
niepodzielność

indivisus
niepodzielony

indmdualis
indywidualny

indmduus
indywidualny

induco
przedstawiać

induco 2
przedstawić

induco 3
przewód

inductio
doprowadzenie

inductio 2
wprowadzenie

inductio 3
występ

inductus
nakłanianie

inductus 2
namowa

indulgens
pobłażliwy

indulgentia
dobroć

indulgentia 2
łagodność

indulgentia 3
pobłażliwość

indumentum
szata

indumentum 2
ubranie

Indus
Hindus

Indus 2
Indianin

industria
pracowitość

industria 2
skrzętność

industrius
gorliwy

industrius 2
pilny

industrius 3
skrzętny

industrius 4
staranny

indutia
rozejm

indutiae
rozejm

indutiae 2
zawieszenie

indutus
odzież

indutus 2
strój

indutus 3
szata

inedia
głód

inedia 2
głodowanie

inedia 3
post

ineptia
błazeństwo

ineptia 2
niedorzeczność

inermis
nieszkodliwy

inertia
bezczynność

inertia 2
lenistwo

inertia 3
niezgrabność

inertia, ae
lenistwo, bezczynność

ineruditio
prostactwo

inesse
tkwić

infacetia
grubiaństwo

infacetia 2
gruboskórność

infacetia 3
prostactwo

infaillibilitas
nieomylność

infallibilitas
bezbłędność

infallibilitas 2
nieomylność

infallibilitas 3
niezawodność

infamare
zniesławiać

infamia
hańba

infamia 2
niesława

infamia 3
ujma

infans
dziecko

infans 2
niemowlę

infantaria
niania

infantaria 2
piastunka

infantarius
piastun

infantia
dziecięctwo

infantia 2
dzieciństwo

infantia 3
niemowlęctwo

infantula
niemowlę

infantulus
niemowlę

infecunditas
bezpłodność

infecunditas 2
jałowość

infecunditas 3
niepłodność

infecunditas 4
nieurodzajność

infecundus
bezpłodny

infecundus 2
jałowy

infecundus 3
niepłodny

infecundus 4
nieurodzajny

infecundus 5
płonny

infecundus 6
sterylny

infelicitas
niepowodzenie

infelicitas 2
nieszczęście

infelicitas 3
pech

infelix
bezpłodny

infelix 2
bezużyteczny

infelix 3
jałowy

infelix 4
niepłodny

infelix 5
nieurodzajny

infensus
wrogi

inferia
obiata

inferimum
dno

inferimum 2
otchłań

infernale
piekło

infernum
piekło

infernus
piekło

infernus 2
potępieni

infero, inferre, intuli, illatum
wrzucić; bellum inferre: wypowiedzieć wojnę

inferus
piekło

inferus 2
południowy

inferus 3
potępieni

inferus, infera, inferum
niski; inferior: niższy; infimus lub imus: najniższy

infestus
nieprzyjazny

infestus 2
wrogi

inficetia
grubiaństwo

inficetia 2
gruboskórność

inficetia 3
prostactwo

infidelitas
niestałość

infidelitas 2
niewierność

infidelitas 3
wiarołomstwo

infinitas
nieskończoność

infinitio
nieskończoność

infinitum
nieskończone

infinitus
nieskończony

infirmatio
osłabienie

infirmitas
bezsilność

infirmitas 2
niemoc

infirmitas 3
słabość

infirmus
chory

infirmus 2
pacjent

infirmus 3
słaby

infitiatio
zaprzeczanie

infitiator
kłamca

infitiator 2
krętacz

infitiator 3
łgarz

infitior
odmawiać

infitior 2
zaprzeczać

inflammatio
podpalenie

inflammatio 2
pożar

inflammatio 3
wzburzenie

inflatio
inflacja

inflatio 2
napęcznienie

inflatio 3
wydęcie

inflatio 4
wzdęcie

inflatus
nadęcie

inflatus 2
natchnienie

inflexio
wąs

inflexio 2
zgięcie

inflexio 3
zginanie

influo
wlewam

informatio
koncepcja

informatio 0
zarys

informatio 2
koncept

informatio 3
myśl

informatio 4
podobizna

informatio 5
pogląd

informatio 6
pojęcie

informatio 7
pomysł

informatio 8
wizerunek

informatio 9
wyobrażenie

informo
informuję

infortunium
chłosta

infortunium 2
kara

infortunium 3
nieszczęście

infractio
przygnębienie

infractio 2
załamanie

infrequentia
nieliczność

infrequentia 2
opustoszenie

infrequentia 3
wyludnienie

infula
opaska

infusus
wlany

ingeniosus
zdolny

ingenium
charakter

ingenium 2
skłonność

ingenium 3
talent

ingenium, -i
talent, zdolność

ingens
ogromny

ingens, ingentis
wielki, ogromny

ingenuitas
prawość

ingenuitas 2
szlachetność

ingenuus
szlachetny

ingluvies
obżarstwo

ingluvies 2
paszcza

ingluvies 3
żarłoczność

ingratus
niemiły

ingratus 2
nieprzyjemny

ingratus 3
niewdzięczny

ingratus, ingrata, ingratum:
niemiły, nieprzyjemny

ingredior, gredi, ingressus sum
wchodzić, kroczyć

ingressio
chód

ingressio 2
kroczenie

ingressio 3
stąpanie

ingressus
chód

ingressus 2
kroczenie

ingressus 3
stąpanie

ingruo
napaść

inguen
krocze

inguen 2
podbrzusze

ingurgito
czeluść

ingurgito 2
gardło

ingurgito 3
gardziel

inhabitans
lokator

inhabitans 2
mieszkaniec

inhabitare
zamieszkiwać

inhabitatio
przebywanie

inhabitatio 2
zamieszkiwanie

inhaerere
tkwić

inhibitio
powstrzymywanie

inhibitio 2
tamowanie

inhonestus
haniebny

inhonoratio
hańba

inhonoratio 2
ujma

inhonoratio 3
zniesławienie

inhospitalitas
niegościnność

inhumanitas
barbarzyństwo

inhumanitas 2
nieludzkość

inhumanitas 3
srogość

inidoneitas
niezdolność

inimica
nieprzyjaciółka

inimicitia
nieprzyjazność

inimicitia 2
wrogość

inimicus
nieprzyjaciel

inimicus 2
wróg

inimicus, inimica, inimicum
nieprzyjacielski, wrogi

iniqua
nieprzyjaciółka

iniquitas
niełaska

iniquitas 2
nierówność

iniquitas 3
niesprawiedliwość

iniquitas 4
trudność

iniQuus
niegodziwy

iniquus 2
nieprzyjaciel

iniquus 3
nierówny

iniQuus 4
niesłuszny

iniQuus 5
niesprawiedliwy

iniquus 6
wróg

initium
początek

initium 2
rozpoczęcie

initium 3
start

initium 4
wejście

initium 5
wstęp

initium 6
wszczęcie

initium 7
zaczątek

initium, -i
początek

initus
początek

initus 2
wejście

iniucunditas
nieprzyjemność

iniuria
krzywda

iniuria 2
niesprawiedliwość

iniuria 3
niewłaściwy

iniuria 4
szkodzić

iniuria 5
szwank

iniuria 6
uszczerbek

iniuria 7
źle

iniuria 8
zły

iniuria 9
zranienie

iniuria, -ae
niesprawiedliwość, krzywda

iniustitia
niesprawiedliwość

iniustitia 2
surowość

iniustus
niesprawiedliwy

inlatio
pogrzeb

inlatio 2
wniesienie

inlatio 3
wypełnienie

inlecebra
czar

inlecebra 2
oczarowanie

inlecebra 3
powab

inlectus
przynęta

inlectus 2
zachęta

inlex
przynęta

inliberalitas
skąpstwo

inluminatio
blask

inluminatio 2
chwała

inluminatio 3
sława

inlusio
drwina

inlusio 2
kpina

inlusio 3
szyderstwo

inlusor
kpiarz

inlusor 2
prześmiewca

inlusor 3
szyderca

inmanitas
ogrom

inmanitas 2
okropność

inmanitas 3
potworność

inmemoratio
nieuważność

inmemoratio 2
zapominalstwo

inmisio
wpuszczanie

inmortal
bóg

inmortal 2
nieśmiertelny

inmortalitas
boskość

inmortalitas 2
nieśmiertelność

inmortalitas 3
wieczność

inmutatio
zamiana

inmutatio 2
zmiana

inmutatio 3
zmienianie

innatus
wrodzony

innocens
niewinny

innocentia
nieszkodliwość

innocentia 2
niewinność

innocentia 3
prawość

innocuus, innocua, innocuum
nieszkodliwy,niewinny
Dodane przez: Ivanesca

innovatio
innowacja

innovatio 2
odnowienie

innovatio 3
zmiana

inobaudientia
nieposłuszeństwo

inobauditio
nieposłuszeństwo

inoboedientia
nieposłuszeństwo

inobservantia
lekceważenie

inobservantia 2
nieład

inobservantia 3
zaniedbanie

inopia
brak

inopia 2
niedobór

inopia 3
niedostatek

inops
biedny

inordinatum
nieład

inordinatum 2
nieporządek

inpassibilitas
nieczułość

inpassibilitas 2
nieprzeniknioność

inpendium
koszt

inpendium 2
nakład

inpendium 3
wydatek

inperfectio
niedokończenie

inperfectio 2
niedoskonałość

inpetigo
liszajec

inprecatio
przeklinanie

inprobitas
niegodziwość

inprobitas 2
nieuczciwość

inprobitas 3
nikczemność

inpuritas
nieczystość

inpuritas 2
wstrętność

inpuritas 3
występność

inpuritia
nieczystość

inpuritia 2
wstrętność

inpuritia 3
występność

inquam, inquis, inquit, inquiunt:
mówić (w mowie niezależnej(

inquietudo
niepokój

inquietudo 2
poruszenie

inquietudo 3
zmartwienie

inquilina
lokatorka

inquilina 2
mieszkanka

inquilinus
lokator

inquilinus 2
mieszkaniec

inquinamentum
brud

inquinamentum 2
zabrudzenie

inquinamentum 3
zanieczyszczenie

inQuiro
badam

inQuiro 2
dociekam

inQuiro 3
poszukuję

inquisitio
badanie

inQuisitio 2
dociekanie

inQuisitio 3
poszukiwanie

inquisitio 4
śledztwo

inquisitor
poszukiwacz

inquisitor 2
szpieg

inradiatio
oświetlenie

inrigatio
irygacja

inrigatio 2
nawadnianie

inritamentum
pobudka

inritamentum 2
przynęta

inritamentum 3
zachęta

inritator
podżegacz

inritator 2
prowokator

inritatrix
podżegaczka

inrumator
złoczyńca

insania
natchnienie

insania 2
niedorzeczność

insania 3
obłąkanie

insania 4
obłęd

insania 5
szał

insania 6
szaleństwo

insania 7
wariactwo

insanitas
choroba

insanitas 2
niezdrowość

inscientia
nieświadomość

inscientia 2
nieznajomość

inscitia
nieświadomość

inscitia 2
nieznajomość

inscriptio
inskrypcja

inscriptio 2
napis

inscriptio 3
tytuł

insectatio
drażnienie

insectatio 2
prześladowanie

insectatio 3
wyszydzanie

insectator
prześladowca

insero
wetknąć

insero 2
wprowadzić

insero 3
wstawić

insidia
podstęp

insidia 2
spisek

insidia 3
zasadzka

insidiator
rozbójnik

insigne
godło

insigne 2
odznaka

insigne 3
oznaka

insigne 4
znak

insignis
wybitny

insignis 2
znakomity

insimulatio
obwinienie

insimulatio 2
oskarżenie

insipientia
głupota

insipientia 2
nieroztropność

insitio
szczepienie

insitio 2
zaszczepianie

insolentia
nadzwyczajność

insolentia 2
niecodzienność

insolentia 3
niezwykłość

insomnia
bezsenność

insomnium
mara

insomnium 2
zjawa

insons
niewinny

inspectio
badanie

inspectio 2
przegląd

inspectio 3
śledzenie

inspiratio
inspiracja

inspiratio 2
natchnienie

inspiratio 3
tchnienie

inspiro
tchnę

instans
chwila

instans 2
moment

instantia
natężenie

instantia 2
obecność

instar
około

instauratio
odnowienie

instigator
podżegacz

instigatrix
podżegaczka

instimulator
podżegacz

instinctor
podżegacz

instinctus
instynkt

instinctus 2
pobudka

instinctus 3
zachęcenie

instinctus 4
zachęta

instita
falbana

instita 2
obszycie

institor
handlarz

institor 2
kramarz

institor 3
sklepikarz

instituere
urządzić

instituere 2
ustanowić

instituo
instytut

instituo, instituere, institui, institutum:
podejmować; ustawiać

institutio
tradycja

institutio 2
urządzenie

institutio 3
zarządzenie

institutum
tradycja

institutum 2
urządzenie

institutum 3
zarządzenie

instructio
nauczanie

instructio 2
pouczenie

instructio 3
uporządkowanie

instructio 4
urządzenie

instructio 5
ustawienie

instructus
sprzęt

instructus 2
urządzenie

instructus 3
wyposażenie

instrumentum
instrument

instrumentum 2
narzędzie

instrumentum 3
przyrząd

instruo
budować

instruo 2
kształcić

instruo 3
wyposażyć

insufficientia
brak

insufficientia 2
niedostatek

insufficientia 3
niewystarczalność

insula
wysepka

insula 2
wyspa

insula, -ae
wyspa

insulanus
wyspiarz

insulisitas
bezsens

insulisitas 2
czczość

insulisitas 3
niesmak

insulsitas
bezsens

insulsitas 2
czczość

insulsitas 3
niesmak

insultatio
obraza

insultatio 2
wyszydzenie

integer, integra, integrum:
nietknięty, cały, świeży

integralis
całkowity

integralis 2
integralny

integralis 3
scalający

integratio
odnowienie

integritas
całkowitość

integritas 2
czystość

integritas 3
nieskazitelność

integritas 4
skromność

integumentum
nakrycie

integumentum 2
ochrona

integumentum 3
osłona

inteligentia
inteligencja

intellectivus
umysłowy

intellectualis
duchowy

intellectualis 2
myślący

intellectualis 3
myślowy

intellectualis 4
umysłowy

intellectualitas
duchowość

intellectualitas 2
umysłowość

intellectum
myśl

intellectum 2
zrozumienie

intellectus
myśl

intellectus 2
pojęcie

intellectus 3
pojmowanie

intellectus 4
zrozumienie

intellegentia
inteligencja

intellegentia 2
rozum

intellego, intellegere, intellexi, intellectum (3)
rozumieć

intelligens
myślący

intelligens 2
myśliciel

intelligentia
inteligencja

intelligentia 2
myślenie

intelligentia 3
rozum

intelligere
myśleć

intelligibilis
myślowy

intelligibilis 2
umysłowy

intelligo
myślę

intelligo 2
pojmuję

intemperantia
nieumiarkowanie

intemperantia 2
swawola

intemperantia 3
wyuzdanie

intemperies
nieumiarkowanie

intemperies 2
swawola

intemperies 3
wyuzdanie

intendo
napinać

intendo 2
naprężyć

intendo 3
skierować

intendo, intendere, intendi, inentum
napinać; wyciągać

intensio
napięcie

intensio 2
naprężenie

intensio 3
natężenie

intentio
baczność

intentio 0
zamysł

intentio 2
grzeczność

intentio 3
intencja

intentio 4
napięcie

intentio 5
naprężenie

intentio 6
natężenie

intentio 7
powzięcie

intentio 8
uwaga

intentio 9
zamiar

intentus
naciąganie

intentus 2
rozciąganie

inter
pomiędzy; w czasie (+ acc.)

inter 2
pomiędzy

inter 3
pośród

inter 4
wśród

intercapedo
przerwa

intercapedo 2
przerwanie

intercapedo 3
zwłoka

interceptio
odebranie

interceptio 2
przechwycenie

interceptio 3
zabranie

interceptor
malwersant

intercessio
intercesja

intercessio 2
veto

intercessor
poręczyciel

intercessor 2
pośrednik

interdictio
wygnanie

interdictio 2
wypędzenie

interdictio 3
zakaz

interdictum
nakaz

interdictum 2
rozporządzenie

interdictum 3
zakaz

interdum
czasami

interdum 2
czasem

interdum 3
niekiedy

interfatio
wtrącanie

interfectio
morderstwo

interfectio 2
zabijanie

interfectio 3
zabójstwo

interfector
morderca

interfector 2
zabójca

interfectrix
morderczyni

interfectrix 2
zabójczyni

interficio, interficere, interfeci, interfectum (3)
zabijać

interiectus
przebieg

interiectus 2
zwłoka

interim
w międzyczasie

interior
wnętrze

interitio
ruina

interitio 2
zagłada

interitio 3
zguba

interitus
ruina

interitus 2
zagłada

interitus 3
zguba

interludium
epizod

interludium 2
interludium

interludium 3
sztuka

intermissio
przerwa

intermissio 2
zaniechanie

internecio
wytępienie

internecio 2
zagłada

internicio
wytępienie

internicio 2
zagłada

internodium
kolanko

internodium 2
przegub

internuntia
pośredniczka

internuntius
pośrednik

interpellatio
przerwanie

interpellatio 2
przeszkadzanie

interpellator
przerywający

interpellator 2
przeszkadzający

interpolatio
przekształcenie

interpolatio 2
przeróbka

interpolatio 3
zmiana

interpositio
wtrącenie

interpositus
wstąpienie

interpres
interpreter

interpres 2
objaśniacz

interpres 3
pośredniczka

interpres 4
pośrednik

interpretatio
interpretacja

interpretatio 2
wyjaśnienie

interpretatio 3
wytłumaczenie

interpunctio
interpunkcja

interregnum
bezkrólewie

interrivatio
międzyrzecze

interrogatio
przesłuchanie

interrogatio 2
pytanie

interrogatio 3
wypytywanie

interrogo
pytać

interrogo 2
wypytywać

interrogo, interrogare, interrogavi, interrogatum
pytać (+ acc.)

interruptio
przerwa

interruptio 2
przerwanie

intersum, interesse, interfui
być pomiędzy; brać udział (+dat.); interest, komuś zależy (+ gen.)

intertrimentum
szkoda

intertrimentum 2
ubytek

intertrimentum 3
zużycie

interturbatio
wstrząs

interturbatio 2
wstrząśnienie

interturbatio 3
wzruszenie

intervallum
oddalenie

intervallum 2
odstęp

intervallum 3
przerwa

interventor
natręt

interventus
nadejście

interventus 2
najście

intestina
wnętrzności

intibus
endywia

intibus 2
sałata

intimus, intima, intimum
najdalszy
Dodane przez: Ivanesca

intolerantia
niecierpliwość

intolerantia 2
nieznośność

intra
wewnątrz (+ acc.)

intrabilis, intrabile
dostępny
Dodane przez: Ivanesca

intro
wchodzić

intro 2
wejść

intro, intrare, intravi, intratum
wwchodzić

introductio
wprowadzenie

introductio 2
wstęp

introitus
początek

introitus 2
wejście

introitus 3
wstęp

introversio
introwersja

introversio 2
kontemplacja

intubum
endywia

intubum 2
sałata

intubus
endywia

intubus 2
sałata

intuitus
intuicja

intuitus 2
ogląd

intuitus 3
wejrzenie

intus
wewnątrz

inundatio
powódź

inundatio 2
wylew

inundatio 3
zalanie

inutilitas
szkodliwość

invectio
import

invectio 2
przywóz

invenio, invenire, inveni, inventum (4)
odkrywać

inventio
planowanie

inventio 2
wymyślanie

inventio 3
wynalazczość

inventor
odkrywca

inventor 2
podnieta

inventor 3
sprawca

inventor 4
wynalazca

inventrix
podnieta

inventrix 2
sprawczyni

inventum
odkrycie

inventum 2
poglądy

inventum 3
wynalazek

inversio
obrót

inversio 2
zwrot

investigatio
badanie

investigatio 2
dociekanie

investigatio 3
poszukiwanie

investigatio 4
śledzenie

investigator
badacz

inveteratio
zadawnienie

inveteratio 2
zakorzenienie

invicem
nawzajem

invicem 2
wzajemnie

invidentia
zawiść

invidentia 2
zazdrość

invidia
nienawiść

invidia 2
zawiść

invidia 3
zazdrość

invidia, -ae
zazdrość, nieżyczliwość

invidiosus, invidiosa, invidiosum
wywołujący nienawiść
Dodane przez: Ivanesca

invisus
nienawistny

invitamentum
powab

invitamentum 2
przynęta

invitamentum 3
zachęta

invitatio
wezwanie

invitatio 2
zaproszenie

invitatus
wezwanie

invitatus 2
zaproszenie

invito
zaprosić

invitus
niechętny

invius, invia, invium
nieprzebyty, niedostępny
Dodane przez: Ivanesca

invocatio
wezwanie

invocatio 2
zawołanie

involucrum
okrycie

involucrum 2
osłona

Ioannes
Jan

iocatio
żartowanie

ioculator
dowcipniś

ioculator 2
żartowniś

ioculus
żarcik

iocunditas
czar

iocunditas 2
powab

iocunditas 3
urok

iocur
wątroba

iocus
dowcip

iocus 2
rozrywka

iocus 3
żart

Iodi solutio aquosa
Roztwór wodny jodu

Iodi solutio spirituosa
Jodyna

Iodi solutio spirituosa 2
Spirytusowy roztwór jodu

Iodoformium
Jodoform

Iodum
Jod

iota
jota

Iovis
Jowisz

Iovis 2
Jupiter

Ipomoea purpurea
Wilec purpurowy

ipse, ipsa, ipsum
on sam, ona sama, ono samo

ira
gniew

ira 2
gorycz

ira 3
wściekłość

ira, irae
gniew

iracundia
gniewność

iracundia 2
gwałtowność

iracundia 3
popędliwość

iracundia, ae
zapalczywość, drażliwość
Dodane przez: Ivanesca

irascor, irasci, iratus sum
gniewać się; iratus -a -um: zagniewany

iratus, irata, iratum
zły, rozzłoszczony
Dodane przez: Ivanesca

irenaceus
jeż

Iresine Herbstii
Irezyna Herbsta

Iris
Iris

iris 2
irys

Iris 3
tęcza

Iris barbata
Kosaciec bródkowy

Iris pseudacorus
Kosaciec żółty

Iris sibirica
Kosaciec syberyjski

ironia
drwina

ironia 2
ironia

ironia 3
szyderstwo

irradiatio
oświetlenie

irrationalis
nierozumny

irregularitas
nieprawidłowość

irrepertus, irreperta, irrepertum
nieodkryty
Dodane przez: Ivanesca

irreverentia
nieskromność

irrevocabilis, e
nieodwołalny
Dodane przez: Ivanesca

irrigatio
irygacja

irrigatio 2
nawadnianie

irrimator
złoczyńca

irrisor
szyderca

irrisus
urąganie

irrisus 2
wyśmiewanie

irritamen
pobudka

irritamen 2
podnieta

irritamentum
pobudka

irritamentum 2
przynęta

irritamentum 3
zachęta

irritator
podżegacz

irritator 2
prowokator

irritatrix
podżegaczka

irrito
drażnić

irritus
bezskuteczny

irritus 2
próżnia

irritus 3
próżny

irritus 4
pustka

irritus 5
pusty

irrumator
złoczyńca

irrumo, irrumare, irrumavi, irrumatum
uprawiać seks oralny (z mężczyzną) jako partner aktywny, wulg. dać obciągnąć
Dodane przez: szwarc

irruptio
napad

irruptio 2
wtargnięcie

is, ea, id
on, ona, ono

Israel
Izrael

Israel 2
Izraelici

Israel 3
Jakub

Israelita
Izraelita

Israelitis
Izraelitka

Israhel
Izrael

Israhel 2
Izraelici

Israhel 3
Jakub

Israhelita
Izraelita

Israhelitis
Izraelitka

iste, ista, istud
ten, ten twój; przysł. istic lub istuc: tam; istinc: stamtąd

isthmus
cieśnina

isthmus 2
przesmyk

ita
tak, w taki sposób

ita 2
więc

Italia
Italia

itaque
przeto, toteż

itaque 2
oraz

itaque 3
więc

item
również

iter
chód

iter 2
droga

iter 3
kroczenie

iter, itineris n.
droga, podróż

iteratio
powtórzenie

itero
powtarzać

iterum
znów

itiner
chód

itiner 2
droga

itiner 3
kroczenie

itio
chód

itio 2
chodzenie

itio 3
kroczenie

itus
chód

itus 2
chodzenie

itus 3
kroczenie

itus, us (m.)
chodzenie, chód
Dodane przez: Ivanesca

iuba
grzebień

iuba 2
grzywa

iuba 3
kita

iuba, ae
grzywa
Dodane przez: Ivanesca

iubar
blask

iubar 2
gwiazda

iubeo, iubere, iussi, iussum (2)
nakazywać

iubilum
krzyk

iubilum 2
wrzask

iucunditas
powab

iucunditas 2
przyjemność

iucunditas 3
wdzięk

Iudaea
Izrael

Iudaea 2
Judea

Iudaea 3
Kanaan

Iudaeus
żyd

Iudaeus 2
żydzi

iudaismus
judaizm

iudex
krytyk

iudex 2
rozjemca

iudex 3
sędzia

iudex 4
znawca

iudex, iudicis m.
sędzia

iudicare
sądzić

iudicatio
orzeczenie

iudicatio 2
wyrok

iudicatum
orzeczenie

iudicatum 2
wyrok

iudicium
decyzja

iudicium 2
orzeczenie

iudicium 3
postanowienie

iudicium 4
rozstrzygnięcie

iudicium 5
sąd

iudicium 6
uchwała

iudicium 7
wyrok

iudicium 8
zdecydowanie

iudicium, -i
sąd, decyzja, proces

iudico
mniemać

iudico 2
sądzić

iudico, iudicare, iudicavi, iudicatum
osądzać; być jakiegoś zdania

iuditium
sąd

iugatio
podwiązywanie

iugerum
mórg

iugulum
gardło

iugulum 2
obojczyk

iugulum 3
szyja

iugulum, i
gardło,szyja
Dodane przez: Ivanesca

iugulus
gardło

iugulus 2
obojczyk

iugulus 3
szyja

iugum
jarzmo

iugum 2
zaprząg

iugum, -i
jarzmo; grzbiet górski

Iulius
Juliusz

iumentum
muł

iunctio
połączenie

iunctio 2
spojenie

iunctura
połączenie

iunctura 2
spojenie

iunctura 3
staw

iunctus
sitowie

iungo, iungere, iunxi, iunctum (3)
łączyć

iuniperus
jałowiec

Iuno
Junona

Iupiter
Jowisz

Iupiter 2
Jupiter

Iuppiter
Jowisz

Iuppiter 2
Jupiter

iuramentum
przysięga

iurandum
przysięga

iurator
biegły

iurator 2
rzeczoznawca

iurator 3
sędzia

iureconsultus
jurysta

iureconsultus 2
prawnik

iurgium
kłótnia

iurgium 2
proces

iurgium 3
spór

iurisconsultus
jurysta

iurisconsultus 2
prawnik

iurisprudentia
prawoznawstwo

iuro
przysięgać

iuro, iurare, iuravi, iuratum
przyrzekać; ius iurium, przysięga

ius
polewka

ius 2
prawo

ius 3
rozporządzenie

ius 4
sos

ius 5
ustawa

ius 6
zupa

ius, iuris n.
prawo, sąd

iusiurandum
przysięga

iussio
nakaz

iussio 2
polecenie

iussio 3
rozkaz

iussum
nakaz

iussum 2
polecenie

iussum 3
rozkaz

iuste
zgodnie z prawem, sprawiedliwie
Dodane przez: Ivanesca

iustificatio
praworządność

iustificatio 2
usprawiedliwienie

iustificatio 3
zadośćuczynienie

iustificationes
sprawiedliwości

iustitia
praworządność

iustitia 2
równość

iustitia 3
sprawiedliwość

iustitium
zatamowanie

iustitium 2
zawieszenie

iustum
sprawiedliwość

iustus
legalny

iustus 2
prawny

iustus 3
prawowity

iustus 4
słuszny

iustus 5
sprawiedliwy

iustus, iusta, iustum
sprawiedliwy, prawy

iuvenca
córka

iuvenca 2
jałówka

iuvencus
byczek

iuvencus 2
syn

iuvenis
młody

iuvenis 2
młodzieniec

iuvenis, iuvenis m.
młodzieniec

iuventa
młodość

iuventa 2
siła

iuventas
młodość

iuventas 2
siła

iuventus
młodość

iuventus 2
młodzież

iuvo
cieszyć

iuvo 2
pomagać

iuvo 3
wpierać

iuvo 4
wspierać

iuvo, iuvare, iuvi, iutum (1)
pomagać; cieszyć

iuxta
w pobliżu, blisko
Dodane przez: Ivanesca

Ixobrychus minutus
Bączek

Słowniki łacińskie w PDF » 


Powyższy słownik łaciński online zawiera wszystkie słowa, które pojawiają się w lekcjach łaciny oraz w ćwiczeniach na tym blogu (i wiele, wiele więcej). Wystarczy wpisać wyszukiwane słowo w pole wyszukiwania i wcisnąć „Szukaj”. Możesz także przeglądać wszystkie hasła w słowniku łacińskim po literach alfabetu. Wówczas w wynikach wyszukiwania pojawią się wszystkie hasła na daną literę.Na słownik składają się:

Słownik łaciński online – objaśnienia

Poniżej znajdziecie kilka uwag i instrukcji, jak rozumieć niektóre hasła pojawiające się w słowniku. Dla osób, które śledzą kolejne lekcje łaciny nie będzie to niespodzianką, ale z pewnością słownik będzie służył także osobom, które regularnie z lekcji nie korzystają. Wiele haseł zawiera jednak tylko jedną formę i jej tłumaczenie.

Czasowniki

Przy czasownikach słownik łaciński online podaje wszystkie formy podstawowe. Formy podane są w całości, nie tylko ich końcówki. Dzięki temu w słowniku można znaleźć nie tylko pierwszą formę podstawową, lecz także bezokolicznik czy formę czasu przeszłego. Jeżeli formy są regularne i charakterystyczne dla danej koniugacji, nie podaję jej numeru (np. „amo, amare, amavi, amatum”). Jeżeli formy są nieregularne lub nietypowe, po samym haśle znajduje się jeszcze cyfra informująca, do której koniugacji należy czasownik (np. „dico, dicere, dixi, dictum (3)).

Rzeczowniki

Dla rzeczowników wszystkich deklinacji poza 3 słownik łaciński online pokazuje formę nominativu liczby pojedynczej oraz pierwszą literę formy genetivu liczby pojedynczej. Dzięki temu można rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy (np. „amica, ae”, „amicus, i”). W przypadku rzeczowników deklinacji 2, w których temat ulega skróceniu, forma genetivu ma rozszerzoną końcówkę (np. „liber, bri”). Dla rzeczowników deklinacji 3 słownik łaciński online podaje pełne formy nominativu i genetivu liczby pojedynczej (np. „amor, amoris”). Same formy wystarczą, by rozpoznać, do której deklinacji rzeczownik należy, więc nie podaję dodatkowych informacji. Jeśli rzeczownik ma inny rodzaj niż charakterystyczny dla danej deklinacji lub należy do deklinacji 3, informacja ta również znajduje się w słowniku (m. [masculinum] – rodzaj męski, f. [femininum] – rodzaj żeński, n. [neutrum]- rodzaj nijaki).

Przymiotniki

Dla przymiotników słownik łaciński podaje wszystkie pełne formy dla wszystkich rodzajów, niezależnie od deklinacji, do której należy (np. „notus, nota, notum”, „fortis, forte”).

Zaimki

Słownik podaje odmianę niektórych zaimków. Cała odmiana znajduje się w lekcjach dotyczących danych zaimków.

Przyimki

Słownik podaje formę przyimka, jego znaczenie oraz przypadek, z którym łączy się dany przyimek (np. „de + abl.”).

Nieodmienne części mowy

W przypadku nieodmiennych części mowy słownik łaciński online podaje dane słowo i jego znaczenie (np. „dum – dopóki”).

36 thoughts on “Słownik łaciński | 25 000 haseł

 • 17/09/2020 o 13:41
  Permalink

  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o pomoc. Zawsze fascynowała mnie łacina, a jestem na początku drogi zwanej nauką.
  Piszę tekst i potrzebny jest mi rym do „ex nihilo” (znikąd, z nicości).
  Jak przetłumaczyć „zniszczenie” (upadek/perzynę/ruinę/rozpad itp)? Dokładniej: „nicość i zniszczenie”, tak by synonim zniszczenia miał odpowiednią formę i był zachowany rym.
  Inne słowniki wskazywały na takie wyrażenia jak: nihil (tu jako nicość) et rennuo; nihil et conruo; nihil et degenero; nihil et excido; nihil et desido; nihil et inclin.

  Odpowiedz
 • 18/03/2020 o 09:32
  Permalink

  Czy ” jeśli pokój jest siła, jest wojną” to sentencja łacińska?
  Jeśli tak, to proszę o wersję po łacinie

  Dziękuję

  Odpowiedz
  • 30/05/2020 o 20:51
   Permalink

   To ” jeśli pokój jest siła, jest wojną” wygląda na przeinaczony cytat z Orwella z „Rok 1984”
   'wojna to pokój
   wolność to niewola
   ignorancja to siła'

   Odpowiedz
 • 01/01/2020 o 13:12
  Permalink

  Wydaje mi się, że czasownik vasto nie ma podanych form.

  Odpowiedz
 • 06/09/2019 o 11:55
  Permalink

  Cześć! Na początek chciałam podziękować ze tę stronę, uczę się z niej pilnie. Chciałam tylko poprosić o jedną rzecz – czy dałoby się wykasować górne zdjęcie w słowniku? Nie jestem pewna czy to wina przeglądarki, ale za każdym razem muszę przewijać to zdjęcie, żeby dostrzeć do tłumaczenia słowa, co jest nieco uciążliwe. Z gory dziękuję!

  Odpowiedz
 • 01/12/2018 o 12:54
  Permalink

  Czy ktoś może mi przetłumaczyć słowo „Mortus”?
  Z góry dziękuje.

  Odpowiedz
 • 21/05/2018 o 15:08
  Permalink

  Witam. Czy mógłby ktoś przetłumaczyć mi ten tekst : Auschwitz zaczyna się wszędzie tam, gdzie ktoś widząc rzeźnie myśli ”to tylko zwierzęta”.

  Odpowiedz
 • 16/04/2018 o 23:39
  Permalink

  Dlaczego w słowniku jest conservatio, a nie ma conservare? ;>

  Odpowiedz
 • 23/02/2018 o 19:23
  Permalink

  witam, czy mógłby mi ktoś przetłumaczyc na łacine zdanie ” niech Pan strzeże ciebie i mnie gdy jestesmy daleko od siebie” Byłaby niezmiernie wdzięczna, z góry dziękuję.

  Odpowiedz
 • 19/02/2018 o 22:09
  Permalink

  Czy mogłabym prosić o przetłumaczenie mi cytatu Nie żyje się nie kocha się nie umiera się na próbę z góry dziękuję 😊

  Odpowiedz
 • 05/07/2017 o 14:54
  Permalink

  Bardzo proszę o przetłumaczenie „silniejsza z nim”. Będę wdzięczna!

  Odpowiedz
 • 14/10/2016 o 17:09
  Permalink

  Żałosne jest to żebranie o „lajka”. Gdyby jeszcze działało. Ale blokuje dostęp, ale dać nie można, bo próba kliknięcia odkrywa tylko napis Error.

  Odpowiedz
 • 29/07/2016 o 21:09
  Permalink

  Witam, marzę o zrobieniu sobie tatuażu o treści ” JEŚLI WIARA CZYNI CUDA, MUSISZ WIERZYĆ, ŻE SIĘ UDA”. Jak można to przetłumaczyć poprawnie. Nie chciałabym zrobić błędu.

  Odpowiedz
 • 18/06/2016 o 11:17
  Permalink

  To jest strzał w dziesiątkę. Gratuluję pomysłu. !!!!
  Łacina to najpiękniejszy język, to tak na marginesie ode mnie.

  Odpowiedz
 • 09/02/2016 o 12:52
  Permalink

  Witam,
  mam pytanie małe.
  Jakie jest tłumaczenie słowa DEVORO ? Słownik google mówi o odpadach, tu jest napisane „pożerać”?
  Czy devoro można rozumieć jako „odżywiaj się”?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 09/02/2016 o 18:48
   Permalink

   Devorare to „pożerać, pochłaniać, połykać, trawić”. Ja bym tego z czystym sumieniem jako „odżywiać się” nie przetłumaczył. Przynajmniej jeśli mówimy o klasycznej łacinie.

   Odpowiedz
 • 27/01/2016 o 22:57
  Permalink

  Cześć, kiedy pojawią się dodawane przez nas słowa? Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 • 22/12/2015 o 18:24
  Permalink

  dodałem kilka, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda. a mialem ciekawe słowa

  Odpowiedz
  • 22/12/2015 o 20:55
   Permalink

   Dodane słowa pojawią się w słowniku po moim zatwierdzeniu. Wszystkie jednak są zapisane i na pewno nie zginą :)

   Odpowiedz
   • 26/10/2020 o 08:31
    Permalink

    Witam szukam przetłumaczenia z polskiego na łacine krótkiego tekstu: ” przeszłości nie zmienisz ale masz jeszcze przyszłość” z góry dziękuję za pomoc

    Odpowiedz
 • 22/12/2015 o 18:24
  Permalink

  dodałem trochę, ale żaden mój nie pojawił się. szkoda.

  Odpowiedz
 • 24/11/2015 o 22:26
  Permalink

  Również dziękuję , świetna strona wszystko jasno wyjaśnione

  Odpowiedz
 • 12/09/2015 o 16:14
  Permalink

  Chyba znalazłam „błąd”, a właściwie niekonsekwencję w czasowniku „pić” – „bibo, ERE, bibi, potum (3)”? :) Pomijając takie drobne niedociągnięcia, strona jest naprawdę świetna i będę do niej często zaglądać (mimo, że mat-fiz-inf, to chciałabym poznać choć trochę ten niesamowity język). Na razie korzystam jeszcze ze skryptu II LO gliwickiego (pdf), a jak się na trochę dłużej wciągnę, pomyślę o poszukaniu jakiegoś kursu do samodzielnej nauki albo podręcznika. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za czas poświęcony edukowaniu innych! :)

  Odpowiedz
 • 05/06/2015 o 20:58
  Permalink

  Brakuje czasownika defendere z ćwiczenia do lekcji 3.

  Odpowiedz
   • 09/06/2020 o 09:04
    Permalink

    Dzień dobry,
    Pisze do państwa z prośbą o pomoc w tłumaczeniu. Jako iż dopiero zaczynam swoją przygodę z łaciną nie potrafię poprawnie stopniować przymiotników, a chciałbym bardzo przetłumaczyć frazę „Człowiek rozumniejszy” ewentualnie „Człowiek mądrzejszy”. Patrzyłem na jedną z lekcji o stopniowaniu, ale nie wiem czy słowo „sapiens” jest przymiotnikiem, który się stopniuje w sposób regularny, czy też nie regularny. Z góry dziękuje za pomoc.

    Odpowiedz
 • 19/02/2015 o 15:14
  Permalink

  Super inicjatywa, tylko nie rozumiem działania tego słownika, skoro nie widać w nim tłumaczenia, a jedynie samo „amo, are”, „causa, ae” itp.

  Odpowiedz
  • 19/02/2015 o 16:18
   Permalink

   Dziękuję, że zwróciłeś mi na to uwagę. Wkradł się jakiś błąd, już go poprawiłem :)

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code